Metrologická řešení pro výrobu karoserií

ZEISS je partnerem pro komplexní systematické zajišťování kvality při výrobě karoserií: od měřicí a kontrolní techniky přes upínací přípravky až po řízení dat kvality a služby. Všechny ZEISS produkty a služby jsou vzájemně kompatibilní – pro maximální kvalitu a produktivitu.

ZEISS Car Body Solutions Portfolio

C // Výroba dílů karoserie
ZEISS AICell trace s AIMax cloud

In-line měřicí buňka (bez korelací) pro procesní sledování komplexních charakteristik v reálném čase a pro podporu náběhu od prvního vyrobeného dílu.

C // Výroba dílů karoserie
ZEISS AICell s AIMax cloud

In-line měřicí buňka pro 100% procesní sledování velmi složitých charakteristik v reálném čase, např. navařovacích matic za plech nebo nýty.

C // Výroba dílů karoserie
ZEISS AICell s AIMax

In-line měřicí buňka pro 100% velmi spolehlivé procesní sledování složitých geometrických charakteristik v reálném čase.

E // Kompletování karoserií
ZEISS in-line stacionární senzory: ZEISS AIMax In-line a ZEISS BestFit

Stacionární senzory umožňují řešení široké škály měřicích úloh, včetně velmi rychlých měření elementů, detekce polohy a úloh řídících výrobu.

E // Kompletování karoserií
ZEISS AICell trace s AIMax cloud

In-line měřicí buňka (bez korelací) pro procesní sledování komplexních charakteristik v reálném čase a pro podporu náběhu od prvního vyrobeného dílu.

E // Kompletování karoserií
ZEISS AICell s AIMax

In-line měřicí buňka pro kontrolu spár a slícování na celé karoserii s namontovanými panelovými díly (dveře, blatníky, kapota a víko kufru).

E // Kompletování karoserií
ZEISS ABIS

100% kontrola povrchu celé karoserie – ve výrobní lince.

C // Výroba dílů karoserie
ZEISS AIBox se zakládacím systémem ZEISS

Celoplošná digitalizace. Manuální zakládací systém zahrnuje paletové stoly a modulární upínací přípravky pro panelové díly.

B // Lisovna
ZEISS AIBox

Celoplošná digitalizace, měření funkčních rozměrů a elementů s CAD porovnáním – u lisovací linky.

A // Výroba nářadí
ZEISS COMET

At-line 3D analýzy lisovacích nástrojů.

  • Více o ZEISS COMET
D // Sériové a analytické měřicí středisko
ZEISS CARMET

Analytická a korelační měření surových karoserií a panelových dílů, jakož i analýza hotových vozidel s dotykovými senzory – offline.

D // Sériové a analytické měřicí středisko
ZEISS Zařízení na kontrolu spojování dílů v sestavě

Kvalifikace a optimalizace spojovacích sekvencí a jednotlivých dílů, optimalizace spár a slícování, zajištění funkčnosti a smontovatelnosti.

D // Sériové a analytické měřicí středisko
ZEISS CALIGO

ZEISS offline software pro obecné tvarové plochy, digitalizaci, simulaci a vyhodnocování při výrobě karoserií. Integrovaný software ZEISS PiWeb zajišťuje tvorbu profesionálních reportů.

D // Sériové a analytické měřicí středisko
ZEISS Zařízení na kontrolu sestav

Kvalifikace a optimalizace spojovacích sekvencí a jednotlivých dílů, optimalizace spár a slícování, zajištění funkčnosti a smontovatelnosti.

D // Sériové a analytické měřicí středisko
ZEISS T-SCAN skenovací systém

Manuální 3D digitalizace s ručním skenerem a trackerem – offline.

  • Více o ZEISS T-SCAN
D // Sériové a analytické měřicí středisko
ZEISS PRO s ZEISS EagleEye

Analytická, korelační a sériová měření surových karoserií a panelových dílů, analýzy hotových vozidel s multisenzorovým měřicím systémem, dotykovým senzorem a optickým senzorem ZEISS EagleEye – offline v měřicím středisku.

D // Sériové a analytické měřicí středisko
ZEISS AICell s AIMax nebo AIMax cloud

Offline stanice pro programování nových modelů, variant a měřicích míst bez ovlivnění probíhajícího výrobního procesu.

A // Výroba nářadí
ZEISS T-SCAN skenovací systém

Manuální 3D digitalizace lisovacího nářadí s použitím ručního skeneru a trackeru.

  • Více o ZEISS T-SCAN
G // Konečná montáž
ZEISS AICell s AIMax

In-line měřicí buňka v konečné montáži: měření spár a slícování na dokončeném vozidle na kolech.

F // Lakovna
ZEISS AICell s AIMax

In-line měřicí buňka po dokončení lakování: měření spár a slícování na celé karoserii s namontovanými panelovými díly (dveře, blatníky, kapota a víko kufru).

C // Výroba dílů karoserie
ZEISS ABIS

Výběrová kontrola povrchu panelových dílů, jako jsou dveře, kapoty, víka kufru a blatníky, s použitím roboticky řízeného senzoru.

C // Výroba dílů karoserie
ZEISS AIBox flex a ZEISS Fixture Systems

Robotická modulární měření a digitalizace postranic a panelových dílů. Systém obsahuje optický senzor ZEISS COMET Pro AE, sedmou osu a otočný stůl.

ZEISS ABIS
B // Lisovna
ZEISS ABIS inline

Výběrová kontrola povrchu výlisků – u lisovací linky.

B // Lisovna
ZEISS ABIS atline

Výběrová kontrola povrchu výlisků – u lisovací linky.

H // Síť dat kvality
ZEISS AICell s AIMax

In-line měřicí buňka v konečné montáži: měření spár a slícování na dokončeném vozidle na kolech.

  • Více o ZEISS PiWeb

A // Výroba nářadí

B // Lisovna

C // Výroba dílů karoserie

D // Sériové a analytické měřicí středisko

E // Kompletování karoserií

F // Lakovna

G // Konečná montáž

H // Síť dat kvality

Více informací o ZEISS řešeních

Software

Software pro měření, vyhodnocení a správu dat umožňuje zvýšit výkonnost všech vašich měřicích operací.

Upínací systémy

Integrovaná a individuální řešení pro měřicí přípravky