Středně pokročilý až pokročilý šedý zákal

Vše, co potřebujete vědět o operacích, léčbě a preventivních opatřeních

Naše vidění neustále slábne a postupně se nám před očima objevuje skvrna, dokud nevidíme jen přes hustou mlhu: I když je šedý zákal vážným onemocněním očí (při absenci léčby), je možné jej bezpečně léčit rutinní operací, která vám obnoví zrak. LEPŠÍ VIDĚNÍ VYSVĚTLUJE: Jaké operativní metody a léčby se při šedém zákalu používají a jak šedému zákalu co nejlépe předcházet?

Na konzervativní léčbu šedého zákalu doposud nebyly vyvinuty žádné léky. Schůdným řešením je však operace: zakalená čočka je nahrazena umělou čočkou (tzv. nitrooční čočkou) vyrobenou z akrylu nebo silikonu.

I když to zní jako vážná operace, ve skutečnosti se jedná o jednu z nejbezpečnějších operací vůbec. Z údajů plyne, že se jedná o nejčastěji prováděnou operaci na světě. Na termínu operace se obvykle pacient domlouvá s lékařem. Hlavním faktorem je, na kolik zamlžená čočka ovlivňuje pacientův život. Prvními příznaky šedého zákalu jsou poruchy zraku, které vypadají jako mlha, a zvýšená citlivost na světlo. S rozvojem nemoci mezi typické příznaky patří blednutí barev a kontrastů, potíže s viděním za soumraku nebo za slabého světla, větší oslnění a omezená schopnost přizpůsobit se světlu a tmě. K zamlžení čočky dochází pomalu a obvykle trvá několik let. Právě proto pacienti k doktorovi jdou až, když je příliš pozdě. Pokud je šedý zákal dědičný, operace za účelem co nejrychlejší obnovy pacientova vidění se doporučuje bez prodlení, aby nedošlo k trvalému poškození zraku pacienta. Okamžitou operaci vyžaduje také vrozený šedý zákal. Není-li šedý zákal léčen, může vést ke slepotě. Čtěte dále a zjistěte více o operacích a prevenci šedého zákalu.

Šedý zákal: Jak probíhá operace?

Šedý zákal: Jak probíhá operace?

Operace šedého zákalu je obvykle prováděna ambulantně. Nejprve jsou pacientovi podána lokální anestetika ve formě očních kapek nebo injekce. Celková anestézie je výjimečná a je podávána dětem nebo ve zvláštních případech, např. když pacient trpí silným kašlem. Jakmile anestézie zabere, lékař vyjme zkalenou nitrooční čočku a „ukotví“ do oka novou, umělou čočku. Operace druhého oka se provádí později – jakmile se vyléčí a začne patřičně fungovat první oko. Aby lékař mohl stanovit vhodnou umělou čočku, musí přesně změřit postižené oko. Jedině tak lze zajistit bezproblémový průběh operace a že pacient s novou čočkou uvidí, jak nejlépe to jde. Pro dosažení optimálního výsledku je přes 75 % všech operací šedého zákalu prováděno s použitím lékařského vybavení značky ZEISS. Léčba šedého zákalu se skládá z několika různých kroků a je při ní používána celá řada zařízení – od diagnózy po následnou péči. Společnost ZEISS nabízí vhodné produkty a řešení, které lékařům pomáhají šedý zákal léčit.

Jaké operace se provádějí?

Čtěte dále a zjistěte vše o standardních operacích na léčbu šedého zákalu. Pro více informací o složení a funkcích očí klikněte sem.

K léčbě tohoto onemocnění jsou aktuálně k dispozici dva chirurgické zákroky: extrakapsulární extrakce šedého zákalu (ECCE) a intrakapsulární extrakce šedého zákalu. Běžnější je extrakapsulární extrakce. „Přirozené uchycení“ čočky při ní zůstává nedotčené. Čočka je odebrána, ale pouzdro čočky zůstává nedotčeno. Výhodou této metody je, že novou umělou čočku je do oka možné ukotvit pevněji. Extrakapsulární extrakci šedého zákalu je možné provést třemi možnými způsoby: fakoemulzifikací, s použitím femtosekundového laseru anebo manuálně.

Intrakapsulární extrakce šedého zákalu

Intrakapsulární extrakce šedého zákalu je v současné době zastaralá. Tato metoda se prováděla do šedesátých let minulého století, kdy byla nahrazena extrakapsulární extrakcí kataraktu. Při intrakapsulární extrakci kataraktu je z oka kompletně odebrána zamlžená čočka i její pouzdro. Tato metoda je obvykle poměrně riskantní a je prováděna pouze ve výjimečných případech, např. když ostatní metody nejsou ze zdravotních důvodů možné.

Fakoemulzifikace

Fakoemulzifikace je nejběžnější způsob léčby šedého zákalu. Po anestézii je proveden malý řez (dva až tři milimetry) a do oka je vložena ultrazvuková sonda. Sonda využívá ultrazvukových vln k rozložení zamlžené čočky. Kousky čočky jsou pak odsáty. Chirurg pak do oka přes malý řez opatrně vloží na míru udělanou složitelnou umělou čočku. Řez není nutné šít: je tak malý, že se zahojí sám.

Operace šedého zákalu pomocí femtosekundového laseru

Operace šedého zákalu pomocí femtosekundového laseru je považována za nejpřesnější a nejšetrnější způsob, který je dnes k dispozici. Řez, rozklad i odebrání čočky jsou prováděny počítačem ovládaným laserem, konkrétně femtosekundovým laserem. Název tohoto laseru je odvozen od světelných pulzů, které vyzařuje a jejichž délka spadá do femtosekundové škály. Femtosekundy jsou velmi krátké – jedna femtosekunda se rovná 0,00000000000001 běžné sekundy. Laser přichází do kontaktu s tkání pouze na zlomek sekundy, což je zárukou té nejšetrnější operace. Operace šedého zákalu prováděná femtosekundovým laserem není vhodná pro pacienty, jejichž čočka je velmi tvrdá z důvodu pokročilé fáze tohoto onemocnění.

Manuální ECCE

Jak vyplývá z názvu, manuální extrakapsulární extrakce šedého zákalu je prováděna ručně, tj. bez použití laseru nebo ultrazvuku. Chirurg provede řez, který je následně sešitý. Stehy pak způsobují nestandardní zakřivení rohovky. Proces hojení trvá v případě manuální ECCE déle a pojí se s ním vyšší riziko zánětu. Tento typ operace se proto provádí pouze výjimečně, např. u pacientů s pokročilým šedým zákalem za účelem ochrany rohovky nebo když je čočka tak tvrdá, že ji nelze zkapalnit.

Po chirurgickém zákroku: Co bych měl/a mít na paměti?

Po operaci šedého zákalu je pacient obvykle rovnou poslán domů. Je-li operace prováděna v rámci hospitalizace, pacienti v nemocnici obvykle pobývají dva až tři dny na pozorování. Stejně jako je tomu u většiny ostatních onemocnění očí, po zákroku je naprosto nezbytná dobrá následná péče. Po operaci pacient musí alespoň po dobu 24 hodin nosit obvaz s mastí, který oko ochrání a pomůže se zahojením. Pacientovi jsou na dobu až čtyř týdnů předepsány také protizánětlivé oční kapky. Oční lékař pak pravidelně sleduje proces hojení. Po operaci šedého zákalu musí pacienti dodržovat následující zásady:

  • Neprotírat si a netlačit na oko
  • Užívat dle pokynů veškeré předepsané léky
  • Docházet na veškerá následná vyšetření
  • Nesportovat ani se nevěnovat ostatním fyzickým činnostem, zejména během prvních dnů po operaci
  • Zabránit kontaktu oka s vodou, šampónem či mýdlem
  • Nechodit do sauny a neplavat

Pokud pacient netrpí žádnými dalšími očními problémy, je pravděpodobné, že taková operace povede k úplnému obnovení zraku (nelze zaručit). Jinými slovy už pacienti nebudou muset nosit brýle nebo kontaktní čočky, aby viděli ostře. Ostrý zrak se obvykle dostaví, jakmile sestřička pacientovi odebere obvazy. Pokud pacient trpí jiným očním onemocněním nebo vadou zraku, je nutné je po operaci napravit vhodnou zrakovou pomůckou.

Jak lze šedému zákalu předcházet?

Upozorňujeme, že dosud nebyly objeveny všechny příčiny šedého zákalu. Podle příčiny existuje celá řada způsobů, jak šedému zákalu předcházet. Šedý zákal spojený s pokročilým věkem je přirozenou součástí stárnutí a nelze mu předcházet – totéž platí pro dědičný šedý zákal. U nenarozeného dítěte mohou šedý zákal způsobit spalničky. Prevencí je v tomto případě očkování proti spalničkám. Nejvhodnějším postupem je zkontrolovat si svá očkování, než otěhotníte nebo hned, když svůj jiný stav zjistíte. V případě potřeby si pak zajistěte dodatečné očkování.

Šedému zákalu nelze nijak jinak účinně předcházet, než vyvarovat se konkrétním faktorům zvyšujícím vznik šedého zákalu. Mezi tyto faktory patří:

  • Kouření a alkohol: Byla prokázána spojitost mezi kouřením a vznikem šedého zákalu, a proto je nejlepší odvyknout si kouřit nebo nekouřit vůbec. Totéž platí pro nadměrnou konzumaci alkoholu.
  • Cukrovka: Dalším rizikovým faktorem je cukrovka. Mezi klíčová opatření prevence cukrovky patří vyvážená strava, dostatek spánku a pravidelné cvičení. Pokud už byla nemoc diagnostikována, je nutné ji sledovat, případně léčit.
  • Poranění očí: Riziko vzniku šedého zákalu mohou zvyšovat také poranění očí. Tomuto riziku lze předcházet používáním brýlí, kdykoli provádíte nebezpečné úkoly (např. vrtání či leštění).
  • UV záření: Abyste zabránili poškození způsobenému UV paprsky, vždy noste brýle s UV ochranou, zejména na dovolené, v soláriu nebo na horách. Sluneční nebo lyžařské brýle jsou pro zajištění ochrany očí velmi důležité a navíc efektivně snižují riziko vzniku šedého zákalu. UV světlo a UV paprsky mohou být škodlivé také, když je zamračeno. Proto své oči a pokožku chraňte před UV paprsky, i když je venku pod mrakem.
Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Jak si mám dezinfikovat brýle a jak zamezím mlžení brýlí, když nosím roušku?
10 tipů pro zdravé oči Jak můžete zabránit suchým očím a očnímu napětí.

Zdraví + prevence 18. 4. 2019

Tags:

Zelený zákal (glaukom) – vše, co potřebujete vědět o druhé nejčastější příčině slepoty Zelený zákal je vážné onemocnění očí, které ovlivňuje nitrooční tlak.

Zdraví + prevence 14. 3. 2019

Tags:

Proč by dětské brýle měly zajišťovat tu nejlepší UV ochranu Co by všichni rodiče měli vědět o ochraně dětských očí před škodlivým ultrafialovým zářením (UVR)?

Související produkty