Lepší vidění s novými brýlemi.

Co je pro brýle na míru důležité? Vědět, jak vzájemně působí oči pacienta.

Dirk Siemsen je kvalifikovaný optik a vlastník společnosti mahrt und hoerning v Göttingene (Německo) Jeho nová pacientka nosí brýle více než 30 let. Měla problémy s nočním a 3D viděním, stěžovala si na citlivost na světlo během dne a byla krátkozraká. Bohužel žádné z jejích dosavadních brýlí jí neposkytly optimální vidění, které dlouhodobě potřebovala. LEPŠÍ VIDĚNÍ chtělo vědět, jak nakonec nalezla optimální brýle a proč bylo vyšetření jejího binokulárního zraku pro nalezení řešení tak důležité.

Dirk Siemsen - mahrt und hoerning
Dirk Siemsen - mahrt und hoerning

BLEPŠÍ VIDĚNÍ: Co jste pro tuto konkrétní pacientku udělal jinak?

Dirk Siemsen: Po pravdě řečeno, tato pacientka nebyla pro nás ze společnosti mahrt und hoerning nijak zvláštním případem. Zásadní otázkou u každého našeho pacienta je: čím jsou vaše vizuální potřeby jedinečné? Dle míry možností chceme optimalizovat zrak každého pacienta využitím všech optických nástrojů, jež máme k dispozici, aby bylo dosaženo maximální ostrosti. Do tohoto procesu investujeme mnoho času.

Začneme velmi podrobnou lékařkou anamnézou. Ptáme se pacientů na jejich vizuální zvyklosti, jak v práci, tak ve volném čase. Zjistíme, jaké vizuální problémy mají. Taktéž se jich dotazujeme na to, jakými konkrétními nemocemi trpí, jež mohou vidění ovlivnit, zdali byli vystaveni velkému stresu nebo zdali si všimli bolestí hlavy či svalového napětí. A pokud ano, jak se u nich taková bolest hlavy projevuje. Následně zanalyzujeme pacientův vizuální výkon za užití i.Profiler, pomocí fundus kamery prověříme zadní segment oka – zejména hlavu zrakového nervu – a zkontrolujeme, zdali pacient nemá určitý druh zákalu… Za léčbu očních nemocí samozřejmě zodpovídá oftalmolog. Získání přehledu o transparentnosti a výkonu očí je pro nás přípravnou etapou pro refrakční postup. Úzká spolupráce s otfalmologem je přitom pro nás skutečně důležitá.

Podstatné je i to, že sledujeme pacientovo držení těla. To je snadno proveditelné v refrakční místnosti při vyšetření zraku. Mohly by jisté pohyby hlavy či těla ovlivnit pacientův zrak? To nám umožňuje vyvodit naše první závěry. A přesně tak to bylo i u naší pacientky, o níž byla řeč právě výše.

Při probírání její lékařské anamnézy zmiňovala své časté bolesti hlavy.
Při probírání její lékařské anamnézy zmiňovala své časté bolesti hlavy.

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Čeho jste si u této pacientky konkrétně všiml?

Dirk Siemsen: Při probírání její lékařské anamnézy zmiňovala své časté bolesti hlavy. Taktéž jsem si všiml, že při zaostřování na testy pro měření zraku v refrakční místnosti skláněla hlavu jistým způsobem. Často pociťovala, že trpí oslněním a byla velmi citlivá na světlo během dne.

Stejně jako u všech našich pacientů jsem prověřil její binokulární vidění, tj. jak obě její oči spolupracují. Použili jsme i.Polatest a různé související testy. Nejprve pacienta pozorovala naše 3D testy pouze v jednom rozměru. Silnější oko převažovalo. Obě oči obrázek do stejné polohy na sítnici jednoduše náležitě nepromítly. Při překrývání se oba obrázky na sítnici jevily jako různě velké. Mozek pacientky nebyl schopen vyhodnotit tento obrázek ve 3D. Obrázek byl plochý a jednorozměrný.

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Nedíváme se všichni přímo před sebe?

Dirk Siemsen: Jeden od druhého se odlišujeme, což znamená, že naše oči se nedívají přímo před sebe, jak by měly. Uvedu jeden příklad: u osoby, jež nosí brýle, se obě oči při pohybu dívají nepatrně směrem ven. Znamená to, že silnější oko, které má každý z nás, využívá svaly pro polohu, kdy to vypadá, jako by se dívalo přímo před sebe. Slabší oko se k této situaci přizpůsobí. Obrázek, generovaný oběma očima, není optimální, náš mozek ho však přemění tak, že se zobrazí správně. Ne pro každého to představuje problém, u mnohých to však dlouhodobě vyvolává únavu. Optimalizací brýlových čoček za účelem interakce obou očí jsme schopni zvýšit pacientův vizuální výkon a únavu snížit. Přemýšlejte o této věci: je-li brýlová čočka pro binokulární vidění nesprávně nastavena i o pouhých 0,25 dioptrií, může to znamenat ztrátu vizuálního výkonu až o 30 %. To je důvod, proč musíme pracovat precizně a při refrakci kontrolovat interakci dvou zkorigovaných očí co do všech dioptrických nastavení. Pokud změním něco na levém oku, ovlivní to i oko pravé...

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Co přesně nebylo u vaší pacientky správně?

Dirk Siemsen: Trpěla tím, co označujeme jako vertikální posun. Její oči nevyužívaly optimálního vidění při pohledu přímo před sebe, ale pouze pohledu z určitého úhlu a se shora. To pacientce způsobovalo dlouhodobě problémy. A neměla ty správné brýlové čočky, které by tuto vadu kompenzovaly. Zbavili jsme ji její vizuální únavy včleněním prizmat do brýlové čočky, abychom napravili její stav, známý jako asociovaná heteroforie.

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Mohla asociovaná heteroforie představovat skutečně problém po dobu 30 let?

Dirk Siemsen: Postavení očí a délka očních svalů, to vše je geneticky předem naprogramováno – a je to dědičné. Jste-li dítě či mladistvý, jisté nedostatky můžete přesto kompenzovat. Tato schopnost však klesá tím, jak stárnete, jakož i v obdobích vašeho života, kdy jste ve stresu. Někdy si té únavy můžete všimnout – jako např. v podobě bolesti hlavy či svalového napětí – tyto symptomy však odezní a nejsou citelné až do staršího věku.

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Experti se neshodují na tom, jak asociovanou heteroforii zkorigovat. Proč tomu tak je? Někteří z nich pak varují, že se můžete stát „závislým“ na nošení brýlí s prizmatickými brýlovými čočkami.

Dirk Siemsen: To je pravda. Pro mě je nejdůležitější, že jsme pacientovi pomohli. Byli jsme schopni pomoci nejen této konkrétní ženě. V tomto případě její opakující se bolesti hlavy po zásahu během dvou týdnů vymizely, kdy to byl nelehký pocit, že její brýle nebyly optimální pro každou situaci. Její citlivost na světlo během dne se výrazně snížila. Dokonce se mě zeptala, zdali nyní bude na svých brýlích závislá. Odpověď byla jednoduchá. Řekl jsem jí, že pokud se rozhodne, že nové brýle nosit nebude, její zrak bude stejný jako dříve. Co jsem ještě mohl říci?

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Co je pro vás při práci optika důležité? Jak byste to shrnul?

Dirk Siemsen: V prvé řadě nás zajímají konkrétní vizuální potřeby každého našeho pacienta. Děláme vše možné pro to, abychom zvýšili jeho vizuální výkon a v případě potřeby snížili jeho únavu. Necháváme si tedy dostatek času na to, abychom s pacientem probrali jeho lékařskou anamnézu, provedli refrakci a poradili mu poté, co se rozhodl pro svou koupi.

ZEISS on-line oční test Jak dobře vidíte kontrast a barvu? Zkontrolujte si svůj zrak snadno a rychle právě zde!

Co je to asociovaná heteroforie?

Je-li binokulární vidění normální, obě oči vidí daný objekt stejně. V případě asociované heteroforie je zde přítomna nevyváženost pohybových svalů oka, což si vyžaduje notnou dávku energie osoby trpící tímto stavem, aby vůbec viděla. V případě, že by došlo k maximálnímu uvolnění pozice očí, by výsledkem bylo zdvojené vidění. Ti, kdo trpí asociovanou heteroforií, podléhají (nedobrovolné) potřebě tento vizuální problém kompenzovat, kdy je výsledkem celá řada potíží. Nejpříhodnějším srovnáním je odchylka od normální tělesné struktury, kdy je např. jedna noha o něco kratší než ta druhá. Výsledkem je často bolest zad a napětí, jež lze snadno kompenzovat vhodnou výstelkou v botě. Prizmatické brýlové čočky mohou asociovanou heteroforii kompenzovat.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

ZEISS Online Oční Test Proveďte online kontrolní vyšetření zraku a otestujte si kvalitu svého vidění.
Rozpoznání problémů se zrakem Krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus atd.: Jaké poruchy vidění existují a jak je můžeme napravit?
Historie brýlí Od úplných počátků, kdy měly podobu „čtecích kamenů“, po doplňky životního stylu
Hledejte Z jako ZEISS, když vybíráte čočky Mně připadají všechny čočky stejné – jak se mohu ujistit, že dostávám značkové čočky ZEISS?

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Související produkty