Jak patent (EP0039497) přihlášený společností ZEISS před 30 lety nastavil nové standardy pro progresivní čočky

Pomoc pro presbyopii, zvláštní druh zrakového problému pro optické projektování – dříve a nyní

Presbyopie, postupně slábnoucí schopnost zaostřovat na blízké předměty, vždy představovala zvláštní výzvu pro výrobce čoček. A to proto, že při vybrušování čoček se sdružuje více typů optických čoček. Hledání „svatého grálu“ – perfektního progresivního čočkového designu, v němž nejsou žádné oblastí bez zaostření – dodnes stále pokračuje. Na počátku 80tých let minulého století mladí pracovníci matematické sekce společnosti Carl Zeiss dosáhli převratu ve vývoji progresivních čoček.

Myšlenka zhotovování brýlových čoček, které nabízejí lidem s presbyopií plynulý přechod z vidění na dálku na vidění nablízko, existuje od počátku 20. století. První pokusy o to, aby se progresivní čočky staly skutečností, byly provedeny v roce 1909. Byly však neúspěšné. Čočky nebyly nikdy uvedeny na trh, protože měly příliš mnoho nedostatků. Až v roce 1956 Bernhard Maitenaz ze Société des Lunetiers dosáhl průlom a jeho progresivní čočka byla patentována. Tím byl položen základ pro současné progresivní čočky. Společnost Carl Zeiss dodávala tento typ progresivní čočky na trh pod názvem "Gradal" od roku 1970.

Co mají progresivní čočky společného s horizontální symetrií?

Na konci 70tých let minulého století jeden mladý matematik, který právě ukončil universitu, nastoupil do společnosti Carl Zeiss. Nejenže vyvíjel z vlastní iniciativy nové designy progresivních čoček podle nových standardů na základě navrhování časově náročných matematických modelů čoček a výpočtů jejich oblastí s použitím modelování křivek, ale také sestavoval počítačové programy, které byly k této činnosti potřebné. A bylo to v časech děrovaných štítků a velkých střediskových počítačů se značně omezenou výpočetní kapacitou.

Náš mladý pracovník měl jediný cíl – nabídnout budoucím uživatelům takovou progresivní čočku, která by jim pomohla vidět lépe a přirozeněji, a takovou čočku, jež by se mohla nosit pohodlně a snášenlivě. V té době nemohla být žádná z těchto vlastností zaručena.

Gerhard Fürter, tento matematik, docílil společně s vedoucím matematické sekce Hansem Lahresem mezník ve vývoji progresivních čoček, který byl potvrzen v roce 1981, když byl společnosti Carl Zeiss udělen patent EP0039497. Tím byl učiněn životně důležitý krok směrem k individuálním progresivním čočkám.

Co však bylo tak nového a revolučního na progresivních čočkách "Gradal HS"?

V roce 1983 společnost Carl Zeiss uvedla inovativní progresivní čočky "Gradal HS" na trh. Klíčem k této nové brýlové čočce byla „horizontální symetrie“ (HS), kterou vyvinul Gerhard Fürter. Tato technologie zaručuje stejné zrakové vnímání pro pravé i levé oko, jakož i pohodlné binokulární vidění, tj. stereoskopické vidění. Úroveň komfortu a snášenlivosti se významně zvýšila. Horizontální symetrie zaručuje, že každý uživatel přijímá oběma očima stejně ostrý obraz předmětu.

Do té doby však byl dalším zádrhelem progresivních čoček rozsah vidění nablízko. Na rozdíl od vidění na dálku se náš pohled při čtení pohybuje jen směrem dolů, ale také blíže k nosu. Před vyvinutím Gradal HS se z tohoto důvodu progresivní čočky pootáčely o přibližně 10 stupňů na obou stranách. Naneštěstí to mělo za následek skutečnost, že nebylo možné horizontální symetrii nadále udržovat.

Fürterovi se podařilo odstranit potřebu pootáčení čoček pro rozsah vidění nablízko. Výsledně se výhody horizontální symetrie zachovaly ve prospěch stereoskopického vidění. Bylo možné vyhnout se odchylkám. Uživatel se mohl celkově lépe adaptovat na brýlovou čočku. Z hlediska uživatelů byly nové progresivní čočky snášenlivější, a to zejména díky zvětšenému zornému poli, například při čtení. K tomu přispěla i možnost zhotovovat čočky tenčí s menším vyklenutím a mimořádnými zobrazovacími vlastnostmi, takže uživatelé brýlí mohli vidět jasně a současně vypadat dobře.

ZEISS on-line oční test Jak dobře vidíte kontrast a barvu? Zkontrolujte si svůj zrak snadno a rychle právě zde!

Dnešní progresivní čočky

V průběhu let se z mladého matematika stal důležitý vedoucí pracovník společnosti Carl Zeiss, v níž zůstává i nadále. Od doby, kdy vznikly čočky Gradal HS, se rozvinul rozsáhlý výzkum v oblasti progresivních čoček, který pokračuje i nadále. Oční akrobacie a dlouhé doby návyku jsou věcí minulosti. Progresivní čočky našly své místo na trhu a jsou velmi oblíbené. Progresivní čočky se mohou do značné míry individualizovat podle vašeho zraku – jako oblek šitý na míru. Jedním příkladem nejnovější generace individuálních progresivních čoček je technologie vyvinutá společeností ZEISS.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Rozpoznání problémů se zrakem Krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus atd.: Jaké poruchy vidění existují a jak je můžeme napravit?
Historie brýlí Od úplných počátků, kdy měly podobu „čtecích kamenů“, po doplňky životního stylu
Lepší vidění pro seniory Každý, kdo překročil 40 let věku, obvykle potřebuje dvoje brýle. Progresivní čočky mohou obnovit 20/20 vidění.
Žádná tvář není souměrná a dvě lidské oči nejsou nikdy ve stejné vzdálenosti od sebe Pouze po precizním seřízení brýlové obruby podle konkrétního uživatele mohou brýlové čočky využít svůj plný potenciál.

Související produkty