PRODUKTY ZEISS PRO LÉKAŘE A OPTOMETRISTY

Speciální filtrové čočky od společnosti ZEISS

Speciální filtrové čočky absorbují část viditelného spektra.

V podobě speciálních filtrových čoček, známých jako filtry s omezeným pásmem propustnosti, společnost ZEISS uzavírá svou řadu filtrových čoček. Speciální filtrové čočky často zlepší kontrast a sníží dobu potřebnou pro přizpůsobení se různým světelným podmínkám.

 • Zvyšují kontrast
 • Pomáhají se přizpůsobit různým světelným podmínkám
 • Absorbují část viditelného spektra

Vyzkoušení speciálních filtrových čoček

Neexistují jednotná, objektivní kritéria pro předepsání speciálních filtrových čoček. Namísto toho je vhodná čočka obvykle nalezena díky vyzkoušení různých možností, jež jsou k dispozici, obzvláště u takových degenerativních onemocnění zraku jako jsou retinitis pigmentosa či diabetická retinopatie. Pacienti subjektivně porovnají a posoudí vizuální pohodlí, jež jim poskytují různé typy filtrových čoček, jež jsou k dispozici. Pacienti si vyberou, která filtrová čočka je pro jejich potřeby nejvhodnější, na základě porovnání a posouzení vizuálního pohodlí poskytovaného různými filtrovými čočkami. Za tímto účelem jsou k dispozici binokulární lorňony pro umístění před oči či filtrový klip pro připevnění k brýlím.

Mnozí pacienti požadují speciální filtrové čočky pro různé světelné podmínky. To je důvod, proč mají často několik brýlí či filtrových klipů s odlišnými speciálními brýlovými čočkami.

Vyšší kontrastní citlivost, zraková ostrost a ostrost za šera.

Speciální filtr F 451-452

Modrou filtrovou čočku F 451 a tmavě modrou filtrovou čočku F 452 lze použít pro dosažení výrazného zlepšení kontrastní citlivosti, ostrosti a ostrosti za šera. Absorbují selektivně vlnové délky 550 až 650 nm (méně 20 % přenosu v tomto rozmezí), a proto relativně propouští více světla ve vlnové délce modrého světla.

Speciální filtr F 451-452

Filtrový klip se speciálními filtrovými čočkami

Filtrový klip je opatřen speciálními filtrovými plastovými čočkami 1.5 s nulovou optickou mohutností. Lze je snadno připevnit prakticky k jakékoli brýlové obrubě.
Filtrový klip lze použít jako doplněk stávajících dioptrických brýlí, snadno se s nimi manipuluje a umožňují rychlou výměnu filtru v případě, že má být užito různých filtrových barev. Není-li potřeba, klip lze odklopit nahoru díky pružinovému mechanizmu v sedýlku.

Zvýšené vizuální pohodlí

Speciální filtrové čočky F 60-90 a F 540-580

Speciální filtrové čočky F 60, F 80 a F 90 a F 540, F 560 a F 580 byly optimalizovány tak, aby absorbovaly část viditelného krátkovlnného spektra.

Speciální filtrové čočky F 60-90 a F 540-580

Stručný přehled speciálních filtrových čoček

 • F 60: červenohnědá, 60% absorpce při 600 nm
 • F 80: hnědá, 80% absorpce při 600 nm
 • F 90: tmavě hnědá, 90% absorpce při 600 nm
 • F 540: jasně oranžová, 50% absorpce při 540 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
 • F 560: oranžová, 50% absorpce při 560 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
 • F 580: červená, 50% absorpce při 580 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)

Kategorie filtrů

Kategorie dle DIN EN ISO 8980-3
Absorpce slunečního UV záření
Vhodnost pro dopravu a řízení v noci a za soumraku dle DIN EN ISO 14889*
F 451/452
Kategorie 2 (57–82 %)
100% absorpce slunečního UV-B záření
Nevhodné pro použití při řízení!
F 60
Kategorie 2 (57–82 %)
100% absorpce slunečního UV-B záření, 100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití při řízení!
F80 F90
Kategorie 3 (82–92 %)
100% absorpce slunečního UV-B záření, 100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití při řízení!
F 540 F 560
Kategorie 1 (20–57 %)
100% absorpce slunečního UV-B záření, 100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití při řízení!
F 580
Kategorie 2 (57–82 %)
100% absorpce slunečního UV-B záření, 100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití při řízení!

Tipy pro optika

 • Každá speciální filtrová čočka s indexem lomu 1.5 je k dostání i coby speciální filtrová čočka F 451 a F 452
 • Každá brýlová čočka s indexem lomu 1.5 je k dispozici i jako F 60, F 80, F 90 a F 540, F 560, F 580

Kontaktujte nás

Staňte se partnerem společnosti ZEISS

Formulář se načítá…

Informace zadané v kontaktním formuláři použije společnost Carl Zeiss Vision International GmbH k zodpovězení vaší žádosti přes e-mail nebo telefon. Klikněte zdea přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naplánování schůzky

Formulář se načítá…

Informace zadané v kontaktním formuláři použije společnost Carl Zeiss Vision International GmbH k zodpovězení vaší žádosti přes e-mail nebo telefon. Klikněte zdea přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů.