DuraVision® BlueProtect - ideální pro aktivity ve vnitřních prostorách

Cílená ochrana proti modrému světlu pro čiré brýlové čočky

Vliv modrého světla na naše vidění je v současnosti předmětem diskuzí, neboť jsme vystavováni světelným vlnám s modrými složkami jak uvnitř, tak ve venkovním prostředí. Na jedné straně potřebujeme modré světlo pro zdravé tělo a pro náš celkový pocit pohody. Na druhé straně může být modré světlo nebezpečné, a to zejména v případě silného slunečního záření. Chráníme se pomocí slunečních brýlí. Nicméně jsme nyní vystavováni modrému světlu více než kdy dříve, a to v důsledku moderních světelných zdrojů, jako je LED osvětlení a záření vydávané zobrazovacími jednotkami. Pracujete každý den dlouho na počítači a v místnostech s moderními osvětlovacími systémy? Někteří se domnívají, že modré světlo vydávané světly a displeji je příčinou jejich únavy a diskomfortu. Čiré brýlové čočky s povrchovou úpravou ZEISS DuraVision BlueProtect nabízejí tvrzenou vrstvu a technologii Clean Coat pro jejich snazší čistění, jakož i modrý filtr, tlumící modré světlo v rozsahu od 390 do 440 nm.

Vaše výhody

Ochrana vůči škodlivému modrofialovému světlu pro čiré brýlové čočky.

  • Užitečné pro uživatele s pochybnostmi ohledně možných škodlivých vlivů modrofialového světla v místnostech, kteří hledají vhodnou ochranu.
  • ZEISS DuraVision BlueProtect je nová povrchová úprava pro čiré brýlové čočky obsahující modrý filtr, redukující modré světlo v rozsahu od 390 do 440 nm.
  • Propouští však „zdravé“ modré světlo, jež potřebujeme pro naše tělo. Studie ukázaly, že modré světlo v rozsahu mezi 400 a 520 nm (s maximálně 460 nm) je velmi důležité pro regulaci hladiny melatoninu, a tedy pro kontrolu našeho biorytmu a pocitu pohody.
  • Tvrzená vrstva a úprava CleanCoat pro snadné čištění - to vše je zahrnuto.

Kdo potřebuje DuraVision BlueProtect®?

Ochrana vůči modrofialovému světlu, taktéž ve vnitřních prostorách

ZEISS DuraVision BlueProtect je speciální povrchová úprava brýlových čoček pro osoby, trávící mnoho svého času uvnitř a vystavené potenciálně škodlivému modrému světlu, vyzařovanému LED diodami, televizemi, počítačovými obrazovkami či tablety, kdy se cítí být jimi iritováni.

Ochrana vůči modrofialovému světlu, taktéž ve vnitřních prostorách

Dobré a špatné světlo

Příliš mnoho světa v ultrafialovém a modro-fialovém pásmu může lidské oko natrvalo poškodit. A přivodit bolestivý zánět spojivek a rohovky, jakož i poškození čočky oka (např. zákaly) a zejména sítnice (makulární degenerace). Proto je tak důležité nosit při silném slunečním záření sluneční brýle se 100% UV ochranou, zvláště v situacích nadměrného oslnění, např. na vodě či na zasněžených svazích hor.

A jak je to s častým vystavováním se světelným zdrojům s vysokým podílem modrého světla ve vnitřních prostorách?

Zvýšená pozornost je nyní věnována intenzivní modré světelné složce LED diod, úsporných žárovek a záření vydávané zobrazovacími jednotkami jako např. chytrými telefony, počítačovými obrazovkami, tablety a elektronickými čtečkami.

Dobrou zprávou je, že žádná z dosud provedených studií nepředpokládá, že by užívání počítačových displejů či dlouhodobý pohled na tyto nové světelné zdroje poškozovalo sítnici. A je důležité mít na paměti, že jednohodinový pobyt venku za běžně zataženého dne vystavuje naše oči modrému světlu 30krát více než jednohodinová práce před obrazovkou.

Nicméně faktem zůstává, že vyzařování modrého světla ze světelného zdroje či zobrazovací jednotky může být pro oči mnohých obtěžující či únavné. A to je případ, kdy mohou pomoci brýlové čočky ZEISS s DuraVision® BlueProtect. Redukují modré světlo v rozsahu od 390 do 440 nm, aniž by byly ohroženy pozitivní vlastnosti modrého světla v rozmezí od 450 do 500 nm.

Ve zkratce: výhody a nevýhody modrého světla

Výhody
Nevýhody

Kontrola našeho biorytmu
Studie ukázaly, že modré světlo v rozsahu mezi 400 a 520 nm (s maximálně 460 nm) je velmi důležité pro regulaci hladiny melatoninu, a tudíž pro kontrolu našeho biorytmu a pocit pohody.

Zvýšené riziko onemocnění sítnice
Některé studie předpokládají, že dlouhé vystavování se modrému světlu nižšímu než 460 nm (s maximálně 440 nm) může vést k fotochemickému poškození sítnice. Toto poškození může v dlouhodobém horizontu představovat riziko makulární degenerace.

Filtr modrého světla jako řešení od společnosti ZEISS.

Skutečný produkt na ochranu vůči potenciálně škodlivému modrofialovému světlu – pro každého

Produktové portfolio společnosti ZEISS na ochranu vůči potenciálně škodlivému modrému světlu nabízí skutečné řešení pro každého.

Skylet a PhotoFusion od společnosti ZEISS jsou barevné a samozabarvovací brýlové čočky, filtrující modré světlo nejrůznější intenzity při poskytnutí 100% UV ochrany. DuraVision BlueProtect nyní doplňuje portfolio o speciální funkční povrchovou úpravu, která zčásti redukuje modré světlo. Ideální pro použití ve vnitřních prostorách s nízkou hladinou modrého světla.

Ve zkratce

Filtr modrého světla jako řešení od společnosti ZEISS.
Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti