Zvýšení výkonu pro váš souřadnicový měřicí stroj

ZEISS Retrofit

Nejnovější technologie, vyšší výkon, více funkcí, pohodlnější ovládání, nižší náklady na opravy: Existuje řada důvodů pro modernizaci staršího souřadnicového měřicího stroje. A co je nejlepší: Stojí to jen zlomek ceny nového stroje. Retrofitní produkty společnosti ZEISS dávají vašemu souřadnicovému měřicímu stroji druhý život a přizpůsobují jej budoucím požadavkům.

Výhody

 • Nejmodernější technologie – také do budoucna
 • Méně poruch – vyšší spolehlivost
 • Větší uživatelská přívětivost díky novým funkcím
 • Digitální služby i pro starší měřicí zařízení
 • Mnoho možností – jednotný jazyk
 • Jako nové, ale levnější

Takto můžete využít výhod retrofitu

60%
úspora času díky novým funkcím
70%
úspora nákladů v porovnání s novým zařízením
<30
let staré souřadnicové měřicí stroje lze modernizovat retrofitem.

Nejmodernější technologie – také do budoucna

Složitější měřené součásti, kratší doby měření, obrovské množství dat – nároky na souřadnicové měřicí stroje se neustále zvyšují. I starší měřicí stroje jim nyní mohou vyhovět díky retrofitu. Takový upgrade připraví souřadnicové měřicí stroje ZEISS na výzvy budoucnosti.

Mnoho možností – jednotný jazyk

Digitalizace a konektivita se uplatňují rovněž v měřicí technice. Za tím účelem musí všechny vaše měřicí stroje mluvit stejným jazykem. Retrofit modernizuje starší souřadnicové měřicí stroje, například je možné použít jednotné databáze a cloudové služby pro více lokalit a zařízení.

Větší uživatelská přívětivost díky novým funkcím

Retrofit nejen prodlužuje životnost. Nová řídicí jednotka, připojení pro další měřicí systémy a nejaktuálnější software umožňují kompatibilitu s nejnovějšími technologiemi. Výhoda pro uživatele: snadnější ovládání a vyšší produktivita díky větší automatizaci.

Méně poruch – vyšší spolehlivost

V průběhu času se může stát, že jednotlivé komponenty vašeho měřicího zařízení jsou vystaveny většímu zatížení. Retrofit zajistí, aby tyto komponenty byly znovu na aktuální technické úrovni, ještě než dosáhnou konce své životnosti. Pro méně prostojů a rychlý servis.

Jako nové, ale levnější

Retrofit se vyplatí: Nestojí více než třetinu v porovnání s nákupem nového stroje. A pomáhá také minimalizovat náklady na opravy. To se vyplatí, zejména pokud je měřicí stroj úzce integrován do výrobního procesu, kde porucha může vést k vysokým následným nákladům.

Digitální služby i pro starší měřicí zařízení

Ukládání dat do cloudu, vzdálený přístup, propojení různých měřicích strojů a protokolů do sítě: Co byla ještě před 10 lety vzdálenější budoucnost, je dnes považováno za samozřejmost. ZEISS retrofit váš stávající souřadnicový měřicí stroj modernizuje na nejnovější technologie a připraví na digitální produkty, jako jsou ZEISS Smart Services.

Možnosti jsou téměř neomezené

Od aktualizace měřicího softwaru po kompletní renovaci včetně výměny řízení stroje, kabeláže a pohonných jednotek – retrofit nabízí téměř neomezené možnosti jak starší souřadnicové měřicí stroje uvést na nejnovější technologickou úroveň. V závislosti na stáří a stavu vašeho měřicího stroje lze retrofitní produkty ZEISS přizpůsobit individuálně vašim potřebám – jako individuální upgrady nebo pomocí vzájemně koordinovaných modernizačních balíků z rodiny Fit.

ZEISS Tempar

High-precision monitoring of environmental conditions for reliable measurement results.

Available as Accessories

Measuring head*

ZEISS VAST gold measuring head as sensor carrier for dynamic scanning, roughness measurement or the ZEISS Articulating Stylus.
Alternatively, the ZEISS RDS sensor carrier can be used to mount optical sensors like a camera, e.g. for elastic materials, a white light sensor for high-precision contactless measurement or a line scanner, e.g. for scanning free-form surfaces.


Prerequisite: ZEISS SensorFit

Workpiece clamping
 • Rotary table for extensive measurement in 4 axis without reclamping, e.g. of rotating parts*
 • Automatic temperature detection on the workpiece - No more false results due to insufficient temperature detection
 • Workpiece pallets with pallet changer for fast and efficient measurement in higher margins with integrated temperature measurement

Available as Retrofit Option
 

Control Panel

Wireless control panel for more comfort and ease of use.

Available as Retrofit Option
 

Probe Changing Magazine*

More space in the measuring volume of the machine thanks to the motorized ZEISS ProMax E changing rack with integrated chip recognition.

Available as Retrofit Option

Bellows*

Covers all four guide levels on the Y-guide beam and protects them from dust and dirt.

Available as Retrofit Option

Active Vibration Damping*

Retrofittable air dampers absorb floor vibrations when environmental conditions change.

Available as Retrofit Option

Control System
 • Upgrade to enable digital services like ZEISS Smart Services
 • AirSaver - Improve your environmental footprint by reducing air consumption.
 • Monitor signal lights - Keep an eye on the machine and process even from a distance.

Available as Retrofit Option

Control Cabinet*

State of the art controller hardware - for improved uptime, reduced operating costs and increased reliability.

Included in ZEISS SensorFit and ZEISS FutureFit
 

Computer & Software
 • New computer hardware, such as a larger main memory or faster processor, makes it easier to handle increased data volumes.
 • Windows 10 Update
 • New Software Versions and additional Software for increased performance

Prerequisite: ZEISS ConFit or ZEISS FutureFit

System furniture

Ergonomic, height-adjustable workstation.

Available as Accessories

Příkladné zobrazení různých variant retrofitu. Všechny zobrazené varianty závisí na typu stroje a musí být jednotlivě ověřeny.
* V závislosti na typu zařízení.

Retrofitní balíky pro všechny požadavky:

Rodina ZEISS Fit

Kromě jednotlivých opatření retrofitu jsou v závislosti na stáří souřadnicového měřicího stroje a na vašich požadavcích k dispozici tři koordinované a na sebe navazující balíky pro upgrade. Ty zajistí nejnovější hardwarové a softwarové standardy pro starší souřadnicové měřicí stroje. Individuálně volitelné varianty otevírají také další možnosti: použití nových senzorů, dálková údržba, instalace otočného stolu, bezdrátový ovládací panel a mnohé další.

Volitelné varianty

operator controls the coordinate measuring process

ZEISS ConFit

Nejjednodušší upgrade pro více funkcí

Balík ZEISS ConFit obsahuje aktualizaci firmwaru a kontroly pohonů a senzorů. ZEISS ConFit umožňuje vybavit stávající měřicí stroj otočným stolem, ovládacím panelem a zásobníkem ProMax - pokud je pro daný stroj k dispozici. Paralelní aktualizace softwaru ZEISS CALYPSO zajišťuje nejen vyšší rychlost měření, ale také usnadňuje ovládání.

K dispozici pro

ZEISS souřadnicové měřicí stroje vyrobené po roce 2010.

ZEISS FutureFit

Pokročilý upgrade pro starší zařízení

ZEISS FutureFit vám umožňuje dovybavení mnoha dalšími funkcemi. Díky tomu budou vaše procesy nákladově efektivní a spolehlivé. ZEISS FutureFit modernizuje řízení měřicího stroje (typy C99) na aktuální úroveň, což umožňuje zjednodušený a efektivní servis. Je také předpokladem pro smlouvy o údržbě softwaru a pro rozšířené softwarové funkce. Umožňuje vám používat aktuální i budoucí verze softwaru.

Zahrnuje ZEISS ConFit.

K dispozici pro

ZEISS souřadnicové měřicí stroje vyrobené po roce 2000.

ZEISS SensorFit

Upgrade výkonu pro maximální flexibilitu

S balíkem retrofitu ZEISS SensorFit můžete váš souřadnicový měřicí stroj modernizovat pomocí nejnovější senzorové technologie. Nový standard vám umožňuje používat na vašem stroji nejnovější senzory: optické, dotykové i senzory pro měření drsnosti. Ať si vyberete jakékoli senzory, ZEISS SensorFit vám zajistí, že vaše zařízení bude fungovat i v budoucnu.

Zahrnuje ZEISS ConFit a ZEISS FutureFit.

K dispozici pro

ZEISS PRISMO, ZEISS CenterMax a ZEISS ACCURA s řízením C99 od roku 2000.

Chtěli byste využít výhod ZEISS Retrofit, ale nejste si jisti, který produkt nejlépe vyhovuje vašim požadavkům?

Kontaktujte nás a společně s našimi odborníky ZEISS najdete nejlepší řešení modernizace podle vašich požadavků.

Download more information

One Pager ZEISS FutureFit Sales Product EN

One Pager ZEISS FutureFit Sales Product EN
pages: 3
file size: 199 kB

Overview FitFamily DINA4 EN

Overview FitFamily DINA4 EN
pages: 1
file size: 93 kB

Systems Upgrade to Windows 11EN

Systems Upgrade to Windows 11EN
pages: 2
file size: 3184 kB

ZEISS ConFit Retrofit Flyer EN

ZEISS ConFit Retrofit Flyer EN
pages: 2
file size: 206 kB

ZEISS PerformanceFit Retrofit Flyer EN

ZEISS PerformanceFit Retrofit Flyer EN
pages: 3
file size: 482 kB

ZEISS Retrofit FutureFit

ZEISS Retrofit FutureFit
pages: 2
file size: 382 kB