ZEISS i.Profiler plus
PRODUKTY ZEISS PRO LÉKAŘE A OPTOMETRISTY

ZEISS i.Profiler plus Přesná analýza pro lepší vidění ve dne v noci.

i.Profiler plus společnosti ZEISS je kompaktní systém 4 v 1, který tvoří aberometr, autorefraktometr, rohovkový topograf ATLAS a keratometr. Nejpřesnější brýlové čočky lze předepsat jen tehdy, máte-li k dispozici veškeré relevantní informace o zraku pacienta. Vyzkoušejte přístroj ZEISS i.Profiler plus a nechte si zprostředkovat detailní zrakový profil, abyste mohli vyhovět zrakovým potřebám svých klientů.

 • Zachyťte, vyhodnoťte a vysvětlete každému klientovi to nejlepší možné řešení.
 • Poskytuje komplexní přehled o zraku a stavu očí každého z klientů.
 • Rychle, komplexně a přesně
 • Lze začlenit do digitálního pracovního postupu
 • Přístup k technologii i.Scription® společnosti ZEISS pro lepší vidění ve dne v noci

Poskytuje podporu při hledání a vysvětlování nejlepšího možného řešení pro každého klienta.

 • Přístroj i.Profiler plus umožňuje měření vlnoplochy a rohovkovou topografii ve vysokém rozlišení, které vám poskytnou veškeré potřebné údaje pro kompletní zhodnocení refrakce zraku klienta.
 • Režim analýzy umožňuje vizualizovat dopad různých aberací na zrak pacienta, a to až do 7. řádu Zernikeho polynomů.
 • Umožňuje vám předepisovat brýlové čočky ZEISS s technologií i.Scription s pomocí vygenerovaného unikátního měření každého oka.
 • Lze připojit k volitelnému hodnocení ZEISS ATLAS pro software i.Profiler plus , což umožňuje pokročilou keratometrii a přizpůsobení kontaktních čoček.
Poskytuje komplexní přehled o zraku a stavu očí každého klienta.

Poskytuje komplexní přehled o zraku a stavu očí každého klienta.

 • Poskytuje data na podporu identifikace a analýzy očních patologií a abnormalit.
 • Podporuje uživatele při identifikaci pacientů jako vhodných kandidátů pro brýlové čočky ZEISS i.Scription.
 • Poskytuje kompletní analýzu refrakce oka napříč celou šířkou zornice, nikoli jen středové zóny.
O polovinu kratší doba vyšetření pro subjektivní vyšetření díky přesným výchozím datům generovaným přístrojem ZEISS i.Profiler plus.

Rychlé, komplexní a přesné.

 • Plně automatické měření.
 • Dotykové ovládání umožňuje provedení všech měření na obou očích během 60 sekund
 • Shack-Hartmannův snímač vlnoplochy s vysokým rozlišením měří 1500 bodů napříč 7mm aperturou zornice.
 • Uživatelský přívětivé a snadno použitelné funkce umožňují zachycení, vyhodnocení, prezentaci a analýzu dat
 • O polovinu kratší doba vyšetření pro subjektivní vyšetření díky přesným výchozím datům generovaným přístrojem  ZEISS i.Profiler plus. 1
Získejte přístup k technologii i.Scription{^{(R)}} společnosti ZEISS.

Získejte přístup k technologii i.Scription® společnosti ZEISS.

 • Interakce měření získaných z vlnoplochového analyzátoru, zjištěné zornice a rohovkového topografu shrnuje a vyhodnocuje 7 parametrů analýzy zrakového profilu.
 • To přináší automatické a kompletní hodnocení oční optiky, silný základ rychlé a přesné subjektivní refrakce a identifikaci pacientů připravených na analýzu i.Scription.
 • S pomocí technologie i.Scription můžete každému klientovi nabídnout jedinečné řešení v podobě brýlových čoček, které zajistí lepší vidění ve dne v noci.
 • Výhody technologie i.Scription® společnosti ZEISS lze simulovat a předvést pacientovi s pomocí grafů s funkcí bodového rozptylu a porovnání (s a bez i.Scription).
Lze začlenit do vašeho digitálního pracovního postupu.

Vynikající konektivita: možnost začlenění do vašeho digitálního pracovního postupu.

 • Získejte možnost dálkově ovládat ZEISS i.Profiler plus přes VISUCONSULT 500 a předveďte pacientovu i.Scription analýzu na iPadu® 2.
 • Údaje naměřené přístrojem ZEISS i.Profiler plus jsou uloženy na serveru správy dat VISUCONSULT 500 a lze je použít pro budoucí konzultace, objednávky a archivaci bez nutnosti dalších měření.
 • Lze integrovat s kompatibilními PMS systémy pro zajištění hladkého a účinného pracovního postupu.3

ZEISS i.Profiler plus

Technické specifikace

Technická data Wavefront
Měřicí rozsah, cylindr:
0 D až +8 D
Měřicí rozsah, sféra:
-20 D až +20 D (3,5mm zornice)
-15 D až +15 D (5,5mm zornice)
Osa:
0º–180º
Povrch měření:
2,0 mm až 7,0 mm (tři zóny
Počet měřicích bodů:
až 1500
Metoda:
Hartmann-Shack
Referenční vlnová délka1:
555 nm podle ISO 24157
Technické údaje, Rohovková topografie
Počet prstenců
22 (18 úplných kružnic)
Počet měřicích bodů:
3 425
Detekovaný povrch rohovky při 42,125 D
Průměr 0,75 mm až 8,6 mm
Dioptrie:
Měřicí rozsah 25 až 65 D
Přesnost:
± 0,05 D (± 0,01 mm)
Reprodukovatelnost:
± 0,10 D (± 0,02 mm)
Typ A:
v souladu s ISO 19980

1 Referenční vlnoplocha pro interpretaci refraktivních chyb (podle funkce maximální luminozity V(λ) lidského oka za denního světla).

Napájecí napětí
100–240 V AC ± 10 %, 50…60 Hz
Spotřeba energie
≤ 200 VA
Rozměry (Š x V x H)
345 x 555 x 525 mm
Hmotnost
30 kg
Rozhraní
VGA, 3x USB, RS232, 2x LAN
Tiskárna
Termotisk, integrovaný
Displej
12" barevný dotykový LCD

Další informace

Produkt | ZEISS zdravotnický prostředek
Zákonný výrobce
Zákonný distributor
Platforma VISUFIT 1000
CZV
VISUFIT 1000 *
CZV
VISUCONSULT 500
CZV
VISUPLAN 500 *
CZM
CZV
VISUSCOUT 100 **
OO
CZV
i.Profiler plus*
CZV
VISUREF 150 *
CZM
CZV
VISUPHOR 500
CZM
CZV
VISUSCREEN 100/500
CZV
i.Terminal 2 Station
CZV
i.Terminal 2 *
CZV
i.Terminal mobile *
CZV
ZEISS paprskové lampy
CZM
CZV
VISULENS 550
CZM
CZV
VISU360
CZV
Hodnocení ATLAS pro i.Profiler plus *
CZV
Produkt | ZEISS nezdravotnický prostředek
Virtuální vyzkoušení
CZV
Vytvoření avatara
CZV
VISUSTORE
CZV
i.Terminal go
CZV

Mezinárodní vydání: Určeno k prodeji pouze ve vybraných zemích.
Pro více informace kontaktujte naše regionální zástupce.

  
VISULENS, VISUCONSULT, VISUPLAN, VISUSCOUT,  i.Profiler, VISUREF, VISUPHOR, VISUSCREEN, VISUFIT, i.Terminal, VISU360 a VISUSTORE jsou buď obchodní značky, či registrované ochranné známky společnosti Carl Zeiss Meditec AG nebo jiných firem koncernu ZEISS Group v Německu a v jiných zemích..

  
iPad je obchodní značka a/nebo registrovaná obchodní značka společnosti Apple Inc. iOS je obchodní značka a/nebo registrovaná obchodní značka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se na základě licence. Windows® a logo Windows jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích..

Carl Zeiss Vision GmbH © Všechna práva vyhrazena. 2021

 • 1

  Arne Ohlendorf, Alexander Leube, Siegfried Wahl, “Comparison of spherocylindrical corrections obtained by wavefront aberrometry and subjective methods”, Institute for Ophthalmic Research, Eberhard Karls University of Tuebingen, Mar. 2016.

 • 2

  iPad je obchodní značka společnosti Apple Inc.

 • 3

  Seznam kompatibilních systémů produktové správy prodiskutujte s obchodním zástupcem.