ZEISS AICell trace

In-line měřicí buňka bez korelací

In-line měřicí buňka ZEISS AICell trace (bez korelací) umožňuje procesní sledování komplexních charakteristik v reálném čase a podporu náběhu karosérie vozu během výroby.

Výhody pro vás:
  • Bez korelací
  • Spolehlivé výsledky měření hned od prvního dílu
  • Použití ve výrobní oblasti, včetně kolísání teploty
  • Na robotu nezávislá přesnost
  • Měření jednotlivých dílů i in-line dokončení karosérie vozu
  • Vyšší přesnost systému

TraceCam

Sledovací kamery

Kamery na výrobní hale zachycují jak přesnou pozici robota, tak jejich vlastní polohu.

Moduly stability

Fixní značení haly

Moduly stability na podlaze jsou upevněny pro referenci pro systém sledování, a to i v případě kolísání teplot ve výrobním prostředí.

Senzorový navigační nástroj

LED

Mračnový 3D senzor ZEISS AIMax generuje mračna bodů pro analýzu složitých geometrických prvků v reálném čase, a to ve zlomku sekundy. LED štítky integrované do karbonového těla utváří se senzorem fixní jednotku. Používají se k identifikaci umístění a polohy senzoru.

ZEISS AICell trace view 2

Bez korelací

Není zapotřebí korelace se strojem CMM. Bez nutnosti vyjímání komponent a celých karoserií z výrobní linky. Žádná zpoždění způsobená přesunem komponent na jiné místo. Více kapacit pro měřicí místnost kvůli omezenému měření korelace.

Na robotu nezávislá přesnost

ZEISS AICell trace promění robota v jednoduchý nosič. Výhoda: Odstranění dopadu mechanického posunu a teploty robota na výsledky měření. Přesnost systému AICell trace se neodvíjí od schopnosti robota přesně vyhledat senzor měření.

Vysoká přesnost systému

Ve srovnání s běžnými in-line měřicími systémy bez technologie sledování lze při použití ZEISS AICell trace dosáhnout vyšší přesnosti systému. Výhoda: Vyšší kvalita produktu díky vyšší systémové přesnosti in-line měření. Předpoklad pro omezení počtu sériových měření v měřicí místnosti.

Download more information

ZEISS AICell trace Brochure EN