Digitalizace odlitků laserovými skenery VULKAN měří opticky spojkové komponenty

Aby byly tlumeny nebezpečné vibrace v lodních motorech, musí být pružné spojky navrženy přesně podle potřeb příslušné lodi a jejího motoru. Modely a varianty spojek firmy VULKAN, výrobce spojek a převodových systémů, jsou tudíž velmi rozmanité. Za účelem přesné analýzy nejrůznějších spojek hledala firma rychlé a přesné řešení pro jejich digitalizaci – a rozhodla se pro laserový skener ZEISS T-SCAN CS.

Jaký má Vulkan úspěch s řešeními ZEISS:
Přínos
  • Rychle a přesně digitalizováno
  • Zrychlený výrobní proces
  • Snížení počtu zmetků a přepracování

VULKAN měří opticky spojkové komponenty

Výzva: měřit velké množství různých spojek

Spojky produktové řady RATO S firmy VULKAN jsou tvořeny několika odlitky. Pro dosažení požadované pružnosti jsou dva z těchto odlitků spojeny technikou vulkanizace. Problém: technické výkresy a skutečné odlitky se ne vždy 100% shodovaly. Znamenalo to, že zaměstnanci potřebovali další čas na jejich dodatečné úpravy. Pro zlepšení výrobního procesu byla v první řadě potřebná přesná analýza odlitků. "Máme přes 40 různých verzí a velikostí v této produktové řadě," uvádí Andreas Ladwig, zodpovědný za štíhlou výrobu. "Potřebovali bychom roky, abychom zjistili jejich geometrii pomocí posuvných měřítek." Byl potřebný rychlejší a přesnější přístup.

Andreas Ladwig, Junior Lean Production Officer, a Ralf Redecker, kolega z oddělení vulkanizace, kontrolují spojkový segment.
Andreas Ladwig, Junior Lean Production Officer, a Ralf Redecker, kolega z oddělení vulkanizace, kontrolují spojkový segment.
Optická indikace vzdálenosti usnadňuje skenování.
Optická indikace vzdálenosti usnadňuje skenování.

Řešení: ZEISS T-SCAN CS ruční laserový skener

VULKAN zavedl laserový skener T-SCAN CS firmy ZEISS. Ten digitalizuje topografii obrobku pomocí 210 000 bodů za sekundu. ZEISS software pro sběr dat vytváří z těchto mračen bodů 3D model obrobku. Operátor nejprve upne odlitky do svěráku ve výrobním úseku. Sledovací kamera ZEISS T-TRACK CS + namontovaná na stojanu zaznamenává během skenování body zachycené laserovým skenerem v souřadném systému upnutí.

“S laserovým skenerem T-SCAN CS bylo skenování velmi rychlé a data byla kompletní."

Andreas Ladwig, Junior Lean Production Officer

Vysoká rychlost měření díky ručnímu laserovému skeneru ZEISS

Výhoda: Rychlá digitalizace, nižší zmetkovitost

Pomocí ZEISS softwaru INSPECTplus porovnali Ladwig a jeho kolegové CAD modely se skeny. Potom aktualizovali "staré" CAD modely a poslali je dodavateli odlitků. "Nové" odlitky byly podrobeny zkoušce prvních vzorků pomocí laserového skenování. "Všechno je neuvěřitelně rychlé," říká Ladwig. "Když můj kolega dopoledne skenuje a já provedu odpoledne vyhodnocení, můžeme dokončit zkoušku prvních vzorků pro příslušnou komponentu za jeden pracovní den. Dříve jsme na to potřebovali týdny." Optimalizační proces vedl k výraznému snížení jak zmetkovitosti, tak i času a úsilí potřebného k dodatečným úpravám.

Ralf Redecker, zaměstnanec oddělení vulkanizace, digitalizuje spojkový segment s použitím skeneru T-Scan. Úspěšná optimalizace procesu se již projevuje.
Ralf Redecker, zaměstnanec oddělení vulkanizace, digitalizuje spojkový segment s použitím skeneru T-Scan. Úspěšná optimalizace procesu se již projevuje.
O firmě VULKAN

Rodinný podnik VULKAN GROUP byl založen v roce 1889, podniká již více než 125 let. Dnes má společnost kolem 1200 zaměstnanců ve dvaceti lokalitách po celém světě. VULKAN COUPLINGS je nejziskovější ze tří divizí společnosti. Zaměřuje se na aplikace dieselových motorů v lodních a generátorových systémech. Výzva: V dieselových motorech vznikají vibrace, které by bez použití tlumících spojek mohly vážně poškodit hnací hřídele. Řešení vyžaduje sofistikovanou kombinaci mechanismu přenosu síly, kompenzace posunu a tlumení torzních vibrací. To je jedna z hlavních kompetencí této rodinné firmy. Více než 50 let se spojky VULKAN používají po celém světě ve všech typech lodí.