Díky desítkám let zkušeností vám můžeme nabídnout odbornou pomoc při řešení vašich měřicích úloh a najít vhodnou metodu měření pro každou vaši aplikaci. Metrologické řešení vychází z konkrétní aplikace. Může to být měření s použitím otočného stolu nebo bez něho s hvězdicovou konfigurací snímačů nebo horizontální měření s vějířovitě uspořádanými snímači.

Měřicí rozsah

Souřadnicové měřicí stroje ZEISS a software ZEISS GEAR PRO umožňují změřit a podle normy vyhodnotit všechny běžné typy ozubených kol až do vnějšího průměru 3 metry a hmotnosti 16 tun.

V souladu s normami

Vyhodnocení ozubení se provádí v souladu s národními a mezinárodními normami DIN, ISO, AGMA a JIS nebo podle uživatelsky definovaných tolerancí.

Porovnání nominálních a skutečných hodnot

Je-li k dispozici CAD model, můžeme pomocí počítačového tomografu ZEISS METROTOM vytvořit porovnání jmenovitých a skutečných hodnot plastových ozubených kol kromě obvyklých diagramů.

Měření ozubení

Oblasti použití

Měření čelních kol

Měření čelních kol

Mohou se měřit evolventní ozubení a drážkové hřídele i s lineárním profilem. A to pro ozubení vnější i vnitřní, s přímými nebo šikmými zuby. Lze také vyhodnocovat speciální tvary, jako jsou ozubení s kónickou korekcí nebo kuželočelní, rovnoboká a jemně drážkovaná ozubení.

Měření spirálových ozubení a přímých kuželových kol

Rozlišuje se spirální a přímé kuželové ozubení. Je možné měřit všechny varianty: pastorek, talířové kolo nebo matrice. Jmenovité hodnoty mohou být vytvořeny ve standardních průmyslových formátech jako Gleason (GAGE) nebo Klingelnberg (KIMOS) nebo mohou být importovány z CAD modelu. Pokud nejsou jmenovitá data k dispozici, může se použít metoda digitalizace vzorového kola.

Měření spirálových ozubení a přímých kuželových kol
Měření šnekových ozubení

Šneky

Všechny typické šnekové profily ZI, ZA, ZN, ZK mohou být změřeny a vyhodnoceny v souladu s normou.

Rotory

Při měření rotorů (šroubových kompresorů) jsou podporovány hlavní rotor, vedlejší rotor a přímé rotory. Jmenovitá data pro měření mohou být k dispozici jako příčný řez profilu nebo jako CAD model.

měření rotorů s gear pro
měření odvalovacích fréz

Odvalovací frézy

Je možné měřit jednochodé i vícechodé odvalovací frézy pro výrobu evolventních čelních ozubených kol. Podporovány jsou plně profilované odvalovací frézy, blokové frézy a frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami. Měřit lze také odvalovací frézy s tangenciální řeznou geometrií.

Download more information

ZEISS Quality Excellence Center Brochure Online EN

ZEISS Quality Excellence Center Brochure Online EN
pages: 11
file size: 1760 kB

ZEISS Quality Excellence Center Broschüre Online DE

ZEISS Quality Excellence Center Broschüre Online DE
pages: 11
file size: 1689 kB

ZEISS Quality Excellence Center Image Präsentation, DE

ZEISS Quality Excellence Center Image Präsentation, DE
pages: 38
file size: 28458 kB

ZEISS Quality Excellence Center Image Presentation EN

ZEISS Quality Excellence Center Image Presentation EN
pages: 34
file size: 30489 kB