Dosáhnout perfektního stavu o 50 % rychleji.

ZEISS REVERSE ENGINEERING

ZEISS působí v oblasti reverzního inženýrství a korekce nástrojů již více než 20 let. Od léta 2019 bude mít ZEISS REVERSE ENGINEERING novou strukturu: základní modul je reverzní inženýrství, na který navazují dvě volitelné varianty „Korekce nástroje“ a „Výpočet objemu“. Uživatelé si mohou vybrat tu, která vyhovuje jejich aplikaci. Vedení uživatele je velmi názorné: uživatelé jsou krok za krokem provázeni softwarem. To značně snižuje náklady na školení – během tří dnů se seznámíte se vším, co potřebujete při práci se softwarem.

Reverse engineering of a plastic housing that is part of a windscreen wiper.
Uebersicht_Software_Icons_final

Reverzní inženýrství

Reverzní inženýrství představuje významný krok pro získání konstrukčních dat z hotové součásti (CAD model). Součást musí být nejprve skenována. Data se mohou získat s použitím souřadnicového měřicího stroje ZEISS, CT, optického senzoru nebo i externího zařízení. Poté jsou získané mraky bodů (všechny ASCII formáty) nebo polygonové sítě (STL data) importovány do ZEISS REVERSE ENGINEERING. Mraky bodů nebo polygonové sítě (STL data) mohou být upraveny díky různým efektivním funkcím. V několika málo krocích tak vznikne úplný CAD model, který lze exportovat do běžných CAD formátů.

  • Vysoce přesné reverzní inženýrství
  • Export CAD dat do IGES, STEP, SAT

Always Several Steps Ahead

The tool correction process at Horst Scholz GmbH & Co. KG

The molds for high-quality injection-molded parts must be extremely precise: a component tolerance of less than 30 micrometers, for example, requires tool tolerances of less than 10 micrometers. Horst Scholz GmbH & Co. KG has mastered this challenge by ensuring that the design, tool making, injection molding and measuring technology are perfectly in sync as the company continues its quest to develop new innovations that help its customers succeed. Since the manufacturer started working with ZEISS Reverse Engineering software, they have been able to correct their highly precise tools significantly faster and more efficiently.

Faster to the ideal injection mold

ZEISS software cuts quantity of iteration loops in half

Five to ten mold adjustments are common in the plastics industry on the way to the optimum injection mold. This is an effort that companies can at least minimize by half with the ZEISS REVERSE ENGINEERING software. This not only reduces development costs. It also gives companies the opportunity to start production much earlier.

Uebersicht_Software_Icons_final

Korigovaný nástroj

Potřebujete mnoho příliš drahých iteračních smyček v procesu korekce nástrojů? Chcete zvýšit svou konkurenceschopnost? Se softwarem ZEISS REVERSE ENGINEERING nejenže ušetříte minimálně 50% iteračních smyček v procesu korekce nástroje, ale také rychleji zahájíte výrobu. Použijte software pro korekce nástroje nejen na jednotlivých měřicích místech, ale celoplošně. Časově náročné ruční přenosy dat, které mohou způsobit chyby, jsou tedy minulostí. Kromě toho je možné přímo identifikovat a korigovat podříznutí v konstrukci nebo korigovaných nástrojích pomocí funkce „Analýza podříznutí“. Varianta „Korekce nástroje“ v softwaru ZEISS REVERSE ENGINEERING velice usnadňuje proces korekce nástroje.

  • O 50 % méně interačních smyček
  • Rychlejší uvedení na trh
  • Analýza podříznutí

Download more information