ZEISS Online Oční Test

Pět účinných kontrol zraku

Proveďte online kontrolní vyšetření zraku a otestujte si kvalitu svého vidění.

Klepněte zde v režimu online, pokud nastala doba k tomu, abyste podstoupili další oční test.

Naše oči jsou tím nejdůležitějším smyslovým orgánem. Proto je optimální vidění zcela nezbytné. Kdy jste si naposledy nechali zkontrolovat zrak? Mnozí na pravidelné prohlídky svého zraku nechodí; jen ty však mohou zajistit, že díky optimálnímu vidění budeme vždy profitovat. Konečně naše oči, a tedy i náš zrak s tím, jak stárneme, podléhají procesu neustálé změny, k čemuž dojde často bez povšimnutí. První známkou toho, že se nám zhoršuje zrak, není vždy rozmazané či rozostřené vidění. Známkou vadného zraku mohou být i bolesti hlavy či večerní únava očí.

Více než 100 let lepšího vidění se společností ZEISS – více než 100 let vysoce kvalitních, precizních brýlových čoček a inovací v oblasti oční optiky. Vyzkoušejte si ZEISS Online Oční Test[1], vyvinutý odborníky společnosti ZEISS pro snadné a rychlé vyšetření vašich očí, a to bezplatně. Na konci testu získáte doporučení s informacemi, zdali byste se na optika společnosti ZEISS měli obrátit s prosbou o odbornou konzultaci.

ZEISS Online Oční Test

Lepší vidění znamená i lepší kvalitu života, neboť zrak je naším nejdůležitějším smyslovým orgánem. 80 procent vjemů, přijímaných z našeho okolí, získáváme skrze své oči. Oko bývá označováno jako „okno do světa“, což má velmi dobrý důvod. Pravidelné kontroly našich očí kvalifikovaným optikem by měly být neodmyslitelnou součástí preventivní péče o zdraví. Nejen o to své, ale i o bezpečnost jiných, např. při dopravní jízdě. Obecně platí, že i když žádné problémy se zrakem nemáme nebo o nich nevíme, měli bychom si své oči nechat jednou za dva roky vyšetřit. ZEISS Online Oční Test vám poskytne počáteční představu o aktuálním výkonu vašich očí.[1]

Jak často byste si měli nechávat vyšetřit svůj zrak?

Dospělí (bez existence problémů či jejich tušení) by si měli nechávat vyšetřit svůj zrak pravidelně

 • ve věku mezi 20 a 39 lety alespoň třikrát za tuto dobu
 • od 40. roku: jednou za 2-3 roky
 • od 65. roku: jednou za 1-2 roky.

Děti by si měly nechávat vyšetřit svůj zrak optikem pravidelně takto:

 1. první vyšetření: nejpozději ve věku 2 až 3 1/2 let
 2. druhé vyšetření: před nástupem do školy
 3. poté každé dva roky, přestože s očima žádné evidentní potíže nemají, ovšem pro jistotu, že k včasným varovným signálům jakéhokoli zhoršení jejich zraku došlo v raném stadiu.
 4. Všechny předčasně narozené děti a všechny děti, jejichž rodiče či sourozenci trpí strabizmem či mají vysoce defektní zrak, by měly být vyšetřeny co možná nejdříve, tj. ve věku od 6 do 12 měsíců, a poté již pravidelně.

Jaká kontrolní vyšetření máte k dispozici?

 1. Test zrakové ostrosti
 2. Test kontrastního vidění
 3. Test barvocitu
 4. Test astigmatismu
 5. Kontrola zorného pole

Test zrakové ostrosti

Je to bezpochyby to nejdůležitější vyšetření. Všichni uživatelé brýlí toto vyšetření dobře znají. Optik vás požádá o přečtení písmen či číslic a o určení směru otvorů ve zvláštních prstencích (Landoltových prstencích) – vždy o odlišné velikosti na projekční ploše. Optik prověří velikost nejrůznějších prvků, jež jste schopni bez potíží určit. Následně provede i proces známý jako subjektivní refrakce. Po vložení nejrůznějších brýlových čoček o odlišné síle do přístroje označovaného jako zkušební obruba zjistíme, zdali díky každé brýlové čočce vidíme lépe či hůře. Optik optimalizuje brýlovou čočku nejprve pro jedno oko, následně pro oko druhé. Pomocí binokulárního testu je pak důležité prověřit interakci obou očí. Jiné testy lze taktéž užít pro identifikaci onemocnění známého jako asociační heteroforie, jež lze korigovat a v některých případech dokonce i léčit.

V Části 1 našeho bezplatného online testu simulujeme vyšetření vašeho vizuálního výkonu na obrazovce. Není myšlen jako náhrada za testy prováděné vaším optikem. Ohledně kvality vašeho vidění však tak můžete získat první dojem.

Během vyšetření očí je síla lomu, nezbytná pro korekci vadného zraku, dána bez přizpůsobení (automatické adaptace oka na různé vzdálenosti).

0.00 D (dioptrií)

normální zrak (emetropie)

Mohutnost jiná než 0.00 D (dioptrií)

vadný zrak (ametropie)

např. sph +2.00 D (dioptrie)

dalekozrakost (hyperopia) – taktéž spolu s presbyopií (postupnou ztrátou schopnosti zaostřovat na blízké objekty se stoupajícím věkem). Hovoříme zde o tzv. přídavku na blízko (Add)

např. sph -1.00 D (dioptrie)

krátkozrakost (myopie) Mohutnost méně než -6.00 D je klasifikována jako vysoká myopie.

cyl 1.00 D (dioptrie)

cylindrická ametropie (astigmatizmus) – oko vidí body jako pruhy či čáry

Test kontrastního vidění

Zprvu si můžete myslet, že tento test není nijak důležitý. Kontrastní vidění má však pro pohodlné vidění zásadní význam. Pokud nejsme schopni rozlišit kontrastní rozdíly, výsledkem může být únava očí. Všichni víme, jaké to je, když kontrast není na obrazovce našeho počítače řádně nastaven nebo když se pokoušíme číst při zhoršeném osvětlení.

Vyšetření kontrastního vidění je důležité pro zjištění jakýchkoli změn, k nimž u našeho zraku došlo. Změny kontrastní citlivosti mohou svědčit např. o zeleném zákalu.

V Části 2 našeho online kontrolního vyšetření simulujeme kontrastní vidění. Test vám může odhalit prvotní informace o tom, že vaše kontrastní vidění by mohlo být lepší, než ve skutečnosti je. Váš optik vás ochotně vyšetří detailněji.

Test barvocitu

To, co dobře známe jako „barvoslepost“, postihuje mnohem více muže než ženy. Jedná se o genetickou vadu, jež celosvětově postihuje více než 180 milionů osob. K dispozici jsou nejrůznější typy brýlových čoček.

 1. Osoby s tímto onemocněním mají jen omezenou schopnost rozpoznávat jisté barvy. Veškeré smyslové buňky – červené, zelené a modré kužely – jsou v sítnici obsaženy, některé z nich však nefungují správně. Nejběžnější formou tohoto onemocnění je barvoslepost na červenou/zelenou.
 2. Částečná barvoslepost: U této formy poruchy nejsou některé smyslové buňky obsaženy vůbec či jsou nefunkční. Postižené osoby vykazují pouze dva typy dosud fungujících receptorů. Barevné vidění je ve výsledku značně poškozeno. To může být někdy nebezpečné, zvláště pro automobilové řidiče se slabým či nulovým rozlišením červené. Např. v mlze vidí pouze černou namísto červených zadních světel dopravního prostředku před sebou.
 3. Úplná barvoslepost: Porucha známá jako achromatopsie je velmi vzácná. Osoby s tímto onemocněním nejsou schopny vnímat jakékoli barevné nuance vůbec.

K diagnostikování tohoto onemocnění oční lékaři či optometristé užívají tři různé testy: pseudoizochromatické tabulky, Farnsworthův test a Nagelovu anomaloskopii.

V Části 3 našeho bezplatného vyšetření si můžete otestovat své barevné vidění pomocí barevných tabulek.

Test astigmatismu

Astigmatismus je typ refrakční vady lidského oka, při které není ohnisko rovnoměrně rozmístěno napříč meridiány. Stejně jako ostatní refrakční vady se astigmatismus může postupně zhoršovat, např. s věkem. Mezi příznaky astigmatismu patří únava očí, bolesti hlavy nebo potíže s řízením v noci. Astigmatismus lze napravit správně zvolenou korekci v brýlích nebo kontaktními čočkami.

Výskyt astigmatismu si můžete zkontrolovat v části 4.

Tento test používá symbol, který obsahuje skupiny černých čar orientovaných v různých směrech.Pokud máte astigmatismus, tyto čáry se vám budou jevit v různých směrech s odlišnou ostrostí či kontrastem. Vaším úkolem je uvést, zda vidíte jinak ostré/černé čáry, což je první příznak astigmatismu.

Kontrola zorného pole

Zorné pole je definováno jako prostor, ve kterém dokážeme vnímat světlo a rozpoznávat předměty. Zorné pole může být omezeno různými očními onemocněními, zejména těmi s neurologickými příčinami. Jelikož se taková onemocnění mohou postupně zhoršovat, v průběhu času může být zasaženo i zorné pole. Nedotčené centrální zorné pole je důležité například, když si chcete přečíst knihu nebo pracujete v kanceláři. Důležité informace nám poskytuje i periferní zorné pole, např. při řízení automobilu.

V části 5 si můžete zkontrolovat své zorné pole pomocí Amslerovy mřížky.

Kontrola zorného pole probíhá s pomocí mřížky obsahující středový fixační bod a vychází z klinicky používaného Amslerova testu. Tento test se používá na blízko, ve vzdálenosti přibližně 30 cm od oka, a může odhalit problémy s centrálním zorným polem. Nepravidelnosti se na mřížce mohou jevit jako překroucené, chybějící nebo přerušované čáry. Důležité: Když používáte svůj osobní telefon nebo obrazovku, velikost Amslerovy mřížky můžete z doporučené velikosti změnit.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

ZEISS Online Oční Test Proveďte online kontrolní vyšetření zraku a otestujte si kvalitu svého vidění.
Hledejte Z jako ZEISS, když vybíráte čočky Mně připadají všechny čočky stejné – jak se mohu ujistit, že dostávám značkové čočky ZEISS?

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Tajemství ukrývající se za dokonalým designem brýlových čoček Řada zkušeností, matematika a přesné znalosti o uživateli brýlí jsou zapotřebí k tomu, aby byl výsledek perfektní

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Plastové nebo skleněné čočky? Jaký materiál je nejlepší pro jakého pacienta? Udělejte svůj domácí úkol před tím, než budete nakupovat brýle, a budete mít potěšení z lepšího vidění.

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Související produkty