Rychlé. Certifikované. Bezpečné.

ZEISS Upínací talířky

Upínací talířek je rozhodující součást vaší měřicí sestavy, protože spojuje konfiguraci snímačů se senzorem - snímací hlavou. Pouze originální ZEISS upínací talířky jsou vybaveny identifikačním čipem, který je rozpoznán vaším souřadnicovým měřicím strojem. 

Přednosti ZEISS upínacích talířků

Pouze originální ZEISS talířky

  • Prevence provozních chyb a nesprávných měření

ZEISS upínací talířky identifikují konfiguraci snímačů pomocí integrovaného ID čipu, čímž zamezí chybám obsluhy a nesprávným měřením. Další výhoda: S originálním talířkem je na displeji ovládacího panelu k dispozici více informací, jako je měřicí síla nebo úhel aktivní konfigurace snímačů.

  • Zrychlení výměny snímačů

Softwarová funkce “Quick Change” umožňuje zrychlit postup výměny snímačů o 50 procent času. Vyplatí se to u složitých součástí, jejichž měření vyžaduje několik takových výměn.  

  • Zkrácení doby měření

Funkce "FlyScan" umožňuje snímači pojezd přímo přes vybrání a pokračovat bez přerušení ve skenování na druhé straně. Software přesto vyhodnotí správné měřené body. Podle dané součásti může tento postup ušetřit až 70 procent měřicího času, například při měření hlavové kružnice na ozubení.

Adapter Plate VAST
Adapter plate VAST
Adapter Plate XXT
VAST XXT adapter plates
Adapter Plate VAST XTR
Adapter plate VAST XTR

ZEISS upínací talířky zrychlují měření

Tip pro měření

Download more information

Adapter Plates Print Flyer EN

Adapter Plates Print Flyer EN
pages: 2
file size: 894 kB

Das ideale Tastersystem Poster digital DE

Das ideale Tastersystem Poster digital DE
pages: 2
file size: 5068 kB

Stylus System Components Product Presentation EN

Stylus System Components Product Presentation EN
pages: 38
file size: 3406 kB

The Ideal Stylus System Poster digital EN

The Ideal Stylus System Poster digital EN
pages: 2
file size: 5072 kB

ZEISS Adapter Plates, EN

ZEISS Adapter Plates, EN
pages: 6
file size: 760 kB

ZEISS Original Accessories Poster EN

ZEISS Original Accessories Poster EN
pages: 2
file size: 5836 kB

ZEISS Wechselteller, DE

ZEISS Wechselteller, DE
pages: 6
file size: 1238 kB