Co je zrakové postižení?

Zrakovými problémy nebývají postiženi jen staří lidé. Tento článek pojednává o tom, co pomáhá zrakově postiženým; nabízí jim flexibilitu a spokojenost v životě.

Mnozí z nás nosí brýle nebo kontaktní čočky; díky těmto zrakovým pomůckám můžeme znovu normálně vidět. Co však dělat, když to není dostačující? Kterýkoli člověk může být kdykoli postižen zhoršením zraku. Zhoršení zraku je však obzvláště časté ve starším věku. V tomto článku poukážeme na to, jaké příčiny mohou k tomu vést a jak zdokonalené zrakové pomůcky, jakož i lidé kolem nich mohou pomáhat postiženým.

Existuje široký rozsah různých zrakových vad, které se do určité míry vůbec nerozeznají od původního vnějšího zdání. Blízcí příbuzní, kolegové z práce nebo přátelé si neumějí představit, jakým každodenním těžkostem musí čelit ten, kdo trpí zhoršeným zrakem. Existuje však hodně malých věcí, které zlepšují život, úroveň samostatnosti a schopnost uplatnění/práce společně s postiženými.

Každá zraková vada má své vlastní individuální charakteristiky a pacienti uvádějí řadu příznaků: omezené zorné pole (trubkové vidění), ztrátu zorného pole, citlivost na oslňující světlo, noční slepotu, barvoslepost nebo celkové snížení schopnosti vidění. Dokonce v případě podobných diagnóz mohou být stavy postižených značně rozdílné.

Zrakové schopnosti tak, jsou definovány podle sociální legislativy: v Německu se úroveň zhoršení zraku klasifikuje s použitím procentuálního vyjádření. Takto se určuje, jakou podporu lze poskytnout s ohledem na fázi vývoje postižení. Jestliže například nějaká osoba může rozeznat určitý předmět ze vzdálenosti 10 m, přičemž normální jedinec by tento předmět mohl vidět ze vzdálenosti 100 m, pak uplatnitelné procentuální vyjádření je 10 % (vidění = zraková ostrost = 0,1).

Kromě faktoru zrakové ostrosti je rozhodujícím faktorem pro klasifikaci určitého zrakového zhoršení také rozsah zorného pole. V tomto smyslu existují tři druhy zrakového postižení:

 • Fyzicky přítomné postižení: brýle nezlepší zrakovou ostrost (při vidění na dálku i nablízko) o více než 30 % (vidění 0,3); existuje přiměřeně odstupňovaná porucha zrakové schopnosti (poškození zrakového pole jedince).
 • Vysoká míra zrakového postižení: brýle nezlepší zrakovou ostrost (při vidění na dálku i nablízko) o více než 5 % (vidění 0,05); k této vysoké míře zrakových postižení se přidávají další poruchy zrakové schopnosti (omezení zrakového pole jedince).
 • Slepota tak, jak je definována zákonem: brýle nezlepší zrakovou ostrost (při vidění na dálku i nablízko) o více než 2 % (vidění 0,02); zraková schopnost jedince je tak silně porušená omezením zorného pole, že výsledná hranice snížení zrakové ostrosti se rovná 2 %.

Jak ke zhoršení zraku dochází?

Teleskopové brýle vyvinuté ve společnosti ZEISS
Teleskopové brýle vyvinuté ve společnosti ZEISS

Zhoršení zraku často způsobují degenerativní onemocnění, která mají původ v sítnici oka:

 • Retinitis pigmentosa (RP): Retinitis pigmentosa je název, který popisuje skupinu dědičných onemocnění, mezi jejichž účinky patří rozpad sítnice a zničení tkáně mající schopnost vidění v zadní části oka. I přes intenzivní výzkum tato onemocnění zůstávají nevyléčitelná. Typicky způsobují zhoršené vidění za šera a noční slepotu, omezení a ztrátu zorného pole, poruchy barevného a kontrastního vidění a smíšenou citlivost. Tento proces obvykle probíhá postupně a zákeřně v rozsahu času, který se může měřit na desetiletí.
 • Makulární degenerace (MD): V případě makulární degenerace (MD) dochází k tomu, že pacientova sítnice degeneruje (tzn. rozkládá se). V době psaní tohoto článku neexistovala žádná bezpečná terapie pro jakoukoli formu tohoto onemocnění. Zvětšovací pomůcky (např. zvětšovací skla jsou pro takto postižené lidi důležitými pomůckami). V každém případě je nutné podstupovat pravidelná vyšetření u očního lékaře. Obzvláště důležitá je ochrana proti UV záření s použitím dobrých slunečních brýlí. Někteří lidé trpí makulární degenerací související s věkem – toto onemocnění se objevuje stále častěji souběžně s růstem dlouhověkosti. Přesné příčiny nebyly doposud jasně objasněny. Existuje názor, že příčinou jsou metabolické změny konkrétních vrstev sítnice, jakož i s narůstající usazeniny na membráně sítnice (pod sítnicí), které vznikají v souvislosti se stárnutím.
 • Usherův syndrom: Usherův syndrom začíná sluchovým postižením, se kterým se jedinec narodí (potíže se sluchem nebo hluchota), k němuž se v pozdější fázi přidává zhoršování zraku. Také zde se jedná o Retinitis pigmentosa, tzn. degeneraci sítnice.

Existuje bezpočet způsobů, jak pomáhat lidem se zrakovými postiženími

 1. Magnifying visual aids: V závislosti na míře zrakového postižení se mohou používat různé zrakové pomůcky. Existuje možnost jejich objednávání u profesionálních očních optiků a kombinování s jinými optickými pomůckami. V každém případě je důležité provést individuální přizpůsobení zrakové pomůcky potřebám toho, kdo ji má používat. Pouze tímto způsobem lze dosahovat optimální zrakovou výkonnost každého postiženého jedince. Tento přístup respektuje potřebu dosahování co nejlepší možné zobrazovací kvality v kombinaci se zorným polem, které má být tak široké, jak je to jen možné.
 2. Vzhledem k tomu, že zraková postižení nelze pokaždé snadno identifikovat zvenčí, nelze je měřit se stejnou přesností a mají velmi rozdílné příznaky, buďte vždy připraveni pomoci, když o to budete požádáni. Věnujte zvláštní pozornost osobám se zrakovým postižením, které se pohybují na veřejnosti, ale nepoužívají slepeckou vodicí hůl nebo nenosí na ruce žlutou pásku. Mohou Vás požádat o informace, jaká je cílová stanice zobrazená na displeji autobusu, kde je tlačítko semaforu nebo číslo rezervovaného sedadla. Velkou pomocí bude jasná a jednoznačná odpověď. Nebuďte překvapení, když uvidíte někoho se slepeckou holí v ruce, jak u stánku kupuje časopis nebo čte ve vlaku knihu s pomocí zvětšovacího skla. To nejsou simulanti. Také je možné, že takto postižení lidé se mohou orientovat při každodenních činnostech, ale noční tma jim překáží natolik, musí používat slepeckou hůl. Díky každodennímu trénování pohyblivosti si mnoho lidí se zrakovým postižením může počínat velmi dobře – jen ve zvláštních případech potřebují nějakou podporu.
 3. Kontrasty pomáhají! Je rozumné upravit místnosti uspořádáním nábytku nebo dokonce prostřít jídelní stůl tak, aby to vyhovovalo zrakově postižené osobě, jejíž schopnost orientace je omezená. Také neoslňující osvětlení může pomoci. Doplňkové lampy, které se mohou snadno používat ke čtení nebo při práci v kuchyni, také patří mezi prospěšné nástroje. Nejlepší volba: zdroje studeného světla s vysokou světelnou intenzitou. Halogenové lampy jsou méně vhodné.
 4. Je normální, že lidé se zrakovým postižením píší poznámky rukou jen obtížně. Určitě jim pomůže, když je požádáte, aby psali písmena tlustým černým perem na bílý papír.
 5. Kdykoli mluvíte tváří v tvář s někým, kdo je zrakově postižen, nebuďte překvapeni nebo zmateni, když protějšek není v přímém očním kontaktu s vámi. To může být případ, kdy v důsledku zhoršeného vnímání středového pole vidění ve vás protějšek může vyvolat pocit, že se dívá na nějaký bod za vámi. Pokračujte v normální konverzaci. Někdy se zrakově postižení neprávem označují za arogantní a nezdvořilé. Avšak nezapomínejte na to, že mnohé situace, které jsou pro vás naprosto normální, často vyžadují extrémní soustředěnost a úsilí, jestliže je musí vykonávat zrakově postižená osoba. Navíc mnozí lidé, kteří čelí zrakovým postižením způsobeným stále se zhoršující ztrátou zrakové ostrosti, nejsou schopni rozeznávat obličeje a obzvláště gestikulaci jiných lidí (nebo se jim to může dařit jen z velmi malé vzdálenosti). Proto se při pozdravení někoho, kdo má takové postižení může stát, že nedostanete odpověď.


Tip na věnování dárku: zrakově postižení pacienti mají často rádi audio knihy pro chvíle odpočinku a zábavy, které jsou nyní k dostání buď ve formátu CD, nebo ke stažení z internetu.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Související produkty