Reference pro standardní geometrii

ZEISS CALYPSO

Se softwarem ZEISS CALYPSO snadno, rychle a spolehlivě změříte standardní geometrické prvky. Programování se provádí velmi snadno kliknutím myší na požadované kontrolované charakteristiky.

Stáhnout nebo objednat informace

Kontaktujte nás

ZEISS CALYPSO

ZEISS CALYPSO

Univerzální měřicí software zaměřený na pravidelné geometrické prvky

V kombinaci s měřicími stroji a senzory ZEISS získáte vysoce výkonný systém z jednoho zdroje. Díky četným opcím poskytuje ZEISS CALYPSO také vhodné nástroje pro speciální požadavky.

více

GEAR PRO

Měření ozubení

GEAR PRO se softwarem ZEISS CALYPSO umožňuje měření ozubených kol na souřadnicových měřicích strojích.

více

PCM

Skupiny součástí

S opcí PCM mohou být efektivně kontrolovány skupiny podobných dílů, které se liší pouze v několika parametrech.

CURVE

Vyhodnocení křivek

Vyhodnocovat 2D a 3D křivky, známé, neznámé, otevřené i uzavřené křivky.

FREEFORM

Vyhodnocení obecných tvarových ploch

Vyhodnocovat jednotlivé body, skupiny prostorových bodů a řezy.

CAD import

Možnosti CAD importu

Licence na CAD formáty pro import do softwaru ZEISS CALYPSO.

DMIS

DMIS import a DMIS export

Opce DMIS se může použít pro import a export měřicích programů do programu ZEISS CALYPSO nebo DMIS.

QS-STAT

Export do qs-STAT

Export souborů výsledků ze softwaru ZEISS CALYPSO do statistického programu qs-STAT.

PLANNER

Offline tvorba měřicích programů

S variantou PLANNER není váš měřicí stroj blokován a může se používat pro jiná měření.

více

FACS

Měření vybraných dílů

FACS umožňuje integrovat rutinní měřicí aplikace do automatizovaných procesů, je ideální například pro měření náhodného výběru v pravidelných intervalech.

BASIC AUTOMATION

Standardní automatizace

BASIC AUTOMATION umožňuje integrovat měřicí stroje ZEISS do částečně nebo plně automatizovaných výrobních procesů.

PRESET

Erodovací elektrody

Externí přednastavení erodovacích elektrod pro zkrácení přípravných časů.

více

PTI

Polygonální upínací přípravky

PTI pro standardizované měření nástrojových držáků s polygonálním kuželovým rozhraním.

BLADE PRO

Turbínové lopatky

BLADE PRO určuje velké množství parametrů pro analýzu turbínových lopatek.