Co je to střed otáčení oka?

Při výrobě brýlových čoček ZEISS hraje tento specifický bod oka významnou roli.

Věděli jste, že zvláštní bod oka – střed jeho otáčení – hraje v případě společnosti ZEISS klíčovou roli při optimalizaci precizních brýlových čoček? Pro uživatele nových brýlových čoček může mít rozhodující význam z hlediska vizuálního pohodlí.

Mnoho individuálních parametrů či měřicích bodů je důležitých při uzpůsobení čoček brýlovým obrubám. Určují, nakolik přirozené vidění uživatele bude a jak rychle si na své nové čočky zvykne. Tyto parametry zahrnují např. vzdálenost brýlové čočky od vrcholu rohovky, vzdálenost zornic, výšku centrace, sklon čoček v obrubě a prohnutí či zakřivení obruby. V oku je však jeden bod, jenž Vám optik přímo nezměří. Střed otáčení oka je další parametr, který je při výrobě precizních brýlových čoček ZEISS brán v potaz.

Výpočet této hodnoty společnost ZEISS provádí pomocí složitého algoritmu. Poprvé byl do výroby brýlových čoček zařazen v roce 1970 a od té doby je neustále vylepšován a optimalizován v rámci designů čoček ZEISS. Je to možné jen díky nashromáždění velkého objemu uživatelských dat, čítajících celkem více než 500000 měření!

Střed otáčení oka indikuje, kolem jakého bodu oko za brýlovou čočkou během vizuálního procesu rotuje!

Proč je střed otáčení oka pro uživatele obzvlášť důležitý?

Zařazení středu otáčení oka do designu čoček má zvláštní význam pro uživatele, kteří potřebují vysoce precizní brýlové čočky. Optimalizuje vidění a činí ho přirozenějším a pohodlnějším. Tento bod je navíc důležitý pro výrobu progresivních čoček. A je absolutně nevyhnutelný pro výrobu progresivních brýlových čoček, využívajících freeform technologii společnosti ZEISS. Je jedním ze střípků skládačky, udávající, jak pohodlně může uživatelovo oko přecházet mezi různými rozsahy vidění na blízko, na střední vzdálenost a do dálky.

ZEISS neustále opakovaně prověřuje výpočet algoritmu pomocí dat na základě velkého počtu vyšetření zraku. To vše za podpory lékařské vědy a zkušeností kolegů ze společnosti Carl ZEISS Meditec AG. Algoritmus se vyznačuje malým variabilním rozsahem milimetrových rozměrů a jeho propočet se provádí pro každého jednotlivého uživatele.

Střed otáčení (Z’) pro oči s normálním viděním

Střed otáčení (Z’) pro oči s normálním viděním
Jak název napovídá, střed otáčení oka se nachází přesně uprostřed oka.

Z’ = střed otáčení oka
e = vzdálenost zadního vrcholu rohovky
b’ = vzdálenost vrchol rohovky-střed otáčení
b* = vzdálenost rohovka - střed otáčení

Změna polohy středu otáčení oka u krátkozrakých očí:

Změna polohy středu otáčení oka u krátkozrakých očí:

Krátkozrakost čili myopie je obvykle důsledkem příliš "dlouhé" oční bulvy. Odchylka o méně než 1 milimetr může vyústit v myopii přibližně kolem 3 dioptrií. Znamená to, že oko kolem svého středu otáčení rotuje odlišně, takže skrze brýlové čočky vidí jinak. of rotation and therefore also views differently through the lens.

Změna polohy středu otáčení u dalekozrakých očí:

Změna polohy středu otáčení u dalekozrakých očí:

U dalekozrakosti neboli hyperopii je oční bulva příliš "krátká" a zobrazuje vzdálený objekt za sítnicí. Výsledkem je rozmazaný obraz. To opět znamená, že oko kolem svého středu otáčení rotuje odlišně, takže skrze brýlové čočky vidí jinak.

Střed otáčení oka hraje důležitou roli i u astigmatizmu.

Oko postižené astigmatizmem ukazuje svět ve dvou fokálních liniích, kdy se obě různě vzdálené linie nacházejí buď před či za sítnicí nebo jedna před a jedna za sítnicí. Ve středu mezi oběma fokálními liniemi jek obraz rozmazaný a nevykazuje žádný upřednostňovaný směr: Tento fenomén je popsán jako "prostřední sféra". Tato prostřední hodnota se užívá k výpočtu středu otáčení oka, zařazeného následně do výpočtu torických brýlových čoček (čoček s odlišnou optickou mohutností a fokální délkou ve dvou vzájemně kolmých směrech).

Střed otáčení je tak závislý na typu stávající zrakové vady a platí pro každé jednotlivé oko. V případě existující asociační fórie – poziční chybě obrazu připisované odchylce dvou vizuálních os navzájem, což od postiženého v zájmu vyhnutí se vidění obrazů dvojmo vyžaduje značné úsilí (Link How modern prescription spectacle lenses maximise your vision potential – se proto pro jednotlivé oko nemění. Prizmatické čočky mohou asociační fórii zkorigovat, a zlepšit tak vizuální pohodlí.

ZEISS on-line oční test Jak dobře vidíte kontrast a barvu? Zkontrolujte si svůj zrak snadno a rychle právě zde!

Ve zkratce:

Spolu se středem otáčení oka jsou i tyto parametry pro individualizaci čoček rozhodující. Optik Vám je přesně změří a zašle Vám je spolu s Vaším předpisem výrobnímu podniku společnosti ZEISS.

Víte, že kromě kvality a přesnosti výpočtu designu brýlových čoček mají rozhodující význam i přesné hodnoty změřené při refrakci a centrování? V důsledku nepřesného vycentrování se může vizuální výkon zhoršit až o 40 %. Více informací…

Brýle, které Vám padnou

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Obočí nelže Co o nás prozrazuje naše obočí
Mrkání, slzení a mžitky před očima Proč jsou naše oči tak výjimečné
Proč každý člověk vidí jinak? Bohatší barvy, lepší vidění v noci, ostřejší kontrast – pro dokonalejší využití celého našeho potenciálu kvalitního vidění.
Operace namísto brýlí? Užívejte si znovu výborné vidění bez brýlí – toto slibuje laserová operace. Ale pozor: tento zákrok má svá vlastní rizika

Související produkty