Důvěra je dobrá. Jistota je lepší. ZEISS TEMPAR®

Rozsáhlé monitorování vašeho měřicího prostředí

Souřadnicové měřicí stroje dosahují maximální přesnosti pouze v  případě, že teplota, teplotní gradienty a vlhkost vzduchu jsou v určitých mezích. ZEISS TEMPAR umožňuje velmi snadné všestranné sledování měřicího prostředí. Bez vašeho zásahu měří a zaznamenává všechny hodnoty, které jsou důležité pro přesnost.

Výhody pro vás:
  • Overview of measuring room conditions
  • Verifiable measurement process through documentation and event logging
  • Improved production processes through reduced rework and repeat measurements

Rozsáhlé monitorování vašeho měřicího prostředí

Souřadnicové měřicí stroje poskytují vysoce přesné výsledky - ale pouze v případě, že teplota, teplotní gradienty a vlhkost jsou v mezích stanovených výrobcem. Operátoři by se neměli spoléhat na klimatizaci nebo na vlastní pocity.

Optimální teplota ve vaší měřicí laboratoři

Standardní teplota v měřicí laboratoři je 20 °C. Kolísání teploty může způsobit roztažnost nebo smrštění materiálů. Čím přesnější musí být souřadnicový měřicí stroj, tím důležitější jsou tyto teplotní vlivy. Proto je třeba vždy zohlednit předdefinovaná nastavení měřicího stroje a klasifikaci měřicí místnosti. 

Co vede k chybám?

Zdroje tepla, jako jsou skříně řízení nebo osvětlovací systémy Výstup klimatizace v bezprostřední blízkosti měřicího zařízení Tělesná teplota: zvýšení teploty při dotyku a kolísání v závislosti na počtu přítomných osob Teplota dílů před měřením Průvan otevřenými okny a dveřmi Počítač Oslunění

Výhody

ZEISS TEMPAR vám vytvoří teplotní profil prostoru. To vám umožní rychle a snadno identifikovat možné zdroje chyb. Z profilu můžete rychle zjistit, zda překročení mezní hodnoty způsobuje například výstup klimatizačního systému nebo otevřené okno.

Přehled prostředí měření

Snadný přehled nejdůležitějších informací o okolním prostředí Zjištění problematických míst v prostředí měření Připojení k dalším systémům a celková dostupnost Získávání znalostí o vlivech prostředí na váš měřicí proces

Ověřitelný proces měření

Dokumentace podmínek prostředí podle VDI/VDE 2627 Protokolování případů varování a chyb Kontrola stability podmínek prostředí Minimalizace reklamací díky certifikovaným podmínkám prostředí

Zlepšení výrobních procesů

Přesné údaje teploty a vysoká kvalita měření Rozpoznání chyb a vyloučení negativních vlivů na výsledek měření Redukce dodatečných úprav a opakovaných měření Dlouhodobé sledování prostřednictvím historie hodnot a detekce dlouhodobých změn
Už na mém prvním metrologickém semináři nám lektor řekl, že teplota má největší vliv na výsledek měření. Proto je pro mě osobně velmi důležité mít absolutní kontrolu nad touto veličinou. Marco Gravera, vedoucí zajištění kvality ve společnosti WITTENSTEIN

ZEISS portfolio TEMPAR

Správná konfigurace pro každou aplikaci

Měřicí úlohy se provádějí v různém prostředí. Kvalita místnosti i samotné měřicí systémy a  aplikace vyžadují určitou úroveň přesnosti pro správně nastavené monitorování. Portfolio je přizpůsobeno těmto různým aplikacím. Kromě předdefinovaných standardních balíčků lze systém individuálně přizpůsobit vašim potřebám.

NOVÉ: ZEISS TEMPAR Go

Snadné vstupní řešení

Praktické diskové senzory TEMPAR® ze sady TEMPAR go lze volně pohybovat po prostoru, poskytují vám rychlý přehled o aktuálních podmínkách prostředí.

Volitelné vybavení

S mobilní aplikací

Mějte vždy po ruce živé zobrazení podmínek prostředí.

Použití

Živé zobrazení okolní teploty na pracovišti. Výběr vhodného místa pro instalaci měřicího stroje.

Senzory

Senzory teploty a vlhkosti

Zobrazení

Mobilní aplikace ZEISS TEMPAR go pro iOS

Přenos

Bluetooth Low Energy (BLE)

S LogicBox

Získejte úplný přehled prostřednictvím dlouhodobého záznamu dat a ověřitelné kvality měřicí místnosti pro auditory.

Použití

Výběr vhodného místa pro instalaci měřicího stroje. Dodržení specifikací stroje ve stísněných prostorách nebo výrobních halách.

Senzory

Senzory teploty a vlhkosti

Zobrazení

Je zapotřebí přídavná obrazovka

Přenos

Bluetooth Low Energy (BLE)

S konzole

Prohlížejte si přehled zaznamenaných dat na řídícím panelu a okamžitě identifikujte problémy s podmínkami prostředí.

Použití

Podporuje uživatele na místě a zajišťuje splnění specifikací před měřením a během měření.

Senzory

Senzory teploty a vlhkosti

Zobrazení

Konzole s dotykovou obrazovkou

Přenos

Bluetooth Low Energy (BLE)

ZEISS TEMPAR

Flexibilní aplikace s maximální přesností.

Požadavky na přesnost senzorů se zvyšují s přesností stroje a třídou kvality místnosti. Naše senzory TEMPAR®, které byly speciálně konstruované a kalibrované pro danou aplikaci, můžete připojit k systémovému zařízení - kabelem nebo bezdrátově. Balíčky lze kdykoli snadno rozšířit.

Volitelné vybavení

Balíček STARTER

Pokud chcete získat představu o podmínkách okolního prostředí.

Použití

Stanovení opatření pro optimalizaci snadno přístupných místností. Dodržování určité třídy měřicí místnosti pro danou místnost.

Senzory

TEMPAR teplotní senzory

Zobrazení

Je zapotřebí přídavná obrazovka

Přenos

kabelem nebo bezdrátově (TEMPAR STARTER Wireless)

Balíček BASIC

Základ pro vaši bezpečnost, pokud jde o podmínky prostředí.

Použití

Trvalá certifikace nové měřicí místnosti. Dodržení specifikací stroje ve středně velkých, snadno přístupných místnostech.

Senzory

TEMPAR teplotní senzor + senzor vlhkosti

Zobrazení

Konzole s dotykovou obrazovkou

Přenos

kabelem nebo bezdrátově (TEMPAR BASIC Wireless)

PRECISION Package

Pro vyšší nároky na přesnost senzorů.

Použití

Zajištění vhodného prostředí pro vysoce přesný měřicí stroj.

Senzory

TEMPAR teplotní senzor PRECISION + senzor vlhkosti

Zobrazení

Konzole s dotykovou obrazovkou

Přenos

kabelem nebo bezdrátově (TEMPAR PRECISION Wireless)

Balíček MOBILE

Pro flexibilní aplikace, protože namontováním na mobilní stojany nejste vázáni na pevné místo.

Použití

Dodržení specifikací stroje v případě ohraničených úseků výrobní haly.

Senzory

TEMPAR teplotní senzory + senzor vlhkosti + 4 mobilní senzorové stojany

Zobrazení

Konzole s dotykovou obrazovkou

Přenos

kabelem nebo bezdrátově (TEMPAR MOBILE Wireless)

Solární a bezdrátový přístroj

TEMPAR bezdrátový

Bezdrátová varianta TEMPAR wireless nabízí stejnou funkčnost a výhody jako TEMPAR. Senzory však již nejsou propojeny kabelem, ale přenášejí data rádiem do konzoly. Není nutný ani napájecí kabel, protože senzory jsou napájeny solárně. Díky tomu jsou senzory obzvláště flexibilní a snadno se instalují.

Pokud hodnota v místnosti překročí povolenou hodnotu, řídicí panel vás informuje a označí příslušné zóny - barva indikace se změní na oranžovou.
Detailní pohled na stroj: Pokud průměrná teplota stoupne nad přípustnou hodnotu, řídicí panel vás informuje - barva indikace se změní na oranžovou.
Pokud již senzor neposkytuje žádné hodnoty, řídicí panel varuje uživatele - barva indikace je červená.
Údaj třídy měřicí místnosti. Pokud hodnota přesáhne přípustný rozsah, změní se třída měřicí místnosti podle klasifikace.
Zobrazení historie dat. Chcete-li získat podrobnější zobrazení, můžete si údaje historie zvětšit.
Zobrazení historie dat. Vyberte požadované časové období.
Nakonfigurujte si řídicí panel podle individuálních potřeb.

Sledování teploty v reálném čase

Tip pro měření

Download more information

TEMPAR Brochure, DE

TEMPAR Brochure, DE
pages: 10
file size: 15941 kB

TEMPAR Brochure, EN

TEMPAR Brochure, EN
pages: 10
file size: 3223 kB

TEMPAR Infografik, DE

TEMPAR Infografik, DE
pages: 1
file size: 2546 kB

TEMPAR Infographic, EN

TEMPAR Infographic, EN
pages: 1
file size: 1087 kB