Operace namísto brýlí?

Užívejte si znovu výborné vidění bez brýlí – toto slibuje laserová operace. Ale pozor: tento zákrok má svá vlastní rizika

Mnozí lidé, kteří trpí zrakovými vadami, se zájmem zpozorněnli, když zaslechli reklamní oznámení vychvalující laserovou oční operaci jako zákrok bez jakéhokoli rizika. V případě pacientů, jejichž vidění je natolik slabé, že mohou rozeznávat své okolí jen s pomocí zrakové pomůcky, to samozřejmě zní velmi lákavě. Je tu však jedna důležitá skutečnost a každý, kdo uvažuje o operaci očí by si ji měl pamatovat – takový zákrok se vždy provádí na zdravé tkáni. Existuje nebezpečí, že by pacienti mohli urpět trvalá poškození.

Vypadá to tak snadně: laserová procedura trvá jen 30 sekud; údajně je úplně bezbolestná a tentýž den by oko mělo znovu vidět ostře. Už je to 20 let, kdy lékaři vybrušují optickou refrakční mohutnost zrakové pomůcky do rohovky s použitím explozivních pulzování laserových paprsků. Jestliže všechno proběhne dobře, pacient už brýle nadále nepotřebuje. Je to perfektní svět – avšak laserová operace není úplně bez nebezpečí.

Existují podstatné obavy, které by měli pacienti, jež plánují podstoupit laserovou operaci, vzít v úvahu:

 • Operace není vhodná pro osoby mladší 21 let, protože růstový vývoj očí není ještě dokončen;
 • Není vhodná pro osoby s ameotropií, která se v nedávné době změnila o více než 20 %;
 • Nemůže se provádět v případě poruch slzného zvlhčování povrchu rohovky kvůli nedostatečnému slznému filmu;
 • Nemůže se také provádět v případě osob s očními onemocněními, jako jsou virové záněty rohovky; nebo
 • v případě pacientů se šedým zákalem, protože tento stav vyždaduje to, aby se nejdříve provedla obvyklá operace. Zakalená oční čočka se musí nahradit umělou čočkou. Rozhodující výhoda: po této operaci už není potřeba nosit brýle na dálku;
 • Není vhodná pro těhotné ženy, protože v průběhu těchto šesti měsíců může být ameotropie nestabilní;
 • Nepodstupujte tuto operaci, jestliže trpíte obecnými onemocněními jako revmatismus, poruchami hojení ran, metabolickými poruchami, monoftalmií;
 • Neměla by se provádět v případě velmi vážné ameotropie (více než -6,00 dpt nebo více než +4,00 dpt).

Komplikace, které se mohou projevit jako důsledek laserové operace

Když slyšíte velkolepé sliby, které šíří kliniky provádějící laserové operace, měli by jste mít vždy na mysli, že laserová oční procedura může mít ve svém důsledku množství komplikací. Ve skutečnosti to mohou být jen takové následky, jako dráždivá citlivost na prudké světlo a slábnoucí mesopické vidění. Světlé předměty se mohou jevit jako extrémně zářící a paprsky mohou vyzařovat ze světlených bodů jako ohňostroje.
Možný je také zamlžovací efekt, při němž se kolem světelných zdrojů objevuje korona, a to především v noci. Nebo „vidění duchů“, při němž se vedle jasně vnímaného obrazu objeví duchový obraz podobající se stínu, který je poněkud výše. V mnoha případech je způsobené poškození oka nenapravitelné.
Přibližně 40 procent lidí, kteří podstoupili laserovou operaci, také trpí dočasně nebo trvale suchýma očima. Další věc, kterou by jste měli mít na mysli: čím je myopie vážnější, tím se musí větší množství rohovky odpařit činností laseru. Dlouhodobé následky této procedury, jejímž výsledkem je daleko tenčí rohovka, nelze v současnosti předvídat.

Život bez brýlí?

Bez námitek: laserové metody se za posledních 20 let podstatně zdokonalily. Přesto se naděje na možný život bez brýlí pokaždé nevyplňují. Refrakční oční operace nemůže dosáhnout přesnou korekci nula dioptrií, což je na druhé straně určitě možné s použitím brýlí.

Další zlepšení, které se může dosahovat pouze s použitím brýlí nebo kontaktních čoček, je schopnost pružného přizpůsobení vůči měnícím se podmínkám. Pacienti by si měli uvědomit, že brýle pro presbyopii jsou možné od věku 40 až 50 let. Lidé, kteří trpí touto vadou a podstoupili laserovou operaci, budou i nadále potřebovat brýle na čtení.

Navíc ameotropie není stabilní faktor. Může se měnit a děje se to ve třech procentech všech případů v průběhu časového úseku několika let. Existuje zvýšené nebezpečí, a to zejména mezi pacienty, kteří měli závažnou ameotropii, že se jejich vada znovu zhorší po třech letech od laserové procedury. Navíc hormonální poruchy a onemocnění spojivkových tkání mohou způsobit, že osoba se znovu stane myopickou.

Jak laserová operace funguje

V současnosti je použitelná celá řada metod operace laserem. Metoda Lasik je jedním z nejznámějších a nejrozšířenějších způsobů provádění laserové operace. Vlastní procedura se provádí ve třech krocích: 

 1. Řez
  Tenká membrána (flap, přibližně 0,14 mm tenký) se odřezává od vrchní rohovkové vrstvy až na přibližně 90 procent s použitím automatického mikroplátu.
 2. Laser
  Flap se přehýbá jako obal knihy. Laserový paprsek odpařuje rohovkovou tkáň v optické zóně v případě myopie a na vnějším okraji v případě hypermetropie.
 3. Zakrytí
  Nakonec se flap vrací zpět do své původní polohy jako přirozený ochranný obvaz. Flap znovu přilne, ale už nepřiroste natrvalo. 
Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Obočí nelže Co o nás prozrazuje naše obočí
Mrkání, slzení a mžitky před očima Proč jsou naše oči tak výjimečné
Proč každý člověk vidí jinak? Bohatší barvy, lepší vidění v noci, ostřejší kontrast – pro dokonalejší využití celého našeho potenciálu kvalitního vidění.
Jak funguje barevné vidění? A co to znamená pro ty, kdo nosí sluneční brýle?

Související produkty