Lepší vidění pro seniory

Každý, kdo překročil 40 let věku, obvykle potřebuje dvoje brýle. Progresivní čočky mohou obnovit 20/20 vidění.

Z ničeho nic můžete mít potíže s protažením nitě skrz ucho jehly nebo musíte držet noviny daleko od vašeho obličeje, abyste je mohli číst. Toto jsou první náznaky zrakových problémů v pokročilém věku. Je to normální proces a není příčinou obav. Progresivní čočky Vám umožní, aby jste i nadále viděli jako ostříž.

Začíná to někde ve věku mezi 40 a 50: čočka a kruhový sval uvnitř vašich očí může ztratit elasticitu. Oko nemá nadále schopnost automatického přizpůsobování a zaostřování na různé vzdálenosti, což je proces, který odborníci nazývají akomodace. Akomodace způsobuje prohýbání čočky oka tak, aby se přizpůsobovala vzdálenostem.

Jestliže však tento proces nefunguje přirozeně, způsobuje to problémy s viděním nablízko. Když při pohledu na předměty, jež jsou blízko, čočka udržuje plochý tvar, její refrakční výkon je významně narušen. Následkem toho světelné paprsky, které prostupují okem z blízkosti, se sdružují do svazku za sítnicí a vytvářejí rozmazaný obraz.

Dalekozrací lidé se mohou střetnout s tímto problémem daleko dříve. Dalekozrací lidé mají výborné vidění na dálku, ale mají problémy s viděním věcí, které jsou blízké. Důvod: oční bulva je příliš krátká a vstupující paprsky světla se přesně nezobrazují na sítnici.

Vidění po 40

Krátkozrací lidé mohou skutečně vidět věci v jejich středním rozsahu vidění lépe bez brýlí, než vidí s nimi. Neustálé nasazování a sundávání brýlí však může být dost otravné. Proto nejlepší řešení – bez ohledu na to, zda jste předtím viděli normálně nebo jste byli krátkozrací či dalekozrací – je pár individuálních čoček.
Jedinci, kteří předtím viděli normálně, budou zpočátku potřebovat pouze brýle na čtení. Avšak věkem způsobované zrakové problémy se zesilují s tím, jak léta postupují. Mnozí budou brzy potřebovat něco ke korigování jejich vidění ve střením rozsahu.
V takových případech se jako perfektní řešení jeví používání brýlí s progresivními čočkami, protože akomodují vidění v zónách různých vzdáleností bez – oddělování zrakového ohraničení a s neomezenými přechody.
Výhodou číslo jedna, kterou poskytují progresivní čočky, je to, že oko může přeskakovat z jednoho obrazu na druhý a zaměřovat v ostrosti bez ohledu na to, zda je předmět daleko nebo blízko. 

Vizuální řešení na pracovišti po 40

V současnosti jsou pro uživatele, kteří tráví hodně pracovního času na počítačích, k dispozici speciální kancelářské brýle se zvětšenými zornými poli pro střední a blízké rozsahy vzdáleností. Speciální progresivní čočka je optimálně navržena na vzdáleností mezi uživatelem a obrazovkou. Kvalitativní úroveň čoček v případě progresivních brýlí je obzvláště důležitá. Pokud by nesplňovaly standardy vysoké kvality, pak by používání takových brýlí mohlo být krajně obtížné.

Co jsou bifokální a trifokální brýle?

Co jsou bifokální a trifokální brýle?

Bifokální a trifokální čočky jsou předchůdci progresivních čoček. Jsou ideálním řešením pro ty jedince, kteří nemají rádi progresivní čočky nebo mají potíže s jejich použitím. Někteří lidé jim stále dávají přednost, avšak tyto typy čoček poskytují pouze alternativu a vyžadují kompromisy, protože spoj na čočce vytváří obrazový skok a tyto typy brýlí nemohou pokrýt všechny zorné rozsahy.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Rozpoznání problémů se zrakem Krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus atd.: Jaké poruchy vidění existují a jak je můžeme napravit?
Historie brýlí Od úplných počátků, kdy měly podobu „čtecích kamenů“, po doplňky životního stylu
Lepší vidění pro seniory Každý, kdo překročil 40 let věku, obvykle potřebuje dvoje brýle. Progresivní čočky mohou obnovit 20/20 vidění.
Žádná tvář není souměrná a dvě lidské oči nejsou nikdy ve stejné vzdálenosti od sebe Pouze po precizním seřízení brýlové obruby podle konkrétního uživatele mohou brýlové čočky využít svůj plný potenciál.

Související produkty