Zcela nová dimenze pro měření drsnosti

ZEISS ROTOS

ZEISS ROTOS poskytuje optimální přesnost a maximální flexibilitu při měření drsnosti díky své modulární konstrukci a rotaci ve třech osách: snadno vyměnitelná snímací raménka dále rozšiřují rozsah použití.

Optimální přesnost a maximální flexibilita

ZEISS ROTOS poskytuje optimální přesnost a maximální flexibilitu při měření drsnosti díky své modulární konstrukci a rotaci ve třech osách: snadno vyměnitelná snímací raménka dále rozšiřují rozsah použití.

ZEISS ROTOS

Hlavní vlastnosti
Zvýšená rychlost měření, větší flexibilita

Zvýšená rychlost měření, větší flexibilita

Kompletní integrace měření drsnosti na vašem souřadnicovém měřícím stroji zajišťuje, že změříte všechny charakteristiky vaší součásti v jednom měřicím průběhu – podle požadavků příslušných norem.

Všechny běžné parametry struktury povrchu mohou být společně s rozměrem, tvarem a polohou vyhodnoceny v ZEISS PiWeb a dokumentovány podle vašich potřeb.

Všechny výsledky vyhodnocení v jednom protokolu

Všechny běžné parametry struktury povrchu mohou být společně s rozměrem, tvarem a polohou vyhodnoceny v ZEISS PiWeb a dokumentovány podle vašich potřeb.

Integrací měření drsnosti do měřicích průběhů na vašem měřicím stroji se vyhnete časově náročné změně upnutí na speciální zařízení pro měření povrchu.

Zvýšená efektivita znamená snížení nákladů

Integrací měření drsnosti do měřicích průběhů na vašem měřicím stroji se vyhnete časově náročné změně upnutí na speciální zařízení pro měření povrchu.

Informace o softwaru ZEISS CALYPSO

Přehled výhod

  • Není nutné upínat díly na jiné zařízení
  • Velice krátké přípravné časy
  • Měření řízené CNC programem
  • Možnost programování pomocí offline simulace
  • Standardizovaný protokol měření pomocí systému ZEISS PiWeb
  • Přístupnost: tři osy s rozsahem +/- 180°
  • Měření zespodu
  • Modulární konstrukce se třemi snímacími raménky: RS1, RS2, RS3

Download more information