ZEISS Zakládací systémy

Modulární systém s neomezenými možnostmi

Volbou správných komponent můžete efektivně optimalizovat zakládání součástí na měřicí stroj - v měřicí místnosti nebo ve výrobě. 

ZEISS manuální zakládací systém

Zvýšení kapacity měření, spolehlivosti a ergonomie

Snadné a bezpečné „zaparkování“

ZEISS nakládání palet

Výměna palet musí proběhnout rychle, aby se zabránilo zbytečným prostojům stroje. Zároveň je nutná spolehlivost a přesnost. ZEISS nakládání palet zajišťuje obojí: snadnou a přesnou přepravu součástí do měřicí polohy a jejich bezpečné umístění díky sledování polohy a tříbodové podpěře.

ZEISS nakládání palet
ZEISS Pallet transport cart

Pojíždění místo zvedání

Z přípravného stolu na přepravní vozík, k měřicímu stroji a do měřicí polohy: pojíždění palet při každé fázi měřicího procesu. Urychluje to proces kontroly a zvyšuje procesní spolehlivost ve srovnání s nakládkou jeřábem nebo ručním nakládáním.

ZEISS přípravná otočná stanice

ZEISS přípravná otočná stanice vám umožňuje co nejrychlejší výměnu již změřených a ještě nezkontrolovaných součástí na měřicím stroji.Po dokončení měřicího programu přesune obsluha kontrolovanou paletu z měřicího stroje na přípravnou stanici, otočí pohyblivou jednotku o 180 stupňů a poté posune předem upnuté součásti do měřicí polohy. Výměna palet trvá jen několik sekund, což zaručuje minimální prostoje stroje.

ZEISS přípravná otočná stanice
ZEISS výměnná stanice

ZEISS výměnná stanice

ZEISS výměnná stanice je ideální systém pro přípravu více kontrolovaných dílů mimo stroj a pro jejich rychlé umístění do měřicí polohy. To umožňuje větší časovou flexibilitu, protože příprava součástí a jejich měření jsou nyní zcela samostatné kroky. Obsluha může využít volný čas pro přípravu nebo demontáž dalších dílů.Upnuté díly mohou být za několik málo sekund umístěny do měřicí polohy – v pořadí podle vašich potřeb.Změřené díly přesunete zase rychle zpět na volné přípravné místo, kde je můžete v klidu demontovat a odebrat.

Duplexní systém pro ZEISS DuraMax

ZEISS DuraMax má integrovaný pasivní systém tlumení vibrací, může být zakládán ze čtyř stran a vodicí dráhy jsou zcela zakryté. Nevyžaduje stlačený vzduch. ZEISS duplexní systém pro ZEISS DuraMax zvyšuje produktivitu stroje, protože kontrolované součásti jsou upínány a odebírány během procesu měření. Tento systém také zlepšuje ergonomii při manipulaci s díly a zabraňuje poškození měřicích senzorů. Umožňuje také výrazně optimalizovat kapacitu měření.
Duplexní systém pro ZEISS DuraMax
Gage Station

Gage Station

The ZEISS GageStation optimizes your Statistical Process Control (SPC) directly at the shopfloor by collecting your measuring data from the CMM and your hand gauges in one user friendly ZEISS PiWeb database. The measuring results of hand gauges are added by a generic entry mask to the database. The measuring results can be analyzed in generic statistical reports. The enclosed station protects the measuring equipment from environmental influences. This compact station with an minimum footprint is suitable for DuraMax 5/5/5 (HTG) - optional with Duplex System, O-INSPECT 3/2/2, O-INSPECT 5/4/3 or O-DETECT.

NEW!

Automatizovaný shuttle systém ZEISS

doplňuje modulární portfolio řešení ZEISS.
Automatický systém podávání palet poskytuje maximální přesnost a rychlost pro kontrolu kvality v drsném výrobním prostředí. Zakládání pomocí nového automatizovaného kyvadlového zařízení zabrání časovým ztrátám, protože mimo zařízení lze připravit několik kontrolovaných dílů a potom je rychle uvést do polohy měření; probíhající měření tak nejsou narušena. Bezpečnost strojů a zařízení navíc umožňuje téměř bezobslužný provoz.
ZEISS PRISMO with Automated shuttle system
ZEISS Automated Shuttle Station with three Set-up places
ZEISS Automated Shuttle Station
Příklady použití

Duplexní systém pro ZEISS DuraMax

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION

Více možností se strojem ZEISS PRISMO

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION

ZEISS CenterMax s automatickým zakládacím systémem

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION