Přesnost ve všech směrech snímání

ZEISS RST-P

Senzor ZEISS RST-P umožňuje rychlé a dynamické měření dat snímáním jednotlvých bodů

Senzor pro dynamické zachycení měřených dat

Díky jedinečné kombinaci technických vlastností má spínací senzor ZEISS RST-P rozsáhlé možnosti použití a vyznačuje se vysokou přesností ve všech směrech snímání.

ZEISS RST-P

Hlavní vlastnosti

Rychlé a dynamické zachycení měřených dat

Senzor zaznamenává bodovým snímáním rychle a dynamicky měřené hodnoty, bez průhybu snímače a mechanické hystereze.

ZEISS RST-P funguje na duálním principu. To znamená, že piezoelektrické prvky uspořádané před uzlem poskytují skutečný snímací impuls. Tříbodové uložení slouží jako mechanický uzel, který ověřuje snímání a chrání senzor ZEISS RST-P před poškozením při kolizi a kontaktu se součástí.

Senzor ZEISS RST-P umožňuje rychlé a dynamické měření dat snímáním jednotlvých bodů

Kromě toho vychylující síly vyvolané uložením a směrem neovlivňují výsledek měření: ZEISS RST-P má ve všech směrech snímání konstantní přesnost. Pro snímání a měřicí úlohy v šikmém směru se nemusí provádět speciální kalibrace.

V automobilovém průmyslu, ve strojírenství, výrobě nástrojů a forem je tento senzor nejlepším řešením pro délková měření prizmatických součástí nebo pro rychlý sled bodů na libovolných plochách.

Download more information

Sorry!

We are sorry, this part of the web page is temporarily not available. Please try again later. Thank you for understanding.