Informace zveřejněné v rámci domén ZEISS mohou obsahovat odkazy na produkty a služby, které nebyly inzerovány nebo zpřístupněny ve vaší zemi. Tyto informace neznamenají, že společnost ZEISS zamýšlí nabízet tyto produkty nebo služby ve vaší zemi později. V případě potřeby se můžete obrátit na naši regionální prodejní organizaci, která vám ráda poskytne informace o dostupnosti těchto produktů a služeb. Prezentace produktů a služeb na našich webových stránkách nepředstavuje závaznou prodejní nabídku.

Pokud je software nabízen ke stažení zdarma, nepřebírá společnost ZEISS žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající ze stažení nebo používání softwaru. Stahování a používání softwaru je výhradně na vlastní riziko uživatele a bez jakékoli odpovědnosti nebo záruky, nejedná-li se o úmysl či hrubou nedbalost ze strany společnosti ZEISS.

Na několika místech zmiňujeme a poskytujeme odkazy na webové stránky třetích stran. Činíme tak pouze v případě, že jsme zcela přesvědčeni o serióznosti příslušného poskytovatele. Společnost ZEISS však nenese odpovědnost za ustanovení o ochraně údajů nebo obsah těchto webových stránek a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Externí odkazy jsou symbolizovány specifickými ikonami.

Společnost ZEISS vlastní a vyhrazuje si všechna práva na obsah a uspořádání svých webových stránek. Duševní vlastnictví obsažené na našich webových stránkách a našich značkách je chráněno. Texty, obrázky a grafika na našich webových stránkách a jejich uspořádání atd., stejně jako animace a software, podléhají autorskému zákonu a dalším ochranným zákonům. Reprodukování, ztvárnění nebo přehrávání celku nebo jeho částí je zakázáno, pokud předem nezískáte naše písemné svolení. Tyto webové stránky neudělují žádnou licenci k použití duševního vlastnictví. Společnost ZEISS si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo zavřít webové stránky kdykoli a bez předchozího upozornění.

I přes pečlivou kompilaci obsahu našich webových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost ani za nerušený přístup k nim. Pokud je to právně přípustné, nepřebíráme žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku vzniklého používáním našich webových stránek nebo v souvislosti s informacemi dostupnými na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo změnit nebo doplnit poskytnuté informace, a to kdykoli.

Smluvní podmínky společnosti Carl Zeiss spol. s r.o.

  • zeiss-cz-odber-baterii

    Stránky: 2
    Velikost souboru: 126 KB
  • zeiss-cz-vop

    Stránky: 6
    Velikost souboru: 190 KB