Od prášku k produktu ZEISS 3D ManuFACT

ZEISS 3D ManuFACT

Komplexní kontrola 3D výroby pro lékařský, letecký a automobilový průmysl

Nové spolehlivé řešení v aditivní výrobě

Procesy 3D tisku – aditivní výroba – se stávají stále více součástí průmyslového výrobního řetězce. Lékařská technika, letecký a automobilový průmysl jsou vedoucími odvětvími ve vývoji a realizaci aditivní výroby.

Největší výzvou je ověření spolehlivosti 3D tištěných součástí.

Vyžádejte si brožuru a dozvíte se více o aditivní výrobě

Nová ucelená integrovaná kontrola

ZEISS 3D ManuFACT nabízí perfektní řešení pro kontrolu kvality. S touto jedinečnou zkušební metodou pro 3D výrobu využíváme koncentrované zkušenosti všech technologií ZEISS.Tento integrovaný proces přináší nejspolehlivější znalosti a zaručuje tím spolehlivost 3D dílů.

Od prášku ke spolehlivým součástem

Charakterizace prášků a materiálů

Prášek je základem aditivně vyráběných součástí. Velikostní rozložení jednotlivých práškových částic ovlivňuje zhutnění prášku a hustotu vytvořené struktury, jakož i pravděpodobnost defektů viditelných později v procesu. Světelné mikroskopy, rastrovací elektronové mikroskopy a rentgenová počítačová tomografie pomáhají určit kvalitu prášku.

Druck

Analýza dat během procesu

prostřednictvím dodavatele stroje pro aditivní výrobu

Tepelné zpracování a odebrání dílů po tisku

Úspěšný tištěný objekt vyžaduje různá dodatečná opracování, aby byla zajištěna rozměrová přesnost a optimální materiálové vlastnosti. Po tisku je díl stále ještě připevněn na tiskové desce. Je tepelně zpracován a odebrán drátovým EDM řezáním. Pro lepší pochopení vlivu těchto procesů na konečnou kvalitu lze použít souřadnicový měřicí stroj nebo optický 3D skener.

Druck

Kontrola vad a vnitřní struktury

Kvalita prášku a jeho rozložení během procesu tisku může ve struktuře způsobit vznik dutin nebo nečistot materiálu. Kontrola kvality vytištěného 3D dílu pomocí světelného mikroskopu nebo kontrola vnitřních struktur s rentgenovou výpočetní tomografií s vysokým rozlišením pomáhá určit vliv parametrů procesu a rychleji definovat možný postup k dosažení optimálních nastavení tisku.

Druck

Kontrola kvality materiálu po tisku

Na rozdíl od klasických výrobních metod vyžaduje aditivní výroba tavení prášků během tisku. Teploty tavení a parametry procesu značně ovlivňují krystalografické složení a v důsledku toho i vlastnosti součásti.

Druck

Kontrola rozměrů a kvality povrchu

Rozměrová přesnost a kvalita povrchové úpravy jsou rozhodující pro zajištění správné montáže a sestavení několika dílů. Povrchová úprava může být analyzována optickými metodami a vnitřní povrch je zkoumán rentgenovou počítačovou tomografií. Rozměrovou přesnost konečného dílu lze ověřit pomocí souřadnicových měřicích strojů, optického 3D skenování nebo rentgenové počítačové tomografie.

Druck

Statistika a analýza procesních dat

Sběr a analýza dat v celém procesním řetězci prostřednictvím ZEISS PiWeb poskytuje hluboké pochopení toho, jak mohou procesní změny vzájemně souviset s různými rozměrovými a materiálovými vlastnostmi. Jasné vizuální zobrazení a korelace výsledků ze všech kroků procesu pomáhají rychle a efektivněji vyvíjet strategie tisku při současném zvyšování výkonnosti.

Druck
Vysoce přesná práce po vrstvách

Firma MBFZ toolcraft GmbH se spoléhá na měřicí technologie ZEISS, jelikož společnost ZEISS je jediným dodavatelem nabízejícím technologii pro celý zpracovatelský řetězec aditivní výroby s naprostou soudržností dat.

ZEISS portfolio pro aditivní výrobu

ZEISS 3D ManuFACT nabízí výběr produktů z portfolia ZEISS. Toto jedinečné řešení komplexní kontroly pro aditivní výrobu se zaměřuje na následující oblasti:
  • ANALÝZA SLOŽENÍ MATERIÁLU
  • ANALÝZA PRÁŠKU
  • ANALÝZA KROKŮ ZPRACOVÁNÍ PO TISKU VČETNĚ
  • TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, ODEBRÁNÍ DÍLŮ A ČIŠTĚNÍ
  • METALOGRAFICKÁ ANALÝZA
  • ANALÝZA DEFEKTŮ
  • KONTROLA POVRCHU VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRUKTURY
  • ROZMĚROVÁ KONTROLA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRUKTURY

Rastrovací elektronový mikroskop

Vysoce výkonný rastrovací elektronový mikroskop s EBSD detektorem umožňuje mikrostrukturní krystalografickou charakterizaci a práškovou analýzu.

Objevte řešení

Profesionální rastrovací elektronový mikroskop s EBSD detektorem umožňuje mikrostrukturní krystalografickou charakterizaci a práškovou analýzu.

Objevte řešení

Světelný mikroskop

Vysokorychlostní optický profilometr s vysokým rozlišením pro detailní analýzu povrchu.

Objevte řešení

Inverzní optický mikroskop pro analýzu materiálu a detailní kontrolu výrobních prototypů a průřezů.

Objevte řešení

Digitální mikroskop umožňuje zobrazovat vzorek z několika směrů a zajistit rychlé a snadné použití.

Objevte řešení

Rentgenová počítačová tomografie

Rentgenový počítačový tomograf s vysokým rozlišením pro detailní analýzu prášků, povrchů a struktur s velikostí voxelu až 70 nm.

Objevte řešení

Vysoce přesný rentgenový počítačový tomograf pro rozměrovou kontrolu a analýzu defektů součástí se složitými vnitřními a vnějšími strukturami.

Objevte řešení

Ultrarychlý rentgenový počítačový tomograf pro automatizovanou rozměrovou kontrolu a detekci defektů pro hromadnou výrobu.

Objevte řešení

Souřadnicový měřicí stroj

Kompaktní souřadnicový měřicí stroj do výroby umožní zjistit vliv následného procesu na rozměrovou přesnost hotových dílů.

Objevte řešení

Správa dat

ZEISS PiWeb je škálovatelné IT řešení pro řízení dat týkajících se kvality. Pomůže vám organizovat tok informací vyplývající z Průmyslu 4.0.

Objevte řešení


Chcete vědět, jak zlepšit efektivitu při aditivní výrobě?

Vyžádejte si brožuru a zjistíte, jak to funguje