10 let individualizovaných čoček s technologií Freeform od ZEISS

Něco, co každý v minulosti považoval za nemožné: progresivní čočky, které jsou tak individuální jako jejich uživatelé, jsou nyní měřítkem všech věcí.

12. květen 2000 se stal mezníkem v historii brýlových čoček: zrodily se první progresivní čočky, které se mohou přizpůsobit každému jednotlivému uživateli - Gradal® Individual od společnosti ZEISS. Tato technologie pro individualizovanou výrobu progresivních čoček zůstává revoluční dodnes a poskytuje stále většímu počtu lidí lepší vidění díky větším zorným polím a zlepšené uživatelské snášenlivosti. Během posledních deseti let společnost Carl Zeiss pokračovala ve zdokonalování této technologie a rozšiřování produktové nabídky.

Právě teď bychom rádi popřáli těmto velmi speciálním brýlovým čočkám „Šťastné narozeniny“! V principu je to čočka, která se vypočítává a zhotovuje tak, aby zahrnovala nejen optickou výkonnost, ale také vzdálenost mezi zornicemi uživatele, polohu čočky před okem a vlastní preferovanou čtecí vzdálenost uživatele. Toto umožňuje zhotovovat progresivní čočky na kompletně individualizovaném základě za účelem poskytnutí lepšího, “na míru šitého” vidění”.

V podobě Gradal® Individual společnost Carl Zeiss Vision vyvinula progresivní čočku, která se vyznačuje novými revolučními vlastnostmi. Na základě předpisu a specifických údajů, jež měří profesionální oční specialista, se každá progresivní čočka Gradal® Individual individuálně vypočítává pro každého jednotlivého uživatele zvlášť. Tyto údaje se vkládají do matematických výpočtů ve společnosti Carl Zeiss Vision, na jejichž základě se každá čočka individuálně zhotovuje pro každého uživatele.

Proč všechno toto úsilí?

Čím přesněji je definována poloha čočky před okem uživatele, tím dokonaleji je možné zahrnout tyto údaje do výpočtů potřebných k jejich zhotovení. Zorná pole se stávají většími, čímž se dále vylepšuje uživatelská snášenlivost. Například vzdálenost mezi zornicemi, také známá jako „PD“, je důležitým parametrem pro výrobní údaje čočky. Podobně jako předepsaná síla pro vidění na dálku, má tento parametr rozhodující vliv i na vidění nablízko. To je obzvláště důležité pro progresivní čočku, která se navrhuje pro korekci vidění jak na dálku, tak i na blízko, avšak před zavedením individualizovaných čoček se tomuto parametru nevěnovala dostatečná pozornost.

Co je technologie freeform?

Technologie freeform umožňuje to, co bylo předtím považováno za nemožné: zavedení skutečně individualizovaného designu. Co však technologie freeform znamená přesně?

Všechny progresivní čočky se vyznačují čtecí sílou ve spodní části čočky. Horní část čočky se používá pro vidění na dálku a přechod mezi těmito dvěma zónami – také známý jako progresivní koridor – poskytuje jasné vidění v rozsahu střední vzdálenosti. V důsledku zákonů fyziky se na okrajích této zóny projevuje rozmazání, jehož intenzita může být různá v závislosti na kvalitě designu progresivní čočky a stupni individualizovaného přizpůsobení. Čím je výpočet více individualizovaný, tím je rozmazání v okrajových oblastech menší. Výsledkem toho je zlepšené vidění a zlepšená uživatelská snášenlivost.

Progresivní plocha je to, co je známo jako freeform plocha. Ve společnosti Carl Zeiss Vision jsou jednotlivé části plochy s různým umístěním definovány tak, aby vytvářely hladkou progresivní plochu. Tyto parametry plochy se stanovují přesně podle předpisu uživatele s pomocí matematických výpočtů a poté se postupují do výrobního procesu. To znamená, že design čočky se může individuálně zhotovovat podle osobních potřeb uživatele.

Mezníky v freeform technologii ve společnosti Carl Zeiss Vision

1981 Zavedení technologie freeform.

2000 Uvedení Gradal® Individual: individualizované čočky se nyní mohou zhotovovat s použitím freeform technologie.

2006 Uvedení nástupce Gradal® Individual: byl přidán nový parametr – FrameFit®. FrameFit® umožňuje konfigurovat vaše brýle tak, aby vyhovovaly vašemu vkusu a požadavkům: obdélníkové, kulaté, velké nebo prohnuté, vyberte si obrubu podle vás.

Od 1. ledna 2010 je dostupná celé portfolio progresivních čoček od Carl Zeiss Vision s freeform technologií.

Od dubna 2010 jsou nyní k mání progresivní čočky v širokém spektru čoček pro sluneční brýle a také pro vysoce módní, prohnuté nebo sportovní modely.

Od října 2010 zavedení technologie ZEISS Progressive Individual2 EyeFit – vyrobeno ma míru pro vaše oči.

Image: © ExQuisine - Fotolia.com

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

Rozpoznání problémů se zrakem Krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus atd.: Jaké poruchy vidění existují a jak je můžeme napravit?
Historie brýlí Od úplných počátků, kdy měly podobu „čtecích kamenů“, po doplňky životního stylu
Lepší vidění pro seniory Každý, kdo překročil 40 let věku, obvykle potřebuje dvoje brýle. Progresivní čočky mohou obnovit 20/20 vidění.
Žádná tvář není souměrná a dvě lidské oči nejsou nikdy ve stejné vzdálenosti od sebe Pouze po precizním seřízení brýlové obruby podle konkrétního uživatele mohou brýlové čočky využít svůj plný potenciál.

Související produkty