Více než 90 let průmyslové měřicí techniky

Carl Zeiss je renomovanou značkou průmyslové historie. Již zhruba 120 let je tato společnost považována na celém světě za výrobce špičkových technologií a produktů. Proslavila se především vysoce kvalitními mikroskopy a optickými zařízeními. Při výrobě svých kvalitních produktů od počátku používala vlastní měřicí a kontrolní přístroje. Z těchto skromných začátků vznikla v roce 1919 samostatná divize, která dnes patří k předním světovým výrobcům souřadnicových měřicích strojů.

Malá dílna založená v roce 1846 se za pouhých 50 let změnila v globálně působící firmu. V roce 1847 začal Carl Zeiss s výrobou jednoduchých mikroskopů s proměnlivým zvětšením. Nárůst poptávky byl tak razantní, že na začátku 80. let 19. století bylo nutné zavést racionálnější formu průmyslové výroby.

Měřicí přístroje z Jeny

Vysoce přesné postupy při výrobě mikroskopů zahrnovaly též přesná měření a kontrolu dílů a nástrojů používaných ve výrobním procesu. Rozdělení firmy Carl Zeiss na dvě části znamenalo významný mezník také pro oblast přesného měření: jedno oddělení přesných měřicích přístrojů se nacházelo ve východním Německu a druhé v západním Německu. Základy činnosti divize se tehdy prostě zhroutily. Vedoucí pracovníci divize, zejména bývalý ředitel Dr. Kurt Räntsch, patřili k zaměstnancům firmy Carl Zeiss, které Američané přivedli do Heidenheimu. V 50. a 60. letech byly v obou odděleních přesného měření nezávisle na sobě vyvinuty velice kvalitní měřicí přístroje. Od r. 1974 se tým vedený bývalým vedoucím laboratoře Klausem Herzogem začal zabývat inovativními přístroji s elektronickým výstupem naměřených hodnot a s číslicovým řízením. Již v roce 1972 pracovalo oddělení přesné měřicí techniky na třísouřadnicovém měřicím stroji a v roce 1973 byl na veletrhu Microtecnic ve švýcarském Curychu představen univerzální měřicí stroj UMM 500. Díky stroji UMM 500 byl vývoj moderní průmyslové metrologie neoddělitelně spjat se jménem Carl Zeiss. Vzhledem ke změnám podmínek v metrologické oblasti a novému profilu oddělení bylo oddělení přesných měřicích přístrojů v roce 1977 přejmenováno na divizi Průmyslová měřicí technika (IMT – Industrielle Messtechnik).

Základy byly položeny

Na konci 70. let již úsek IMT zaznamenal působivé výsledky. Rozvoj konceptu "ZEISS 3D měření" představoval inovativní příklad konstrukční techniky, která výrazně podpořila souřadnicovou měřicí techniku. Byla úspěšně použita na souřadnicových měřicích strojích UMM 500, UMM 800 a WMM i v dalších zařízeních. Tyto měřicí stroje měly rozsáhlé možnosti snímání, společné řízení, výkonné počítače, tiskárny dat, pravidelné aktualizace softwaru a počítačem řízené CNC funkce.

Trendy

80. léta přinesla definitivní průlom do počítačové a informační epochy. V oblasti metrologie převládaly dva trendy. Na jedné straně došlo k rozšíření možností kontroly rozměrů, úchylek tvaru a polohy prizmatických dílů, dílů s rovinnými křivkami, trojrozměrně zakřivených ploch a převodů. Druhý trend průmyslové měřicí techniky se zaměřil na pozvolný, ale neustálý přesun souřadnicového měření z měrové laboratoře přímo do výroby.

Nová strategie

Na začátku 90. let rozvinula divize IMT široce založenou strategii pro udržitelnou úspěšnou budoucnost. Patřilo k ní rozšíření spektra produktů firmy při zachování cílové skupiny. Tento krok vyústil v roce 1994 ve fúzi s firmou Stiefelmayer GmbH v lokalitě Esslingen. Divizi IMT to umožnilo etablovat se jako dodavatel stojanových měřicích strojů pro měření karoserie.

Inovace

Společnost Carl Zeiss pokračovala ve vývoji nových a inovativních produktů a technologií, nastavovala trendy v souřadnicové měřicí technice a stále přesněji přizpůsobovala své služby požadavkům zákazníků. Poté co uživatelé již řadu let využívali měření rozměrných obrobků na souřadnicových měřicích strojích Carl Zeiss mostové a portálové konstrukce, pustila se divize Carl Zeiss IMT v roce 2004 do měření v mnohem menším měřítku. Měřicí systém F25 umožnil poprvé měření v řádu nanometrů, díky čemuž je možné měřit nejrůznější typy mikrosoučástek. V roce 2006 představila firma Carl Zeiss odborné veřejnosti počítačový tomograf METROTOM® 1500 – měřicí přístroj umožňující pohled do vnitřku měřené součásti.

Výhled do budoucnosti

Historie měřicí techniky ve společnosti Carl Zeiss je unikátní příběh úspěchu. Za devadesát let se Průmyslová měřicí technika stala nedílnou součástí skupiny Carl Zeiss. Hlavní výsledky výzkumu a neustálý tok inovací přístrojů a komponent pod hlavičkou "ZEISS Feinmess" (Přesné měření) resp. Carl Zeiss IMT přispěly zásadním způsobem k úspěšnému rozvoji měřicí techniky a souřadnicové měřicí techniky. V současné době pracuje pro Carl Zeiss IMT přibližně 2200 zaměstnanců ve třech závodech v Německu, v lokalitách v Číně, USA a Indii. Na celém světě působí asi 100 prodejních a servisních středisek. IMT zaujímá vedoucí postavení na trhu a v oblasti technologie, na základě svých dlouholetých zkušeností nabízí jedinečné spektrum měřicích přístrojů a softwaru. Díky ochotě inovovat a překonávat hranice a širokému sortimentu produktů a služeb pokračuje Carl Zeiss IMT v úspěšné cestě.