Komplexní požadavky na měřicí techniku vyžadují hluboké odborné znalosti a pochopení. Díky moderním měřicím přístrojům najdeme ideální řešení pro každý váš úkol. Ať dotykově, opticky či pomocí počítačové tomografie, tvar, povrch nebo kontura – naše moderní a flexibilní měřicí stroje zajišťují rychlé a snadné provedení vašich měřicích úloh.

Zakázková měření

Oblasti použití

Máme vhodnou metodu měření pro každý materiál: ať jsou to plechové díly, odlitky z kovu, plastů, keramiky, skla, deformovatelné pryžové nebo silikonové materiály nebo povrchy pokryté textilem, máme správnou metodu měření pro každou úlohu. Náš rozsáhlý park měřicích zařízení nám umožňuje v krátké době změřit velké počty kusů s vysokou přesností. Je-li třeba, můžeme provádět měření v různých našich lokalitách.

  • Kontrola geometrických specifikací produktu – rozměry, tvar a poloha – s maximální přesností
  • Tvorba měřicích programů pro ZEISS CALYPSO a ZEISS CALIGO
  • Porovnání jmenovitých a naměřených hodnot, měření křivek, porovnání proti CAD datům
  • Kontrola prvních vzorků se zkušebním protokolem (např. VDA nebo PPAP)
  • Reverzní inženýrství s použitím různých metod, např. pruhová projekce, laserová triangulace a počítačová tomografie
  • Vysoce přesná měření referenčních součástí
  • Měření všech částí vozidla, od rukojeti dveří přes komponenty spalovacího motoru, jako jsou např. hlavy válců, klikové skříně, podvozky a díly náprav, až po měření karoserie

Využití počítačové tomografie pro rentgenování součástí

Měření pomocí CT umožňuje nedestruktivní kontrolu sestav, modulů a celých zařízení prostřednictvím vizualizace skutečného stavu vnitřku. Lze tedy provádět montážní kontrolu, analýzu opotřebení a defektů. Na dílech o průměru až 1 500 mm mohou být tomograficky změřeny oblasti s rozlišením v řádu nanometrů.

Průmyslová počítačová tomografie a metrologie
Měření ozubení

Měření ozubení

Ať se jedná o kuželová kola se spirálovým ozubením, čelní kola se šikmými zuby, šnekové profily nebo rotory, můžeme změřit všechny standardní typy ozubených kol až do vnějšího průměru 3 metrů a vyhodnotit je v souladu s normami. Metrologické řešení vychází z konkrétní aplikace. Může to být měření s použitím otočného stolu nebo bez něho, s hvězdicovou konfigurací snímačů nebo horizontální měření s vějířovitě uspořádanými snímači.

Zakázková optická měření

Výhody optické měřicí techniky ve vysoké hustotě bodů, rychlosti a bezkontaktním měření. Mraky bodů měříme s různými ZEISS systémy, jako jsou multisenzorové měřicí stroje nebo projektory s pruhovou projekcí.

Optical Measurements
Měření tvaru, kontury a povrchu

Měření tvaru, kontury a povrchu

Naše kruhoměry umožňují vyhodnocovat kruhovitost, válcovitost, kolmost, rovnoběžnost, přímost, rovinnost, souosost, soustřednost, úchylku tloušťky a obvodové házení. A naše přístroje na měření kontur a drsnosti poskytují spolehlivé výsledky pro rádiusy, zkosení, kontury, drsnost, vlnitost, úhly, tolerance zápichů a délek.

Zobrazení a vyhodnocení naměřených výsledků

CAD data

Používáme CAD data všech standardních formátů. Přímým zadáním specifické nejistoty měření a návazností na národní normy garantujeme spolehlivé výsledky.

Výsledky měření jsou dokumentovány podle vašich požadavků. Použijeme k tomu vaše šablony nebo vytvoříme protokoly v souladu s normou.

Různá rozhraní umožňují export výsledků měření do CAQ systémů nebo pro sběr procesních dat např. pomocí ZEISS PiWeb.

 

Podívejte se, jak tento produkt používají ostatní zákazníci: