PRODUKTY ZEISS PRO LÉKAŘE A OPTOMETRISTY

Zákonné oznámení a Obecná pravidla a podmínky

Zákonné oznámení

Toto zákonné oznámení platí pro tuto webovou stránku a doménu. Nevztahuje se na internetové stránky a domény společností ZEISS, které např. upravily informace z důvodu národní legislativy. Proto se seznamte se  zákonnými oznámeními všech internetových stránek ZEISS, které navštívíte, a programů, které používáte.

V některých případech obsahují webové stránky ZEISS také odkazy na webové stránky třetích stran a společností nespadajících do skupiny ZEISS, na které se tato zákonná oznámení nevztahují.

Informace zveřejněné v rámci domén ZEISS mohou obsahovat odkazy na produkty a služby, které nebyly propagovány nebo zpřístupněny ve vaší zemi. Tyto informace neznamenají, že společnost ZEISS zamýšlí nabízet tyto výrobky či služby ve vaší zemi později. V případě nutnosti můžete kontaktovat svou regionální prodejní pobočku, jež vám ochotně poskytne informace o dostupnosti těchto výrobků či služeb. Představení produktů a služeb na našich webových stránkách nepředstavuje závaznou nabídku prodeje.

Pokud je nabízen bezplatný software, společnost ZEISS nepřejímá žádnou zodpovědnost za jakékoli škody plynoucí ze stažení či používání tohoto softwaru. Stažení a používání software je prováděno výhradně na vlastní riziko uživatele a bez jakýchkoli závazků či záruk s výjimkou případu záměrné či hrubé nedbalosti ze strany společnosti ZEISS.

Na několika místech zmiňujeme a poskytujeme odkazy na webové stránky třetích stran. Činíme tak jen v případě, že jsme zcela přesvědčeni o serióznosti daného poskytovatele. Společnost ZEISS však nenese odpovědnost za ustanovení ohledně ochrany údajů či obsahy daných webových stránek a v tomto ohledu za ně neručí.  

Společnost ZEISS drží a vyhrazuje si veškerá práva na obsah o rozvržení svých webových stránek. Duševní vlastnictví, obsažené na našich webových stránkách, a naše značky jsou chráněny. Text, obrázky a grafika na našich stránkách, jejich úprava apod., jakož i animace a software podléhají autorskému právu a další ochranné legislativě. Reprodukce, vizualizace či přehrávání jejich celku či částí jsou bez získání našeho předchozího písemného souhlasu zakázány. Tato webová stránka neskýtá oprávnění pro využívání tohoto duševního vlastnictví. Společnost ZEISS si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit či uzavřít webové stránky bez předchozího upozornění.

I přes pečlivé sestavení obsahu našich webových stránek nepřejímáme žádnou zodpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost či nepřerušovaný přístup k nim. Je-li to právně přípustné, neručíme za přímé či nepřímé škody, vč. ušlého zisku, vzniklé v důsledku používání našich webových stránek či ve spojitosti s informacemi, obsaženými na naší webové stránce. Vyhrazujeme si právo změnit nebo pozměnit poskytované informace, a to kdykoli.

© Carl Zeiss AG – Poslední úprava: duben 2016