Oči našich dětí

Když se dítě narodí, může okamžitě vidět. Avšak jeho zraková ostrost se musí po nějakou dobu vyvíjet.

Oči novorozence jsou zářivé, úsměv rozjasňuje jeho tvář – tyto chvíle patří k nejkrásnějším pro maminku, když drží své dítě v náručí. V této fázi se oči dítěte ještě vyvíjejí a nemohou plně rozpoznávat své okolí. Všechny malé děti se musí učit, jak chodit, jak mluvit, a jejich oči se musí učit, jak se dívat.

Proto je důležité vědět, že téměř 20 procent ze všech batolat do věku čtyř let ve skutečnosti trpí zrakovými problémy. To však není důvod pro obavy: moderní dětské brýle mohou zlepšit schopnosti vidění dítěte.

Každá lidská bytost má zrakové a pohybové schopnosti v jeho nebo její DNA, která nám umožňují učit se vidět, chodit a běhat. Oči novorozence mohou vidět, jakmile spatří světlo světa. Avšak vidění právě narozeného dítěte není vůbec tak vyvinuté jako vidění dospělého člověka. Nejdříve se musí vyvinout vlastní zraková ostrost, tj. schopnost, která umožní rozlišit určité detaily a rozpoznat předmět. Trvá poměrně dlouhou dobu, než se lidé mohou těšit z ostrého vidění:

Vývoj zrakových schopností – od novorozence k batoleti

 • V průběhu prvního měsíce života je vidění dítěte zastřené, ale může rozlišovat mezi tmou a světlem. Rozsah zrakového horizontu dosahuje 30 centimetrů.
 • V průběhu druhého měsíce začíná rozeznávat obličejové rysy a tvary. Maličký človíček je teď také schopen rozlišovat barvy.
 • V průběhu třetího a čtvrtého měsíce se dítě začíná usmívat na své rodiče, může rozlišovat barvy a vidí jasně v rozsahu přibližně 25 centimerů.
 • Od pátého měsíce je dítě schopno poznat své rodiče. To je zřejmé na základě skutečnosti, že, kdykoli se pokusíte tajně odejít z místnosti, dítě začne hlasitě protestovat.
 • Od počátku šestého měsíce dítě začíná uchopovat předměty a může vzdálenější předměty vidět jasně.
 • V průběhu sedmého měsíce dítě nejen uchopuje předměty; může je také otáčet a manipulovat s nimi.
 • Od osmého měsíce mají malí rošťáčci schopnost rozlišovat mezi známými a cizími tvářemi.
 • Od devátého měsíce se palečky a ukazováčky stávají aktivními nástroji a dokonce i nejmenší předměty mohou uchopovat s úžasnou přesností.
 • Od jedenáctého měsíce může batole při otázce „kde je tvůj tatínek“ reagovat otočením hlavy směrem k němu, aby ho vyhledalo.
 • Od počátku dvanáctéto měsíce bude dítě podávat rodičům konkrétní předměty, očekávaje, že udělají něco zvláštního. Oči dítěte nyní mohou sledovat rychle se pohybující předměty.
 • V době čtvrtých narozenin jeho ostrost vidění dosahuje úrovně dospělého.
 • Když je dítěti 6 nebo 7 let, vývoj jeho zrakových schopností je téměř dokončen.
 • V době, kdy je dítěti 8 nebo 9 let, je vývoj zorného pole takový, že dítě může rozpoznávat úplné scenérie a události. Výsledkem toho je, že nyní může být posuzováno jako, co Němci nazývají „způsobilý k pohybu po silnici“ – tzn. může se pohybovat téměř bezpečně, pokud se to týká jeho vidění.

Také mozek potřebuje čas

Dětské oko ještě nedosahuje úplného vyvinutí. Oční čípky, které jsou nezbytné pro ostré vidění[ (na čípcích se nacházejí nervové buňky, které absorbují světlo) ]se ve skutečnosti vyvíjejí v děloze. Dokud se však dítě nenarodí, nezískávají svůj konečný tvar. Nejen oči potřebují čas na vývoj – totéž platí i o mozku. Zatímco dětské oko absorbuje okolní světlo, zpracovávání přijímaných podnětů probíhá v mozkovém centru, kde se vyvíjí skutečný obraz.

Rozpoznejte a zahajte léčbu zrakových problémů

Jestliže se zrakový problém zjistí a léčí včas, dítě může rozvíjet normální vidění.

Aby bylo jisté, že se dětské oko může vyvíjet normálně, jeho mozek potřebuje určité podněty. Pokud je však něco s jeho očima v nepořádku, tyto podněty se nemusí projevovat. Jestliže se zrakový problém zjistí a léčí včas, dítě může rozvíjet normální vidění. Objednejte si návštěvu u vašeho očního lékaře, jestliže pozorujete některý z následujících stavů u vašeho kojence nebo batolete, protože tyto stavy mohou představovat příznaky zrakového problému:

 • Jasně viditelné a trvalé šilhání
 • Anankastické držení hlavy nakřivo
 • Nápadně velké oči
 • Vyhýbání se světlu nebo neschopnost reagovat na světlo
 • Usilovné mnutí očí prsty a zřetelné grimasy
 • Otáčení očí bez zaměřování na cokoli
 • Míjení předmětů, po kterých dítě sahá


V případě starších dětí se zrakové problémy mohou také projevovat v podobě následujících zvláštností:

 • Dítě často klopýtá nebo naráží do nábytku
 • Výraznější zrakové problémy při setmění a ve tmě
 • Náhlé zhoršení známek ve škole
 • Dítě nemá rádo čtení
 • Dítě se straní jiných dětí
 • Opakující se bolesti hlavy mohou být také příznakem zrakových problémů

Když děti mají zrakové problémy

Čím dříve se problém zjistí, tím bude léčení rychlejší a účinnější.
Čím dříve se problém zjistí, tím bude léčení rychlejší a účinnější.

Děti vstřebávají téměř 90 procent všeho, co poznávají jejich očima. Proto je včasné zjištění možných zrakových problémů nesmírně důležité. Jako v případě jakékoli zdravotní záležitosti se i zde uplatňuje stejné pravidlo: čím dříve se problém zjistí, tím bude léčení rychlejší a účinnější. V následujícím textu poskytujeme přehled nejznámějších zrakových problémů:

Dalekozrakost (hypermetropie)
Dítě snadno rozeznává předměty v dálce, avšak vidění věcí, které jsou v jeho blízkosti, vyžaduje velké úsilí. To rychle vede k příliš velkému vypětí mozku, což způsobuje bolesti hlavy, rudnutí očí, neschopnost soustředit se, neklid a rychlé vyčerpání, když dítě čte nebo píše. Důležitá poznámka: většina kojenců a batolat je dalekozrakých a tento stav se skutečně zlepší v průběhu několika prvních let života dítěte.

Krátkozrakost (myopie)
Děti, které jsou postiženy tímto stavem, jsou velmi zaujaté vším, co je v jejich blízkosti. Mají však problémy sledovat obrazy v televizi, vidět míč při hře nebo písmo na školní tabuli. Tyto děti mají tendenci hodně mhouřit oči a mrkat, protože snaží kompenzovat zrakový problém nebo vidět vzdálené předměty jasněji.

Astigmatismus
Tento zrakový problém je také popisován jako nepravidelné zakřivení rohovky. Nepravidelně zakřivené poloměry rohovky způsobují zastřené a pokřivené vidění. V závislosti na závažnosti nepravidelného zakřivení budou děti vidět předměty s lineárními přechody, které jsou více či méně pokřivené.

Vidění zkříženýma očima (strabismus - šilhání)
V jednoduché angličtině nazýváme lidi, kteří nemohou zaměřovat obě oči na jeden cíl, jako vidící zkříženýma očima. Odborníci nazývají tento stav strabismus, česky šilhání. Přibližně pět procent veškeré populace trpí touto unikátní formou zrakového problému, který jakkoli nezpůsobuje žádnou bolest. Je pravidlem, že postiženo bývá jedno oko. Jeho ohnisko je vychýleno směrem dovnitř, ven, nahoru nebo dolů. Jinými slovy, zaostřuje na pevný bod, který není shodný s bodem neostřejšího vidění druhého oka, nýbrž zaostřuje na jiné místo na sítnici. Následek: v mozku se generují dva různé obrazy – jeden ostrý a druhý zastřený. Aby si mozek usnadnil činnost, potlačí obraz, který považuje za nepřijatelný. Napříště dítě dává přednost svému správně fungujícímu oku, aby mohlo vidět. Zanedbávané oko není schopno plně vyvíjet svou vizuální ostrost – a proto se mu říká „líné oko“. Po nějakém čase se jeho vidění dále zhoršuje. Jestliže se šilhání neléčí, může se i na skutečně zdravém oku vyvinout zrakový problém. Výsledná stav se nazývá amblyopie, česky tupozrakost – celoživotní dysfunkce, která má taktéž další následky. Dítě, které je závislé na používání jen jednoho oka, nemá schopnost vyvinutí smyslu pro prostorové vnímání a bude se také opožďovat ve smyslu vývoje jeho pohybových schopností. Dospělá osoba, která trpí tímto stavem, může čelit závažným problémům, například při řízení vozidla. Dobrá zpráva: jestliže se tento stav zjistí před desátým až dvanáctým měsícem, může se tupozrakost léčit rychle a efektivně. Po prvním roce věku dítěte trvá regenerační proces déle.

Dětské brýle poskytují ochranu

Parádní design vytváří ten rozdíl.
Parádní design vytváří ten rozdíl.

V dnešní době jsou dětské brýle považovány za parádní a mládež, které je nosí, už není pravděpodobně nadále cílem posměchu.

Hrdinové dětských příběhů udělali hodně pro děti, které nosí brýle. Doba, kdy děti tvrdošíjně odmítaly nošení brýlí, jsou už dávno pryč. V dnešní době jsou dětské brýle považovány za parádní a mládež, které je nosí, už není pravděpodobně nadále cílem posměchu. Jednu věc by jste měli mít na paměti: obruby pro dětské brýle by měli přizpůsobeny jejich individuálním potřebám. Nahoře by obruba neměla přesahovat za spodní okraj obočí vašeho dítěte. Na spodku by se obruba neměla dotýkat lícních kostí dítěte. Ujistěte se, že po straně by brýle neměly přesahovat okraje očí. Aby bylo jisté, že dětské brýle nebudou překážet vašemu dítěti při hraní a dalších činnostech, koncovky stranic by měly vést podle ušních boltců a neměly by ponechávat příliš velkou vůli. Brýle pro děti by měly být odlehčené, odolné a elastické. Mějte absolutní jistotu, že obruba nebude způsobovat nepohodlí, jako je tlak. Nemusíme vám říkat, že parádní design vytváří právě ten rozdíl! 

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Perfektní vidění poskytované dětem Dětské brýle musí splňovat náročné standardy

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: Dětské brýle

Související produkty