Prepared for all challenges -
today and tomorrow
ZEISS CONTURA
Coordinate measuring machine ZEISS CONTURA

Zvládne všechny současné
i budoucí výzvy

ZEISS CONTURA

Se strojem ZEISS CONTURA jste již dnes připraveni na budoucí nároky na měření: Nová generace je vybavena technologií mass (multi application sensor system) a díky společnému rozhraní je možné v několika jednoduchých krocích střídat různé senzorové technologie. Měřicí stroj poskytuje prvotřídní výkon, ergonomii a perspektivnost, dále přináší inovativní doplňkové možnosti, jako je měření ve čtyřech osách s použitím flexibilního otočného stolu, automatizovaný systém pro výměnu senzorů nebo opce HTG (použití ve větším teplotním rozsahu).

Všestrannost s technologií mass

ZEISS CONTURA zahrnuje širokou škálu senzorů, nabízí vhodný správný senzor nebo senzorový systém pro každou aplikaci a každý požadavek. Technologie mass umožňuje na jednom měřicím zařízení velmi přesně používat a rychle vyměňovat různé senzory ZEISS: senzory s pevnou konfigurací nebo na otočné polohovací hlavě, optické nebo dotykové, pasivní nebo aktivní - díky tomu dosahuje ZEISS CONTURA maximální flexibility.

Optické senzory

ZEISS CONTURA kombinuje dotykové a optické měřicí úlohy na jednom zařízení: používá spektrum od 2D obrazových senzorů přes chromatické senzory bílhé světla až po triangulační laserové senzory. ZEISS CONTURA otevírá uživatelům nové možnosti optických senzorů.

ZEISS CONTURA s výkonem ZEISS VAST
ZEISS CONTURA s technologií VAST navigator
ZEISS CONTURA s režimem Fly Mode

Výkon

ZEISS CONTURA umožňuje zkrátit dobu měření na minimum při zachování přesnosti, na kterou se můžete spolehnout. Zajišťují to snímací hlavy ZEISS VAST s funkcemi ZEISS VAST navigator nebo ZEISS VAST performance.

Ergonomie

Malé měřicí místnosti vyžadují, aby se měřicí zařízení vešlo do dostupného prostoru. Díky optimalizované výšce a šířce souřadnicového měřicího stroje a promyšleným speciálním ergonomickým prvkům může uživatel pohodlně pracovat.

Perspektivnost

Stroj ZEISS CONTURA je také připraven pro požadavky Průmyslu 4.0. Digitální služby ZEISS Smart Services umožňují sledovat výkon zařízení v reálném čase i mimo měřicí místnost.

Varianty

HTG (High Temperature Gradient)

Verze HTG (High Temperature Gradient - Vysoký teplotní gradient) pro použití měřicího stroje ZEISS CONTURA ve větším teplotním rozsahu. Díky sklokeramickým měřítkům s plovoucím uložením je nová ZEISS CONTURA odolná vůči teplotním změnám, je zaručena teplotní stabilita s konstantní přesností měření.

Otočný stůl

Nový flexibilní otočný stůl může být v případě potřeby namontován v měřicím rozsahu na desku stroje a poté opět odebrán z měřicího rozsahu. Tento otočný stůl umožňuje měření ve čtyřech osách.

 

ProMax E

ZEISS ProMax E je automatizovaný zásobník na výměnu konfigurací snímačů, který během výměny zaručuje plný měřicí rozsah. Automaticky se přesune do měřicího rozsahu a bezpečně a přesně vymění snímače.Doplňkové vybavení

  • Harmonikový kryt: pro ochranu stroje ZEISS CONTURA před nečistotou a prachem. Toto doplňkové vybavení lze pořídit také dodatečně. Zakrývá všechny čtyři úrovně vodicího nosníku Y.
  • Bezpečnostní poloha: Je-li stroj ZEISS CONTURA integrován do automatizovaného postupu, lze jej dodat s vybavením Mini-SiPos. Protokol je přenesen do druhé součásti (jeřáb nebo robot) spolu s informacemi, kdy je stroj v bezpečné poloze nebo kdy je v bezpečné poloze druhá součást. Takto předejdete nechtěným interakcím mezi součástmi.

Potřebujete více informací o stroji ZEISS CONTURA?

Vyplňte formulář níže, což vám umožní stáhnout si naši brožuru.