Velké souřadnicové měřicí stroje

Měření i velkých obrobků s maximální přesností

V leteckém a kosmickém průmyslu, ve strojírenství, výrobě vozidel a v mnoha dalších odvětvích jsou požadovány souřadnicové měřicí stroje s velkým měřicím rozsahem, ale zároveň se zachováním potřebné přesnosti. ZEISS nabízí široký sortiment portálových a mostových souřadnicových měřicích strojů v různých velikostech. Velké souřadnicové měřicí stroje jsou ZEISS ACCURA a celá řada strojů ZEISS MMZ (MMZ T, MMZ M, MMZ G).

ZEISS MMZ T

Fascinující kombinace měřicího rozsahu a přesnosti měření

ZEISS MMZ M

Pro měření složitých součástí

ZEISS MMZ G

Portálový měřicí stroj s velkým měřicím rozsahem