Fascinující kombinace měřicího rozsahu a přesnosti měření ZEISS MMZ T
Díky velkému měřicímu rozsahu umožňuje ZEISS MMZ T velmi přesná měření velkých převodových dílů přímo ve výrobním prostředí.

Portálový souřadnicový měřicí stroj s velkým měřicím rozsahem

S měřicím rozsahem až 14,8 m³ představuje řada MMZ T největší portálové měřicí stroje se stolem od firmy Carl Zeiss. Umožňuje velmi přesné měření velkých převodových dílů přímo ve výrobním prostředí.

ZEISS MMZ T

Hlavní vlastnosti

Otevřená konstrukce umožňuje snadné zakládání jeřábem. Konstrukce stroje umožňuje obrobky s hmotností až do deseti tun.

Bezpečnost pro operátora i stroj

 • Protikolizní ochrana pinoly chrání senzor/operátora
 • Optická ochrana pinoly zabraňuje prostojům po kolizi
 • Bezpečnostní poloha portálu pro bezpečné zakládání součástí na měřicí stroj

Zvýšený měřicí výkon

 • Prodloužení doteku REACH CFX 3 MMZ pro měření velmi hlubokých otvorů (1200 mm)
 • Instalované otočné stoly pro optimální využití měřicího rozsahu
 • Gradienty korekce teploty pro osy pro selektivní zachycení teplotních rozdílů

Efektivní měření těžkých obrobků

 • Možnost měření obrobků až do deseti tun bez snížení přesnosti
 • Integrovaná izolace proti vibracím, aby nebyla nutná nákladná stavba základu
 • Ložisková technika bez stlačeného vzduchu pro minimalizaci provozních nákladů

Dlouhodobě robustní a stabilní

 • Odolnost vůči prašnému a olejovému vzduchu
 • Odolnost vůči drsným podmínkám prostředí pro snížené nároky na měřicí místnost
 • Velká ložisková vůle a stabilní konstrukce portálu pro vysoký skenovací výkon

Čelní kolo se šikmým ozubením na souřadnicovém měřicím stroji ZEISS MMZ T

ZEISS MMZ T s motorizovaným opěrným ramenem

Technické údaje pro ZEISS MMZ T

Length measurement error

MPE_E150

from 2.4 + L/400 μm

Single stylus probing error

MPE_PFTU

from 2.0 μ

Scanning probing error

MPE_THP/tau

from 2.8 μ / 62 s

Form measuring error

MPE RONt

from 2.0 μm

Download more information