Progresivní čočky ZEISS

Zcela jedinečné jako nikdy předtím. Zcela výjimečné – stejně jako vy.

Přirozený zrak s progresivními čočkami

Dříve či později to pozná každý z nás. Většina lidí si toho všimne okolo 45. roku života: drobně tištěné poznámky je najednou těžší rozluštit, čtení za zhoršených světelných podmínek naše oči neobvykle namáhá a symboly a text na chytrém telefonu se zdají být rozmazané – všechny tyto příznaky jsou charakteristickými znaky presbyopie, což je postupná ztráta schopnosti s přibývajícím věkem zaostřit blízké objekty. Jedná se o normální jev, kdy oční čočka ztrácí svou pružnost a tudíž není dále schopna náležitě zaostřit objekty v různých vzdálenostech. Nejlepší řešení: progresivní čočky.

Filozofie progresivních čoček ZEISS

Filozofie progresivních čoček ZEISS se řídí jednoduchou zásadou kvality: čím přesněji jsou progresivní čočky přizpůsobeny nositeli, tím lépe a přirozeněji uvidí. Progresivní čočky ZEISS jsou ušité na míru vašim zrakovým návykům, tvaru obličeje a životnímu stylu. Při výrobě progresivních čoček hraje roli nesmírné množství faktorů. Pro zajištění výroby té nejvyšší kvality nevyužíváme pouze vysoce přesné nástroje pro měření očí pacienta a napasování brýlí. Využíváme také rozsáhlé databáze s informacemi o uživatelích, díky níž jsme schopni vyrobit extrémně přesné čočky, i když o dané osobě nemáme k dispozici konkrétní údaje měření. Tato technologie nám umožňuje vyrobit progresivní brýle pro každého pacienta, ať jsou jeho či její konkrétní potřeby jakékoli. Za naší nepřekonatelnou výrobní kvalitou stojí 165 let praxe v různých optických odvětvích, např. mikroskopii, makroskopii a optice fotoaparátů, a také neustálý vývoj našich produktů vycházející z nejnovějších vědeckých výzkumů.

Není důležité, budou-li to vaše první brýle, přecházíte-li z brýlí na čtení na progresivní brýle nebo jestli jste doposud potřebovali pouze brýle na dálku: úzká spolupráce s vaším očním lékařem vám umožní sestavit takové progresivní brýle, které budou odpovídat čtyřem kategoriím kvality a sedmi technologiím společnosti ZEISS – což je proces stejně složitý jako kupování nového automobilu.

Výhody

Precision
Pure1

Precision
Plus2

Precision
Superb3

Individual 24

Nejlepší přirozené vidění, založené na hlavních každodenních aktivitách

 

 

 

• 

Nejlepší přirozené vidění ve dne i v noci

 

 

 

• 

Lepší vidění s plným využitím potenciálu 3D vidění

 

 

• 

• 

Rychlá adaptace s libovolnými obrubami

 

• 

• 

• 

Neomezený výběr obrub

 

• 

• 

• 

Čisté vidění bez námahy očí při práci s tištěnými médii a digitálními přístroji

• 

• 

• 

• 

Rychlé zaostření, ostré a dynamické vidění po celý den & tenké a lehké brýlové čočky

1 Precision Pure: Optimalizovány pro oči
2
Precision Plus: Optimalizovány pro oči + obruby
3
Precision Superb: Optimalizovány pro oči + obruby + obličej
4
Individual 2: Optimalizovány pro oči + obruby + obličej + hlavní každodenní aktivity

Progresivní čočky – malá mistrovská díla.

Všechny progresivní brýlové čočky ZEISS jsou vybaveny technologií Precision. Tato technologie je založena na následujících třech pilířích a vašim očím zaručí tu nejlepší a nejvyspělejší vizuální zkušenost:

  • Čirá optika – technologie Precision:
    jasný a přirozený zrak. Díky vysoce komplexní simulaci interakce oka s čočkou jsme schopni pomocí pečlivého výběru optimalizovat každý bod, kterým se přes brýle díváte. To zaručuje optimální vidění skrze celou plochu čočky.
  • Dynamická optika – Filozofie designu společnosti ZEISS:
    pohodlné a dynamické vidění, které nositeli umožňuje rychlé zaostření na jakoukoli vzdálenost v jakémkoli směru. Čočky jsou vyladěny pro perfektní interakci obou očí, nabízí mnohem větší oblast vidění a vylepšenou schopnost 3D vidění.
  • Tenká optika - estetika čoček ZEISS.
    Optimální vyváženost mezi přesnou optikou a tenkými, odlehčenými brýlovými čočkami.
Standardní design
Individuální design

To nejlepší vidění v noci a za slabého světla

Nová generace optimalizace čoček – maximální přizpůsobení: v případě nutnosti je možné progresivní čočky vyrobit pomocí speciální technologie ZEISS i-Scription®. Výhoda: s použitím technologie vlnoplochy – speciální analýza – lze zachytit každou vlastnost oka a začlenit ji do vnější úpravy čoček. Tímto je dosaženo toho nejlepšího možného vidění za tmy a slabého světla a rovněž zvýšeného vnímání kontrastu a barev za denního světla.

Věděli jste, že esteticky tenké a úzké čočky lze vyrobit k maximální spokojenosti uživatele i v případě vyššího počtu dioptrií či speciálního postižení zraku? Můžete si vybrat mezi plastovým materiálem a sklem – volba je na vás. Výhoda: odlehčené brýle se nosí mnohem lépe.

Nejvyspělejší technologie pro individualizované a pokrokové progresivní brýlové čočky

Progresivní čočky společnosti ZEISS jsou dostupné ve čtyřech různých kategoriích kvality – všechny přitom vyhoví vašim konkrétním potřebám a zraku. Druhá nejvyšší třída zahrnuje všechny výhody předešlých tříd.

Technologie Precision Pure a Digital Inside® progresivních čoček ZEISS

Stále častější používání digitálních zařízení pro naše oči představuje nové výzvy: používání chytrých telefonů a tabletů vyžaduje menší vzdálenost čtení, než je tomu u knih či jiných tištěných médií, což vede k časté a rychlé změně ostření: z blízka na dálku a naopak – např. z chytrého telefonu na noviny a zpět. Tato změna ostření vaše oči dennodenně namáhá a může vést např. k pálení očí, únavě zraku či dokonce k bolestem hlavy a krku. Progresivní čočky ZEISS zahrnují změny vaší zrakové aktivity prostřednictvím speciálně vyladěného zorného pole na blízku. Technologie Digital Inside® společnosti ZEISS umožňuje výrobu progresivních čoček sestavených tak, aby vám pohodlným způsobem umožnily přecházet mezi různými pozorovacími vzdálenostmi a poskytly vám v dlouhodobém časovém horizontu co největší vizuální pohodlí – stejně jako progresivní brýle, které byly vyvinuty, aby se postavily výzvám digitálního světa.

Technologie Precision Plus, Adaptation Control a FrameFit®+ progresivních čoček ZEISS

Módní trendy rychle přichází a odchází – což platí zejména pro brýlové obruby. Tvary, velikosti a styl se každý rok mění. Jeden aspekt má však v očích uživatelů progresivních čoček nezastupitelné místo, a tím je zvyk. Nikdo se přes nové brýle nechce začít dívat jiným způsobem, než jakým se díval u předchozích. Díky technologii Precision Plus, Adaptation Control a FrameFit®+ progresivních čoček ZEISS může nositel sklopit oči, aby viděl na blízko stejně, jak byl zvyklý u starých brýlí, čímž odpadá doba adaptace a je zaručena maximální možná tolerance. To platí nejen pro nové obruby, ale také pro nově předepsaný počet dioptrií. Užijte si širokou nabídku brýlových obrub – začínaje exotickými , konče exkluzivními kousky. A nezapomeňte: vidět lépe znamená vypadat lépe. Tyto čočky jsou ideální pro všechny, kteří rádi mění svůj vzhled.

Technologie Precision Superb a FaceFit progresivních čoček ZEISS – záruka optimálního vidění díky zahrnutí anatomie tváře nositele.

Toleranci a kvalitu progresivních brýlí ovlivňují různé základní faktory. Jedním z nich je zajištění vyvážené souhry obrub a čoček s tváří nositele. Nemluvě o vzdálenosti zornic, tvaru tváře a držení těla – každý z nás je jedinečný, a proto je při výrobě progresivních brýlí ještě důležitější anatomii tváře brát v potaz. Jak nositel s nasazenými brýlemi vypadá? Jakou vzdálené má od sebe zornice? Jak mu brýle na nose sedí? Jak za ušima? Potenciální výkon progresivních brýlí je dále optimalizován pomocí počítačem vedeného, precizního přizpůsobení brýlí technologií Precision Superb a FaceFit Technology – která vylepší vidění za slabého světla a zajistí to nejlepší možné 3D vidění.

Technologie Progress Lens Individual 2, IndividualFit ® a Luminance Design ® progresivních čoček ZEISSand Luminance Design®

Nejlepší řešení pro každého nositele progresivních brýlí. Technologie Progress Lens Individual 2 a IndividualFit® zahrnující technologii Luminance Design® progresivních čoček ZEISS jsou šité na míru jak anatomii tváře nositele, tak životnímu stylu. Naše koníčky a zaměstnání předurčují naše každodenní vidění a stanovují, co by čočky měly umět, např. zrakové návyky sportovce se budou lišit od návyků hasiče. Technologie IndividualFit® společnosti ZEISS s tímto počítá a do každodenního vidění nositele začleňuje také všechny výše zmíněné technologie: na jakou vzdálenost se nositel nejčastěji dívá? Zaostřuje nositel spíše na blízko a na dálku anebo na blízko a střední vzdálenost?

Kromě toho v průběhu dochází ke změnám množství světla a v důsledku toho také ke změnám velikosti zornic. Technologie Luminance Design® bere v potaz různé průměry zornic, které se v závislosti na světle mění, a čočky jim přizpůsobuje. Kromě jasu tato technologie zvyšuje také kontrast a minimalizuje obvyklá zkreslení podél okraje čočky, která jsou u tradičních progresivních čoček běžná. Výsledek: nedokonalejší možný design progresivních čoček díky špičkové technologii a důkladné konzultaci s vaším očním optikem – včetně vynikajícího vidění v noci a nekompromisní zrakové pohodě v průběhu dne.

Doplňkové možnosti

Vytvořte si ze svých progresivních brýlí brýle sluneční s ochranou před ostrým světlem a UV zářením. Perfektní na léto.

Sluneční brýlové čočky společnosti ZEISS –

módní, všestranné a vysoce výkonné. Pro všechny venkovní aktivity.

Brýle do každé situace: samozabarvovací progresivní čočky. Ztmavení a vyjasnění v rekordním čase.

Samozabarvovací brýlové čočky

Jedny brýle pro všechny příležitosti.

Progresivní čočky zajišťují lepší vidění ve tmě a za slabého světla a zároveň také lepší vnímání kontrastu a barev za denního světla.

Brýlové čočky ZEISS s technologií i.Scription

Užijte si ještě lepší a jasnější zrak díky vylepšenému kontrastu a živějším barvám – také za tmy a za šera.

Progresivní čočky se speciálně optimalizovanými zónami vidění pro větší bezpečí a pohodlí při řízení.

Brýlové čočky pro řízení.

Dojeďte do cíle bezpečně a bez stresu.

Progresivní čočky pro sportovce – perfektní ochrana a dokonalý pohled i do stran díky zaoblenému tvaru.

Sluneční brýlové čočky pro sport.

Ochrana očí spolu s ostrým viděním až na okraj čočky.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti