Zvýšení výkonu pro váš souřadnicový měřicí stroj

ZEISS Retrofit

Nejnovější technologie, vyšší výkon, více funkcí, pohodlnější ovládání, nižší náklady na opravy: Existuje řada důvodů pro modernizaci staršího souřadnicového měřicího stroje. A co je nejlepší: Stojí to jen zlomek ceny nového stroje. Retrofitní produkty společnosti ZEISS dávají vašemu souřadnicovému měřicímu stroji druhý život a přizpůsobují jej budoucím požadavkům.

Výhody

 • Nejmodernější technologie – také do budoucna
 • Méně poruch – vyšší spolehlivost
 • Větší uživatelská přívětivost díky novým funkcím
 • Digitální služby i pro starší měřicí zařízení
 • Mnoho možností – jednotný jazyk
 • Jako nové, ale levnější

Takto můžete využít výhod retrofitu

60%
úspora času díky novým funkcím
70%
úspora nákladů v porovnání s novým zařízením
<30
let staré souřadnicové měřicí stroje lze modernizovat retrofitem.

Nejmodernější technologie – také do budoucna

Složitější měřené součásti, kratší doby měření, obrovské množství dat – nároky na souřadnicové měřicí stroje se neustále zvyšují. I starší měřicí stroje jim nyní mohou vyhovět díky retrofitu. Takový upgrade připraví souřadnicové měřicí stroje ZEISS na výzvy budoucnosti.

Mnoho možností – jednotný jazyk

Digitalizace a konektivita se uplatňují rovněž v měřicí technice. Za tím účelem musí všechny vaše měřicí stroje mluvit stejným jazykem. Retrofit modernizuje starší souřadnicové měřicí stroje, například je možné použít jednotné databáze a cloudové služby pro více lokalit a zařízení.

Větší uživatelská přívětivost díky novým funkcím

Retrofit nejen prodlužuje životnost. Nová řídicí jednotka, připojení pro další měřicí systémy a nejaktuálnější software umožňují kompatibilitu s nejnovějšími technologiemi. Výhoda pro uživatele: snadnější ovládání a vyšší produktivita díky větší automatizaci.

Méně poruch – vyšší spolehlivost

V průběhu času se může stát, že jednotlivé komponenty vašeho měřicího zařízení jsou vystaveny většímu zatížení. Retrofit zajistí, aby tyto komponenty byly znovu na aktuální technické úrovni, ještě než dosáhnou konce své životnosti. Pro méně prostojů a rychlý servis.

Jako nové, ale levnější

Retrofit se vyplatí: Nestojí více než třetinu v porovnání s nákupem nového stroje. A pomáhá také minimalizovat náklady na opravy. To se vyplatí, zejména pokud je měřicí stroj úzce integrován do výrobního procesu, kde porucha může vést k vysokým následným nákladům.

Digitální služby i pro starší měřicí zařízení

Ukládání dat do cloudu, vzdálený přístup, propojení různých měřicích strojů a protokolů do sítě: Co byla ještě před 10 lety vzdálenější budoucnost, je dnes považováno za samozřejmost. ZEISS retrofit váš stávající souřadnicový měřicí stroj modernizuje na nejnovější technologie a připraví na digitální produkty, jako jsou ZEISS Smart Services.

Možnosti jsou téměř neomezené

Od aktualizace měřicího softwaru po kompletní renovaci včetně výměny řízení stroje, kabeláže a pohonných jednotek – retrofit nabízí téměř neomezené možnosti jak starší souřadnicové měřicí stroje uvést na nejnovější technologickou úroveň. V závislosti na stáří a stavu vašeho měřicího stroje lze retrofitní produkty ZEISS přizpůsobit individuálně vašim potřebám – jako individuální upgrady nebo pomocí vzájemně koordinovaných modernizačních balíků z rodiny Fit.

ZEISS Tempar

Vysoce přesné monitorování podmínek prostředí pro spolehlivé výsledky měření.

K dispozici jako příslušenství

Snímací hlava*

ZEISS VAST gold pro dynamické skenování, měření drsnosti nebo ZEISS Articulating Stylus (úhlově nastavitelný snímač).
Alternativně lze použít hlavu ZEISS RDS pro namontování optických senzorů, jako je kamera, např. pro elastické materiály, senzor bílého světla pro vysoce přesně bezkontaktní měření nebo liniový skener, např. pro měření obecných tvarových ploch.


Předpoklad: ZEISS SensorFit

Upnutí měřených součástí
 • Otočný stůl pro rozsáhlé měření např. rotačních dílů ve 4 osách bez opětovného upínání*
 • Automatické měření teploty na součásti – už žádné falešné výsledky kvůli nedostatečnému změření teploty
 • Palety pro obrobky s výměníkem palet pro rychlé a efektivní měření s integrovaným měřením teploty

K dispozici jako Retrofit
 

Ovládací panel

Bezdrátový ovládací panel pro pohodlnější a snadnější ovládání.

K dispozici jako Retrofit
 

Výměnný zásobník snímačů*

Více prostoru v měřicím rozsahu stroje díky motorizovanému výměnnému zásobníku ZEISS ProMax E s integrovaným rozpoznáváním čipů.

K dispozici jako Retrofit

Harmonikový kryt*

Ochrana vodicích drah a měřítek chrání před prachem a nečistotami.

K dispozici jako Retrofit

Aktivní tlumení vibrací*

Dovybavitelné vzduchové tlumiče absorbují vibrace podlahy při změně podmínek okolního prostředí.

K dispozici jako Retrofit

Řízení
 • Upgrade pro aktivaci digitálních služeb jako ZEISS Smart Services
 • AirSaver – Vylepšete svou ekologickou stopu snížením spotřeby vzduchu.
 • Semaforová indikace – sledujte stroj a proces i na dálku.

K dispozici jako Retrofit

Skříň řízení*

Nejmodernější hardware pro lepší provozuschopnost, nižší provozní náklady a vyšší spolehlivost.

Zahrnuto ve variantě ZEISS SensorFit a ZEISS FutureFit
 

Počítač a software
 • Nový počítačový hardware, jako je větší hlavní paměť nebo rychlejší procesor, usnadňuje zvládání zvýšeného množství dat.
 • Aktualizace na Windows 10
 • Nové verze softwaru a další software pro zvýšení výkonu

Předpoklad: ZEISS ConFit nebo ZEISS FutureFit

Systémový nábytek

Ergonomické, výškově nastavitelné pracoviště.

K dispozici jako příslušenství

Příkladné zobrazení různých variant retrofitu. Všechny zobrazené varianty závisí na typu stroje a musí být jednotlivě ověřeny.
* V závislosti na typu zařízení.

Retrofitní balíky pro všechny požadavky:

Rodina ZEISS Fit

Kromě jednotlivých opatření retrofitu jsou v závislosti na stáří souřadnicového měřicího stroje a na vašich požadavcích k dispozici tři koordinované a na sebe navazující balíky pro upgrade. Ty zajistí nejnovější hardwarové a softwarové standardy pro starší souřadnicové měřicí stroje. Individuálně volitelné varianty otevírají také další možnosti: použití nových senzorů, dálková údržba, instalace otočného stolu, bezdrátový ovládací panel a mnohé další.

Volitelné varianty

operator controls the coordinate measuring process

ZEISS ConFit

Nejjednodušší upgrade pro více funkcí

Balík ZEISS ConFit obsahuje aktualizaci firmwaru a kontroly pohonů a senzorů. ZEISS ConFit umožňuje vybavit stávající měřicí stroj otočným stolem, ovládacím panelem a zásobníkem ProMax - pokud je pro daný stroj k dispozici. Paralelní aktualizace softwaru ZEISS CALYPSO zajišťuje nejen vyšší rychlost měření, ale také usnadňuje ovládání.

K dispozici pro

ZEISS souřadnicové měřicí stroje vyrobené po roce 2010.

ZEISS FutureFit

Pokročilý upgrade pro starší zařízení

ZEISS FutureFit vám umožňuje dovybavení mnoha dalšími funkcemi. Díky tomu budou vaše procesy nákladově efektivní a spolehlivé. ZEISS FutureFit modernizuje řízení měřicího stroje (typy C99) na aktuální úroveň, což umožňuje zjednodušený a efektivní servis. Je také předpokladem pro smlouvy o údržbě softwaru a pro rozšířené softwarové funkce. Umožňuje vám používat aktuální i budoucí verze softwaru.

Zahrnuje ZEISS ConFit.

K dispozici pro

ZEISS souřadnicové měřicí stroje vyrobené po roce 2000.

ZEISS SensorFit

Upgrade výkonu pro maximální flexibilitu

S balíkem retrofitu ZEISS SensorFit můžete váš souřadnicový měřicí stroj modernizovat pomocí nejnovější senzorové technologie. Nový standard vám umožňuje používat na vašem stroji nejnovější senzory: optické, dotykové i senzory pro měření drsnosti. Ať si vyberete jakékoli senzory, ZEISS SensorFit vám zajistí, že vaše zařízení bude fungovat i v budoucnu.

Zahrnuje ZEISS ConFit a ZEISS FutureFit.

K dispozici pro

ZEISS PRISMO, ZEISS CenterMax a ZEISS ACCURA s řízením C99 od roku 2000.

Chtěli byste využít výhod ZEISS Retrofit, ale nejste si jisti, který produkt nejlépe vyhovuje vašim požadavkům?

Kontaktujte nás a společně s našimi odborníky ZEISS najdete nejlepší řešení modernizace podle vašich požadavků.

Download more information

Sorry!

We are sorry, this part of the web page is temporarily not available. Please try again later. Thank you for understanding.