3D rentgenové měření pro zajištění kvality ZEISS METROTOM

Industrial Computed Tomography with ZEISS METROTOM

S počítačovým tomografickým systémem ZEISS můžete úspěšně provádět měřicí a kontrolní úlohy s použitím jediného rentgenového snímku. Standardní přejímací kontrola, přesná mechanika a sofistikovaný proces kalibrace zajišťují sledovatelnost měřicího systému. Lineární vedení a otočný stůl splňují nejvyšší požadavky na přesnost. 

The new level of simplicity in CT technology

ZEISS METROTOM 1

You want to inspect the inside of your plastic or light metal parts, but computed tomography seems too complex? Discover the latest member of the ZEISS METROTOM family, which allows you to dive into the world of X-ray technology and your components in the simplest way possible.

Nový ZEISS METROTOM 1500 třetí generace

Perspektivní kontrola kvality – dnes

Už 12 let nabízejí modely ZEISS METROTOM osvědčenou CT technologii pro kontrolu kvality. Třetí generace systému výpočetní tomografie (CT) ZEISS METROTOM 1500 poskytuje nejlepší důkaz, že spolehlivá rentgenová technologie již není vizí budoucnosti. Máte již dnes k dispozici perspektivní nedestruktivní kontrolu kvality.

ZEISS METROTOM
Měřte a kontrolujte větší díly

Třetí generace CT systému ZEISS METROTOM 1500 umožňuje díky rozšířenému měřicímu objemu měření větších dílů.

Pohodlnější a bezpečnější provoz

Přední dveře, které umožňují operátorovi vstoupit do systému a použít jej jako servisní přístupový bod, usnadňují nakládání větších a těžších součástí. To umožňuje provádět CT měření snadno, bezpečně a přesně.

Kompaktní půdorys

Pro přepravu, instalaci, údržbu nebo potřebný prostor v laboratoři zákazníka -– čím menší systém, tím lépe. Konstrukce kabiny největšího průmyslového CT systému ZEISS zajišťuje efektivní využití prostoru.

Porovnání obrazu hliníkového dílu v ZEISS METROTOM 1500 (2. versus 3. generace). Díky menší velikosti voxelu umožňuje nový 3k detektor vyšší rozlišení a ostřejší zobrazení i malých detailů.

Zobrazit více

Ve třetí generaci generuje nový 3k detektor soubory 3D objemových dat s vyšším rozlišením, takže více voxelů umožňuje detekci menších defektů.

Skenovat rychleji

Doba skenování může být snížena až o 75 % prostřednictvím různých provozních režimů detektoru, přičemž se dosahuje srovnatelné velikosti voxelu jako u 2k detektoru.

Rodina ZEISS METROTOM

Part size

●●○○

Part density

●●○○

Part Mass

●●●○

Accuracy

●●○○

Resolution

●●○○

Speed

●●○○

Footprint

●●●●

ZEISS METROTOM 800 130 kV

For measurements of plastic parts with high accuracy

Part size

●●○○

Part density

●●○○

Part mass

●●●○

Accuracy

●●●●

Resolution

●●●○

Speed

●●●○

Footprint

●●●○

Part size

●●○○

Part density

●●●○

Part mass

●●●○

Accuracy

●●●●

Resolution

●●●●

Speed

●●○○

Footprint

●●●○

ZEISS METROTOM 800 225 kV

For fast scans and denser parts

Part size

●●●○

Part density

●●●○

Part mass

●●●○

Accuracy

●●●○

Resolution

●●●○

Speed

●●●●

Footprint

●●○○

ZEISS METROTOM 1500

Advanced CT technology for fast scans of large parts

Part size

●●●●

Part density

●●●○

Part Mass

●●●●

Accuracy

●●○○

Resolution

●●●●

Speed

●●●●

Footprint

●○○○

Snadné provádění měření s přístrojem ZEISS METROTOM

Kontrola lehkého kovového dílu
Kontrola lehkého kovového dílu

Měření a kontrola kompletních součástí

ZEISS METROTOM je průmyslový počítačový tomograf pro měření a kontrolu celých součástí vyrobených z plastu nebo lehkých kovů. S tradiční souřadnicovou měřicí technikou mohou být skryté struktury zkontrolovány pouze po časově náročné destrukci součásti po jednotlivých vrstvách.

Rychlé a přesné měření charakteristik

S počítačovým tomografickým systémem ZEISS METROTOM je v jednom průběhu skenováno velké množství charakteristik, jejich měření jsou přesná a sledovatelná. V porovnání s dotykovou měřicí metodou je ZEISS METROTOM při měření velkého množství bodů výrazně rychlejší.

Měření dílu zásuvných konektorů.
Měření dílu zásuvných konektorů.

Obsáhlá CT datová analýza ve 3D

Analytický software GOM Volume Inspect, který se snadno používá a je vhodný i pro začátečníky, umožňuje kompletní CT datovou analýzu ve 3D. Umožňuje přesnou analýzu uspořádání, otvorů smrštění nebo vnitřních struktur a sestav. Prostřednictvím jednotlivých řezových obrázků se stávají viditelnými i ty nejmenší defekty, které lze automaticky vyhodnotit na základě různých kritérií. Do projektu můžete rovněž načíst objemová data několika součástí, provést analýzu trendu a porovnat analýzu s daty CAD. Takto lze přesně stanovit a zdokumentovat kvalitu komponentu – to vše s pomocí jediného softwaru.

ZEISS Automated Defect Detection (ZADD)

Artificial intelligence in computed tomography

The ZADD add-on in GOM Volume Inspect detects even small and fuzzy defects in components reliably, quickly and automatically, ZADD detects, localizes and classifies defects or anomalies while analyzing them in detail by reading CT-scans. The software add-on is applicable for castings, injection molded parts, batteries printed components and other applications.

DAkkS calibration for increased confidence

Higher quality standards in the automotive, medical or pharmaceutical industry often make it necessary to rely on accredited CT inspection procedures. These guarantee an objective, standard-compliant measurement of parts according to VDI/VDE 2630 part 1.3. DAkkS certification is accepted worldwide, which eliminates the costs for multiple assessments. Now the DAkkS calibration is also available for the computer tomographs of the ZEISS METROTOM 800 and 1500 series! Benefit from its advantages: save costs and create more trust for your customers.

Download more information

DE, METROTOM 1500 Flyer

DE, METROTOM 1500 Flyer
pages: 4
file size: 2079 kB

DE, METROTOM & automatischer Filterwechsel Flyer

DE, METROTOM & automatischer Filterwechsel Flyer
pages: 2
file size: 2948 kB

DE, ZEISS METROTOM 1_flyer

DE, ZEISS METROTOM 1_flyer
pages: 2
file size: 589 kB

DE_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online

DE_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online
pages: 5
file size: 2445 kB

DE, ZEISS X-Ray Series Broschüre_Online

DE, ZEISS X-Ray Series Broschüre_Online
pages: 14
file size: 1750 kB

EN, METROTOM 1500 Flyer

EN, METROTOM 1500 Flyer
pages: 4
file size: 2074 kB

EN, ZEISS METROTOM 1_flyer

EN, ZEISS METROTOM 1_flyer
pages: 2
file size: 706 kB

EN_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online

EN_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online
pages: 5
file size: 2412 kB

EN, ZEISS X-Ray Series Brochure_Online

EN, ZEISS X-Ray Series Brochure_Online
pages: 14
file size: 1594 kB

FixAssist CT Infosheet, DE

FixAssist CT Infosheet, DE
pages: 1
file size: 319 kB

FixAssist CT Infosheet, EN

FixAssist CT Infosheet, EN
pages: 1
file size: 328 kB

HOM_Metrotom1_Flyer_EN

HOM_Metrotom1_Flyer_EN
pages: 20
file size: 1473 kB

ZEISS Insights: Technical Paper Vermessung von Knochenplatten und Schrauben mit ZEISS METROTOM 6 scout

ZEISS Insights: Technical Paper Vermessung von Knochenplatten und Schrauben mit ZEISS METROTOM 6 scout
pages: 7
file size: 1503 kB

ZEISS METROTOM 1500 Flyer CN

ZEISS METROTOM 1500 Flyer CN
pages: 2
file size: 821 kB

ZEISS METROTOM 1 Flyer CN

ZEISS METROTOM 1 Flyer CN
pages: 2
file size: 7404 kB

ZEISS scatterControl OnePager EN

ZEISS scatterControl OnePager EN
pages: 2
file size: 255 kB

Dostupné možnosti:

Automatický měnič filtru

Ruční přednastavení filtru za účelem skenování široké škály dílů z různých materiálů. Složení materiálu už není díky automatickému měniči filtru zapotřebí. Takto dosáhnete spolehlivých výsledků ještě rychleji.

ZEISS FixAssist CT

S pomocí CT systému ZEISS FixAssist můžete omezit prostoje stroje až o 80 %. Jednoduše před měřením umístěte obrobek na paletu mimo stroj, do výpočetního tomografického systému vložte předem upravený díl a ihned spusťte skenování.

ZEISS Tomostage

Rádi byste zachytili jedním skenem několik dílů? To je možné s pomocí karbonové věže speciálně vyvinuté pro CT aplikace. Takto lze výrazně zkrátit doby měření na díl a dosáhnout vyššího výkonu.

Více o ZEISS počítačové tomografii na YouTube

Jak fungují ZEISS CT systémy

ZEISS setkání uživatelů CT zařízení 2018

Automatické zakládání součástí pro ZEISS METROTOM

ZEISS CT řešení pro plastový průmysl

ZEISS CT solutions used at starlim//sterner