Skupina ZEISS

Ochrana osobních údajů

Informace, jak on-line služby společnosti ZEISS (webové stránky, aplikace, sociální sítě) shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

Následující brožura "Přehled ochrany osobních údajů" poskytuje stručný přehled o shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů on-line službami společnosti ZEISS (internetové stránky, aplikace, sociální sítě). Veškeré podrobnosti tohoto procesu jsou k dispozici v kompletní verzi našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přehled ochrany údajů

Jaké informace shromažďujeme?

I. Když otevřete a/nebo používáte naše on-line služby, mezi shromažďované informace patří:

 • typ prohlížeče, který používáte
 • stránky, které jste na našem webu navštívili
 • operační systém
 • vaše IP adresa nebo zkrácená IP adresa
 • uživatelské chování (např. pohyby myší, klikání, trvání relace atd.)

Tyto informace jsou především shromažďovány a používány anonymním nebo pseudonymním způsobem.

II. Pokud jste se zaregistrovali na našem webu, dobrovolně jste poskytli informace o své osobě, mezi něž patří:

 • křestní jméno, příjmení a oslovení
 • platební informace
 • kontaktní informace (např. e-mail, telefon)
 • adresa nebo informace o objednávce
 • společnost, přiřazení ke skupině
 • používané produkty a vybavení
 • osobní zájmy a preference

Jak jsou údaje shromažďovány on-line službami společnosti ZEISS?

On-line služby ZEISS využívají různé typy technologií cookie nebo sledování poskytujících různé funkce. Tyto technologie provádějí čistě technické funkce a zároveň přispívají k optimalizaci internetových stránek, k interakci se sociálními médii a také k cílené reklamě jak na naší straně, tak na straně partnerů. Proto také poskytujeme našim partnerům informace pro účely analýzy, marketingu a sociálních médií. Kdykoliv a v různých fázích můžete podat námitku proti používání těchto technologií. Klikněte na „Nastavení"“ a vyberte osobní nastavení souborů cookie:

Údaje jsou on-line službami společnosti ZEISS shromažďovány prostřednictvím automatizovaných procesů nebo zápisu uživatele, např. prostřednictvím:

 • sledovacích pixelů souborů cookie
 • přímého zadání uživatele
 • sledování napříč zařízeními, sledování myši a obdobnými metodami

Díky souborům cookie jsou internetové stránky uživatelsky přívětivější, účinnější a bezpečnější. Soubor cookie je textový soubor obsahující informace o aktivitě uživatele, který je dočasně ukládán v uživatelově internetovém prohlížeči. Soubory cookie mohou být používány k vymezení a uložení preferencí návštěvníka a nastavení webové stránky.

Poznámka: Dodatečné informace o souborech cookie a dalších internetových technologiích naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů.

Proč on-line služby společnosti ZEISS zpracovávají a používají mé osobní údaje? Kdy společnost ZEISS používá a zpracovává mé osobní údaje?

Je nutné poznamenat, že společnost ZEISS shromažďuje osobní údaje pouze v jednotlivých případech a pro konkrétní účely. Níže uvedený seznam důvodů proto není vyčerpávající.

 1. Za účelem poskytování našich produktů a & služeb
 2. abychom vyhověli zákonným povinnostem
 3. pro úvěrové kontroly při zpracovávání nezabezpečených platebních metod
 4. abychom předešli podvodům při nákupech
 5. pro marketingové účely
 6. pro analýzu a zlepšení našich internetových stránek
 7. pro soutěžní účely
 8. pro tvorbu zpravodajů a jiných předplatných
 9. pro on-line aplikace
 10. pro účely kontaktování a v kontaktních formulářích
 11. v průběhu používání chráněných oblastí, např. ZEISS ID a pro ověřování
 12. v on-line obchodě
 13. pro požadavky
 14. během používání digitálních služeb ZEISS, např. platforem, přihlašování se / odhlašování odběru zpravodaje, a během používání aplikací

Víme, že vám záleží na pečlivém zacházení s vašimi osobními údaji. Vzhledem k tomu, že ochrana údajů má pro společnost ZEISS vysokou prioritu, děláme vše pro to, aby vaše údaje byly shromažďovány, zpracovávány a používány v přísném souladu se zákonem. Osobní údaje od vás požadujeme ve výše uvedených případech.

Tyto informace nám pomáhají neustále zlepšovat naše internetové stránky a poskytovat vám uživatelskou zkušenost šitou na míru. Jednotlivé položky osobních údajů jsou používány ke zpracování vašich objednávek, k doručení zakoupeného zboží a produktů, k ověření vaší úvěrové schopnosti, ke zpracování plateb, k zabránění podvodům a k informování vás o vašich objednávkách a našich produktech, službách a akcích.

Abychom se s vámi mohli kdykoli rychle spojit, požadujeme od vás e-mailovou adresu. Vaše adresa bude použita pouze k reklamním účelům, pokud jste k tomuto poskytli výslovný souhlas.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše údaje pouze v souladu s příslušnými zákony. Vaše údaje zpracováváme zejména podle článku 6 a článku 9 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jakož i v souladu s podmínkami vyjádření souhlasu podle článku 7 GDPR. Vaše údaje zpracováváme mimo jiné na základě následujících právních titulů. Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o úplný seznam právních podkladů. Jedná se pouze o příklady pro přehlednější stanovení právního základu.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR a článek 7 GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR a článek 7 GDPR): zpracováváme pouze konkrétní údaje na základě vašeho předem uděleného dobrovolného a výslovného souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.
 • Splnění smlouvy / provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR): požadujeme přístup k určitým údajům, abychom iniciovali nebo realizovali vaši smlouvu se společností ZEISS a partnery společnosti ZEISS.
 • Splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR): na společnost ZEISS se vztahují zákonné požadavky. Pro splnění těchto požadavků musíme zpracovávat konkrétní údaje.
 • Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR): společnost ZEISS zpracovává konkrétní údaje, aby chránila své zájmy nebo zájmy třetích stran. To však platí, pouze pokud v konkrétním případě vaše zájmy nepřevažují nad ostatními právními zájmy.

Kde jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Obvykle jsou vaše údaje zpracovávány na serverech nacházejících se v Německu. Pokud k tomu dáte souhlas, vaše údaje mohou být zpracovávány také v zemích mimo Německo. Uživatelské údaje jsou částečně zpracovávány externími společnostmi, které si společnost ZEISS najala.

Při předávání údajů v rámci skupiny ZEISS (je-li to povoleno), při přenosu údajů do zahraničí a při zpracování údajů s externími partnery dodržuje společnost ZEISS příslušné zákony o ochraně osobních údajů a  tyto činnosti chrání dostupnými prostředky pro ochranu osobních údajů, jež zahrnují smlouvy o zpracování osobních údajů, standardní smluvní doložky EU a mezinárodní úmluvy. Pokud zahraniční požadavky nesplňují úroveň ochrany poskytovanou Listinou základních práv EU, bude se společnost ZEISS snažit snížit rizika zpracování osobních údajů vhodnými opatřeními na minimum.

Jaká práva mám?

 • The right to information
 • The right to object, including the right to withdraw your objection
 • The right to have information deleted or released/transferred
 • The right to limit or block the processing of information
 • The right to have information corrected
 • The right of appeal, also through a responsible supervisory authority
 • The right to withdraw your consent
 • The right to not be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling

If you have a data protection concern, please contact:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Contact via email (no confidential content, please): datap rivacy @zeiss .com
Contact by phone: +49 7364 20-0 (keyword "data protection")
Contact via web form: Go to form

Kdy dojde ke smazání mých osobních údajů?

Vaše osobní údaje mažeme, když už neexistuje účel, pro jaký byly shromážděny, např. informace shromážděné v průběhu plnění smlouvy, jejíž platnost skončila. Abychom vyhověli obchodním a daňovým zákonům a dalším zákonným požadavkům, může být nutné uchovávat vaše osobní údaje i po delší dobu a nad rámec účelu, pro který byly shromážděny, případně údaje zpočátku blokovat, aby mohly být použity pro pozdější zpracování. . Může to být také nezbytné pro uplatnění, výkon a obranu právních nároků.

Jak společnost ZEISS chrání mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou k nám převedeny, jakmile se přihlásíte do oblastí se zvláštní ochranou, např. prostřednictvím ZEISS ID, nebo do on-line obchodů, a jakmile se zapíšete do soutěží nebo když zašlete objednávku. Abychom zajistili, že vaše údaje neskončí ve špatných rukou, jsou šifrovány pomocí standardních a aktuálně nejmodernějších metod, např. pomocí SSL šifrování (secure sockets layer). SSL šifrování je ověřená a bezpečná metoda přenosu informací na internetu.

Společnost ZEISS využívá na ochranu osobních údajů svých partnerů a zákazníků také široké škály dalších technických a provozních bezpečnostních opatření. Dohromady s těmito bezpečnostními opatřeními od vás příležitostně můžeme požadovat poskytnutí dokladu totožnosti, než vám k vašim osobním údajům udělíme přístup.

Používá společnost ZEISS soubory cookie?

Společnost ZEISS používá soubory cookie k zajištění co nejvyššího uživatelského pohodlí. Rádi byste se o našem způsobu používání souborů cookie dozvěděli více?

Zjistěte více o souborech cookie a dalších internetových technologiích

Váš účet ZEISS ID

Účet ZEISS ID můžete používat k přihlášení k řadě produktů a služeb společnosti ZEISS. Po registraci jsou vámi dobrovolně zadané údaje použity k vytvoření osobního datového záznamu. Tato informace nám pomáhají poskytovat produkty a služby lépe přizpůsobené vašim potřebám.

Odebrání povolení používat vaše osobní údaje

To withdraw permission for the use of your personal information, click the link below:

Viewwithdrawal form

Falešné e-maily (spoofing), spam a phising

Beware of phishing and spoofing activities

Unfortunately, the ZEISS brand is among those which are misused for deceptive purposes. In more specific terms, this means that users sometimes receive falsified emails supposedly sent from ZEISS. These emails are often visually designed to look like ZEISS communications and can in some cases be difficult to tell apart from authentic emails from ZEISS.

In these cases, the persons sending the falsified emails are attempting to exploit the trust between ZEISS and its customers in order to steal sensitive information (e.g. login details, customer information, payment information) or to install malicious software on your computer or smartphone.

These emails are not created or sent by ZEISS, even if our name is used to make it appear so. Unfortunately, this also means that ZEISS has no control over the creation and sending of illegitimate emails.

The following characteristics can help you identify whether the email you received is actually from ZEISS:

 • Confirmation emails and invoices from ZEISS should only be for itemsyou actually ordered.
 • Emails from ZEISS should be free of typographical and grammatical errors, since they are proofread before being sent.

In some areas of our websites, we also provide information about, and links to, third-party websites. We do this only if we are firmly convinced of the seriousness of the respective supplier. However, ZEISS is not responsible for the data protection stipulations or contents of these websites and assumes no liability in this regard. These external links are marked with the following icon:

The right way to deal with spam, phishing and spoofing emails:

 • We recommend that you delete suspicious emails immediately.
 • Never open links or attachments in suspicious emails and never give outyour personal information.
 • We also recommend running a virus scan on your computer.

If an email contains unusual or suspicious information regarding your order or your customer information, sign in to the online shop with which you placed the order. There, you will find a list of all the orders you have actually placed, along with the status and invoice number for each order. To do this, manually enter the address of the particular ZEISS online service in your browser. Manually entering the address allows you to avoid the risk of being sent to fraudulent websites via links contained in the email.

Tip: If you're unsure about an email you've received, use our contact service to get in touch with us or write us a message at contact form.

Nařízení specifická pro jednotlivé země

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Ruské federaci:

Služby zde zmíněné nejsou určeny pro občany Ruské federace, jejichž stálé bydliště se nachází na území Ruska. Pokud jste občanem Ruské federace a vaše trvalé bydliště se nachází na území Ruska, berete na vědomí, že jakékoli a veškeré osobní údaje, které poskytujete při používání našich služeb, nám poskytujete na vlastní riziko a že za tyto informace nesete výhradní zodpovědnost. Dále berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS nám udělujete výslovné povolení shromažďovat vaše osobní údaje a přenášet je do Spojených států a dalších zemí za účelem zpracování a že společnost ZEISS nemůže zodpovídat za nedodržení kteréhokoli zákona Ruské federace.


Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Čínské lidové republice:

Používáním služeb společnosti ZEISS udělujete svůj výslovný souhlas se shromážděním svých osobních údajů a jejich zpracováním a přenosem za hranice Číny.


Následující se vztahuje na uživatele sídlící ve Spojených státech:

Obsah této internetové stránky může být vyhrazen pro používání osobami, které se nacházejí v konkrétních geografických oblastech (včetně USA). Společnost ZEISS neprohlašuje, že internetové stránky nebo jejich obsah budou mimo tyto oblasti dostupné nebo vhodné. Přístup na naše internetové stránky nemusí být pro některé osoby určitých zemí zákonný. Pokud naše internetové stránky otevřete v rozporu s těmito právními ustanoveními, činíte tak z vlastní vůle a zodpovídáte za dodržování příslušných zákonů.

Zákon o transparentnosti státu Kalifornie umožňuje obyvatelům Kalifornie požadovat konkrétní informace o údajích shromažďovaných společností ZEISS a odesílaných třetím stranám pro přímé marketingové účely.

Přejete-li si další informace ohledně toho, čeho se zákon o transparentnosti týká, obraťte se na nás s použitím výše uvedených kontaktních informací nebo nám zašlete požadavek na uvedenou adresu a napište k němu větu „California Shine the Light Request“, abychom váš požadavek mohli patřičně zařadit. V takovémto případě vyžadujeme vaši poštovní adresu, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

Dodatek k Oznámení o ochraně soukromí dle zákona CCPA

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele státu Kalifornie doplňuje informace obsažené v Oznámení společnosti ZEISS o ochraně osobních údajů a vztahuje se na všechny návštěvníky, uživatele a další, kdo sídlí v Kalifornii. Toto oznámení přijímáme, abychom vyhověli kalifornskému zákonu o ochraně osobních údajů z roku 2019 ("CCPA") a dalším kalifornským zákonům o ochraně osobních údajů. Veškeré termíny vymezené v zákonu CCPA mají stejný význam i v tomto oznámení (jsou-li zde použity).

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Kategorie

Příklady

Shromážděno

A. Identifikátory.

Pravé jméno, přezdívka, poštovní adresa, unikátní osobní identifikátor, on-line identifikátor, IP adresa, e-mailová adresa, název účtu nebo číslo sociálního pojištění.

Ano

B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (kalifornský občanský zákoník § 1798.80 (e))

Jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, adresa, telefonní číslo, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, profesní minulost, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty či jakékoli další finanční informace.

Ano

C. Chráněné klasifikační znaky dle kalifornského nebo federálního zákona.

Věk (40 let a více), rasa, barva pleti, rodinný původ, národní původ, občanství, náboženství či přesvědčení, rodinný stav, zdravotní stav, fyzické či mentální postižení, pohlaví (včetně genderu, genderové identity, vyjádření pohlavní identity, těhotenství či porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, statusu válečného veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací).

Ne

D. Komerční informace.

Záznamy osobního vlastnictví, zakoupených, získaných či zvažovaných produktů či služeb či další konzumní historie a tendence.

Ano

E. Biometrické informace.

Genetické, fyziologické, behaviorální či biologické charakteristiky, např. otisky prstů, používané k získání šablony či dalšího identifikátoru či identifikujících údajů.

Ne

F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.

Historie prohlížení, historie hledání, informace o uživatelově používání internetové stránky, aplikace nebo reklamy.

Ano

G. Geografické lokalizační údaje.

Fyzické umístění či pohyby.

Ano

H. Smyslové údaje.

Audio z hlasové schránky nebo záznamy hovorů.

Ano

I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.

Informace o stávajícím nebo minulých zaměstnáních, případně pracovní hodnocení.

Ano

J. Neveřejné informace o vzdělání (podle rodinného vzdělávacího práva a zákonu o ochraně osobních údajů (20 U.S.C. oddíl 1232g, 34 C.F.R. část 99)).

Záznamy o vzdělání přímo související se studentem, jež uchovávají vzdělávací instituce nebo úřady jednající jménem takové instituce, např. známky, vysvědčení, třídní seznamy, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční údaje studentů a disciplinární údaje studentů.

Ne

K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Profil odrážející preference, charakteristiky, predispozice osoby.

Ano

Osobní údaje popsané výše a v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nezahrnují:

 • Veřejně dostupné informace z úředních záznamů.
 • Údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo úhrnné údaje o spotřebitelích.
 • Informace nezahrnuté v zákonu CCPA, např.:
  • zdravotní nebo lékařské informace, na které se vztahuje zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA) z roku 1996 a kalifornský zákon o důvěrnosti lékařských informací (CMIA) či údaje klinických studií;
  • osobní údaje, na které se vztahují konkrétní zákony o ochraně soukromí konkrétních sektorů hospodářství, včetně zákona o spravedlivém informování o úvěrové spolehlivosti (FCRA), zákona Gramma, Leache a Blileyho (GLBA), kalifornského zákona o ochraně finančních údajů (FIPA), a zákona o ochraně soukromí řidičů z roku 1994.

Jak jsou údaje shromažďovány?

Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících zdrojů:

 • Přímo od spotřebitelů, např. pokud jste se zaregistrovali na naší internetové stránce, dobrovolně jste poskytli informace o své osobě.
 • Nepřímo od spotřebitelů, např. informace shromažďované tehdy, když otevřete a/nebo používáte některé z našich on-line služeb.
 • Od našich externích poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby.
 • Od třetích stran, které s námi spolupracují v souvislosti s námi poskytovanými službami, například odborníků v oblasti péče o oči v rámci objednávek produktů.

Proč se údaje shromažďují?

Společnost ZEISS shromažďuje osobní údaje pro následující účely:

 1. za účelem poskytování našich produktů a služeb
 2. abychom vyhověli zákonným povinnostem nebo uplatnili naše zákonná práva
 3. pro úvěrové kontroly a zpracovávání plateb
 4. abychom předcházeli podvodům  
 5. pro reklamní a marketingové účely
 6. pro analýzu a zlepšení našich internetových stránek
 7. pro soutěžní účely
 8. pro tvorbu zpravodajů a jiných předplatných
 9. pro on-line aplikace
 10. pro účely kontaktování a v kontaktních formulářích
 11. abychom zajistili bezpečnost chráněných oblastí, např. ZEISS ID a pro ověřování
 12. pro objednávky a nákupy
 13. pro správu prodejců a dodavatelů  
 14. pro správu záruk a nároků na servis
 15. pro účely péče a podpory zákazníků
 16. pro provoz a umožnění používání digitálních služeb ZEISS, platforem a aplikací
 17. v rámci výzkumných a vývojových činností, např. klinických studií
 18. pro jakýkoli účel uvedený při shromažďování informací

Odhalení osobních údajů

V posledních 12 měsících jsme třetím stranám pro naše obchodní účely odhalili následující kategorie osobních údajů obyvatel státu Kalifornie, na které se toto oznámení vztahuje:

A. Identifikátory.
B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (kalifornský občanský zákoník § 1798.80(e))
D. Finanční údaje
F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.
G. Geografické lokalizační údaje.
H. Smyslové údaje.
I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.
K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Viz část „Jaké údaje jsou shromažďovány?“ kde naleznete další informace o těchto kategoriích.

Kategorie třetích stran, kterým jsme odhalili osobní údaje pro naše obchodní účely, jsou následující:

 • přidružené a dceřiné firmy společnosti ZEISS
 • prodejci, dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • dealeři a distributoři, kteří slouží jako externí prodejní personál společnosti ZEISS
 • bankovní instituce
 • třetí strany, jež poskytují naše sdělení a produkty
 • ostatní třetí strany (včetně státních úřadů), jak požaduje zákon

ZEISS záměrně neshromažďuje osobní údaje osob mladších 16 let. Pokud se domníváte, že nám osobní údaje zaslala osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím, abychom takové údaje mohli odstranit.
 

Práva spotřebitelů

Zákon CCPA uděluje spotřebitelům (občanům státu Kalifornie) konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Máte právo vyžádat si přístup nebo výmaz svých osobních údajů. To se vztahuje na údaje shromážděné, použité, odhalené nebo prodané v posledních 12 měsících (s určitými výjimkami).

To exercise these rights, please submit a verifiable consumer request to us by contacting us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Prokazatelnou žádost spotřebitele v souvislosti s osobními údaji můžete provést jen vy nebo osoba zaregistrovaná u tajemníka státu Kalifornie, které udělíte oprávnění jednat vaším jménem. Prokazatelnou žádost spotřebitele můžete provést také jménem vašeho nezletilého dítěte.

Prokazatelnou žádost spotřebitele o informace můžete provést pouze dvakrát v průběhu 12 měsíců. Prokazatelná žádost spotřebitele musí:

 • Uvádět dostatečné informace, podle kterých vás dokážeme adekvátně ověřit jako osobu, o které jsme osobní údaje shromáždili, nebo jako oprávněného zástupce.
 • Dostatečně podrobně popsat svou žádost, díky čemuž takovou žádost náležitě pochopíme, vyhodnotíme a odpovíme na ni.

Na vaši žádost nejsme schopni odpovědět ani poskytnout vám osobní údaje, pokud není možné ověřit vaši totožnost nebo oprávnění dané třetí osobě žádat a potvrzovat s vámi související osobní údaje.
 

Zákaz diskriminace

Nebudeme diskriminovat občany Kalifornie, kteří využijí svých práv podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů či poznámek ohledně tohoto oznámení nebo zásadách a praktikách ochrany osobních údajů společnosti ZEISS nás kontaktujte na:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo
Kontakt přes e-mail ( prosím neposílejte důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online formulář


Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Austrálii a na Novém Zélandu:

Toto je část celosvětově platného Prohlášení o ochraně osobních údajů ZEISS specifická pro danou zemi a musí být čtena společně s celkem. Vydala ji společnost Carl Zeiss AG (Oberkochen, Německo) (dále jen ZEISS/ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd a Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (společně jako ZEISS ANZ) jsou součástí společnosti Carl Zeiss AG (dále jen jako ZEISS).

Účelem této části Prohlášení o ochraně osobních údajů je stanovit:

 • vaše práva podle příslušných zákonů a zákonů upravujících ochranu osobních údajů v Austrálii a na Novém Zélandu;
 • naše (ZEISS) práva a povinnosti podle platných zákonů a zákonů upravujících ochranu osobních údajů v Austrálii a na Novém Zélandu;
   

ZEISS:

 • shromažďuje osobní údaje a účely tohoto shromažďování; 
 • používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, včetně toho, proč, kdy a komu; 
 • chrání vaše osobní údaje; 
 • informuje vás o shromažďování osobních údajů a typu shromažďovaných osobních údajů (včetně zdrojů těchto osobních údajů); 
 • může používat vaše osobní údaje pro přímý marketing a pro výkon vašich práv; 
 • uchovává vaše osobní údaje a to, jak zajišťuje aktuálnost a přesnost vašich osobních údajů.
   

Vy:

 • máte přístup (a kdy) ke svým osobním údajům; 
 • můžete požádat společnost ZEISS o opravu svých osobních údajů, které shromažďujeme a uchováváme; a 
 • můžete podat stížnost, pokud se domníváte, že společnost ZEISS porušila zákony / předpisy / kodexy / zásady ochrany osobních údajů ve vaší zemi (postup a očekávané výsledky této stížnosti).

Upozornění:

Tyto zásady, ustanovení o ochraně osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů (pro Austrálii a Nový Zéland) se řídí věkem s výhradou souhlasu. Pokud je dítě mladší 15 let, musí ZEISS vyžádat souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Společnost ZEISS je povinna oznámit dotčeným osobám, jakož i Úřadu australského komisaře pro informace (OAIC) nebo Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů na Novém Zélandu, pokud by došlo k případu narušení ochrany osobních údajů, jež by mohlo vážně poškodit dotčenou osobu.

Pokud nás chcete upozornit na porušení ochrany osobních údajů týkající se vašich osobních údajů, obraťte se nejprve na společnost ZEISS.

Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení vaší stížnosti ze strany společnosti, můžete podat stížnost na ochranu osobních údajů u OAIC nebo u Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů, jak je podrobně uvedeno v těchto zásadách.
 

Shromažďování osobních údajů

ZEISS zajistí přiměřenost shromažďovaných a uchovávaných údajů, a to jen údajů nutných pro provozování své obchodní funkce.

ZEISS nesmí vyžadovat a shromažďovat žádné vaše citlivé údaje, pokud to není povoleno australskými a novozélandskými právními předpisy. Společnost ZEISS smí vyžadovat a shromažďovat vaše osobní údaje POUZE za těchto podmínek:

 • zákonnými a spravedlivými prostředky údaje, jež sami poskytnete, pokud: neprojevíte souhlas se shromažďováním informací udělených od někoho jiného než od vás; nebo pokud je společnost ZEISS podle australských nebo novozélandských zákonů oprávněna shromažďovat informace od někoho jiného než od vás; anebo je osobní poskytování nepřiměřené nebo neproveditelné.

Pokud by měla společnost ZEISS o vás obdržet nevyžádané osobní údaje, prošetří, zda byly informace shromážděny legálně (do 30 dnů od obdržení informací), a může je za tímto účelem použít nebo zveřejnit. Pokud tyto údaje nemohly být shromážděny legálně, ZEISS je zničí nebo zajistí jejich odosobnění do 30 dnů (pokud to umožňují právní předpisy).
 

Co znamená „vyžadovat“ a „shromažďovat“ v kontextu ochrany osobních údajů?

Shromažďovat nebo získávat osobní údaje z jakéhokoli zdroje a jakýmkoli způsobem. V praxi budou všechny osobní údaje, které společnost ZEISS uchovává, obecně považovány za informace, které jsme sami shromáždili. Poznámka: na Novém Zélandu nezahrnuje pojem "shromažďovat" příjem nevyžádaných informací. Další informace obdržíte na Úřadu australského komisaře pro informace (OAIC) nebo Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů na Novém Zélandu.

Paragraf 13 D zákona o ochraně osobních údajů

z roku 1988 (Austrálie) odkazuje na zákon vyžadovaný zahraničním právem:

"Činnost nebo aktivita organizace prováděná nebo objednaná mimo Austrálii a její ostrovní teritoria nemá zasahovat do práv ochrany osobních údajů jednotlivce, je-li tato činnost nebo aktivita vyžadována příslušným zákonem cizí země".

Jako nadnárodní firma se sídlem v Německu je tato část relevantní pro ZEISS a naše zaměstnance ZEISS ANZ.

ZEISS nesmí použít ani zveřejnit osobní údaje o jednotlivci pro přímý marketing, pokud tato aktivita spadá pod:

 • zákon o registru telefonních čísel vyjmutých pro marketingové účely z roku 2006 (Austrálie);
 • registr telefonních čísel vyjmutých pro marketingové účely (Nový Zéland);
 • zákon o zákazu šíření spamu z roku 2003 (Austrálie);
 • zákon o nevyžádaných elektronických zprávách z roku 2007 (Nový Zéland);
 • jakoukoli jinou legislativu Austrálie nebo Nového Zélandu nebo zákonné nařízení ostrova Norfolk.

Důležité informace o ochraně vašich údajů

Ochrana vašich osobních údajů

V dnešním propojeném světě jsou neoprávněné pokusy o získání údajů každodenní realitou, které jsou vystaveni jak jednotlivci, tak firmy. Ochrana údajů před těmito pokusy představuje značnou výzvu.

Ochrana údajů má pro společnost ZEISS vysokou prioritu. Do zajištění bezpečnosti a neustálého sledování našich systémů investujeme čas, energii a peníze. Při používání internetových stránek a platforem společnosti ZEISS nám svěřujete své osobní údaje. Ochrana těchto údajů je pro nás důležitá. Své osobní údaje můžete před neoprávněným přístupem chránit několika způsoby. Níže naleznete informace, jak můžete pomoci zajistit, že vaše informace zůstanou v bezpečí.

Jak mohu chránit své osobní informace?

Důležitým pravidlem v této souvislosti je chránit informace ve svém počítači, notebooku a mobilních zařízeních pomocí hesel a PIN kódů, které znáte pouze vy. Také se po používání internetových stránek, platforem a obchodů společnosti ZEISS nezapomínejte odhlásit.

Ujistěte se, že ke každému účtu používáte jedinečné heslo. Nikdy nepoužívejte stejné heslo pro různé poskytovatele služeb nebo on-line portály. Zkontrolujte a ubezpečte se, že hesla, jež používáte na internetových stránkách a platformách ZEISS, nepoužíváte také pro jiné internetové stránky. Pokud ano, doporučuje vám okamžitě změnit všechna hesla používaná na stránkách a platformách ZEISS.

Nezapisujte si hesla na místa, kde by je mohli vidět ostatní. Opakujeme, ujistěte se, že jste jedinou osobou s přístupem k těmto heslům.

Jak si vytvořím bezpečné heslo?

Hesla nesmí být vytvořena tak, aby je bylo možné snadno uhádnout. Ve svých heslech tudíž nepoužívejte běžná slova používaná každý den, vaše vlastní jméno nebo jména členů rodiny. Pro vyšší bezpečí je vhodné používat kombinace velkých a malých písmen a speciální znaky.

Je zde ještě něco, na co bych si měl/-a dát pozor?

If you use a public computer to access ZEISS websites or platforms, be sure to sign out of your account when you are finished.

If you receive unsolicited emails asking you to provide your password or payment information, ignore these and contact ZEISS immediately (Go tocontact form). We will look into the matter.


Oznámení o ochraně osobních údajů

Podrobná verze

Zpracovávání údajů (např. shromažďování, zpracovávání a přenos údajů) je ve společnosti ZEISS prováděno v souladu se zákonem. Osobní informace potřebné pro vaše obchodní transakce ukládáme a předáváme poskytovatelům služeb, kteří se společnosti ZEISS smluvně zavázali v rozsahu potřebném ke zpracování transakcí.

Oblast působnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na internetové stránky, domény, platformy sociálních médií a aplikace náležející společnostem korporátní skupiny ZEISS (dále jen ZEISS). Nevztahuje se na internetové stránky společností ZEISS, které např. upravily prohlášení o ochraně osobních údajů a právní poučení z důvodu národní legislativy. Proto se vždy seznamte s příslušnými prohlášeními o ochraně osobních údajů a právními poučeními všech internetových stránek ZEISS, které navštívíte, a programů, které používáte.

V některých případech obsahují internetové stránky společností ZEISS i odkazy na internetové stránky třetích stran, externích firem ZEISS, na něž se tohle prohlášení o ochraně údajů a právní poučení nevztahují.

Obecný standard ochrany údajů

Společnost ZEISS je korporací působící v globálním měřítku prostřednictvím svých mezinárodních, právně nezávislých společností, obchodních procesů, řídících středisek a technických systémů.

Při vaší návštěvě našich internetových stránek může dojít ke shromáždění údajů, které mohou být v některých případech osobní povahy. V tomto prohlášení vás upozorňujeme na to, jaké osobní údaje společnosti ZEISS během vaší návštěvy našich internetových stránek shromažďují a jak s těmito údaji nakládáme.

K ochraně vašich osobních údajů se stavíme s velkou vážností. Vaše osobní údaje shromážděné během návštěvy našich internetových stránek zpracováváme zcela v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Náš přístup k nakládání s osobními údaji se navíc zakládá na principech ochrany údajů EU, které poskytují nejvyšší možnou míru transparentnosti, dodržování práva volby, práv přístupu a přenosu a zákonného zpracování osobních údajů.

Každá firma společnosti ZEISS se řídí právními předpisy na ochraně údajů, které se na ní vztahují. Nakládání s osobními údaji je navíc upraveno směrnicí platnou pro všechny firmy v rámci skupiny ZEISS. Tyto směrnice společnosti ZEISS zajišťují, že vaše údaje budou ze strany firem společnosti ZEISS zpracovány náležitě a v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se osobních údajů. Zároveň jsme naše zaměstnance instruovali, aby se odkazovali na naše pravidla ohledně ochrany údajů a řídili se jimi, kdykoli jsou na kterékoli internetové stránce vyžadovány osobní údaje.

V maximálním možném rozsahu přípustném zákonem a s náležitým ohledem na vaše zákonné zájmy vyloučit přenos či používání osobních údajů můžeme vaši adresu a údaje o úvěrové schopnosti přeposlat nebo si je vyžádat od úvěrových agentur za účelem provedení úvěrových kontrol k objednávkám.

V případě objednávek placených fakturou a nákupů na splátky používáme v jednotlivých případech údaje o adrese spolu s dalšími údaji o úvěrové schopnosti k odhadu rizika platebních prodlení.

Společnost ZEISS a další společnosti skupiny ZEISS svým zákazníkům obecně nabízí možnost platby nezabezpečeními platebními metodami (např. na fakturu, na úvěr). Níže uvádíme nevyčerpávající seznam společností skupiny ZEISS:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Společnosti nabízející svým zákazníkům možnost použití nezabezpečených platebních metod mají oprávněný zájem chránit se před platební neschopností. To je obvykle prováděno prostřednictvím kontroly úvěrové schopnosti zákazníka, než je nabídnuta možnost použití nezabezpečené platební metody. V případě uvěrových kontrol má společnost ZEISS právo o zákazníkovi využívat negativní informace o úvěruschopnosti, které sama shromáždí nebo které jí byly poskytnuty jinou společností skupiny ZEISS.

Společnost ZEISS má také právo převádět negativní zákaznické informace o úvěruschopnosti ostatním společnostem skupiny ZEISS, než tyto ostatní společnosti zákazníkovi poskytnou možnost použití nezabezpečené platební metody.

Mezi informace o úvěruschopnosti patří informace o dlužných platbách a informace, které přímo naznačují, že se u zákazníka vyskytuje riziko prodlení vlastních plateb (např. bankrot, dluhové poradenství, odklady platby kvůli platební neschopnosti). Než společnost ZEISS uloží shromážděné negativní informace o nesplacených platbách pro účely převedení těchto informací jiným společnostem skupiny ZEISS, zákazník obdrží oznámení o pravděpodobném přeposlání těchto informací. Společnost ZEISS má také právo ostatním společnostem skupiny ZEISS převádět informace o mimořádně atypických objednávkách (např. souběžné objednání několika položek se stejnou adresou doručení pomocí různých uživatelských účtů) a využívat informace o mimořádně atypických objednávkách, které obdržela od ostatních společností skupiny ZEISS. Takovéto počínání má zabránit výskytu platebních prodlení a naše zákazníky má chránit před použitím jejich identit k podvodným účelům.

Společnost ZEISS dále může shromažďovat a zpracovávat adresy a informace o objednávkách pro své vlastní marketingové účely. To například znamená, že společnost ZEISS může porovnávat e-mailové adresy shromážděné v průběhu zpracování objednávek s e-mailovými seznamy společnosti Facebook Ireland Limited pro účely zobrazení personalizovaných reklam vlastníkovi dané adresy. Společnost Facebook Ireland Limited však e-mailovou adresu nesmí použít k žádnému jinému účelu než k porovnání s vlastním seznamem adres. Informace jsou třetím stranám zasílány k reklamním účelům pouze v případech, když je to zákonně přípustné.

Upozornění

You may object to the use, processing and transfer of your personal information at any time by means of an informal written letter addressed to ZEISS or via email (Go towithdrawal form). Upon receipt of your objection, we will cease to use, process and transfer the information in question for any purpose other than carrying out the orders and tasks you have requested; we will also cease to send you advertising and promotional materials.


Disclosure or objection:
Want to know which of your personal information is processed by ZEISS? Want to object to having your information used? Under Article 15 of the General Data Protection Regulation and § 34 of the German Federal Data Protection Act 2017 you have a legal right to this and we are happy to comply with your request.

Request information

Shromažďování, zpracovávání a přenos osobních informací

Společnost ZEISS vám chce poskytnout co možná nejvíce kontroly nad vašimi osobními údaji. Přístup na internetové stránky ZEISS je obvykle možný bez nutnosti zadání jakýchkoli osobních údajů.

V některých oblastech internetových stránek společnosti ZEISS však budete požádáni o uvedení osobních údajů za účelem přizpůsobení stránek vašim potřebám a udržení si kontaktu s vámi. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou považovány za důvěrné a jsou uloženy a zpracovávány výhradně v rozsahu našeho vzájemného vztahu. Vaše osobní údaje nebudou přeposílány, zveřejňovány ani jinak zpřístupňovány třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho předchozího schválení.

V rámci našeho poskytování služeb však vaše údaje mohou být za jistých okolností předávány třetím stranám, které jsme do zpracování objednávek zahrnuli, např. obchodním partnerům či poskytovatelům IT služeb. Při předávání osobních údajů těmto třetím stranám se omezujeme na údaje nezbytné pro poskytnutí požadovaných služeb a zaručujeme, že toto předávání probíhá v souladu s nároky kladenými na bezpečnost údajů. Společnosti ZEISS budou vaše osobní údaje předávat jen těm třetím stranám, které se zavázaly k ochraně údajů a zpracování vašich údajů v souladu s příslušnými zákony.

Společnost ZEISS může být nucena odhalit vaše údaje a související informace na základě soudního nebo úředního příkazu. Stejně tak si vyhrazujeme právo na použití vašich údajů za účelem uplatňování či hájení právních nároků.

V případě převzetí či fúze s jinou společností může být nezbytné zveřejnit či předat vaše údaje skutečným či potenciálním kupujícím. Společnost ZEISS bude v tomto případě usilovat o co možná nejvyšší stupeň ochrany údajů a bude se řídit zákonnými ustanoveními.

Práva dotčených osob

You are entitled to request information regarding the personal data we process at any time; you may also object to the processing of this information as well as request that the extent to which your personal information is processed be limited, that information be corrected or that information be deleted. Please note that ZEISS may only delete your personal information in the event that no legal stipulations exist which require this information to be stored, or in the event that ZEISS' right to store this information does not take precedence over your right to have it deleted. Please also note that once you have requested to have your information deleted, or to have the processing of your information limited, or you have objected to the processing of your information, you may then no longer use ZEISS services, in part or in full, which require the use of your personal information.

If your personal information is being used by ZEISS because you have agreed to have it used, or because it is required for the fulfilment of a contract you have concluded with ZEISS, you may request a copy of the information that you have made available to ZEISS. Please send your request to the email address provided below. Be sure to include which data or processing activities you are requesting information about, in what format you would like to receive this information, and whether the information should be sent to you or another recipient. ZEISS will carefully review your request and inform you of the best way to fulfil it.

Furthermore, in the following cases you can ask ZEISS to not share your personal information with others:

 1. If you claim that the personal information held by ZEISS is incorrect (however, the processing of information in this case will only be limited during the period of time needed by ZEISS to verify the accuracy of the personal information in question), 
 2. If there is no legal basis for the processing of your personal information by ZEISS and you request that ZEISS cease processing your information, 
 3. If ZEISS no longer needs your personal information, but you claim that ZEISS must store this information so that legal claims can be raised or exercised, or so that the claims of third parties can be defended, or
 4. If you object to the processing of your personal information by ZEISS (on the basis of ZEISS' legitimate interest), for the length of time required to verify if ZEISS' interest in processing your personal information takes precedence or if a legal requirement to store the information exists.

Go to form

 

Personal data of children:
ZEISS does not intentionally collect or process the information of children under the age of 16, or as required by local laws, except on websites intended specifically for children. ZEISS adheres to the applicable data protection laws on these websites.

Dodržování předpisů

Společnost ZEISS a její produkty, služby a technologie podléhají nařízením o vývozu různých zemí, včetně členských států Evropské unie a Spojených států. Berete na vědomí, že společnost ZEISS je v souladu s platnými nařízeními o vývozu, obchodními sankcemi a embargy nucena podniknout kroky, aby zabránila společnostem, organizacím a stranám uvedeným v seznamu sankcí v pořizování konkrétních produktů, technologií a služeb přes internetové stránky ZEISS nebo distribuční kanály kontrolované společností ZEISS. Mezi tato opatření může spadat:

 1. automatické porovnání uživatelských registračních údajů popsaných v tomto prohlášení a dalších informací souvisejících s identitou uživatele s platným seznamem sankcí;
 2. pravidelné nebo opakované porovnávání těchto informací, protože seznamy sankcí bývají aktualizovány nebo protože uživatel aktualizuje své informace;
 3. blokování přístupu k službám a systémům společnosti ZEISS, pokud je uživatel nalezen v příslušném seznamu sankcí;
 4. navazování kontaktu s uživatelem v případě, že jsou jeho či její informace nalezeny v seznamu sankcí, za účelem ověření jeho či její identity.

Berete také na vědomí, že informace potřebné pro provedení činností v souladu s vaším rozhodnutím o zpracovávání či používání vašich údajů nebo rozhodnutím přijímat marketingové či propagační materiály od společnosti ZEISS (bez ohledu na zemi, ve které se příslušná společnost ZEISS nachází, a zda jste poskytli svůj výslovný souhlas nebo námitku k příjmu marketingových a propagačních materiálů) mohou být společnostmi skupiny ZEISS uchovávány a vzájemně vyměňovány v míře požadované zákonem.

Oprávněný zájem společnosti ZEISS

Each of the items listed below presents a case in which ZEISS has a legitimate interest in processing or using your personal details. If you do not agree to having your personal details processed and used by ZEISS in these ways, you may object to these processing activities: Go to form

Průzkumy a dotazníky
Společnost ZEISS vás může požádat o účast na zákaznickém průzkumu. Dotazníky používané v těchto průzkumech jsou navrženy tak, aby na otázky bylo možné odpovědět bez poskytnutí osobních údajů. Jakékoli osobní údaje poskytnuté v rámci dotazníku či průzkumu však společnost ZEISS může použít ke zlepšení svých produktů a služeb.

• Tvorba anonymizovaných datových záznamů
Společnost ZEISS může anonymizovat osobní údaje, kterých se týká toto prohlášení o ochraně osobních údajů, za účelem tvorby anonymizovaných datových záznamů, jež mohou být použity ke zlepšení produktů a služeb společnosti ZEISS a také produktů a služeb přidružených společností.

• Záznam telefonických rozhovorů a konverzací na chatu pro účely zlepšování kvality služeb
Společnost ZEISS může nahrávat telefonické konverzace a konverzace na chatu (poté, co jste o této skutečnosti byli informováni v průběhu telefonické konverzace a před zahájením nahrávání) pro účely zlepšování kvality svých služeb.

• Informovat vás o aktualizacích a získat zpětnou vazbu
V rámci vašeho zákaznického vztahu se společností ZEISS vás společnost ZEISS může informovat v rozsahu povoleném zákonem o svých produktech a službách (např. webináře, semináře a události), které jsou svou povahou podobné produktům a službám ZEISS, které jste si již zakoupili nebo které používáte, případně o přímo souvisejících produktech a službách. Společnost ZEISS vás navíc může kontaktovat za účelem získání zpětné vazby k produktům, službám, seminářům, webinářům nebo událostem, které jste si zakoupili nebo je navštívili, a to za účelem zlepšení daných produktů, služeb, webinářů, seminářů nebo událostí.

Vzdělávací platformy společnosti ZEISS

Vzdělávací platformy společnosti ZEISS vám pomohou při dalším školení. Vzdělávací platformy společnosti ZEISS byly navrženy, aby vám poskytly obsah kurzu, organizovaly vzdělávací procesy, podporovaly výukové situace a sledovaly vzdělávací pokrok, kterého jste při práci s obsahem kurzu dosáhli. Za tímto účelem byla zajištěna komunikace mezi učiteli a žáky. Při organizaci vzdělávacích procesů zasílají vzdělávací platformy společnosti ZEISS e-maily a záznamy v kalendáři s informacemi, které jsou pro vás důležité. Pokud se zaregistrujete jako uživatel vzdělávacích platforem společnosti ZEISS, souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, pokud jde o uvedení účelu použití všech vzdělávacích platforem ZEISS.

Použití obsahu kurzu na externích platformách
Vzdělávací platformy společnosti ZEISS nabízejí také obsah kurzů, který odkazuje na externí platformy. Při přístupu na tyto odkazy opustíte otevřenou vzdělávací platformu společnosti ZEISS. Pro zjednodušený přístup pomocí jednoho přihlášení bude s externími platformami sdíleno vaše uživatelské ID společnosti ZEISS, vaše e-mailová adresa, vaše jméno a příjmení a země spojené s vaším účtem. Za obsah a aktualizaci odkazovaných webových stránek odpovídají provozovatelé externích platforem. Společnost ZEISS nenese odpovědnost za jejich obsah. Platí provozní podmínky a pokyny pro ochranu osobních údajů. Příkladem externích platforem jsou:

 • LinkedIn Learning
 • University4Industry
 • getAbstract

Informace o zabezpečení údajů

Společnost ZEISS si je vědoma toho, jak důležité je, aby informace, které nám poskytujete, byly zpracovávány diskrétně a aby byly chráněny. Bezpečnost údajů na našich internetových stránkách je pro nás tou nejvyšší prioritou. Vynaložili jsme proto velké úsilí pro zajištění účinnosti našich on-line bezpečnostních opatření. Základní datové přenosy na internetových stránkách ZEISS jsou z tohoto důvodu zašifrované. Společnost ZEISS usiluje o průběžnou aktualizaci své šifrovací technologie v souladu s technickým pokrokem, aby mohla zajistit důvěrné zacházení s údaji, které jste nám přes internet zaslali.

V technicky možné míře, například k měření využití a efektivity internetové stránky, a rovněž k autentizaci a zjednodušení navigace, používáme různé technologie včetně souborů „cookies“. Soubor cookie je datová položka, kterou internetová stránka zasílá vašemu prohlížeči. Takový soubor je uložen ve vašem systému a použit k jeho identifikaci (viz soubory cookie, sledování návštěvnosti internetových stránek a webová analytika).

Během návštěvy našich internetových stránek jsou IP adresy návštěvníků zachyceny na našich internetových stránkách pro účely analýzy poruch, pro správu internetové stránky a pro zjišťování demografických informací. IP adresy a další údaje, jež jste nám na této internetové stránce či jiným požadovaným způsobem poskytli, dále využíváme i proto, abychom zjistili, které z našich internetových stránek jsou navštěvovány a jaká témata návštěvníky zajímají.

Nařízení specifická pro jednotlivé země

Ruská federace

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Ruské federaci:

Služby zde zmíněné nejsou určeny pro občany Ruské federace, jejichž stálé bydliště se nachází na území Ruska. Pokud jste občanem Ruské federace a vaše trvalé bydliště se nachází na území Ruska, berete na vědomí, že jakékoli a veškeré osobní údaje, které poskytujete při používání našich služeb, nám poskytujete na vlastní riziko a že za tyto informace nesete výhradní zodpovědnost. Dále berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS nám udělujete výslovné povolení shromažďovat vaše osobní údaje a přenášet je do Spojených států a dalších zemí za účelem zpracování a že společnost ZEISS nemůže zodpovídat za nedodržení kteréhokoli zákona Ruské federace.

Čínská lidová republika

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Čínské lidové republice:

Používáním služeb společnosti ZEISS udělujete svůj výslovný souhlas se shromážděním svých osobních údajů a jejich zpracováním a přenosem za hranice Číny.

USA

Následující se vztahuje na uživatele sídlící ve Spojených státech:

Obsah této internetové stránky může být vyhrazen pro používání osobami, které se nacházejí v konkrétních geografických oblastech (včetně USA). Společnost ZEISS neprohlašuje, že internetové stránky nebo jejich obsah budou mimo tyto oblasti dostupné nebo vhodné. Přístup na naše internetové stránky nemusí být pro některé osoby určitých zemí zákonný. Pokud naše internetové stránky otevřete v rozporu s těmito právními ustanoveními, činíte tak z vlastní vůle a zodpovídáte za dodržování příslušných zákonů.

Zákon o transparentnosti státu Kalifornie umožňuje obyvatelům Kalifornie požadovat konkrétní informace o údajích shromažďovaných společností ZEISS a odesílaných třetím stranám pro přímé marketingové účely.

Přejete-li si další informace ohledně toho, čeho se zákon o transparentnosti týká, obraťte se na nás s použitím výše uvedených kontaktních informací nebo nám zašlete požadavek na uvedenou adresu a napište k němu větu „California Shine the Light Request“, abychom váš požadavek mohli patřičně zařadit. V takovémto případě vyžadujeme vaši poštovní adresu, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

Dodatek k Oznámení o ochraně soukromí dle zákona CCPA

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele státu Kalifornie doplňuje informace obsažené v Oznámení společnosti ZEISS o ochraně osobních údajů a vztahuje se na všechny návštěvníky, uživatele a další, kdo sídlí v Kalifornii. Toto oznámení přijímáme, abychom vyhověli kalifornskému zákonu o ochraně osobních údajů z roku 2019 ("CCPA") a dalším kalifornským zákonům o ochraně osobních údajů. Veškeré termíny vymezené v zákonu CCPA mají stejný význam i v tomto oznámení (jsou-li zde použity).

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Kategorie

Příklady

Shromážděno

A. Identifikátory.

Pravé jméno, přezdívka, poštovní adresa, unikátní osobní identifikátor, on-line identifikátor, IP adresa, e-mailová adresa, název účtu nebo číslo sociálního pojištění.

Ano

B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (kalifornský občanský zákoník § 1798.80 (e))

Jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, adresa, telefonní číslo, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, profesní minulost, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty či jakékoli další finanční informace.

Ano

C. Chráněné klasifikační znaky dle kalifornského nebo federálního zákona.

Věk (40 let a více), rasa, barva pleti, rodinný původ, národní původ, občanství, náboženství či přesvědčení, rodinný stav, zdravotní stav, fyzické či mentální postižení, pohlaví (včetně genderu, genderové identity, vyjádření pohlavní identity, těhotenství či porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, statusu válečného veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací).

Ne

D. Komerční informace.

Záznamy osobního vlastnictví, zakoupených, získaných či zvažovaných produktů či služeb či další konzumní historie a tendence.

Ano

E. Biometrické informace.

Genetické, fyziologické, behaviorální či biologické charakteristiky, např. otisky prstů, používané k získání šablony či dalšího identifikátoru či identifikujících údajů.

Ne

F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.

Historie prohlížení, historie hledání, informace o uživatelově používání internetové stránky, aplikace nebo reklamy.

Ano

G. Geografické lokalizační údaje.

Fyzické umístění či pohyby.

Ano

H. Smyslové údaje.

Audio z hlasové schránky nebo záznamy hovorů.

Ano

I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.

Informace o stávajícím nebo minulých zaměstnáních, případně pracovní hodnocení.

Ano

J. Neveřejné informace o vzdělání (podle rodinného vzdělávacího práva a zákonu o ochraně osobních údajů (20 U.S.C. oddíl 1232g, 34 C.F.R. část 99)).

Záznamy o vzdělání přímo související se studentem, jež uchovávají vzdělávací instituce nebo úřady jednající jménem takové instituce, např. známky, vysvědčení, třídní seznamy, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční údaje studentů a disciplinární údaje studentů.

Ne

K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Profil odrážející preference, charakteristiky, predispozice osoby.

Ano

Osobní údaje popsané výše a v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nezahrnují:

 • Veřejně dostupné informace z úředních záznamů.
 • Údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo úhrnné údaje o spotřebitelích.
 • Informace nezahrnuté v zákonu CCPA, např.:
  • zdravotní nebo lékařské informace, na které se vztahuje zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA) z roku 1996 a kalifornský zákon o důvěrnosti lékařských informací (CMIA) či údaje klinických studií;
  • osobní údaje, na které se vztahují konkrétní zákony o ochraně soukromí konkrétních sektorů hospodářství, včetně zákona o spravedlivém informování o úvěrové spolehlivosti (FCRA), zákona Gramma, Leache a Blileyho (GLBA), kalifornského zákona o ochraně finančních údajů (FIPA), a zákona o ochraně soukromí řidičů z roku 1994.

Jak jsou údaje shromažďovány?

Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících zdrojů:

 • Přímo od spotřebitelů, např. pokud jste se zaregistrovali na naší internetové stránce, dobrovolně jste poskytli informace o své osobě.
 • Nepřímo od spotřebitelů, např. informace shromažďované tehdy, když otevřete a/nebo používáte některé z našich on-line služeb.
 • Od našich externích poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby.
 • Od třetích stran, které s námi spolupracují v souvislosti s námi poskytovanými službami, například odborníků v oblasti péče o oči v rámci objednávek produktů.

Proč se údaje shromažďují?

Společnost ZEISS shromažďuje osobní údaje pro následující účely:

 1. za účelem poskytování našich produktů a služeb
 2. abychom vyhověli zákonným povinnostem nebo uplatnili naše zákonná práva
 3. pro úvěrové kontroly a zpracovávání plateb
 4. abychom předcházeli podvodům  
 5. pro reklamní a marketingové účely
 6. pro analýzu a zlepšení našich internetových stránek
 7. pro soutěžní účely
 8. pro tvorbu zpravodajů a jiných předplatných
 9. pro on-line aplikace
 10. pro účely kontaktování a v kontaktních formulářích
 11. abychom zajistili bezpečnost chráněných oblastí, např. ZEISS ID a pro ověřování
 12. pro objednávky a nákupy
 13. pro správu prodejců a dodavatelů  
 14. pro správu záruk a nároků na servis
 15. pro účely péče a podpory zákazníků
 16. pro provoz a umožnění používání digitálních služeb ZEISS, platforem a aplikací
 17. v rámci výzkumných a vývojových činností, např. klinických studií
 18. pro jakýkoli účel uvedený při shromažďování informací

Odhalení osobních údajů

V posledních 12 měsících jsme třetím stranám pro naše obchodní účely odhalili následující kategorie osobních údajů obyvatel státu Kalifornie, na které se toto oznámení vztahuje:

A. Identifikátory.
B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (kalifornský občanský zákoník § 1798.80(e))
D. Finanční údaje
F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.
G. Geografické lokalizační údaje.
H. Smyslové údaje.
I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.
K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Viz část „Jaké údaje jsou shromažďovány?“ kde naleznete další informace o těchto kategoriích.

Kategorie třetích stran, kterým jsme odhalili osobní údaje pro naše obchodní účely, jsou následující:

 • přidružené a dceřiné firmy společnosti ZEISS
 • prodejci, dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • dealeři a distributoři, kteří slouží jako externí prodejní personál společnosti ZEISS
 • bankovní instituce
 • třetí strany, jež poskytují naše sdělení a produkty
 • ostatní třetí strany (včetně státních úřadů), jak požaduje zákon

ZEISS záměrně neshromažďuje osobní údaje osob mladších 16 let. Pokud se domníváte, že nám osobní údaje zaslala osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím, abychom takové údaje mohli odstranit.
 

Práva spotřebitelů

Zákon CCPA uděluje spotřebitelům (občanům státu Kalifornie) konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Máte právo vyžádat si přístup nebo výmaz svých osobních údajů. To se vztahuje na údaje shromážděné, použité, odhalené nebo prodané v posledních 12 měsících (s určitými výjimkami).

Chcete-li těchto práv využít, zašlete nám prokazatelnou žádost spotřebitele. K tomu použijte níže uvedené kontaktní údaje:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo
Kontakt přes e-mail ( prosím neposílejte důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online formulář

Prokazatelnou žádost spotřebitele v souvislosti s osobními údaji můžete provést jen vy nebo osoba zaregistrovaná u tajemníka státu Kalifornie, které udělíte oprávnění jednat vaším jménem. Prokazatelnou žádost spotřebitele můžete provést také jménem vašeho nezletilého dítěte.

Prokazatelnou žádost spotřebitele o informace můžete provést pouze dvakrát v průběhu 12 měsíců. Prokazatelná žádost spotřebitele musí:

 • Uvádět dostatečné informace, podle kterých vás dokážeme adekvátně ověřit jako osobu, o které jsme osobní údaje shromáždili, nebo jako oprávněného zástupce.
 • Dostatečně podrobně popsat svou žádost, díky čemuž takovou žádost náležitě pochopíme, vyhodnotíme a odpovíme na ni.

Na vaši žádost nejsme schopni odpovědět ani poskytnout vám osobní údaje, pokud není možné ověřit vaši totožnost nebo oprávnění dané třetí osobě žádat a potvrzovat s vámi související osobní údaje.
 

Zákaz diskriminace

Nebudeme diskriminovat občany Kalifornie, kteří využijí svých práv podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů či poznámek ohledně tohoto oznámení nebo zásadách a praktikách ochrany osobních údajů společnosti ZEISS nás kontaktujte na:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo
Kontakt přes e-mail ( prosím neposílejte důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online formulář

Austrálie a Nový Zéland

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Austrálii a na Novém Zélandu:

Toto je část celosvětově platného Prohlášení o ochraně osobních údajů ZEISS specifická pro danou zemi a musí být čtena společně s celkem. Vydala ji společnost Carl Zeiss AG (Oberkochen, Německo) (dále jen ZEISS/ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd a Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (společně jako ZEISS ANZ) jsou součástí společnosti Carl Zeiss AG (dále jen jako ZEISS).

Účelem této části Prohlášení o ochraně osobních údajů je stanovit:

 • vaše práva podle příslušných zákonů a zákonů upravujících ochranu osobních údajů v Austrálii a na Novém Zélandu;
 • naše (ZEISS) práva a povinnosti podle platných zákonů a zákonů upravujících ochranu osobních údajů v Austrálii a na Novém Zélandu;
   

ZEISS:

 • shromažďuje osobní údaje a účely tohoto shromažďování; 
 • používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, včetně toho, proč, kdy a komu; 
 • chrání vaše osobní údaje; 
 • informuje vás o shromažďování osobních údajů a typu shromažďovaných osobních údajů (včetně zdrojů těchto osobních údajů); 
 • může používat vaše osobní údaje pro přímý marketing a pro výkon vašich práv; 
 • uchovává vaše osobní údaje a to, jak zajišťuje aktuálnost a přesnost vašich osobních údajů.
   

Vy:

 • máte přístup (a kdy) ke svým osobním údajům; 
 • můžete požádat společnost ZEISS o opravu svých osobních údajů, které shromažďujeme a uchováváme; a 
 • můžete podat stížnost, pokud se domníváte, že společnost ZEISS porušila zákony / předpisy / kodexy / zásady ochrany osobních údajů ve vaší zemi (postup a očekávané výsledky této stížnosti).

Upozornění:

Tyto zásady, ustanovení o ochraně osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů (pro Austrálii a Nový Zéland) se řídí věkem s výhradou souhlasu. Pokud je dítě mladší 15 let, musí ZEISS vyžádat souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Společnost ZEISS je povinna oznámit dotčeným osobám, jakož i Úřadu australského komisaře pro informace (OAIC) nebo Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů na Novém Zélandu, pokud by došlo k případu narušení ochrany osobních údajů, jež by mohlo vážně poškodit dotčenou osobu.

Pokud nás chcete upozornit na porušení ochrany osobních údajů týkající se vašich osobních údajů, obraťte se nejprve na společnost ZEISS.

Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení vaší stížnosti ze strany společnosti, můžete podat stížnost na ochranu osobních údajů u OAIC nebo u Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů, jak je podrobně uvedeno v těchto zásadách.
 

Shromažďování osobních údajů

ZEISS zajistí přiměřenost shromažďovaných a uchovávaných údajů, a to jen údajů nutných pro provozování své obchodní funkce.

ZEISS nesmí vyžadovat a shromažďovat žádné vaše citlivé údaje, pokud to není povoleno australskými a novozélandskými právními předpisy. Společnost ZEISS smí vyžadovat a shromažďovat vaše osobní údaje POUZE za těchto podmínek:

 • zákonnými a spravedlivými prostředky údaje, jež sami poskytnete, pokud: neprojevíte souhlas se shromažďováním informací udělených od někoho jiného než od vás; nebo pokud je společnost ZEISS podle australských nebo novozélandských zákonů oprávněna shromažďovat informace od někoho jiného než od vás; anebo je osobní poskytování nepřiměřené nebo neproveditelné.

Pokud by měla společnost ZEISS o vás obdržet nevyžádané osobní údaje, prošetří, zda byly informace shromážděny legálně (do 30 dnů od obdržení informací), a může je za tímto účelem použít nebo zveřejnit. Pokud tyto údaje nemohly být shromážděny legálně, ZEISS je zničí nebo zajistí jejich odosobnění do 30 dnů (pokud to umožňují právní předpisy).
 

Co znamená „vyžadovat“ a „shromažďovat“ v kontextu ochrany osobních údajů?

Shromažďovat nebo získávat osobní údaje z jakéhokoli zdroje a jakýmkoli způsobem. V praxi budou všechny osobní údaje, které společnost ZEISS uchovává, obecně považovány za informace, které jsme sami shromáždili. Poznámka: na Novém Zélandu nezahrnuje pojem "shromažďovat" příjem nevyžádaných informací. Další informace obdržíte na Úřadu australského komisaře pro informace (OAIC) nebo Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů na Novém Zélandu.

Paragraf 13 D zákona o ochraně osobních údajů

z roku 1988 (Austrálie) odkazuje na zákon vyžadovaný zahraničním právem:

"Činnost nebo aktivita organizace prováděná nebo objednaná mimo Austrálii a její ostrovní teritoria nemá zasahovat do práv ochrany osobních údajů jednotlivce, je-li tato činnost nebo aktivita vyžadována příslušným zákonem cizí země".

Jako nadnárodní firma se sídlem v Německu je tato část relevantní pro ZEISS a naše zaměstnance ZEISS ANZ.

ZEISS nesmí použít ani zveřejnit osobní údaje o jednotlivci pro přímý marketing, pokud tato aktivita spadá pod:

 • zákon o registru telefonních čísel vyjmutých pro marketingové účely z roku 2006 (Austrálie);
 • registr telefonních čísel vyjmutých pro marketingové účely (Nový Zéland);
 • zákon o zákazu šíření spamu z roku 2003 (Austrálie);
 • zákon o nevyžádaných elektronických zprávách z roku 2007 (Nový Zéland);
 • jakoukoli jinou legislativu Austrálie nebo Nového Zélandu nebo zákonné nařízení ostrova Norfolk.

Brazílie

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Brazílii:

Pro Brazíli budou platit podmínky uvedené v této směrnici v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, číslo 13.709/2018 ("LGPD").

1. Pracovník odpovědný za Brazílii

Jmenovali jsme pracovníka odpovědného za ochranu osobních dat (DPO) v našich podnicích v Brazílii, konkrétně CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA, registrovaného pod CNPJ č. 28.826.394/0001-50, a také CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, registrovaného pod CNPJ č. 33.131.079/0001-49.

Úkolem tohoto pracovníka je působit jako styčná osoba mezi vlastníkem, společností ZEISS a Autoridade Nacional de Proteção de Dados [Brazilský úřad pro ochranu osobních údajů] (ANPD).

2.     Ochrana práv subjektů

V případě Brazílie mohou být uplatňována všechna práva uvedená v Zákoně o obecné ochraně osobních údajů a v případě jakýchkoliv požadavků budeme každý případ analyzovat. Potřebujeme totiž zjistit, do jaké míry vám můžeme být nápomocni v souladu se zákony.

3. Sebrané osobní údaje, Účel zpracování a právní základ

V Brazílii mohou být vedle uvedených účelů vaše osobní údaje zpracovány také pro účely (i) přístupu k digitálním službám a dostupným aplikacím ZEISS (APPS) a (ii) pro provádění průzkumů spokojenosti, přičemž bude vždy, když to bude možné, zajištěna anonymita vašich údajů.

Vedle zákonem stanovených případů, které jsou uvedeny v této směrnici o zpracování osobních údajů, můžeme v Brazílii vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem běžného uplatňování práv v soudních, administrativních či smírčích řízeních v souladu s LGPD.

4. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, s nimiž máme uzavřené smlouvy na poskytování služeb zaměřených na zlepšení nebo snazší poskytování našich služeb. V případě Brazílie mohou tyto třetí strany zahrnovat mimo jiné například marketingové agentury, optiky nebo poskytovatele cloudových služeb.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž poskytovat státním orgánům a institucím za účelem plnění právních nebo regulačních závazků.

Kromě toho je také možné, že budeme vaše osobní poskytovat v případech, kdy to bude nutné k provádění auditů třetími stranami. Vždy však bude zachována ochrana a utajení osobních údajů příslušných subjektů.

Společnost ZEISS s jinými subjekty sdílí pouze takové osobní údaje, které jsou relevantní a přiměřené, přičemž to nikdy není nad rámec účelu sdílení.

Může také nastat situace, kdy budeme vaše osobní údaje poskytovat společnostem, které ovládají společnost ZEISS nebo jsou pod kontrolou společnosti ZEISS – pokud to bude nutné k poskytování našich služeb nebo k plnění jakýchkoliv nezbytných nebo legitimních funkcí společnosti ZEISS.

Jižní Afrika

You can download the country-specific requirements for South Africa here.

Kontakty

pro účely ochrany osobních údajů se

If you have a data protection concern, please contact:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Contact via e-mail (please do not send confidential content): datap rivacy @zeiss .com

Contact via phone:
+49 7364 20-0 (keyword "data protection")

Contact via online form

Úpravy tohoto prohlášení o ochraně údajů

Tohle prohlášení je příležitostně upravováno, aby vyhovovalo stávajícím právním požadavkům a vztahovalo se na všechny naše on-line služby.

Vaše zákonná práva na informace, opravu, blokování, vymazání a podávání námitek těmito změnami nejsou ovlivněna.

© Carl Zeiss AG – Naposledy změněno: prosinec 2020