Zaznamenání a regulace teploty součástí

ZEISS Teplotní senzory a TEMPAR active

Pomocí teplotních rozhraní můžete snadno změřit teplotu součásti, abyste mohli využít teplotní kompenzaci vašeho souřadnicového měřicího stroje. TEMPAR active sleduje a aktivně reguluje teplotu vaší součásti. To vám ušetří cenný čas.

pallet with sensor for monitoring workpiece temperature

Automatická detekce teploty

Teplotní rozhraní

Nabízíme digitální a analogové teplotní senzory. Tyto senzory mohou být také integrovány na palety. Teplota je automaticky měřena při výměně palet, čímž se zkrátí přípravný čas. Zkontrolujte prosím kompatibilitu a rozhraní pro váš měřicí stroj.

TEMPAR Active barevně indikuje, zda bylo dosaženo požadované teploty.

Aktivní regulace teploty součásti

TEMPAR active

Než součásti dosáhnou vhodné teploty pro měření, často to nějakou dobu trvá. TEMPAR active nejenom sleduje teplotu vaší součásti, ale také ji aktivně reguluje. Pokud součást dosáhla požadované teploty, obdržíte prostřednictvím konzoly oznámení. Nemusíte tedy jen čekat na optimální teplotu, ale aktivně přispějete k rychlejšímu ochlazení součásti. Máte-li zájem o TEMPAR active, kontaktujte nás prosím. 

Význam teploty součásti

Není viditelné pouhým okem

Se zvyšující se teplotou se většina materiálů součástí roztahuje, mohou se deformovat a ovlivnit tak výsledek měření. Předpokládejme, že teplota vaší součásti dlouhé jeden metr se zvýší z 20 °C na 21 °C. Pokud je vyrobena z oceli, prodlouží se již o 11 µm. Je-li součást z hliníku, prodlouží se ještě více, celkem o 24 µm. Součásti se však mohou zahřívat, zejména při obrábění, skladování nebo dokonce při čištění. Proto platí pravidlo: teplota součásti by měla být přesně stejná jako teplota měřicí místnosti, tedy 20 °C. 

Integrované teplotní senzory šetří čas

Tip pro měření

Download more information

TEMPAR Brochure, DE

TEMPAR Brochure, DE
pages: 10
file size: 15941 kB

TEMPAR Brochure, EN

TEMPAR Brochure, EN
pages: 10
file size: 3223 kB

TEMPAR Infografik, DE

TEMPAR Infografik, DE
pages: 1
file size: 2546 kB

TEMPAR Infographic, EN

TEMPAR Infographic, EN
pages: 1
file size: 1087 kB