Dotykové a optické skenovací senzory na souřadnicovém měřicím stroji

Perfektní řešení pro vaši aplikaci

Dotykové skenovací senzory

Je zaručena maximální přesnost

Optické skenovací senzory

Bezkontaktní zachycení dat ve velice krátkém čase

Roughness measurement

Zcela nová dimenze pro měření drsnosti

Otočné hlavy pro senzory

Plná flexibilita pro různé úlohy měření