Události Průmyslová měřicí technika

ITmedia Virtual EXPO 2021 春

Údaj

16.02.2021 - 19.03.2021

Místo

Japan / オンライン展示会

Vystavovatel

展示会場をインターネット上に再現し、
「全国いつでもどこでも」
ものづくりの情報をオンラインで入手!