Zelený zákal (glaukom) – vše, co potřebujete vědět o druhé nejčastější příčině slepoty

Zelený zákal je vážné onemocnění očí, které ovlivňuje nitrooční tlak.

Zelený zákal je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty1. Podle Světové zdravotnické organizace trpí po celém světě slepotou způsobenou zeleným zákalem okolo 4,5 milionu lidí. Předpokládá se, že tohle číslo naroste do roku 2020 na 11,2 miliónů lidí. To je nárůst o 149 %, tedy o dalších 6,7 milionu lidí, kterým hrozí ztráta zraku způsobená touto „tichou, oslepující nemocí“, aniž by o ničem věděli.2 LEPŠÍ VIDĚNÍ vysvětluje, co byste o této skupině očních onemocnění, tlaku v očích a příčinách, rizikových faktorech, screeningoých metodách a léčbě pojící se se zeleným zákalem měli vědět.

Co je to zelený zákal?

Zelený zákal je komplexní onemocnění s mnoha podobami. Zkráceně jej však lze definovat jako poškození nervu spojujícího oko s mozkem (zrakový nerv) většinou způsobené tlakem v oku (nitrooční tlak), který ovlivňuje vaše zorné pole a zrak.
Riziko výskytu zeleného zákalu je šestkrát vyšší, pokud je vám přes 60 let.

Pro lepší pochopení, jak funguje zrakový nerv, si popíšeme, jak funguje oko:

Řasnaté tělísko produkuje v přední komoře čirou, vodnatou tekutinu zvanou komorová voda. Tato tekutina vyživuje různé části oka, včetně čočky, rohovky a očních tkání. Komorová voda je následně odváděna z oka přes houbovitou síť zvanou trabekulární síť přes Schlemmův kanál do krevních cév.

Zelený zákal nejběžněji postihuje Schlemmův kanál nebo trabekulární síť a brání tak komorové vodě v běžném odvodu z oka. Přirovnat si to můžeme k betonové přehradě se zablokovaným přetokem – pokud je přehrada neustále plná vody, která nemůže odtékat, dojde k nárůstu tlaku a přehrada nakonec praskne. Podobný princip platí, když dojde k zablokování Schlemmova kanálu nebo trabekulární sítě. Dojde k hromadění komorové vody, která ovlivní tlak v oku, který na to poškodí zrakový nerv a ovlivní tak váš zrak.

Vývoj zeleného zákalu

Zdravé oko
Zdravé oko
Oko postižené zeleným zákalem: Roste tlak v oku způsobující poškození zrakového nervu.
Oko postižené zeleným zákalem: Roste tlak v oku způsobující poškození zrakového nervu.

Existují dvě kategorie zeleného zákalu, zelený zákal s uzavřeným úhlem a zelený zákal s otevřeným úhlem. Každá kategorie je definována podle pozice oční čočky a duhovky ve vztahu k trabekulární síti3. Tato pozice totiž určuje, jak je komorová voda odváděna z oka či nikoli.

Zelený zákal s uzavřeným úhlem

V případě glaukomu s uzavřeným úhlem je úhel mezi duhovkou a rohovkou buď zúžen, nebo zablokován. Případně dojde k poškození trabekulární sítě, které způsobí hromadění komorové vody a náhlé zvýšení nitroočního tlaku. Tento stav vede k vážné bolesti oka a vyžaduje neodkladnou léčebnou péči, aby nedošlo ke slepotě.

V případě primárního zeleného zákalu s uzavřeným úhlem nemá nárůst tlaku v oku žádnou identifikovatelnou příčinu a může se vyskytnout jen kvůli způsobu členění oka. Pokud existuje druhotná příčina, např. primární onemocnění, zranění, zánět nebo cukrovka způsobující náhlý nárůst tlaku v oku, jedná se o sekundární zelený zákal s uzavřeným úhlem.

Zelený zákal s otevřeným úhlem

V případě zeleného zákalu s otevřeným úhlem je úhel odvodu komorové vody mezi duhovkou a rohovkou široký a otevřený, nicméně dochází k pomalé blokádě odtokových kanálů. Komorová voda prochází trabekulární sítí příliš pomalu a není patřičně odváděna. Tímto neustále roste tlak v oku, který může poškodit zrakový nerv a vést ke slepotě. Příznaků si ihned nevšimnete, často zůstávají zcela bez povšimnutí.

Zelený zákal s otevřeným úhlem patří mezi nejběžnější formy tohoto typu onemocnění očí a tvoří podle nadace Glaucoma Research Foundation alespoň 90 % případů zeleného zákalu.

Stejně jako je tomu u glaukomu s uzavřeným úhlem, lze i glaukom s otevřeným úhlem rozdělit na primární a sekundární:

Primární zelený zákal s otevřeným úhlem (POAG)
Tato kategorie zahrnuje formy zeleného zákalu, při kterých dochází k pomalé blokádě a neexistuje sekundární příčina této blokády, kterou lze jasně identifikovat.

Mezi rizikové faktory POAG patří:

 • zvýšený tlak v oku
 • věk (60 a více)
 • genetické faktory, např. rodinná anamnéza zeleného zákalu
 • etnicita – u osob hispánského nebo afrického původu hrozí vyšší riziko vývoje POAG4
 • POAG hrozí ve větší míře osobám trpícím krátkozrakostí (myopie)5
 • cukrovka
 • užívání určitých léků
 • spánková apnoe

Sekundární zelený zákal s otevřeným úhlem (SOAG)

V této kategorii má pomalá blokáda odtokových kanálů jasnou příčinu.

Mezi sekundární faktory, jež mohou vést k výskytu SOAG, patří:

 • operace
 • trauma
 • užívání léků, např. kortizonu
 • vrozené faktory, které jsou přítomny při nebo po početí
 • zdravotní stavy, např. pseudoexfoliace (abnormální akumulace bílkoviny v oku) a syndrom pigmentové disperze (způsobuje pigmentární glaukom)
 • zánětlivé poruchy oka (zánět uvey)
 • mechanická blokáda způsobená zvětšováním tloušťky čočky (fakomorfní glaukom)

Jak ovlivňuje zelený zákal zrak?

Kromě náhlého nárůstu očního tlaku a extrémní bolesti, která se pojí s glaukomem s uzavřeným úhlem, si zeleného zákalu pacient často všimne, až když dojde k poškození zrakového nervu a sítnice. Pacienti trpící primárním glaukomem s otevřeným úhlem pociťují zrakové příznaky jen vzácně, zejména při nástupu onemocnění.6

Zelený zákal postihuje periferní (okrajové) vidění a mezi znatelné příznaky patří tunelové vidění, zúžené zorné pole, barevné kroužky, když se díváte do jasných zdrojů světla, a všeobecná ztráta zrakové ostrosti a vnímání kontrastu. Někdy glaukom způsobí dokonce zmizení částí zorného pole. Může postihnout jedno či obě oči a pokud není léčen, může vést k celkové ztrátě zraku.

Normální zrak Zrak postižený zeleným zákalem
Normální zrak
Zrak postižený zeleným zákalem

Zelený zákal je možné popsat jako tiché onemocnění, protože i když dojde k postižení zraku, mozek je schopen vyrovnat se s měnícími se okolnostmi a doplnit chybějící informace, takže si postižená osoba příznaků nevšimne.

Prevence zeleného zákalu

Zelenému zákalu nelze předejít, ale pokud si budete vědomi rizikových faktorů pojících se s tímto onemocněním, lze předejít slepotě.

Pokud vám hrozí zvýšené riziko vzniku zeleného zákalu, například kvůli etnickému původu, cukrovce, rodinné anamnéze nebo věku, je důležité pravidelně docházet na screeningová vyšetření glaukomu.

Roli mohou hrát také individuální faktory životního stylu. Riziko vzniku zeleného zákalu lze účinně snížit prevencí vysokého krevního tlaku, zvládáním spánkové apnoe a sledováním léčby kortizonem s pomocí lékaře.

Mezi varovné příznaky, na které byste si měli dát pozor, patří:

 • chronické bolesti hlavy
 • rozmazané vidění
 • bolest za okem
 • uslzené oči

Pokud proděláte kterýkoli nebo vícero z těchto příznaků, navštivte nejbližšího optika nebo očního lékaře a vyžádejte si vyšetření zeleného zákalu.

Jak často byste měli chodit na vyšetření nitroočního tlaku?

Každý by měl pravidelně docházet na  oční vyšetření, včetně screeningu zeleného zákalu, alespoň jednou za dva roky, zejména máte-li 40 a více let. Riziko zeleného zákalu se ještě zvyšuje, jakmile dosáhnete 60 let. Pravidelnost screeningů proberte se svým optikem.
 
Jestli nosíte brýle, pravděpodobně vám vyšetření zeleného zákalu provádí váš optik při každé návštěvě, kdy vám měří zrak. Pokud nemáte problémy se zrakem, pravidelného screeningu se vám nemusí dostávat. Mějte to na paměti a pokuste se navštívit optika  ve své blízkosti, který vám provede screening, i když nenosíte brýle.
 
Pokud máte cukrovku, je vám přes 60 nebo u vás v rodině někdo má zelený zákal, na screening byste měli docházet jednou ročně.
 

Co obnáší screening zeleného zákalu?

Existuje několik způsobů, jak testovat přítomnost zeleného zákalu. Váš optik může tato vyšetření kombinovat.

Tonometrie

Jedná se o nejběžnější vyšetření, kterým se měří nitrooční tlak. Přístroj zvaný tonometr vypustí do oka malý vzduchový výboj a změří tlak v oku. Nejedná se o bolestivé nebo invazivní vyšetření a trvá pouhých několik minut. Může vám však být trochu nepříjemné.

Za pomocí hodnot naměřených tonometrem pak optik doporučí další postup. Přestože je tlak v oku jedinečný pro každého z nás, podle nadace Glaucoma Research Foundation je rozsah normálního tlaku obvykle mezi 12 až 22 mm Hg. Většina případů zeleného zákalu je však diagnostikována při hladinách přesahujících 20 mm Hg.

Je důležité mít na paměti, že výsledky tonometru poskytují hrubý náznak vašeho nitroočního tlaku v daný okamžik. Stejně jako krevní tlak se může i nitrooční tlak mezi měřeními lišit.

Váš optik vám poskytne konkrétní informace o naměřených hodnotách a pokud budou naměřené hodnoty neobvyklé, odkáže vás na očního lékaře.

Tonometr ZEISS VISUPLAN 500 umožňuje snadné vyšetření nitroočního tlaku pomocí šetrného vzduchového výboje – bezkontaktně a bez nutnosti umrtvení oka.
Tonometr ZEISS VISUPLAN 500 umožňuje snadné vyšetření nitroočního tlaku pomocí šetrného vzduchového výboje – bezkontaktně a bez nutnosti umrtvení oka.

Fundoskopie a fotografie očního pozadí

Před vyšetřením se aplikují oční kapky na rozšíření zornic a poté jsou oči vyšetřeny zařízením zvaným fundoskop nebo vyfotografovány pomocí sítnicové snímkovací technologie, která zvětší zrakový nerv. Pokud je zjištěno něco neobvyklého, můžete být posláni na další vyšetření.

Další vyšetření mohou být zapotřebí, když výsledky tonometrie poukazují na vysoký nitrooční tlak, pokud máte rodinnou anamnézu nebo vám hrozí zvýšené riziko zeleného zákalu. Oční specialista může fundoskopii provést také v rámci běžné kontroly.

Pokročilé snímkování

Vzhledem k tomu, že je zelený zákal komplexním onemocněním s mnoha příčinami a příznaky, oční specialista může provést kombinaci obsáhlých vyšetření. Mezi další specializovaná vyšetření, která můžete podstoupit, patří vyšetření zorného pole, snímkování očního pozadí, optická koherentní tomografie (OCT) nebo pachymetrie, jež měří tloušťku rohovky.

Léčba zeleného zákalu

Léčba zeleného zákalu je individuální a není vždy tak jednoznačná, jako např. v případě operace  šedého zákalu. Jinými slovy neexistuje jedna ideální léčba zeleného zákalu.

Cílový tlak

Po vyšetření oční specialista stanoví další postup podle vaší konkrétní situace. Obecně však vypočte ideální cílový tlak v oku a pokusí se vám tlak snížit či na něm zapracovat, aby dosahoval cílové hodnoty. Toho lze dosáhnout pomocí očních kapek nebo léků, operativně nebo kombinací obou možností.

Operativní metody:

 • Laserová operace – laserem se otevřou ucpané části trabekulární sítě.
 • Minimálně invazivní operace zeleného zákalu – operace, při kterých jsou provedeny mikro zářezy za účelem odklonu nebo otevření zablokovaných kanálů. Tyto operace jsou rychlé, pojí se s nimi minimální komplikace a rychlé zotavení.
 • Operace s řezáním – řezem se otevře kanál a sníží tlak. Tyto operace zahrnují trabekulektomii, sklerotomii, viskokanalostomii a kanaloplastiku. Více informací vám poskytne optik nebo oční lékař.
 • Zavedení trubičky – do oka je trvale umístěna trubička, která odvádí komorovou vodu a snižuje tlak.

Obecně jsou šance na vyléčení po operaci zeleného zákroku dobré, pokud jsou zvládnuty všechny přispívající faktory. Poškození zrakového nervu však nelze zvrátit.

Změny životního stylu

Kromě operace může být zelený zákal léčen holisticky a mohou vám být doporučeny konkrétní změny životního stylu. Je důležité lékaři poskytnout veškerou anamnézu a zmínit veškeré své koníčky a návyky. Pokud například cvičíte jógu nebo hrajete na dechový nástroj, může to mít vliv na váš tlak v očích.
 
Jak už bylo řečeno, je nutné podchytit cukrovku, krevní tlak (vysoký a nízký) a chronické užívání léků. Doporučuje se také přestat kouřit, zdravě jíst a pravidelně cvičit.
Tento článek slouží pouze k informačním účelům na téma zeleného zákalu. S otázkami ohledně zeleného zákalu a jeho diagnózy se vždy odkazujte na svého lékaře, optika anebo kvalifikovaného oftalmologa.
 
 
Dr Marissa Willemse  (MBChB (UP), FC(Ophth) SA, MMed (UL) je oftalmologický chirurg a výkonná pracovnice organizace  South African Glaucoma Society  která nám při psaní tohoto článku poskytla užitečné rady.

 
Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Jak si mám dezinfikovat brýle a jak zamezím mlžení brýlí, když nosím roušku?
Ne všechny sluneční brýle jsou stejné Lepší vidění vysvětluje, co byste měli vědět o UV ochraně, tónování, zrcadlových a polarizovaných čočkách a dalším, abyste si vybrali ty pravé sluneční brýle pro své konkrétní potřeby.
Proč by dětské brýle měly zajišťovat tu nejlepší UV ochranu Co by všichni rodiče měli vědět o ochraně dětských očí před škodlivým ultrafialovým zářením (UVR)?
Výhody a nevýhody UV záření Proč je to důležité? Jaká jsou rizika?

Související produkty