Odlišné výsledky při vyšetření zraku – jak je to možné?

Aneb: Kdy je nejlepší se ke kontrole zraku dostavit?

Často jsme dotazováni, proč se výsledky měření při vyšetření zraku liší – přestože obě kontroly proběhly v krátkém časovém sledu za sebou. Odlišné výsledky v případě subjektivní refrakce lze připsat různým faktorům. Povíme vám, o jaké faktory přesně jde a co můžete pro zajištění optimálního výsledku učinit.

Stav vašich očí

Některým se to může zdát jako nepříjemná zkušenost, ale pravidelná kontrola vašich očí je absolutně nezbytná. Proč se však měření, provedená vašim optikem či očním lékařem, při dvou různých příležitostech často různí, a to i přesto, že k druhému měření došlo jen v krátkém čase po měření předchozím? Kdo je na vině? Vy, váš optik či oční lékař, nebo že by se vám zrak během tak krátké doby opravdu změnil? Není to nijak zřídkavý jev. Odlišné výsledky mohou mít různé příčiny. Rozdíl obecně činí zhruba 0.25 dioptrií a váš optik či oční lékař si je velmi dobře vědom tohoto kolísání a ví, jak s ním pracovat.

Vizuální výkon našich očí se v průběhu dne nepatrně liší. Jedním z ovlivňujících faktorů je náš biorytmus. V téže fyzické kondici nejsme celý den, což se také promítá do způsobu, jakým naše oči reagují. Hladiny hormonů a cukru v naší krvi, to vše hraje při určování kvality našeho zraku důležitou roli. Kupř. kontrola vašich očí před snídaní nebo nedostatečný včasný přísun tekutin může výsledek značně změnit.

A možná, že jste před tím, než jste se odebrali ke svému optiku či očnímu lékaři, pracovali celý den na počítači. To znamená, že méně mrkáte a vaše oči jsou méně zvlhčené v důsledku nedostatečné slzné tekutiny. Může to vést k suchým očím i k jejich únavě, což má na výsledek oční kontroly samozřejmě taktéž vliv.

Naše tipy:

 • Chystáte-li se k vyšetření zraku, pokuste se být pokud možno odpočatí a uvolnění.
 • Nikdy se nedostavujte nalačno či dehydrovaní.
 • Sledujte svůj vlastní biorytmus a termín u svého optometristy si dojednejte v čase, kdy se cítíte ve formě a odpočatí.
ZEISS on-line oční test Jak dobře vidíte kontrast a barvu? Zkontrolujte si svůj zrak snadno a rychle právě zde!

Podmínky během vyšetření zraku

Podmínky, za nichž vyšetření zraku probíhá, se na výsledku rovněž podepisují. Nemluvě o tom, že rychle a povrchně provedená kontrola nepřinese tytéž výsledky jako vyšetření, během něhož si jak váš optik či oční lékař, tak vy uděláte čas, nezbytný pro docílení požadované přesnosti. Je to známo jako subjektivní vyšetření zraku. Vy v tomto případě musíte s optikem či očním lékařem nezbytně spolupracovat a komunikovat. Často jde o malé věci, jež mohou o kvalitě vidění, již vám vaše nové brýle poskytují, rozhodnout. Na výsledek může mít dopad rozhodně i kvalita měřicích přístrojů, jakož i odbornost a zkušenosti optika či očního lékaře.

Může znít překvapivě, že právě okolní podmínky, za nichž kontrola probíhá, mohou výsledek ovlivnit. Pro zajištění stabilních podmínek by ve vyšetřovně nemělo být denní světlo, aby přímé či nepřímé sluneční paprsky nemohly mít na výsledek dopad. Velikost vašich zornic hraje taktéž klíčovou roli. Jde o jev, který amatérští fotografové velmi dobře znají: odlišné nastavení clony fotoaparátu má vliv na ostrost a jas obrazu. Mnozí vidí při zúžených zornicích za vysokého jasu a při rozšířených zornicích ve tmě odlišně. Má-li být např. měřen vizuální výkon v noci a při slabém světle, pak musí k měření dojít v tlumeném osvětlení.

 

Naše tipy:

 • S vaším optometristou si za účelem vyšetření zraku vždy dohodněte termín. Nestavujte se náhodně kolem a nečekejte, že vás ihned vyšetří. Jak vy, tak váš optik či oční lékař byste měli mít dostatek času na důkladné a detailní vyšetření. ZEISS odhaduje přibližně hodinu na kompletní analýzu zraku, včetně konzultace.
 • Svému optiku či očnímu lékaři musíte důvěřovat a cítit, že je tou správnou osobou pro konzultaci ohledně lepšího vidění.
 • Povšimněte si, kde vyšetření probíhá. Dopadá do místnosti denní světlo?

Vlivy, jež mohou vést k nesprávným výsledkům:

 1. Uživatelé kontaktních čoček by namísto nich měli 24 hodin před vyšetřením užívat své brýle. Kontaktní čočky modifikují geometrii rohovky, a tedy i váš vizuální výkon během vyšetření zraku.
 2. Kolísání vizuálního výkonu je často důsledkem léků, v důsledku čehož se tak např. může snížit produkce slzné kapaliny. Vaše oči jsou sušší a mohou pociťovat únavu.
 3. Dobře známo je i to, že diabetes může v průběhu dne vést ke kolísáním zrakového výkonu. Diabetikům doporučujeme nechat si vyšetřit zrak v různých denních dobách a v případě nutnosti se poradit s oftalmologem.

 

Naše tipy:

 • Pokud nebudete svým optikem či očním lékařem přímo dotázáni, sdělte mu prosím, zda právě užíváte nějaké léky, či trpíte-li chronickým stavem, např. diabetem.
 • K vyšetření zraku si s sebou přineste své současné brýle, kontaktní čočky a certifikát k nim, máte-li ho k dispozici.
 • Jdete-li k optikovi či očnímu lékaři poprvé, sdělte mu, s čím jste byli spokojeni, zvláště pak, co vám na vašich brýlích v minulosti vadilo. Oč více toho svému optikovi či očnímu lékaři řeknete, o to lepší výsledné brýle budou.

Objektivní refrakce

Můžete si položit otázku, zda je tradiční vyšetření zraku, tj. subjektivní refrakce, vůbec nutná, vede-li k nepřesnostem. Odpověď zní: ano. Optik či oční lékař musí být schopen zaznamenat vaše vlastní reakce na různé čočky, jež vám před oči pokládá. Důležité je i to, že na základě subjektivní refrakce se kontroluje, jak vaše oči spolupracují a jak budou vidět skrze vaše nové brýle.

Existují však oftalmické přístroje, jako např. ZEISS i.Profiler®plus, pomocí nichž lze provést objektivní refrakci předem. Využívá technologie wavefront k analýze zrakového profilu každého oka na základě 1 500 měřických bodů a generuje "mapu" oční sítnice. Aktivní spolupráce pacienta při objektivním měření není nutná. Vše, co musí učinit, je dívat se po krátkou dobu do přístroje i.Profiler®plus. Jde o přípravné měření, jehož výsledky pak optik či oční lékař v rámci subjektivní refrakční procedury dále zpřesní.

Není to však všechno: protože i.Profiler®plus měří vizuální výkon při zúžených zornicích (za vysokého jasu) a při rozšířených zornicích (za slabého světla či v noci), lze určit, zda je zrak pacienta v noci slabší než ve dne. Optik může tyto informace při zadání výroby brýlových čoček zohlednit. Hlavní výhodou této procedury je, že čas potřebný k vyšetření očí se může zkrátit.

Můj zrakový profil Zjistěte své osobní zrakové návyky a získejte čočky uzpůsobené na míru.
Vyhledejte ZEISS optika ve své blízkosti

Související články

ZEISS Online Oční Test Proveďte online kontrolní vyšetření zraku a otestujte si kvalitu svého vidění.
Obočí nelže Co o nás prozrazuje naše obočí
Hledejte Z jako ZEISS, když vybíráte čočky Mně připadají všechny čočky stejné – jak se mohu ujistit, že dostávám značkové čočky ZEISS?

Porozumění zraku 16. 10. 2017

Tags: U optometristy

Mrkání, slzení a mžitky před očima Proč jsou naše oči tak výjimečné

Související produkty