Řízení kvality

Náš integrovaný systém řízení

Tím nejcennějším je pro firmu angažovaný tým zaměstnanců, který přebírá svou odpovědnost za kvalitu, životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Řízení kvality a ochrany životního prostředí – v rámci divizí i navzájem mezi divizemi – zaručuje, že všechny činnosti jsou komplexně plánovány, řízeny a monitorovány. Veškeré produkty a služby mají splňovat očekávání našich zákazníků. Účinný a spolehlivý integrovaný systém řízení pomáhá optimalizovat tyto procesy. Včasné rozpoznání a okamžité odstranění zjištěných nedostatků snižuje náklady na nezbytná nápravná opatření a garantuje kvalitu, udržovatelnost a spolehlivost našich produktů a služeb.

Tato příručka je závazná pro všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance naší divize. Vedení společnosti Carl Zeiss IMT GmbH se tímto prohlášením zavazuje, že bude svou činnost vykonávat v souladu s konkrétně definovanými ustanoveními.

Naše certifikáty

Zavedli jsme systém řízení kvality, který splňuje požadavky právních předpisů v tuzemsku i v zahraničí, jakož i mezinárodní standardy kvality. Příslušné certifikáty a potvrzení certifikačních orgánů si můžete stáhnout zde.

To view US certificates with the DQS search, enter "Carl Zeiss Industrial Metrology, LLC" in the Company field.
Our DQS certificates

To view the US certificate for our calibration lab, click the following PDF link.
Our A2LA certificates

Naše certifikáty pro software

Ve společnosti Carl Zeiss necháváme pravidelně certifikovat hlavní revize našeho softwaru. Tím zajišťujeme ověření kvality výpočtů pro naše geometrické prvky.

PTB nabízí již řadu let nezávislý certifikační balíček. Ve 3D softwaru jsou body přepočteny na vyrovnávací prvky. Kvalita těchto vyrovnávacích prvků podle Gausse je definována PTB, software je segmentován do "tříd přesnosti". Všechny výsledky našeho testovaného softwaru jsou ve třídě nejmenších odchylek.

Softwarové certifikáty se pravidelně aktualizují a jsou k dispozici na Metrologickém portálu.

Všeobecné podmínky pro metrologický software a jeho užívání (Licenční smlouva s koncovým uživatelem „EULA“)