Mračna bodů velkou rychlostí

ZEISS LineScan

ZEISS LineScan pro rychlý sběr dat mračen bodů.

Optický senzor pro celoplošné zachycení tvaru

ZEISS LineScan je správnou volbou, když je třeba celoplošně zachytit tvar. Získané mračno bodů se může použít pro porovnání s existujícími jmenovitými CAD daty nebo pro vytvoření nového CAD modelu.

ZEISS LineScan

Hlavní vlastnosti

Optický senzor ZEISS LineScan je nejvhodnějším senzorem pro karoserie, výrobu forem a nástrojů, konstrukční modely, jakož i pro dotykově citlivé a jemně strukturované povrchy.

Oblasti použití senzoru ZEISS LineScan jsou karoserie, výroba forem a nástrojů, konstrukční modely a dotykově citlivé povrchy

Vysoká produktivita a přesnost

ZEISS LineScan pracuje mimořádně rychle: pro vysokorychlostní digitalizaci se může zaznamenat až 250 000 bodů za sekundu. Kratší měřicí časy výrazně zvyšují produktivitu.

Měřicí software ZEISS CALYPSO a automatická výměna senzoru na strojích s technologií MASS rovněž přispívají k vysoké produktivitě tohoto senzoru. Přesnost se zvyšuje také díky definovatelným bodovým rastrům a možnostem zhuštění pro inteligentní redukci bodů.

Při vysokorychlostní digitalizaci se může zaznamenat až 250 000 bodů za sekundu