Přesnost ve všech směrech snímání

ZEISS XDT

ZEISS XDT multibodový senzor

Bodový senzor pro vysokou přesnost

Díky jedinečné kombinaci technických vlastností má bodový senzor XDT rozsáhlé možnosti použití a vyznačuje se vysokou přesností ve všech směrech snímání.

ZEISS XDT

Hlavní vlastnosti

Maximální přesnost a spolehlivost

V řadě případů potřebují uživatelé flexibilitu otočné polohovací hlavy. Náhradou za spínací senzory zvyšuje XDT provozní bezpečnost a přesnost měření.

Na rozdíl od spínacího bodového způsobu měření poskytuje skenovací měření s plynulým přebíráním měřicích bodů maximálně přesné a spolehlivé výsledky.

Při skenování bod po bodu je daný bod změřen nejméně pomocí 80 měřicích bodů. Odlehlé hodnoty nemají význam, je zaručena výrazně vyšší přesnost.

Download more information

Sorry!

We are sorry, this part of the web page is temporarily not available. Please try again later. Thank you for understanding.