Brýle, kontaktní čočky nebo laserová operace – co je vhodné pro vás?

Přibližně polovina populace má nějaký zrakový problém. V současnosti je však snadné provádět korekci, protože existuje vyhovující řešení pro prakticky všechny zrakové problémy.

Oko je naším nedůležitějším smyslovým orgánem. Ani dnešní lékařství nenalezlo způsob prevence přirozeného zhoršení zraku. Avšak brýle, kontaktní čočky nebo operace umožňují téměř každému vidět ostře. Následuje všechno o výhodách a nevýhodách brýlí, laserového zákroku a kontaktních čoček.

Provádění korekce je možné díky lékařskému a technickému pokroku. V dnešní době může profesionální optik nebo oftalmolog pomoci korigovat nějaký zrakový problém téměř každému. Brýle, kontaktní čočky a laserová operace jsou řešení, která jsou vždy cestou k dosažení ostřejšího vidění. Každá z těchto možností korekce zrakových vad má své výhody a nevýhody. Zde jsou některé informace, které vám pomohou při rozhodování o tom, co je pro vás nejlepší:

Brýle, kontaktní čočky nebo laserová operace?

Brýle – klasika pro každou příležitost, která se používá od 13. století

Brýle jsou nejrozšířenějším účinným způsobem korekce zrakových problémů. V současné době si lze opatřit moderní, individualizované brýle prakticky pro každou příležitost a každou zrakovou potřebu.

Výhody:

Snadno se nosí a moderní obruby spolu s brýlovými čočkami tvoří pohodlný celek. Plastové brýlové čočky s vysokým indexem lomu, které se v současnosti používají, také významně snižují hmotnost silných brýlových čoček. Moderní progresivní čočky umožňují uživatelům vidět precizně na všechny vzdálenosti. Antireflexní brýlové čočky eliminují rušivé odrazy světla, zatímco samozabarvovací (také známé jako fotochromatické) brýlové čočky tmavnou při vystavení účinku ultrafialového záření. Brýle vám také pomáhají chránit oči před nečistotou, prachem a hmyzem. Existují brýle pro každou příležitost včetně pracovních brýlí pro ty, kdo věnují hodně času práci na počítačích, tzn. pro ty, kdo chtějí pohodlné a ostré vidění především na blízké a stření vzdálenosti. Tyto pracovní brýle se mohou individualizovat podle potřeby. Totéž plně platí pro aktivní způsoby používání, jako jsou sportovní a volnočasové aktivity. Speciální designérská a výrobní technologie umožňuje zhotovování čoček podle vašeho předpisu, aby přesně pasovaly do výrazně zakřivených brýlových obrub. Zvláštní, inovativní vrstvy zušlechťují plastové čočky, které bývaly dříve spíše choulostivé, na odolné, precizní zrakové pomůcky.

 

Nevýhody:

Brýlové čočky s vysokými dioptrickými hodnotami mohou být nepohodlně tlusté a těžké. Mohou se zamlžovat, když přecházíte ze studeného venkovního prostředí do teplejší místnosti. Manipulace s brýlemi může být někdy nesnadná, když si je například odložíte stranou při sledování televize nebo při čtení. Navíc geometrie některých brýlových čoček způsobuje, že některé oblasti se jeví rozmazané, což může být více či méně zřetelné v závislosti na jejich kvalitě.

Kontaktní čočky – ať už jednorázově použitelné nebo zhotovené na zakázku

Malé a prakticky neviditelné plastové čočky jsou první alternativou k brýlím. Moderní a zejména na zakázku zhotovené kontaktní čočky umožňují perfektní korekci téměř všech typů zrakových potíží. Existují kontaktní čočky jak pro krátkozrakost, tak i dalekozrakost. Do současnosti pokročila technologie natolik, že existují kontaktní čočky pro presbyopii; takové čočky fungují jako progresivní čočky na oku, jsou známé jako víceohniskové kontaktní čočky.

Výhody:

Kontaktní čočky způsobují jen nepatrné zvětšení nebo zmenšení obrazu. Vidění do stran je také ostré a není narušováno okrajem, jak se to stává v případě některých brýlí. Kontaktní čočky se nezamlžují, což může být hlavním faktorem pro některé profese – jako jsou námořníci, kuchaři, herci a sportovci. Také korekce rozdílných zrakových vad pravého a levého oka se mohou provádět snadno.

 

Nevýhody:

Při nasazování čoček se vyžaduje určitá míra manuální zručnosti. Příliš dlouhá doba, v jejímž průběhu jsou kontaktní čočky umístěné na očích, může být příčinou přerušení přívodu kyslíku do zrakového orgánu, proto se při pořizování čoček zeptejte profesionálního optika, zda čočky mají dobrou propustnost kyslíku. Lidé, kteří trpí suchýma očima, by měli používat tvrdé čočky. Obecně řečeno, snášenlivost kontaktních čoček se liší od jednotlivce k jednotlivci. Někteří lidé si přivyknou rychle, zatímco jiní potřebují více času. Kontaktní čočky vyžadují důkladnější ošetřování než brýle, což je obzvláště důležité, protože nesprávná péče a znečištění může vést k infekcím. V případě víceohniskových čoček mají někteří lidé problémy při přechodech mezi rozsahem na blízko a rozsahem na dálku nebo potřebují více času, aby si zvykli.

Laserová operace – malá procedura, velký účinek

Možnost provádět korekci zhoršeného zraku pomocí laserové operace existuje přibližně 20 let. Existuje škála procedur jako Femto-LASIK, LASIK (laser in situ keratomileusis), LASEK (laserem podporovaná subepiteliální keratektomie) and PRK (fotorefrakční keratektomie), jakož i minimálně invazivní léčebná metoda ReLEx smile. Lékař rozhoduje, která metoda je pro daného pacienta nejlepší. Metoda Femto-LASIK je považována za nejznámější a nejmodernější proceduru. Femtosekundový laser se používá k odříznutí tenké chlopně od rohovky, která se poté přehýbá ke straně. Poté se excimerový laser používá k odpařování nezbytného množství tkáně, aby se provedla korekce specifického typu zrakové vady, to všechno v řádu sekund. V případě krátkozrakosti je rohovka plošší, zatímco více hranatější tvar má v případě dalekozrakosti. Po ukončení procedury se chlopeň sklopí zpět na své místo. Krátce po proceduře může pacient znovu vidět ostře. Nejdůležitější podmínkou pro optimální proceduru je rozhodnutí lékaře, zda je vůbec možné laserovou operaci provést. Procedura se v současnosti provádí na ambulantním základě a trvá několik minut.

Nová léčebná metoda ReLEx™ smile vyvinutá v Carl Zeiss Meditec přináší revoluci do laserového léčení
Nová léčebná metoda ReLEx™ smile vyvinutá v Carl Zeiss Meditec přináší revoluci do laserového léčení

Nová léčebná metoda ReLEx™ smile vyvinutá v Carl Zeiss Meditec přináší revoluci do laserového léčení

Na rozdíl od všech ostatních metod je nová léčebná metoda ReLEx smile vyvinutá v Carl Zeiss Meditec první metodou, v níž se může provádět korekce zhoršeného zraku bez nutnosti odchlipovat rohovkovou chlopeň. To znamená, že procedura je pro oko podstatně méně invazivní. Laser se používá k tomu, aby na nedotčené rohovce vytvořil tenký, čočce se podobající kousek rohovky zvaný lenticle, který se pak odstraní zpod rohovky skrz otvor menší než 4 milimetry. Tento otvor představuje o 80 procent menší plochu řezu v horních vrstvách rohovky než doposud prováděné řezy a výsledkem toho je kratší doba léčení.

Výhody:

Po operaci nejsou potřebné brýle. Moderní laserové korekční procedury mohou dokonce korigovat presbyopii. Laserová operace může být dobrým řešením pro lidi, kteří si nemohou zvyknout na používání brýlí nebo kteří nesnášejí kontaktní čočky. Dioptrický rozsah, v jehož rozsahu se může provádět korekce zhoršeného vidění, závisí na proceduře, jež se má aplikovat. Například pomocí metody ReLEx smile se může provádět korekce krátkozrakosti až do mínus 10 dioptrií. Další požadavky: oko musí být úplně vyvinuté (obecně platí, že pacienti by měli být starší 18 let věku), míra krátkozrakosti a dalekozrakosti (s astigmatismem nebo bez astigmatismu) by se v posledních dvou letech neměla změnit a rohovka musí mít určitou tloušťku. Provádí-li tuto operaci zkušený oční chirurg, pak tento zákrok představuje velmi nízké riziko.

Nevýhody:

Laserová operace je invazivním zákrokem, který se v podstatě provádí na zdravém orgánu. K případným vedlejším účinkům a komplikacím patří dočasně suché oči. Tyto příznaky mohou trvat až čtrnáct dní. I přes skutečnost provedení úspěšného zákroku se korekce zhoršeného vidění nemusí úplně podařit a potřeba nosit brýle může trvat i nadále. Pacienti a autoimunitními poruchami by laserovou operaci neměli podstupovat a stejně tak i většina diabetiků, protože tento stav může poškodit rohovku. Mějte se na pozoru před levnými nabídkami ze zahraničí, protože mívají závažné nedostatky.

Implantovatelné víceohniskové čočky –chirurgická pomoc pro presbyopii

Poměrně novou možností korekce presbyopie a zhoršení zraku jsou implantovatelné víceohniskové čočky. Zatímco první výrobky tohoto druhu byly neohebné a tuhé, moderní modely jsou velmi pružné, ohýbatelné a mohou se implantovat skrze nepatrný řez do oka. Taková procedura na jednom oku trvá pouze 10 minut a může se provádět v několika dnech. Díky lokálním anestetikům je také úplně bezbolestná. V průběhu této procedury se víceohnisková čočka obvykle umisťuje do kapsulárního váčku přímo za zornici a udržuje se na svém místě pomocí haptikového ukotvení. Nová technologie má schopnost optimalizovat strukturování zón vidění nablízko, na střední vzdálenost a na dálku, což významně zlepšuje zrakovou ostrost ve všech rozsazích vidění a snižuje nebezpečí oslepujícího účinku prudkého světla na minimum.

Výhody:

Snášenlivost nové generace víceohniskových čoček je velmi dobrá a tyto čočky nezpůsobují bolesti nebo nepohodlí kvůli pocitu přítomnosti cizího tělesa v oku. Především se implantují do očí jednotlivců, kteří trpí šedým zákalem souvisejícím s věkem. V celosvětovém měřítku přibližně 20 milionů lidí podstupují ročně operaci šedého zákalu. Klinické výzkumy ukazují, že 90 procent pacientů nepotřebuje po této operaci další zrakovou pomůcku. Operace řeší problém vidění do konce života a není potřebné podstupovat následný zákrok, protože refrakční hodnoty zůstávají celkově stejné. Pacienti mohou vykonávat jakékoli denní činnosti a dokonce i sportovat.

 

Nevýhody:

Pacienti trpící určitými patologickými změnami v jejich očích nejsou pro tuto proceduru přijatelní. Pokud má pacient takový druh oční vady, bude během konzultace nutné vhodnost operace šedého zákalu zodpovědně prodiskutovat.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

ZEISS Online Oční Test Proveďte online kontrolní vyšetření zraku a otestujte si kvalitu svého vidění.
Hledejte Z jako ZEISS, když vybíráte čočky Mně připadají všechny čočky stejné – jak se mohu ujistit, že dostávám značkové čočky ZEISS?

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Tajemství ukrývající se za dokonalým designem brýlových čoček Řada zkušeností, matematika a přesné znalosti o uživateli brýlí jsou zapotřebí k tomu, aby byl výsledek perfektní

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Plastové nebo skleněné čočky? Jaký materiál je nejlepší pro jakého pacienta? Udělejte svůj domácí úkol před tím, než budete nakupovat brýle, a budete mít potěšení z lepšího vidění.

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Související produkty