Řešení technické čistoty ZEISS

Identifikujte klíčové zdroje kontaminace. Přijímejte rychleji správná rozhodnutí.

 • Rychlejší analýzy v souladu s normami
  Odhaluje kovové částice jediným skenem filtru.
 • Rychlejší klasifikace částic
  Kombinuje světelnou a elektronovou mikroskopii v jednom procesu.
 • Rychlejší rozhodování
  Analyzuje chemické složení patologických částic a identifikuje hlavní příčinu kontaminace.
 • Rychlejší příprava protokolů
  Pomáhá vytvořit najednou všechny protokoly čistoty v souladu se všemi zavedenými průmyslovými normami.

What is technical cleanliness?

Technical cleanliness plays an important role, especially in areas where components are manufactured, such as electrical engineering or the automotive industry. If contamination occurs at particle-sensitive points, this can quickly lead to functional impairments or even malfunctions. If the residual dirt in a system is so low that no damage occurs, it is considered technically clean.

Technical cleanliness is particularly important in the following sectors:

 • Automotive and electric vehicles
 • Medical industry
 • Mechanical engineering
 • Additive manufacturing
 • Electrical engineering and battery production
 • Optical industry
 • Oil analysis and Hydraulics

Why is technical cleanliness so important?

Thanks to technological progress, many industries require increasingly complex systems. As early as the 1990s, there was an increase in damage caused by contamination on components in the automotive industry. It quickly became clear that procedures had to be standardized. The so-called "VDA 19 Guideline", also known as "Testing of Technical Cleanliness – Particle Contamination of Functionally Relevant Automotive Parts", was published in 2004 and revised in 2015 as VDA 19 Part 1. At the international level, ISO 16232 (2007) forms the standard set of regulations. VDA 19 Part 2 from 2010 contains a guideline of rules for cleanliness-relevant orientation of assembly production.

VDA 19 Part 1 precisely defines various types of contamination. With the help of these definitions, contamination can be detected by cleanliness analyses and other technical cleanliness processes and appropriate decisions can be made. The aim is to preventively avoid residual dirt on components.

Particles

Fibers

Solid bodies of

 • Metal
 • Plastics
 • Minerals
 • Gums
 • Salts
 • The ratio of length to width is 1:20
 • Width of a fiber: ≤ 50 µm

Korelační proces k identifikaci klíčových zdrojů kontaminace částicemi

Dodavatelé, výrobci a koncoví uživatelé požadují stále vyšší kvalitu; pokročilý program technické čistoty je tedy zásadní pro zabránění kritické kontaminaci částicemi v celém výrobním procesu. Řešení technické čistoty ZEISS identifikuje klíčové zdroje kontaminace a umožňuje Vám rychleji přijmout správná rozhodnutí.

How do you identify the root cause? ZEISS Technical Cleanliness Solutions

Increase productivity with ZEISS Technical Cleanliness Object Classification

ZEISS Technical Cleanliness Workflow with Extraction and Filtration

Obzvláště čisté

Zajištěná kvalita

Kontaminace částicemi je nepřítelem účinnosti, funkčnosti a životnosti jakéhokoli produktu. Výzkumy ukázaly, že hlavním zdrojem poruch u hydraulických a olejem plněných strojů je kontaminace částicemi. Analýza olejů pomáhá minimalizovat náklady na údržbu a zlepšit provozuschopnost stroje. K dosažení maximální kvality potřebují výrobci jasná a komplexní data z analýzy částic.

Řešení technické čistoty ZEISS identifikuje klíčové zdroje kontaminace a umožňuje Vám rychleji přijmout správná rozhodnutí.

Přesné zacílení

na potřeby výrobního průmyslu

Řešení technické čistoty ZEISS byla vyvinuta ve spolupráci s firmami pohybujícími se v automobilovém průmyslu. Tyto firmy mají specifické potřeby z hlediska dokonalé identifikace částic a klasifikačních systémů se snadným použitím.

Výsledkem jsou řešení ZEISS, která jsou snadno použitelná na mnoha pracovištích v jakémkoli výrobním nebo průmyslovém prostředí a přizpůsobená pro použití pracovníky, již nejsou odborníky na mikroskopii.

Řešení analýzy částic ZEISS odpovídá průmyslovým normám:

Technická čistota

Čistota oleje

Čistota
lékařských přístrojů
ve výrobním procesu

VDA 19.1

ISO 4406

VDI 2083

ISO 16232

ISO 4007

DIN 51455

SAE AS 4059

Nabídněte nadstandard

Přijímejte informovaná rozhodnutí týkající se klíčových zdrojů kontaminace

Portfolio řešení ZEISS umožňuje kombinovanou detekci a klasifikaci částic ve vysoce účinném procesu, který nejenže vyhledává částice, ale také napomáhá jejich klasifikaci podle kontaminace nebo původu opotřebení.

S řešením společnosti ZEISS můžete kombinovat data ze světelných i elektronových mikroskopů v jednom pracovním postupu a získat tak komplexnější informace.

Vyhodnoťte potenciální riziko kontaminace

Systémy světelné mikroskopie

Rozdělte částice podle množství, rozložení jejich velikosti a morfologie a rozlište kovové a nekovové částice a vlákna do 2 μm. Vystavujte protokoly čistoty v souladu s průmyslovými normami.

Zaveďte postup pokročilé analýzy

Korelační analýza částic

Charakterizujte částice kritické pro proces a identifikujte patologické částice pomocí analýzy Correlative Automated Particle Analysis (CAPA), která spojí Vaše data ze světelných i elektronových mikroskopů v jednom procesu.

Určete zdroje kontaminace

Elektronová mikroskopie a EDS systémy

Změřte morfologické vlastnosti částic a použijte plně automatické elementární analýzy ke klasifikaci částic podle jejich chemického složení.

Read how ZEISS integrates data from HYDAC devices into reporting for faster root cause identification and decision making.

Get in contact with our experts for Technical Cleanliness

Please fill out the form to reach out to us. Feel free to request a meeting or demo of our product.