Optické senzory na robotu

Automatizovaná řešení

ZEISS AIMax

Digitální optický 3D senzor

ZEISS AIMax cloud

Zachytit 3D mračna bodů inline

ZEISS AIMax BestFit a AIMax Inline

Kontrola procesu se stacionárními a mobilními 3D senzory

ZEISS ABIS II

Systém pro kontrolu povrchu, dostupný v různých verzích a pro různé koncepty systému

ZEISS AICell trace

In-line měřicí buňka bez korelací