Metrologická řešení pro výrobu karoserií

ZEISS je partnerem pro komplexní systematické zajišťování kvality při výrobě karoserií: od měřicí a kontrolní techniky přes upínací přípravky až po řízení dat kvality a služby. Všechny ZEISS produkty a služby jsou vzájemně kompatibilní – pro maximální kvalitu a produktivitu.

ZEISS Car Body Solutions Portfolio

A // Výroba nářadí

B // Lisovna

C // Výroba dílů karoserie

D // Sériové a analytické měřicí středisko

E // Kompletování karoserií

F // Lakovna

G // Konečná montáž

H // Síť dat kvality

Více informací o ZEISS řešeních

Software

Software pro měření, vyhodnocení a správu dat umožňuje zvýšit výkonnost všech vašich měřicích operací.