Aby vrtulka udržela tlukot srdce O-INSPECT měří mini vrtulku pro použití uvnitř aorty

Mini vrtulka pro aortu pomůže slabému srdci pacienta při srdečním selhání. Německá firma pro lékařskou techniku CardioBridge připravuje uvedení maličké pumpy na trh. Multisenzorový měřicí stroj Carl Zeiss podporuje vývoj a zajišťuje kvalitu veškerých komponent.

Jaký má CardioBridge úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS O-INSPECT
ZEISS CALYPSO
ZEISS VAST XXT
Přínos:
  • Přesná vstupní kontrola všech komponent
  • Snížená náročnost měření díky uživatelsky přívětivému stroji

Multisenzorový měřicí stroj kontroluje kvalitu mini vrtulky zajišťující tlukot srdce

Výzva: 50 přesných dílů

U téměř deseti procent všech pacientů se srdečním infarktem hrozí riziko kardiogenního šoku: krev už správně necirkuluje, může dojít k selhání orgánů. Záchranou pro mnoho postižených by mohla být v budoucnu Reitanova katétrová pumpa. "Tato pumpa pomáhá srdci, aby se zregenerovalo, a zároveň podporuje krevní oběh," vysvětluje Klaus Epple, vedoucí výzkumu a vývoje v CardioBridge GmbH. Složený přístroj má průměr jen asi tři milimetry, v rozloženém stavu je široký 15 milimetrů. Zavádí se do aorty stehenní tepnou v horní části dolní končetiny. V aortě se vrtulka rozvine a pumpuje krev rychlostí až 13 000 otáček za minutu. Aby vše spolehlivě fungovalo, nesmí se zařízení odchylovat více než 15 mikrometrů od ideálních rozměrů. 50 různých dílů pumpy musí být také přesně vyrobeno a musí vzájemně dokonale fungovat. Komponenty – především vstřikované, soustružené a frézované díly ve velikosti několika mikrometrů – odebírá firma od různých subdodavatelů. Tím důležitější je spolehlivá vstupní kontrola: "Jen když známe přesnost našich komponent, jsme schopni posoudit výsledky našeho vývoje," vysvětluje Epple.

Řešení: multisenzorový měřicí stroj O-INSPECT

Společnost CardioBridge zakoupila nový multisenzorový měřicí stroj O-INSPECT firmy Carl Zeiss, aby zajistila, že všechny komponenty pumpy dodržují příslušné specifikace. Na tomto stroji změří měřicí technik každý díl – podle velikosti, geometrie a povrchu buď pomocí optického, nebo dotykového senzoru měřicího stroje.

“Měřicí stroj firmy ZEISS má mnohem jednodušší ovládání – obrovský rozdíl oproti našemu předchozímu zařízení.”

Klaus Epple, manažer pro výzkum a vývoj

Výhoda: přesný, flexibilní, uživatelsky příjemný stroj

"Pomocí obou senzorů stroje O-INSPECT můžeme přesně změřit všechny naše různé součástky," říká spokojeně vedoucí vývoje. Pro úspěch je velmi důležitá také uživatelská přívětivost stroje O-INSPECT, aby už krátce po přijetí dílu byly k dispozici výsledky měření. Spolehlivý a vhodný měřicí stroj přispívá k tomu, že pumpa přijde zakrátko na trh – a zajistí chod srdce dalších pacientů.

O firmě CardioBridge GmbH

Společnost pro lékařskou techniku CardioBridge se sídlem v německém Hechingenu se od roku 2006 zabývá vývojem Reitanovy katétrové pumpy. Vynález švédského kardiologa Dr. Reitana Oyvinda podporuje srdce a cévní oběh pacientů se srdečním selháním a zabraňuje u nich kardiogennímu šoku, při kterém dochází k poškození orgánů. Již v rámci klinických studií stabilizovala malinká pumpa více než 25 pacientů ve Švédsku a Velké Británii.