Speciální software pro obecné tvarové plochy

ZEISS CALIGO

Měření obecných tvarových ploch vyžaduje velký počet naměřených bodů. Architektura softwaru ZEISS CALIGO je navržena speciálně k tomuto účelu.

Univerzální měřicí software zaměřený na pravidelné geometrické prvky

Přednosti a parametry

  • Účinné nástroje pro kontrolu obecných tvarových ploch i standardní geometrie při výrobě karoserií
  • Snadné ovládání
  • Výkonná softwarová architektura pro zpracování velkých objemů dat
  • Efektivní řízení změn
  • Integrované simulační funkce pro offline programování
  • Ochrana proti kolizi pomocí automatických pojezdových drah
  • Funkce „Dráha dovnitř / Dráha ven“
  • Zahrnuje ZEISS PiWeb reporting

 

Efektivní nástroje pro uživatele při výrobě karoserií

ZEISS CALIGO orientovaný na měření volně tvarovaných ploch je určen zejména uživatelům ve výrobě karoserií. Získají kompletní řešení, které jim umožní měřit a vyhodnocovat obecné tvarové plochy, jakož i standardní geometrii.

ZEISS CALIGO se snadno ovládá, stačí krátká doba na zapracování, má výkonné zpracování dat a mnoho nových funkcí, které usnadňují zajištění kvality.

Pro zpracování velkého množství dat

Software ZEISS CALIGO s moderní modulární systémovou architekturou je koncipován pro splnění budoucích požadavků.

Optimální využití dostupných systémových zdrojů umožňuje rychlé zpracování a poskytování velkého množství dat získaného při měření obecných tvarových ploch.

Měření karoserie se softwarem ZEISS CALIGO.
Analyzujte měřicí programy offline se softwarem ZEISS CALIGO.

Simulace průběhu měření

Funkce simulace v ZEISS CALIGO umožňují různé způsoby analýzy měřicích programů v režimu offline. Průběh měření je zobrazen formou animace v okně CAD. Funkce, jako je detekce kolizí, stopa dráhy pojezdu a kolizní koule, pomáhají optimalizovat programování a opravit chyby. V softwaru ZEISS CALIGO je možné kompletně simulovat různé stojanové měřicí stroje s horizontálním ramenem, duplexní systémy a rovněž optický senzor ZEISS EagleEye. Díky tomu je možné offline nastavit průběh se senzorem ZEISS EagleEye.

Automatické pojezdové dráhy

Aby se zabránilo kolizím s měřenou součástí, umí ZEISS CALIGO automaticky generovat dráhy pojezdu. Automaticky vyhledá dráhu od jednoho měřeného prvku k dalšímu. Do softwaru ZEISS CALIGO je dále integrována nová navigační funkce „Dráha dovnitř / Dráha ven“, která vám umožňuje naprogramovat bezpečnou dráhu do vnitřku součásti a zevnitř opět ven. Určité charakteristiky z rozsáhlého plánu měření nebo nově měřené prvky se dají tímto způsobem rychle naprogramovat a bezpečně změřit.

Zahrnuje ZEISS PiWeb reporting

ZEISS PiWeb reporting je součástí dodávky softwaru ZEISS CALYPSO. Použijte dodané šablony protokolů nebo si vytvořte své vlastní protokoly nebo šablony. Opce ZEISS PiWeb reporting plus umožňuje rozšířit integrovanou funkci statistiky z 10 měření na 1 000 měření. Aplikace ZEISS PiWeb sbs a ZEISS PiWeb enterprise vám poskytnou kompletní systém webového řízení dat týkajících se kvality.

Download more information