ZEISS Česká republika

Právní upozornění

Právní upozornění

Informace, zveřejněné v rámci domén společnosti ZEISS, mohou obsahovat odkazy na výrobky a služby, jež nebyly inzerovány či dostupné ve vaší zemi. Tyto informace neznamenají, že společnost ZEISS zamýšlí nabízet tyto výrobky či služby ve vaší zemi později. V případě nutnosti můžete kontaktovat svou regionální prodejní pobočku, jež vám ochotně poskytne informace o dostupnosti těchto výrobků či služeb. Tato prezentace výrobků a služeb na našich webových stránkách nepředstavuje závaznou prodejní nabídku.

Je-li software nabízen ke stažení zdarma, společnost ZEISS nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku stahování či používání tohoto softwaru. Stahování a používání softwaru probíhá výhradně na vlastní riziko uživatele bez jakékoli odpovědnosti či záruky, s výjimkou záměru či hrubé nedbalosti ze strany společnosti ZEISS.

Na několika místech vás odkazujeme na webové stránky třetích stran s odkazy na ně. Činíme tak jen v případě, že jsme zcela přesvědčeni o serióznosti daného poskytovatele. Společnost ZEISS však nenese odpovědnost za ustanovení ohledně ochrany údajů či obsahy daných webových stránek a v tomto ohledu za ně neručí.

Společnost ZEISS vlastní a vyhrazuje si všechna práva na obsah a úpravu svých webových stránek. Duševní vlastnictví, obsažené na našich webových stránkách, a naše značky jsou chráněny. Text, obrázky a grafika na našich stránkách, jejich úprava apod., jakož i animace a software podléhají autorskému právu a další ochranné legislativě. Reprodukce, vizualizace či přehrávání jejich celku či částí jsou bez získání našeho předchozího písemného souhlasu zakázány. Tato webová stránka neskýtá oprávnění pro využívání tohoto duševního vlastnictví. Společnost ZEISS si vyhrazuje právo změn, pozastavení či ukončení webových stránek kdykoli a bez předchozího upozornění.

I přes pečlivé sestavení obsahu našich webových stránek nepřebíráme odpovědnost za jeho správnost, přesnost, úplnost či za neomezený přístup k němu. Je-li to právně přípustné, neručíme za přímé či nepřímé škody, vč. ušlého zisku, vzniklé v důsledku používání našich webových stránek či ve spojitosti s informacemi, obsaženými na naší webové stránce. Vyhrazujeme si právo změn či doplňování poskytovaných informací, a to kdykoli.

 


© Carl Zeiss AG

Obecné termíny a obchodní podmínky

 • Kodex chování pro skupinu ZEISS Group

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 2 MB
 • Všeobecné podmínky prodeje ZEISS

  Stránky: 6
  Velikost souboru: 195 KB
 • Enviromentální a energetická politika ZEISS

  Stránky: 1
  Velikost souboru: 145 KB
 • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZEISS

  Stránky: 1
  Velikost souboru: 126 KB
 • Politika kvality ZEISS

  Stránky: 1
  Velikost souboru: 132 KB
 • Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení/baterií

  Stránky: 2
  Velikost souboru: 129 KB
 • ISO 9001:2015 certifikát

  Stránky: 1
  Velikost souboru: 103 KB
 • ISO 9001:2015 certifikát_AJ

  Stránky: 1
  Velikost souboru: 98 KB
 • Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

  Stránky: 2
  Velikost souboru: 432 KB
 • Certifikát ISO 50001:2018_AJ

  Stránky: 2
  Velikost souboru: 483 KB