Od prášku k produktu ZEISS Additive Manufacturing Solutions

ZEISS Additive Manufacturing Solutions

Komplexní kontrola 3D výroby pro lékařský, letecký a automobilový průmysl

Nové spolehlivé řešení v aditivní výrobě

Procesy 3D tisku – aditivní výroba – se stávají stále více součástí průmyslového výrobního řetězce. Lékařská technika, letecký a automobilový průmysl jsou vedoucími odvětvími ve vývoji a realizaci aditivní výroby.

Největší výzvou je ověření spolehlivosti 3D tištěných součástí.

Vyžádejte si brožuru a dozvíte se více o aditivní výrobě

Od prášku ke spolehlivým součástem

Charakterizace prášků a materiálů

Prášek je základem aditivně vyráběných součástí. Velikostní rozložení jednotlivých práškových částic ovlivňuje zhutnění prášku a hustotu vytvořené struktury, jakož i pravděpodobnost defektů viditelných později v procesu. Světelné mikroskopy, rastrovací elektronové mikroskopy a rentgenová počítačová tomografie pomáhají určit kvalitu prášku.

Tepelné zpracování a odebrání dílů po tisku

Úspěšný tištěný objekt vyžaduje různá dodatečná opracování, aby byla zajištěna rozměrová přesnost a optimální materiálové vlastnosti. Po tisku je díl stále ještě připevněn na tiskové desce. Je tepelně zpracován a odebrán drátovým EDM řezáním. Pro lepší pochopení vlivu těchto procesů na konečnou kvalitu lze použít souřadnicový měřicí stroj nebo optický 3D skener.

Kontrola vad a vnitřní struktury

Kvalita prášku a jeho rozložení během procesu tisku může ve struktuře způsobit vznik dutin nebo nečistot materiálu. Kontrola kvality vytištěného 3D dílu pomocí světelného mikroskopu nebo kontrola vnitřních struktur s rentgenovou výpočetní tomografií s vysokým rozlišením pomáhá určit vliv parametrů procesu a rychleji definovat možný postup k dosažení optimálních nastavení tisku.

Kontrola kvality materiálu po tisku

Na rozdíl od klasických výrobních metod vyžaduje aditivní výroba tavení prášků během tisku. Teploty tavení a parametry procesu značně ovlivňují krystalografické složení a v důsledku toho i vlastnosti součásti.

Kontrola rozměrů a kvality povrchu

Rozměrová přesnost a kvalita povrchové úpravy jsou rozhodující pro zajištění správné montáže a sestavení několika dílů. Povrchová úprava může být analyzována optickými metodami a vnitřní povrch je zkoumán rentgenovou počítačovou tomografií. Rozměrovou přesnost konečného dílu lze ověřit pomocí souřadnicových měřicích strojů, optického 3D skenování nebo rentgenové počítačové tomografie.

Statistika a analýza procesních dat

Sběr a analýza dat v celém procesním řetězci prostřednictvím ZEISS PiWeb poskytuje hluboké pochopení toho, jak mohou procesní změny vzájemně souviset s různými rozměrovými a materiálovými vlastnostmi. Jasné vizuální zobrazení a korelace výsledků ze všech kroků procesu pomáhají rychle a efektivněji vyvíjet strategie tisku při současném zvyšování výkonnosti.

ZEISS portfolio pro aditivní výrobu

ZEISS AM parameter

Parameter development for metal AM typically requires printing multiple coupons, each printed with a combination of print parameters to evaluate the best set of parameters to print with, in order to minimize defects (porosity, cracks), deformation and smoother surface finish.

ZEISS AM parameter provides a fully automated, fast and reproducible evaluation of porosity, pore morphology and geometric deformation of the entire build plate of coupons in a single build.

  • Rapid print parameter qualification
  • New alloy development
  • Qualification of single or multi-laser systems
  • Ensuring printer equivalency
  • Quickly refine parameters for various powder grades and degree of recycling
  • Build area qualification

Chcete vědět, jak zlepšit efektivitu při aditivní výrobě?

Vyžádejte si brožuru a zjistíte, jak to funguje

Podívejte se, jak tento produkt používají ostatní zákazníci:

Data consistency in additive manufacturing

MBFZ toolcraft GmbH uses ZEISS 3D ManuFACT for holistic quality control in additive manufacturing

Improved performance and efficiency

Additively manufactured pistons for the Porsche 911 GT2 RS