Skupina ZEISS

Ochrana osobních údajů

Informace, jak on-line služby společnosti ZEISS (webové stránky, aplikace, sociální sítě) shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

Následující brožura "Přehled ochrany údajů" poskytuje stručný přehled o tom, jak on-line služby společnosti ZEISS (webové stránky, aplikace, sociální sítě) shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje. Veškeré podrobnosti tohoto procesu jsou k dispozici v kompletní verzi našeho Prohlášení o ochraně údajů.

Přehled ochrany údajů

Jaké informace shromažďujeme?

I. Když otevřete a/nebo používáte naše on-line služby, mezi shromažďované informace patří:

 • typ prohlížeče
 • stránky, které jste na našem webu navštívili
 • operační systém
 • vaše IP adresa nebo zkrácená IP adresa
 • uživatelské chování (např. pohyby myší, klikání, trvání relace atd.)

Tyto informace jsou povětšinou shromažďovány a používány anonymním nebo pseudonymním způsobem.

II. Pokud jste se zaregistrovali na našem webu, dobrovolně jste poskytli informace o své osobě, mezi něž patří:

 • křestní jméno, příjmení a oslovení
 • platební informace
 • kontaktní informace (např. e-mail, telefon)
 • adresa nebo informace o objednávce
 • společnost, přiřazení ke skupině
 • používané produkty a vybavení
 • osobní zájmy a preference

Jak jsou údaje shromažďovány on-line službami společnosti ZEISS?

On-line služby ZEISS využívají různé typy technologií cookie nebo sledování poskytujících různé funkce. Tyto technologie provádějí čistě technické funkce a zároveň přispívají k optimalizaci webových stránek, k interakci se sociálními médii a také k cílené reklamě jak na naší straně, tak na straně partnerů. Proto také poskytujeme našim partnerům informace pro účely analýzy, marketingu a sociálních médií. Kdykoliv a v různých fázích můžete podat námitku proti používání těchto technologií. Klikněte na „Nastavení"“ a vyberte osobní nastavení souborů cookie:

Údaje jsou on-line službami společnosti ZEISS shromažďovány prostřednictvím automatizovaných procesů nebo zápisu uživatele, např. prostřednictvím:

 • sledovacích pixelů souborů cookie
 • přímé zadání uživatele
 • sledování napříč zařízeními, sledování myši a obdobnými metodami

Díky souborům cookie jsou webové stránky uživatelsky přívětivější, účinnější a bezpečnější. Soubor cookie je textový soubor obsahující informace o aktivitě uživatele, který je dočasně ukládán v uživatelově internetovém prohlížeči. Soubory cookie mohou být používány k vymezení a uložení preferencí návštěvníka a nastavení webové stránky.

Poznámka: Dodatečné informace o souborech cookie a dalších internetových technologiích naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů.

Proč on-line služby společnosti ZEISS zpracovávají a používají mé osobní údaje? Kdy společnost ZEISS používá a zpracovává mé osobní údaje?

Je nutné poznamenat, že společnost ZEISS shromažďuje osobní údaje pouze v jednotlivých případech a pro konkrétní účely. Níže uvedený seznam důvodů proto není vyčerpávající.

 1. za účelem poskytování našich produktů a & služeb
 2. abychom vyhověli zákonným povinnostem
 3. pro úvěrové kontroly při zpracovávání nezabezpečených platebních metod
 4. abychom předešli podvodům při nákupech
 5. pro marketingové účely
 6. pro analýzu webu a abychom zlepšili naše internetové stránky
 7. pro soutěžní účely
 8. pro tvorbu zpravodajů a jiných předplatných
 9. pro on-line aplikace
 10. pro účely kontaktování a v kontaktních formulářích
 11. v průběhu používání chráněných oblastí, např. ZEISS ID a pro ověřování
 12. v on-line obchodě
 13. pro požadavky
 14. během používání digitálních služeb ZEISS, např. platforem, přihlašování se / odhlašování se k odběru zpravodaje, a během používání aplikací

Víme, že vám záleží na pečlivém zacházení s vašimi osobními údaji. Vzhledem k tomu, že ochrana údajů má pro společnost ZEISS vysokou prioritu, děláme vše proto, aby vaše údaje byly shromažďovány, zpracovávány a používány v přísném souladu se zákonem. Osobní údaje od vás požadujeme ve výše uvedených případech.

Tyto informace nám pomáhají neustále zlepšovat naše internetové stránky a poskytovat vám uživatelskou zkušenost šitou na míru. Jednotlivé položky osobních údajů jsou používány ke zpracování vašich objednávek, k doručení zakoupeného zboží a produktů, k ověření vaší úvěrové schopnosti, ke zpracování plateb, k zabránění podvodům a k informování vás o vašich objednávkách a našich produktech, službách a akcích.

Abychom se s vámi mohli kdykoli rychle spojit, požadujeme od vás e-mailovou adresu. Vaše adresa bude použita pouze k reklamním účelům, pokud jste k tomuto poskytli výslovný souhlas.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše údaje pouze v souladu s příslušnými zákony. Vaše údaje zpracováváme zejména podle článku 6 a článku 9 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jakož i v souladu s podmínkami vyjádření souhlasu podle článku 7 GDPR. Vaše údaje zpracováváme mimo jiné na základě následujících právních titulů. Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o úplný seznam, nýbrž pouze o příklady pro stanovení právního základu.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a), článek 7 GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) a článek 7 GDPR): Zpracováváme pouze konkrétní údaje na základě vašeho předem uděleného dobrovolného a výslovného souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.
 • Splnění smlouvy / provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR): Požadujeme přístup k určitým údajům, abychom iniciovali nebo realizovali vaši smlouvu se společností ZEISS a partnery společnosti ZEISS.
 • Splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR): Na společnost ZEISS se vztahují zákonné požadavky. Pro splnění těchto požadavků musíme zpracovávat konkrétní údaje.
 • Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f)): Společnost ZEISS zpracovává konkrétní údaje, aby chránila své zájmy nebo zájmy třetích stran. To však platí, pouze pokud v konkrétním případě nemají přednost vaše zájmy.

Kde jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Obvykle jsou vaše údaje zpracovávány na serverech nacházejících se v Německu. Pokud k tomu dáte souhlas, vaše údaje mohou být zpracovávány také v zemích mimo Německo. Uživatelské údaje jsou částečně zpracovávány externími společnostmi.

Přeposílání údajů v rámci skupiny ZEISS (pokud je povoleno), přenos údajů do zahraničí a zpracovávání údajů prostřednictvím externích partnerů je prováděno v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Tyto činnosti jsou zajištěny zákonnými úpravami ochrany osobních údajů, včetně dohod o zpracovávání údajů, standardních smluvních doložek EU a mezinárodních úmluv.

Jaká práva mám?

 • právo na informace
 • právo na námitku, včetně práva odvolat svou námitku
 • právo na vymazání nebo zpřístupnění/přenos informací
 • právo omezit nebo zamezit zpracovávání informací
 • právo na opravu informací
 • právo podat odvolání, také prostřednictvím zodpovědného orgánu dohledu
 • právo zrušit svůj souhlas
 • Právo nepodléhat rozhodnutí plynoucímu výhradně z automatického zpracovávání informací, včetně profilování

V případě jakýchkoli znepokojení ohledně ochrany údajů nás prosím kontaktujte:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Kontakt přes e-mail (žádný důvěrný obsah, prosím): datap rivacy @zeiss .com
Kontakt přes telefon: +49 7364 20-0 (klíčová slova o"chrana údajů)"
Kontakt přes webový formulář: Přejít na formulář

Kdy dojde ke smazání mých osobních údajů?

Vaše osobní údaje mažeme, když už neexistuje účel, pro jaký byly shromážděny, např. informace shromážděné v průběhu plnění smlouvy, jejíž platnost skončila. Abychom vyhověli obchodním či daňovým zákonů a dalším zákonným povinnostem, může být nutné uchovávat vaše osobní údaje i nad rámec účelu, pro který byly shromážděny, případně údaje zpočátku blokovat, aby mohly být použity pro pozdější zpracování. To může být také nutné pro potvrzení, výkon a obhajobu právních nároků.

Jak společnost ZEISS chrání mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou k nám převedeny, jakmile se přihlásíte do oblastí se zvláštní ochranou, např. prostřednictvím ZEISS ID, nebo do on-line obchodů, a jakmile se zapíšete do soutěží nebo když zašlete objednávku. Abychom zajistili, že vaše údaje neskončí ve špatných rukou, jsou šifrovány pomocí standardních a momentálně nejmodernějších metod, např. pomocí SSL šifrování (secure sockets layer). SSL šifrování je ověřená a bezpečná metoda přenosu informací na internetu.

Společnost ZEISS využívá na ochranu osobních údajů svých partnerů a zákazníků také široké škály dalších technických a provozních bezpečnostních opatření. Dohromady s těmito bezpečnostními opatřeními od vás příležitostně můžeme požadovat poskytnutí dokladu totožnosti, než vám k vašim osobním údajům udělíme přístup.

Používá společnost ZEISS soubory cookie?

Společnost ZEISS používá soubory cookie k zajištění co nejvyššího uživatelského pohodlí. Rádi byste se o našem způsobu používání souborů cookie dozvěděli více?

Zjistěte více o souborech cookie a dalších internetových technologiích

Váš účet ZEISS ID

Účet ZEISS ID můžete používat k přihlášení k řadě produktů a služeb společnosti ZEISS. Po registraci jsou vámi dobrovolně zadané údaje použity k vytvoření osobního datového záznamu. Ten nám pomáhá poskytovat produkty a služby lépe přizpůsobené vaší osobě.

Odebrání povolení používat vaše osobní údaje

Pro odebrání povolení používat vaše osobní údaje klikněte na odkaz níže:

Zobrazit odstupovací formulář

Falešné e-maily (spoofing), spam a phising

Dejte si pozor na phisingové útoky a falešné e-maily

ZEISS bohužel patří mezi značky zneužívané pro klamavé účely. Konkrétně to znamená, že uživatelé čas od času obdrží falešné e-maily, které se tváří, jakoby je odeslala společnost ZEISS. Tyto e-maily jsou často vizuálně zpracovány tak, aby vypadaly, že se jedná o sdělení společnosti ZEISS, a v některých případech je obtížné je od skutečných sdělení společnosti ZEISS rozeznat.

Osoby odesílající falešné e-maily se v těchto případech snaží zneužívat důvěry vytvořené mezi společností ZEISS a jejími zákazníky za účelem odcizení citlivých informací (např. přihlašovacích údajů, informací o zákazníkovi, platebních informací) nebo instalace škodlivého softwaru do vašeho počítače nebo chytrého telefonu.

Autorem těchto e-mailů není společnost ZEISS ani je nezasílá, i když je v nich použito naše jméno, aby to tak vypadalo. To bohužel znamená, že společnost ZEISS nad tvorbou a zasíláním nezákonných e-mailů nemá žádnou kontrolu.

Níže uvedené charakteristiky vám pomohou zjistit, zda byl vámi obdržený e-mail skutečně odeslán společností ZEISS:

 • Potvrzovací e-maily a faktury od společnosti ZEISS by se měly týkat pouze položek,. které jste si skutečně objednali.
 • E-maily od společnosti ZEISS by neměly obsahovat žádné tiskové ani gramatické chyby, protože před odesíláním procházejí korekturou.

V některých oblastech našich internetových stránek také poskytujeme informace a odkazy na internetové stránky třetích stran. Činíme tak jen v případě, když jsme pevně přesvědčeni o serióznosti daného poskytovatele. Společnost ZEISS však nenese odpovědnost za ustanovení ohledně ochrany údajů či obsahy daných webových stránek a v tomto ohledu za ně neručí. Tyto externí odkazy jsou označeny následující ikonou:

Jak správně postupovat v případě spamu, phisingu a falešných e-mailů:

 • Podezřelé e-maily doporučujeme okamžitě smazat.
 • Nikdy neotevírejte odkazy nebo přílohy podezřelých e-mailů a nikdy neposkytujte své osobní informace.
 • Také doporučujeme spuštění antivirové kontroly.

Jestliže e-mail obsahuje neobvyklé nebo podezřelé informace týkající se vaší objednávky nebo vašich zákaznických informací, přihlaste se do on-line obchodu, kde jste zadali objednávku. Tam naleznete seznam všech vámi zadaných objednávek spolu s jejich stavem a číslem faktury. Postupujte následovně: manuálně napište adresu konkrétní on-line služby společnosti ZEISS do svého prohlížeče. Manuálním zadáním adresy se vyvarujete rizika otevření podvodných internetových stránek prostřednictvím odkazů z e-mailu.

Tip: Pokud si nejste jisti e-mailem, který jste obdrželi, kontaktujte nás přes náš  kontaktní formulář nebo nám zavolejte či napište.

Nařízení specifická pro jednotlivé země

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Ruské federaci:

Služby zde zmíněné nejsou určeny pro občany Ruské federace, jejichž stálé bydliště se nachází na území Ruska. Pokud jste občanem Ruské federace a vaše trvalé bydliště se nachází na území Ruska, berete na vědomí, že jakékoli a veškeré osobní informace, které poskytujete při používání našich služeb, nám poskytujete na vlastní riziko a že za tyto informace nesete výhradní zodpovědnost. Dále berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS nám udělujete výslovné povolení shromažďovat vaše osobní informace a přenášet je do Spojených států a dalších zemí za účelem zpracování a že společnost ZEISS nemůže zodpovídat za nedodržení kteréhokoli zákona Ruské federace.


Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Čínské lidové republice:

Berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS udělujete svůj výslovný souhlas se shromážděním svých osobních údajů a jejich případným zpracováním a přenosem za hranice Číny.


Následující se vztahuje na uživatele sídlící ve Spojených státech:

Obsah tohoto webu může být používán osobami, které se nachází v konkrétních geografických oblastech (včetně USA). Společnost ZEISS neprohlašuje, že web nebo jeho obsah bude mimo tyto oblasti dostupný nebo vhodný. Přístup na naše internetové stránky nemusí být pro některé osoby určitých zemí zákonný. Pokud naše internetové stránky otevřete v rozporu s právními podmínkami, činíte tak na vlastní popud a zodpovídáte za dodržování příslušných zákonů.

Zákon o transparentnosti státu Kalifornie umožňuje obyvatelům Kalifornie požadovat konkrétní informace o údajích shromažďovaných společností ZEISS a odesílaných třetím stranám pro přímé marketingové účely.

Přejete-li si další informace ohledně toho, čeho se zákon o transparentnosti týká, obraťte se na nás s použitím výše uvedených kontaktních informací nebo nám zašlete požadavek na poskytnutou adresu a napište k němu větu „California Shine the Light Request“, abychom váš požadavek mohli patřičně zařadit. V takovémto případě vyžadujeme vaši poštovní adresu, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

Dodatek k Oznámení o ochraně soukromí dle zákona CCPA

Tohle Oznámení o ochraně soukromí pro obyvatele státu Kalifornie doplňuje informace obsažené v Oznámení společnosti ZEISS o ochraně soukromí a vztahuje se na všechny návštěvníky, uživatele a další, kdo sídlí v Kalifornii. Tohle oznámení přijímáme, abychom vyhověli kalifornskému zákonu o ochraně osobních údajů z roku 2019 (CCPA) a dalším kalifornským zákonům o ochraně osobních údajů. Veškeré termíny vymezené v zákonu CCPA mají stejný význam i v tomto oznámení (jsou-li zde použity).

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Kategorie

Příklady

Shromážděno

A. Identifikátory.

Pravé jméno, přezdívka, poštovní adresa, unikátní osobní identifikátor, on-line identifikátor, IP adresa, e-mailová adresa, název účtu nebo číslo sociálního pojištění.

Ano

B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (občanský zákoník Kalifornie § 1798.80(e)).

Jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, adresa, telefonní číslo, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, profesní minulost, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty či jakékoli další finanční informace.

Ano

C. Chráněné klasifikační znaky dle kalifornského nebo federálního zákona.

Věk (40 let a více), rasa, barva pleti, rodinný původ, národní původ, občanství, náboženství či přesvědčení, rodinný stav, zdravotní stav, fyzické či mentální postižení, pohlaví (včetně genderu, genderové identity, vyjádření pohlavní identity, těhotenství či porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, statusu válečného veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací).

Ne

D. Komerční informace.

Záznamy osobního vlastnictví, zakoupených, získaných či zvažovaných produktů či služeb či další konzumní historie a tendence.

Ano

E. Biometrické informace

Genetické, fyziologické, behaviorální či biologické charakteristiky, např. otisky prstů, používané k získání šablony či dalšího identifikátoru či identifikujících informací.

Ne

F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.

Historie prohlížení, historie hledání, informace o uživatelově používání webu aplikace nebo reklamy.

Ano

G. Geografické lokalizační údaje.

Fyzické umístění či pohyby.

Ano

H. Smyslová data.

Audio z hlasové schránky nebo záznamy hovorů.

Ano

I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.

Informace o stávajícím nebo minulých zaměstnáních, případně pracovní hodnocení.

Ano

J. Neveřejné informace o vzdělání (podle rodinného vzdělávacího práva a zákonu o ochraně osobních údajů (20 U.S.C. oddíl 1232g, 34 C.F.R. část 99)).

Záznamy o vzdělání přímo související se studentem, jež uchovávají vzdělávací instituce nebo subjekty jednající jménem takové instituce, např. známky, opisy, třídní seznamy, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční údaje studentů nebo disciplinární údaje studentů.

Ne

K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Profil odrážející preference, charakteristiky, predispozice osoby.

Ano

Osobní údaje popsané výše a v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nezahrnují: Místní:

 • Veřejně dostupné informace z úředních záznamů.
 • Údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo úhrnné údaje o spotřebitelích.
 • Informace nezahrnuté v zákonu CCPA, např.:
  • Zdravotní nebo lékařské informace, na které se vztahuje zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA) z roku 1996 a kalifornský zákon o důvěrnosti lékařských informací (CMIA) či údaje klinických studií,
  • osobní údaje, na které se vztahují konkrétní zákony o ochraně soukromí konkrétních sektorů hospodářství, včetně zákona o spravedlivém informování o úvěrové spolehlivosti (FCRA), zákona Gramma, Leache a Blileyho (GLBA), kalifornského zákona o ochraně finančních údajů (FIPA), a zákona o ochraně soukromí řidičů z roku 1994.

Jak jsou informace shromažďovány?

Osobní informace jsou shromažďovány z následujících zdrojů:

 • Přímo od spotřebitelů, např. pokud jste se zaregistrovali na našem webu, dobrovolně jste poskytli informace o své osobě.
 • Nepřímo od spotřebitelů, např. když otevřete a/nebo používáte některé z našich on-line služeb, informace jsou shromažďovány.
 • Od našich externích poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby.
 • Od našich externích poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby.

Proč se údaje shromažďují?

Společnost ZEISS shromažďuje osobní údaje pro následující účely:

 1. za účelem poskytování našich produktů a služeb
 2. abychom vyhověli zákonným povinnostem nebo uplatnili naše zákonná práva
 3. pro úvěrové kontroly a zpracovávání plateb
 4. abychom předcházeli podvodům 
 5. pro reklamní a marketingové účely
 6. pro analýzu webu a abychom zlepšili naše internetové stránky
 7. pro soutěžní účely
 8. pro tvorbu zpravodajů a jiných předplatných
 9. pro on-line aplikace
 10. pro účely kontaktování a v kontaktních formulářích
 11. abychom zachovali zabezpečení chráněných oblastí, např. ZEISS ID a pro ověřování
 12. pro objednávky a nákupy
 13. pro správu prodejců a dodavatelů  
 14. pro správu záruk a nároků na servis
 15. pro účely péče a podpory zákazníků
 16. pro provoz a umožnění používání digitálních služeb ZEISS, platforem a aplikací
 17. v rámci výzkumných a vývojových činností, např. klinických studií
 18. pro jakýkoli účel uvedený při shromažďování informací

Odhalení osobních údajů

V posledních 12 měsících jsme třetím stranám pro naše obchodní účely odhalili následující kategorie osobních údajů obyvatel státu Kalifornie, na které se tohle oznámení vztahuje:

A. Identifikátory.
B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (občanský zákoník Kalifornie § 1798.80(e)).
D. Komerční informace
F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.
G. Geografické lokalizační údaje.
H. Smyslová data.
I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.
K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Viz část „Jaké údaje jsou shromažďovány?“ kde naleznete další informace o těchto kategoriích.

Kategorie třetích stran, kterým jsme odhalili osobní údaje pro naše obchodní účely, jsou následující:

 • přidružené a dceřiné firmy společnosti ZEISS
 • prodejci, dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • dealeři a distributoři, kteří slouží jako externí prodejní personál společnosti ZEISS
 • bankovní instituce
 • třetí strany, jež poskytují naše sdělení a produkty
 • ostatní třetí strany (včetně státních úřadů), jak požaduje zákon

Společnost ZEISS úmyslně neshromažďuje ani nezpracovává údaje od dětí mladších 16 let. Pokud se domníváte, že nám osobní údaje zaslalo dítě mladší 16 let, kontaktujte nás prosím, abychom takové údaje mohli odstranit.
 

Práva spotřebitelů

Zákon CCPA uděluje spotřebitelům (občanům státu Kalifornie) konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Máte právo vyžádat si přístup nebo výmaz svých osobních údajů. To se vztahuje na údaje shromážděné, použité, odhalené nebo prodané v posledních 12 měsících (s určitými výjimkami).

Chcete-li těchto práv využít, zašlete nám prokazatelnou žádost spotřebitele. K tomu použijte níže uvedené kontaktní údaje:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo
Kontakt přes e-mail ( prosím důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
on-line formulář
 

Prokazatelnou žádost spotřebitele související s vašimi osobními údaji můžete provést jen vy nebo osoba zaregistrovaná u tajemníka státu Kalifornie, které udělíte oprávnění jednat vaším jménem. Prokazatelnou žádost spotřebitele můžete provést také jménem vašeho nezletilého dítěte.

Prokazatelnou žádost spotřebitele o přístup můžete během období 12 měsíců provést pouze dvakrát. Prokazatelná žádost spotřebitele musí:

 • Uvádět dostatečné informace, podle kterých vás dokážeme adekvátně ověřit jako osobu, o které jsme osobní údaje shromáždili, nebo jako oprávněného zástupce.
 • Dostatečně podrobně popisovat vaši žádost, díky čemuž takovou žádost náležitě pochopíme, vyhodnotíme a odpovíme na ni.

Na vaši žádost nejsme schopni odpovědět ani poskytnout vám osobní údaje, pokud není možné ověřit vaši totožnost nebo oprávnění dané třetí osobě žádat a potvrzovat s vámi související osobní údaje.
 

Zákaz diskriminace

Nebudeme diskriminovat občany Kalifornie, kteří využijí svých práv podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů či poznámek ohledně tohoto oznámení nebo zásadách a praktikách ochrany osobních údajů společnosti ZEISS nás kontaktujte na:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo
Kontakt přes e-mail ( prosím důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
on-line formulář
 

Důležité informace o ochraně vašich údajů

Ochrana vašich osobních údajů

V dnešním propojeném světě jsou neoprávněné pokusy o získání údajů každodenní realitou, které čelí jak jednotlivci, tak firmy. Ochrana údajů před těmito pokusy představuje značnou výzvu.

Ochrana údajů má pro společnost ZEISS vysokou prioritu. Do zajištění bezpečnosti a neustálého sledování našich systémů investujeme čas, energii a peníze. Při používání internetových stránek a platforem společnosti ZEISS nám svěřujete své osobní údaje. Ochrana těchto údajů je pro nás důležitá. Své osobní údaje můžete před neoprávněným přístupem chránit několika způsoby. Níže naleznete informace, jak můžete pomoci zajistit, že vaše informace zůstanou v bezpečí.

Jak mohu chránit své osobní informace?

Obecným pravidlem je chránit informace ve svém počítači a mobilních zařízeních pomocí hesel a PIN kódů, které znáte pouze vy. Také se po používání internetových stránek, platforem a obchodů společnosti ZEISS nezapomínejte odhlásit.

Ujistěte se, že ke každému účtu používáte pouze jedno jedinečné heslo. Nikdy nepoužívejte stejné heslo pro různé poskytovatele služeb nebo on-line portály. Zkontrolujte a ubezpečte se, že hesla, jež používáte na internetových stránkách a platformách ZEISS, nepoužíváte také pro jiné internetové stránky. Pokud ano, doporučuje vám okamžitě změnit všechna hesla používaná na stránkách a platformách ZEISS.

Nezapisujte si hesla na místa, kde by je mohli vidět ostatní. Opakujeme, ujistěte se, že jste jedinou osobou s přístupem k těmto heslům.

Jak si vytvořím bezpečná hesla?

Vaše hesla nesmí být možné snadno uhádnout. Ve svých heslech tudíž nepoužívejte běžná slova používaná každý den, vaše vlastní jméno nebo jména členů rodiny. Pro vyšší bezpečí je vhodné používat kombinace velkých a malých písmen a speciální znaky.

Ještě něco bych měl/a vědět?

Používáte-li k přístupu k webovým stránkám či platformám společnosti ZEISS veřejný počítač, nezapomeňte se po dokončení odhlásit ze svého účtu.

Pokud obdržíte nevyžádané e-maily, které vás žádají o poskytnutí hesla nebo platebních informací, ignorujte je a okamžitě se obraťte na společnost ZEISS (otevřít  kontaktní formulář). My danou záležitost prošetříme.


Oznámení o ochraně osobních údajů

Podrobná verze

Zpracovávání údajů (např. shromažďování, zpracovávání a přenos údajů) je ve společnosti ZEISS prováděno v souladu se zákonem. Osobní informace potřebné pro vaše obchodní transakce ukládáme a předáváme poskytovatelům služeb, kteří se společnosti ZEISS smluvně zavázali v rozsahu potřebném ke zpracování transakcí.

Rozsah

Tohle prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na internetové stránky, domény, platformy sociálních médií a aplikace náležející společnostem korporátní skupiny ZEISS (dále jen ZEISS). Nevztahuje se na internetové stránky společností ZEISS, které např. upravily prohlášení o ochraně údajů a právní poučení z důvodu národní legislativy. Proto se vždy seznamte s příslušnými oznámeními o ochraně údajů a právními poučeními všech internetových stránek ZEISS, které navštívíte, a programů, které používáte.

V některých případech obsahují webové stránky ZEISS také odkazy na webové stránky třetích stran a společností nespadajících do skupiny ZEISS, na které se tohle oznámení o ochraně osobních údajů ani právní poučení nevztahují.

Obecný standard ochrany údajů

Společnost ZEISS je korporací působící v globálním měřítku prostřednictvím svých mezinárodních, právně nezávislých společností, obchodních procesů, řídících středisek a technických systémů.

Při vaší návštěvě našich internetových stránek může dojít ke shromáždění údajů, které mohou být v některých případech osobní povahy. V těchto oznámeních vás upozorňujeme na to, jaké osobní údaje společnosti ZEISS během vaší návštěvy našich internetových stránek shromažďují a jak s těmito údaji nakládáme.

Ochranu vašich osobních informací bereme velice vážně. Vaše osobní údaje shromážděné během návštěvy našich internetových stránek zpracováváme zcela v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Náš přístup k nakládání s osobními údaji se navíc zakládá na principech ochrany údajů EU, které poskytují nejvyšší možnou míru transparentnosti, dodržování práva volby, práv přístupu a přenosu a zákonného zpracování osobních údajů.

Každá firma společnosti ZEISS se řídí právními předpisy na ochraně údajů, které se na ní vztahují. Nakládání s osobními údaji je navíc upraveno směrnicí platnou pro všechny firmy v rámci skupiny ZEISS. Tyto směrnice společnosti ZEISS zajišťují, že vaše údaje budou ze strany firem společnosti ZEISS zpracovány náležitě a v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se osobních údajů. Zároveň jsme naše zaměstnance instruovali, aby se odkazovali na naše pravidla ohledně ochrany údajů a řídili se jimi, kdykoli jsou na kterékoli webové stránce vyžadovány osobní údaje.

V maximálním možném rozsahu přípustném zákonem a s náležitým ohledem na vaše zákonné zájmy vyloučit přenos či používání osobních údajů můžeme vaši adresu a údaje o úvěrové schopnosti přeposlat nebo si je vyžádat od úvěrových agentur za účelem provedení úvěrových kontrol k objednávkám.

V případě objednávek placených fakturou a nákupů na splátky používáme v jednotlivých případech údaje o adrese spolu s dalšími údaji o úvěrové schopnosti k odhadu rizika platebních prodlení.

Společnost ZEISS a další společnosti skupiny ZEISS svým zákazníkům obecně nabízí možnost platby nezabezpečeními platebními metodami (např. na fakturu, na úvěr). Mezi ostatní společnosti spadající do skupiny ZEISS patří mimo jiné:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Společnosti nabízející svým zákazníkům možnost použití nezabezpečených platebních metod mají oprávněný zájem chránit se před platební neschopností. To je obvykle prováděno prostřednictvím kontroly úvěrové schopnosti zákazníka, než je nabídnuta možnost použití nezabezpečené platební metody. V případě uvěrových kontrol má společnost ZEISS právo o zákazníkovi využívat negativní informace o úvěruschopnosti, které sama shromáždí nebo které ji byly poskytnuty jinou společností skupiny ZEISS.

Společnost ZEISS má také právo převádět negativní zákaznické informace o úvěruschopnosti ostatním společnostem skupiny ZEISS, než tyto ostatní společnosti zákazníkovi nabídnou možnost použití nezabezpečené platební metody.

Mezi informace o úvěruschopnosti patří informace o dlužných platbách a informace, které přímo naznačují, že se u zákazníka vyskytuje riziko prodlení vlastních plateb (např. bankrot, dluhové poradenství, odklady platby kvůli platební neschopnosti). Než společnost ZEISS uloží shromážděné negativní informace o nesplacených platbách pro účely převedení těchto informací jiným společnostem skupiny ZEISS, zákazník obdrží oznámení, že tyto informace mohou být přeposlány. Společnost ZEISS má také právo ostatním společnosti skupiny ZEISS převádět informace o mimořádně atypických objednávkách (např. souběžné objednání několika položek se stejnou adresou doručení pomocí různých uživatelských účtů) a využívat informace o mimořádně atypických objednávkách, které obdržela od ostatních společností skupiny ZEISS. Takovéto počínání má zabránit výskytu platebních prodlení a naše zákazníky má chránit před použitím jejich identit k podvodným účelům.

Společnost ZEISS dále může shromažďovat a zpracovávat adresy a informace o objednávkách pro své vlastní marketingové účely. To například znamená, že společnost ZEISS může porovnávat e-mailové adresy shromážděné v průběhu zpracování objednávek s e-mailovými seznamy společnosti Facebook Ireland Limited pro účely zobrazení personalizovaných reklam vlastníkovi dané adresy. Společnost Facebook Ireland Limited však e-mailovou adresu nesmí použít k žádnému jinému účelu než k porovnání s vlastním seznamem adres. Informace jsou třetím stranám zasílány k reklamním účelům pouze v případech, když je to zákonně přípustné.

Upozornění

K používání, zpracovávání a přenosu svých osobních informací se můžete kdykoli ohradit prostřednictvím neformálního psaného dopisu adresovaného společnosti ZEISS nebo prostřednictvím e-mailu (otevřít  odstupovací formulář). Po přijetí vašeho nesouhlasu příslušné informace přestaneme používat, zpracovávat a přenášet pro jiné účely, než pro provedení objednávek a úkonů, které jste si vyžádali. Také vám přestaneme posílat reklamu a propagační materiály.


Odhalení nebo námitka:
Chtěli byste vědět, které z vašich osobních údajů společnost ZEISS zpracovává? Chtěli byste vznést námitku k používání svých osobních údajů? Podle článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a odstavce 34 německého federálního zákona o ochraně osobních údajů z roku 2017 máte na tento požadavek zákonné právo a my vám rádi vyhovíme.

Vyžádat informace

Shromažďování, zpracovávání a přenos osobních informací

Společnost ZEISS vám chce poskytnout co možná nejvíce kontroly nad vašimi osobními informacemi. Přístup na internetové stránky ZEISS je obvykle možný bez nutnosti zadávat jakékoli osobní informace.

V některých oblastech internetových stránek společnosti ZEISS však budete požádáni o poskytnutí osobních údajů za účelem zdokonalování stránek a udržení si kontaktu s vámi. S veškerými osobními údaji, které nám odešlete, je nakládáno jako s důvěrnými a jsou ukládány a zpracovávány výhradně v rozsahu vztahu mezi vámi a společností ZEISS a bez vašeho předchozího schválení nejsou k marketingovým účelům předávány, zveřejňovány či jinak zpřístupňovány třetím stranám mimo skupinu ZEISS.

V rámci našeho poskytování služeb však vaše údaje mohou být za jistých okolností předávány třetím stranám, které jsme do zpracování objednávek zahrnuli, např. obchodním partnerům či poskytovatelům IT služeb. Při předávání osobních údajů těmto třetím stranám se omezujeme na údaje nezbytné pro poskytnutí požadovaných služeb a zaručujeme, že toto předávání probíhá v souladu s nároky kladenými na bezpečnost údajů. Společnosti ZEISS převedou vaše osobní údaje pouze třetím stranám, které se zavázaly k ochraně údajů a ke zpracování vašich údajů v souladu s platnými zákony.

Společnost ZEISS může být nucena zveřejnit vaše informace a související údaje, aby vyhověla právním či úředním vyhláškám. Stejně tak si vyhrazujeme právo na použití vašich údajů za účelem uplatňování či hájení právních nároků.

V případě převzetí či fúze s další společností může být nutné zveřejnit nebo převést vaše údaje potencionálním či skutečným kupujícím. Společnost ZEISS bude v tomto případě usilovat o co možná nejvyšší stupeň ochrany údajů a bude se řídit zákonnými ustanoveními.

Práva dotčených osob

Máte právo kdykoli požádat o informace týkající se osobních údajů, které zpracováváme. Ke zpracovávání těchto informací také můžete podat námitku, případně požádat o omezení rozsahu zpracovávání vašich osobních informací, opravu osobních informací nebo vymazání osobních informací. Upozorňujeme, že společnost ZEISS může vaše osobní údaje vymazat pouze v případě, že neexistují žádná zákonná ustanovení, která vyžadují ukládání těchto informací, nebo v případě, že právo společnosti ZEISS uchovávat tyto informace není nadřazené vašemu právu na jejich vymazání. Dále upozorňujeme, že jakmile požádáte o vymazání svých informací nebo o částečné či plné omezení jejich zpracovávání, nebudete moci dále využívat služeb společnosti ZEISS, ani částečně, ani plně, protože k tomuto je nutné používání vašich osobních informací.

Pokud jsou vaše osobní informace používány společností ZEISS, protože jste souhlasili s jejich používáním nebo protože je to požadováno pro plnění smlouvy, kterou jste se společností ZEISS uzavřeli, můžete si vyžádat kopii informací, které jste společnosti ZEISS zpřístupnili. Svůj požadavek zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu. Nezapomeňte uvést, o kterých údajích či činnostech zpracování informace požadujete, v jakém formátu byste si dané informace přáli obdržet a zda takovéto informace mají být odeslány vám nebo jinému příjemci. Společnost ZEISS vaši žádost pečlivě přezkoumá a informuje vás o nejlepším způsobu realizace.

Nesdílení svých osobních údajů s dalšími si můžete u společnosti ZEISS vyžádat také v následujících případech:

 1. Pokud tvrdíte, že osobní informace držené společností ZEISS nejsou pravdivé (zpracovávání informací však v tomto případě bude omezeno pouze po dobu potřebnou pro ověření přesnosti dotyčných informací společností ZEISS). 
 2. Pokud neexistuje žádný právní základ pro zpracovávání vašich osobních informací společností ZEISS a pokud požádáte společnost ZEISS, aby se zpracováváním vašich informací přestala. 
 3. Pokud společnost ZEISS již nepotřebuje vaše osobní informace, ale vy tvrdíte, že společnost ZEISS musí tyto informace uchovávat, aby bylo možné vznášet nebo uplatňovat právní nároky nebo aby bylo možné bránit nároky třetích stran.
 4. Pokud vznesete námitku ke zpracovávání vašich osobních informací společností ZEISS (na základě legitimního zájmu společnosti ZEISS) po dobu potřebnou pro ověření, zda zájem společnosti ZEISS na zpracovávání vašich osobních informací je nadřazený nebo zda existuje zákonný požadavek na uchovávání těchto informací.

Otevřít formulář

 

Osobní údaje dětí:
Společnost ZEISS úmyslně neshromažďuje ani nezpracovává osobní informace dětí mladších 16 let, případně jak vyžadují místní zákony, s výjimkou internetových stránek určených konkrétně pro děti. Společnost ZEISS na těchto webových stránkách dodržuje veškeré platné zákony na ochranu osobních údajů.

Dodržování předpisů

Společnost ZEISS a její produkty, služby a technologie podléhají nařízením o vývozu různých zemí, včetně zemí Evropské unie a Spojených států. Berete na vědomí, že společnost ZEISS je v souladu s platnými nařízeními o vývozu, obchodními sankcemi a embargy nucena podniknout kroky, aby zabránila společnostem, organizacím a stranám uvedeným v seznamu sankcí v pořizování konkrétních produktů, technologií a služeb přes internetové stránky ZEISS nebo distribuční kanály kontrolované společností ZEISS. Mezi tato opatření může spadat:

 1. automatické porovnání uživatelských registračních informací popsaných v tomto prohlášení a dalších informací souvisejících s identitou uživatele s platným seznamem sankcí;
 2. pravidelné nebo opakované porovnávání těchto informací, protože seznamy sankcí bývají aktualizovány nebo protože uživatel aktualizuje své informace;
 3. blokování přístupu k službám a systémům společnosti ZEISS, pokud je uživatel nalezen v příslušném seznamu sankcí;
 4. navazování kontaktu s uživatelem v případě, že jsou jeho či její informace nalezeny v seznamu sankcí, za účelem ověření jeho či její identity.

Dále berete na vědomí, že informace potřebné pro provedení činností v souladu s vaším rozhodnutím o zpracovávání či používání vašich informací nebo rozhodnutím přijímat marketingové či propagační materiály od společnosti ZEISS (bez ohledu na zemi, ve které se příslušná společnost ZEISS nachází, a zda jste poskytli svůj výslovný souhlas nebo námitku k příjmu marketingových a propagačních materiálů) mohou být společnostmi skupiny ZEISS uchovávány a vzájemně vyměňovány v míře požadované zákonem.

Oprávněný zájem společnosti ZEISS

Každá z položek uvedených níže představuje případ, kdy má společnost ZEISS oprávněný zájem na zpracovávání a používání vašich osobních informací. Pokud se zpracováváním a používáním svých informací společností ZEISS těmito způsoby nesouhlasíte, můžete k nim podat námitku.

Otevřít formulář

Průzkumy a dotazníky
Společnost ZEISS vás může požádat o účast na zákaznickém průzkumu. Dotazníky používané v těchto průzkumech jsou navrženy tak, aby na otázky bylo možné odpovědět bez poskytnutí osobních informací. Jakékoli osobní informace poskytnuté v rámci dotazníku či průzkumu však společnost ZEISS může použít ke zlepšení svých produktů a služeb.

Tvorba anonymizovaných datových záznamů
Společnost ZEISS může anonymizovat osobní informace, kterých se týká toto prohlášení o ochraně údajů, za účelem tvorby anonymizovaných datových záznamů, jež mohou být použity ke zlepšení produktů a služeb ZEISS a také produktů a služeb propojených společností.

Záznam telefonických rozhovorů a konverzací na chatu pro účely zlepšování kvality služeb
Společnost ZEISS může nahrávat telefonické konverzace a konverzace na chatu pro účely zlepšování kvality svých služeb. Proces nahrávání započne, jakmile o něm budete informováni v průběhu konverzace.

Abyste měli k dispozici aktuální informace o nových produktech a službách a pro účely shromažďování zpětné vazby zákazníků
V rámci vašeho zákaznického vztahu se společností ZEISS vás společnost ZEISS může informovat v rozsahu povoleném zákonem o svých produktech a službách (např. webináře, semináře a události), které jsou jsou povahou podobné produktům a službám ZEISS, které jste si již zakoupili nebo které používáte, případně o přímo souvisejících produktech a službách. Společnost ZEISS vás navíc může kontaktovat za účelem získání zpětné vazby k produktům, službám, seminářům, webinářům nebo událostem, které jste si zakoupili nebo je navštívili, a to za účelem zlepšení daných produktů, služeb, webinářů, seminářů nebo událostí.

Informace o zabezpečení údajů

Společnost ZEISS si je vědoma toho, jak důležité je, aby informace, které nám poskytujete prostřednictvím internetu, byly zpracovávány diskrétně a aby byly chráněny. Bezpečnost údajů na našich internetových stránkách je pro nás tou nejvyšší prioritou. Vynaložili jsme proto velké úsilí pro zajištění účinnosti našich on-line bezpečnostních opatření. Základní datové přenosy na internetových stránkách ZEISS jsou z tohoto důvodu zašifrované. Společnost ZEISS usiluje o průběžnou aktualizaci své šifrovací technologie v souladu s technickým pokrokem, aby mohla zajistit důvěrné zacházení s údaji, které jste nám přes internet zaslali.

Pro ověření používáme různé technologie, abychom zjednodušili navigaci a zlepšili použitelnost. Mezi tyto technologie patří soubory cookie, které měří používání a efektivitu webové stránky. Soubor cookie je datová položka, kterou internetová stránka zasílá vašemu prohlížeči. Takový soubor je uložen ve vašem systému a použit k jeho identifikaci (viz. Soubory cookie, sledování návštěvnosti internetových stránek a webová analytika).

IP adresy návštěvníků jsou zachyceny na našich internetových stránkách pro účely analýzy poruch, pro správu internetové stránky a pro získávání demografických informací. IP adresy a další údaje, jež jste nám na této internetové stránce či jiným požadovaným způsobem poskytli, dále využíváme i proto, abychom zjistili, které z našich internetových stránek jsou navštěvovány a jaká témata návštěvníky zajímají.

Soubory cookie, sledování návštěvnosti internetových stránek a webová analytika

Online služby ZEISS používají soubory cookie, pixely a další podobné technologie (souhrnně "cookies"), které umožňují rozpoznat váš prohlížeč nebo vaše zařízení a dozvědět se více o vašich zájmech, aby vám byly poskytnuty důležité funkce a služby, jakož i pro jiné účely.

Díky souborům cookie můžete využít mnoho našich nabídek (služeb/funkcí). Pokud nepovolíte umístění souborů cookie nebo odmítnete soubory cookie jiným způsobem, není například možné využívat některé naše online služby nebo používat jiné produkty a služby, vyžadující cookies.

Schválení externí poskytovatelé (třetí strany) mohou také umísťovat soubory cookie při vaší interakci se službami ZEISS. Externí poskytovatelé zahrnují vyhledávače, poskytovatele služeb měření a analýzy, sítě sociálních médií a reklamní společnosti. Třetí strany používají soubory cookie k poskytování obsahu, včetně reklam, který je relevantní pro vaše zájmy, k měření účinnosti svých reklam a k poskytování služeb jménem společnosti ZEISS. Další informace o třetích stranách, které mohou umísťovat soubory cookie, naleznete v oddíle „Partneři“ v části „Technologie sledování a cookies“.

V některých případech lze shromážděné údaje použít k identifikaci návštěvníka. Shromážděné údaje se používají ke zlepšení nabídek nebo oslovení zákazníků. Adresy IP jsou obecně zkráceny nebo zpracovány pouze v anonymní podobě.

Soubory cookie lze podle jejich funkce a účelu seskupit do několika kategorií: nezbytně nutné soubory cookie, funkční soubory cookie, výkonnostní nebo analytické soubory cookie, soubory cookie určené pro marketingové účely a soubory cookie sociálních médií.

Nezbytně nutné soubory cookie
Nezbytně nutné soubory cookie jsou zapotřebí, aby vám umožnily navigaci internetovými stránkami a využívání zabudovaných funkcí. Bez těchto souborů cookie nelze zaručit funkčnost internetové stránky. To znamená, že určité činnosti provedené uživatelem (např. vložení textu, možnosti konfigurace) nejsou při přechodu uživatele na další stránky daného webu uloženy.

Funkční soubory cookie
Funkční soubory cookie umožňují internetové stránce ukládat informace poskytnuté uživatelem (např. uživatelské jméno, jazyk, aktuální umístění) pro zlepšení zkušenosti prohlížení webu a přizpůsobení funkčnosti webu. Internetová stránka například může uživateli zobrazovat místní informace o cenách, pokud je použit soubor cookie sloužící k uložení regionu, v němž se uživatel nachází. Funkční soubory cookie jsou používány také k provádění příkazů, např. k přehrávání videí. Tyto soubory cookie shromažďují informace v anonymizované podobě a nelze je použít ke sledování vašeho používání jiných internetových stránek.

Výkonnostní soubory cookie
Výkonnostní soubory cookie jsou používány ke shromažďování informací o tom, jak je internetová stránka používána (např. informace o tom, které stránky návštěvník navštěvuje nejčastěji nebo zda se návštěvníkovi zobrazí chybové zprávy). Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci uživatele. Shromážděné informace jsou spojeny a anonymizovány. Tyto soubory cookie se používají výhradně ke zlepšení funkčnosti internetových stránek a tím také uživatelské zkušenosti.

Soubory cookie pro marketingové účely
Soubory cookie pro marketingové účely se používají k zobrazení reklam, které jsou pro uživatele relevantní a odpovídají jejich zájmům. Tyto soubory jsou také používány k omezení počtu impresí reklamy a k měření účinnosti reklamních kampaní. Soubory cookie pro marketingové účely zaznamenávají, jestli uživatel stránku navštívil či nikoli. Tyto informace pak mohou být sdíleny mezi zadavateli reklamy. Tyto soubory cookie se používají k navýšení relevantnosti reklamy a jsou propojeny s funkcemi stránky třetích stran.

Sociální média
Používáme například soubory cookie sociálních médií pro aktivaci ikon pluginů sociálních médií. To také umožňuje přístup k sociálním médiím a surfování na našich i jiných webových stránkách může být sledováno provozovatelem sociální sítě.

Pokud si přejete upravit, omezit nebo se ohradit proti používání souborů cookie nebo analýze vašeho chování při prohlížení internetu, případně pokud si přejete svou námitku stáhnout, nastavení každé internetové stránky je ve většině standardních prohlížečů možné změnit následujícím způsobem:

 • Chrome: Klikněte na ikonu zámku vedle adresního řádku (na stránkách s certifikací SSL) nebo na ikonu s informacemi (i).
 • Firefox: Klikněte na ikonu vedle webové adresy a zvolte „Možnosti“. Správa souborů cookie se nachází pod záložkou „Soukromí &a zabezpečení“.
 • Internet Explorer: Klikněte na ikonu ozubeného kola a poté zvolte „Rozšiřující nastavení“ >a „Možnosti internetu“. Otevřete záložku „Soukromí“. Možnosti správy souborů cookie se nachází pod možností „Pokročilé“.

Můžete také spravovat cookies prohlížeče pro nejběžnější webové prohlížeče pomocí nastavení prohlížeče. Funkce nápovědy většiny webových prohlížečů vysvětluje, jak zabránit tomu, aby váš prohlížeč akceptoval nové soubory cookie, jak vás prohlížeč může upozornit, když obdržíte nový soubor cookie, jak vypnout soubory cookie a kdy skončí platnost souborů cookie. Když deaktivujete všechny soubory cookie ve vašem prohlížeči, ZEISS ani třetí strany nebudou předávat cookies do vašeho prohlížeče. Pokud to však uděláte, budete možná muset ručně upravovat některá nastavení při každé návštěvě webové stránky a některé funkce a služby nemusí fungovat.

Jak společnost ZEISS používá soubory cookie?

Soubory cookie se používají k průzkumu přístupu k našim online službám a k implementaci funkcí určených pro sociální média a marketing. Informace také předáváme našim partnerům pro účely analýzy, marketingu a sociálních médií. Naši partneři mohou tyto informace sloučit s dalšími vámi poskytnutými údaji nebo s jinými údaji, které shromáždili prostřednictvím svých služeb. Můžete v různé míře odmítnout toto použití. Zvolte prosím své osobní preference.

Společnost ZEISS používá soubory cookie několika způsoby a pro následující účely:

 • Pro vaše ověření a identifikaci, když používáte jednu z našich internetových stránek nebo aplikací, abychom vám mohli poskytnout služby, jež jste si vyžádali.
 • Abychom vám zpřístupnili ZEISS internetové stránky a aplikace, které používáte.
  Abychom uložili vaše nastavení nebo zaznamenali čas, kdy jste přestali internetové stránky nebo aplikace společnosti ZEISS používat.
 • Abychom změřili míru vašeho používání internetových stránek nebo aplikací společnosti ZEISS za účelem jejich zlepšování, úpravy a přizpůsobení vašim zájmům.
 • Abychom pochopili, jaké jsou pravděpodobně vaše zájmy, a mohli vám tak při vaší návštěvě internetových stránek společnosti ZEISS představit relevantní informace.
 • Jakýkoli obsah, včetně reklam, který je relevantní pro vaše zájmy na webových stránkách ZEISS a webových stránkách třetích stran a který vytváří přehledy. To nám umožňuje měřit a analyzovat výkonnost našich služeb.
 • Zabraňuje podvodům a zvyšuje bezpečnost.
 • Provádí výzkum a diagnostiku s cílem zlepšit obsah, produkty a služby.

Služba Google Analytics

Tyto internetové stránky částečně využívají Google Analytics, což je služba analýzy webu vytvořená společností Google Inc., která sídlí na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy (dále jen „Google“). Pro tento účel služba Google Analytics využívá soubory cookie, tj. textové soubory ukládané v počítači, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Zpravidla jsou údaje o vašem prohlížení těchto internetových stránek získané pomocí souborů cookie přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Vaši IP adresu však společnost Google zkrátí, pokud je na internetové stránce aktivována IP anonymizace. To platí v členských zemích EU či v jiných signatářských zemích, jež podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa se na server společnosti Google v USA převede a zkrátí jen ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto údaje využívá k vyhodnocování vaší návštěvnosti této webové stránky, k sestavování zpráv ohledně aktivit na této webové stránce a k tomu, aby provozovateli webové stránky poskytla další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Jiné údaje společnost Google s IP adresou odeslanou vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nepropojí. Uložení souborů cookie můžete zabránit náležitým nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce webové stránky společnosti ZEISS. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google získávala a zpracovávala údaje vygenerované souborem cookie spojeným s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy), a to stažením a instalací přídavného modulu prohlížeče, který je vám k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naše podmínky používání i prohlášení o ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies.

Společnost Google na tyto internetové stránky přidala kód s označením „anonymizeIp“, který slouží k anonymní identifikaci IP adres.

Na našich webových stránkách používáme funkci opětovného marketingu (remarketingu) a Google AdWords společnosti Google Inc (dále jen „Google“). Tato funkce zobrazuje návštěvníkům webu reklamu, která souvisí s jejich zájmy v rámci reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být uživateli zobrazeny reklamy související s obsahem, který si dříve uživatel prohlížel na jiných stránkách využívajících funkce opětovného marketingu Google. Podle informací poskytnutých společností Google během tohoto procesu nedochází ke shromažďování osobních informací. Pokud si nepřejete, aby společnost Google této funkce opětovného marketingu využívala, lze ji obvykle deaktivovat změnou nastavení zde http://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete používání cookies pro cílenou reklamu zakázat na stránce sdružení Advertising Network Initiative podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads. http://www.google.com/privacy/ads/.

Pokud jste se na naši stránku dostali prostřednictvím reklamy Google, může Google AdWords uložit do vašeho počítače soubor cookie. Nemůže vás zpětně vysledovat jako osobu. Informace shromážděné pomocí tohoto tzv. "konverzního cookie" se používají k vytváření statistiky pro sledování konverzí. Znamená to, že se dozvíme, kolik uživatelů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google a případně zakoupí produkt. Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete pro sledování konverzí zakázat cookies nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z příslušné domény: Google AdWords: googleadservices.com

Často používáme funkci Google Signals služby Google Analytics, aby se zajistilo, že máte optimální uživatelskou zkušenost pro všechna koncová zařízení.

DoubleClick Floodlight

Používáme službu DoubleClick Floodlight, což je on-line reklamní program společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Služba Google Floodlight nám umožňuje sledovat a zaznamenávat akce uživatelů, kteří navštíví naše internetové služby, poté co si zobrazili nebo klikli na jednu z našich reklam. K tomuto účelu jsou v rámci naší on-line služby nastavovány tzv. floodlight tagy nebo pixely návštěvníků a soubory cookie (tzv. soubory cookie DoubleClick). Službu Google Floodlight používáme ke stanovení účinnosti našich on-line kampaní s ohledem na podmínky prodeje a aktivitu uživatelů v rámci našich internetových služeb. Tyto soubory cookie a tagy neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají pro osobní identifikaci.

Další informace o službě Google Floodlight a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webu http://www.google.com/privacy/ads/.

Chcete-li podat námitku proti budoucí analýze údajů popsaných výše, nainstalujte si nabízený plug-in na adrese https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=en.
 

Adobe Target

Adobe Target používá kvantitativní metody k zachycení chování uživatelů. Neshromažďujeme ani nezpracováváme kompletní IP adresu nebo jakékoli údaje, které by mohly identifikovat konkrétní osobu. Abdobe používá soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Ty první jmenované se ukládají v zařízení jen dočasně po dobu vašeho používání našich webových stránek. Trvalé soubory cookie se používají k záznamu informací o návštěvnících, kteří naše webové stránky navštěvují opakovaně.

Adobe Target používáme pro účely přizpůsobení uživateli jen po vašem předchozím schválení. Svůj souhlas můžete udělit v našem systému pro správu souhlasů buď během první návštěvy portálu prostřednictvím banneru pro udělení souhlasu, nebo kdykoli v nastavení souborů cookie, které je k dispozici prostřednictvím odkazu na konci každé stránky portálu. Svůj souhlas můžete upravovat nebo do budoucna odvolat.

Informace o ochraně osobních údajů aplikací Adobe Target naleznete zde.

Doporučení přizpůsobená na míru

K tvorbě a aktualizaci uživatelských profilů používáme software. Tento proces zahrnuje používání souborů cookie pro účely sledování na internetové stránce. Neznámí návštěvníci jsou registrováni jako anonymní.

V některých případech používáme metody přesměrování, které zaručují označení návštěvníků našich internetových stránek, aby jim na jiných internetových stránkách mohly být představeny cílené informace. Tyto informace nemohou být použity k identifikaci jednotlivců a mohou být kdykoli deaktivovány změnou nastavení zobrazení nebo nastavení soukromí ve vašem prohlížeči.

V některých případech používáme funkci opětovného marketingu společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazení reklamy návštěvníkům webu, která souvisí s jejich zájmy v rámci reklamní sítě Google. Pro tyto účely je v prohlížeči návštěvníka uložen soubor cookie, jenž umožňuje identifikaci uživatele, když navštíví web, který je součástí reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být uživateli zobrazeny reklamy související s obsahem, který si dříve uživatel prohlížel na jiných stránkách využívajících funkce opětovného marketingu Google. Podle informací poskytnutých společností Google během tohoto procesu nedochází ke shromažďování osobních informací. Pokud si nepřejete, aby společnost Google této funkce opětovného marketingu využívala, lze ji obvykle deaktivovat změnou nastavení zde http://www.google.com/settings/ads.

Prostřednictvím funkce opětovného marketingu společnosti Google a funkce „podobné publikum“ vám při návštěvě stránky v rámci tzv. sítě Google „Display Network“ může být zobrazena reklama společnosti ZEISS přizpůsobená vaší osobě a vašim osobním zájmům. Také můžete kdykoli deaktivovat soubory cookie používané v rámci tohoto procesu změnou nastavení zobrazení nebo změnou nastavení soukromí ve svém prohlížeči.

Používání přídavných modulů sociálních sítí

Některé internetové stránky společnosti ZEISS obsahují následující tlačítka přídavných modulů sociální sítí:

Pokud se tato tlačítka objeví na webové stránce, nedochází k nastolení kontaktu se servery sociálních sítí Facebook, Google+ či Twitter Pro aktivaci připojení a navázání komunikace se sociálními sítěmi Facebook, Google+ a Twitter je nutno nejprve udělit váš souhlas kliknutím na tato tlačítka.

Pokud jste již do vámi vybrané sociální sítě přihlášeni, stane se tak, aniž by se otevíralo další okno. Protože je tento přenos přímý, o přenesených údajích nemáme žádné informace. Přenesena je skutečnost, že jste příslušnou stránku spustili. Pokud jste zároveň přihlášeni do sítě Facebook & či jiné služby sociálních médií, tato informace je přidělena vašemu účtu na sociální síti a je tudíž spojena s vámi jako jednotlivcem.

Pro informace o dalším používání a ukládání vašich osobních údajů sítěmi Facebook, Google+ a Twitter doporučujeme přímo kontaktovat tyto sociální sítě. Stejně tak lze sociální přídavné moduly zablokovat, a to prostřednictvím prohlížeče, který tyto doplňky využívá.

Facebook

Pro optimalizaci našich reklamních nabídek využíváme na našich webových stránkách služby Facebooku "Customer Audience" a "Facebook Pixel" za předpokladu, že jste udělili příslušný souhlas.
Další informace o těchto službách Facebooku a o ochraně osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“) naleznete na adresehttps://www.facebook.com/privacy/explanation.
Používáte-li uživatelský účet na Facebooku, Facebook Pixel na našich webových stránkách to rozpozná podle souboru cookie Facebooku. Pomocí něho se přenášejí shromážděné údaje o využití na Facebook pro účely analýzy a marketingu. Za určitých okolností může služba Facebook Pixel povolit sledování na dalších webových stránkách. Tato shromážděná data a jejich další zpracování a použití Facebookem můžete ověřit a/nebo deaktivovat přímo na Facebooku. Prostřednictvím služby Facebook Pixel jsou na Facebook přenášeny následující údaje:

 • Informace záhlaví protokolu HTTP (včetně IP adresy, informací o webovém prohlížeči, umístění webové stránky, dokumentu, URL adresy webové stránky, uživatelského agentu webového prohlížeče a data a času použití)
 • Data specifická pro Pixel: zahrnují ID Pixelu a údaje cookie Facebooku, včetně vašeho ID Facebooku (tato data se používají pro přiřazení událostí ke konkrétnímu reklamnímu účtu Facebooku a k uživateli na Facebooku)
 • Další informace o vaší návštěvě našich webových stránek, jakož i standardní a vlastní datové události.
  • Udělené zakázky (prodejní transakce)
  • Provedené registrace a zkušební předplatné
  • Vyhledávané produkty, žádost o informace o produktu

Výše uvedené zpracování dat platí pouze pro uživatele, kteří mají účet na Facebooku nebo si vyžádali facebookovou stránku partnera (kde byl nastaven soubor cookie). Přehrávání reklamy na facebookových (partnerských) stránkách prostřednictvím služby "Customer Audience" se netýká uživatelů, kteří nejsou členy Facebooku. Pokud ID Facebooku obsažené v souboru cookie Facebooku může být přiděleno uživateli Facebooku, Facebook přiřadí tohoto uživatele cílové skupině ("Custom Audience") podle námi definovaných relevantních pravidel. Používáme takto získané informace pro zobrazování reklam na facebookových (partnerských) stránkách nebo na jiných webových stránkách. Jestliže chcete odmítnout používání služby Facebook Pixel, můžete na Facebooku nastavit cookie pro odhlášení nebo zakázat JavaScript ve vašem prohlížeči. Další informace a možnosti konfigurace pro ochranu vašeho soukromí v rámci reklamních aktivit jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, které naleznete mimo jiné na adresehttps://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences .

LinkedIn Analytics, LinkedIn Ads, LinkedIn Conversion-Tracking

Na našich webových stránkách používáme technologii sledování konverzí a funkci retargetingu společnosti LinkedIn. Tato technologie umožňuje návštěvníkům této webové stránky přehrávat personalizované reklamy na LinkedIn. Je také možné vytvářet anonymní přehledy o výkonu reklam a informace o interakcích na webových stránkách. Za tímto účelem je na této webové stránce uveden tag LinkedIn Insight, který vytvoří spojení se serverem LinkedIn, pokud navštívíte tuto webovou stránku a zároveň jste přihlášeni na účet LinkedIn. Další informace o shromažďování a používání údajů, o možnostech a právech na ochranu vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pokud jste přihlášeni do služby LinkedIn, můžete sběr dat kdykoli deaktivovat na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Používání Twitteru a sledování konverzí na Twitteru

Pokud udělíte svůj souhlas, používáme na našich stránkách pixel chování návštěvníků společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“). Pomáhá nám sledovat chování uživatelů, jakmile si prohlédnou nebo kliknou na reklamu Twitteru. Pro statistické účely a průzkum trhu pak můžeme stanovit účinnost reklam Twitteru. Údaje zachycené tímto způsobem jsou pro nás anonymní, což znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Twitter, o čemž vás informujeme podle našeho vědění. Twitter může tyto údaje propojit s vaším účtem na Twitteru a také je použít pro své vlastní marketingové účely v souladu se směrnicí na ochranu osobních údajů společnosti Twitter https://twitter.com/privacy. Můžete povolit, aby Twitter a příslušní partneři umísťovali reklamy na Twitter a mimo něj. Pro tyto účely může být ve vašem počítači uložen soubor cookie. 

Pro konkrétní informace o sledování konverzí a nastavení ochrany údajů pro přizpůsobené reklamy viz https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Používáním Twitteru a funkce „re-tweet“ jsou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a odhaleny ostatním uživatelům. Při tom jsou společnosti Twitter odesílána data. Upozorňujeme, že jakožto poskytovatelé webových stránek nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat nebo jejich používání společností Twitter. Další informace o této problematice naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů si můžete změnit na stránkách Twitteru v nastavení účtu http://twitter.com/account/settings.
Tohle prohlášení mohou odeslat pouze uživatelé starší 16 let. Pokud jste mladší, požádejte svého rodiče nebo zákonného zástupce o radu.  

Hotjar

Na našem webu používáme analytický software společnosti Hotjar Ltd., a to abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a dokázali optimalizovat nabídku na tomto webu, pokud jste k tomuto udělili svůj souhlas Hotjar nám umožňuje měřit a hodnotit uživatelské chování (kliknutí, pohyby myší, výška rolování) na našich webových stránkách. Informace o vaší návštěvě našeho webu, které generuje sledovací kód a soubory cookie, jsou přenášeny na server společnosti Hotjar v Irsku, kde jsou také ukládány. 

Informace o vaší návštěvě našeho webu, které generuje sledovací kód a soubory cookie, jsou přenášeny na server společnosti Hotjar v Irsku, kde jsou také ukládány.

 • IP adresa vašeho zařízení (shromážděná a uložená v anonymizované podobě)
 • vaše e-mailová adresa, včetně křestního jména a příjmení, pokud jste nám je prostřednictvím našeho webu poskytli.
 • velikost obrazovky vašeho zařízení.
 • typ zařízení a informace o prohlížeči
 • geografická poloha (pouze země)
 • preferovaná jazyková verze našich webových stránek
 • data protokolu

Je-li používána služba Hotjar, náš server automaticky shromažďuje následující informace:

 • odkazující doména
 • navštívené webové stránky
 • geografická poloha (pouze země)
 • preferovaná jazyková verze našich webových stránek
 • datum a čas přístupu na web

Hotjar tyto informace používá k vyhodnocení vaší návštěvy našeho webu a vytváří hlášení o používání a také hodnotí ostatní služby související s používáním webové stránky a provádí internetové hodnocení webové stránky.

Za účelem poskytování služeb využívá Hotjar také služby externích společností, např. Google Analytics a Optimizely. Tyto externí společnosti mohou ukládat informace, které váš prohlížeč odesílá v rámci návštěvy webu, např. soubory cookie nebo IP požadavky. Pro další informace, jak služby Google Analytics a Optimizely ukládají a používají data, si přečtěte jejich příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie používané službou Hotjar mají různou „životnost“. U některých je to až 365 dnů, jiné jsou platné pouze během aktuální návštěvy.

Shromažďování údajů službou Hotjar můžete zrušit kliknutím na následující odkaz, kde postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out.

Outbrain

Tento web používá technologii společnosti Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Díky tomu je možné cílit reklamy nebo shromažďovat analytické údaje o uživatelích internetu, které již naše nabídky na našich partnerských webových stránkách zaujaly. Tato technologie je závislá na souborech cookie provádějících analýzu chování uživatelů. Tato reklama se zobrazí pouze prostřednictvím technologie Outbrain, a to buď na Outbrain Engage, nebo Outbrain Extended Network. Pokud si nepřejete, aby se vám zobrazovala reklama vycházející z vašich zájmů, můžete ji zablokovat zde.

Taboola

Tento web používá technologii pro odhalení obsahu společnosti Taboola, aby vám doporučil ostatní internetový obsah, který by vás mohl zajímat. K provedení těchto doporučení Taboola shromažďuje s pomocí souborů cookie a obdobných technologií informace o vašem zařízení a vašem chování na tomto webu (a dalších partnerských webech). Tato technologie také umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům v rámci reklamní sítě Taboola, pokud uživatel byl v kontaktu s pixelem společnosti Taboola. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Taboola, případně klikněte sem pro odhlášení.

Partneři poskytující technologie sledování a cookie

Adresy a zásady ochrany osobních údajů našich partnerů poskytujících technologie sledování a cookies

Google
Google Germany GmbH
ABC-Str.19
20354 Hamburg

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms

Marketo
Marketo EMEA Ltd.
Cairn House
South County Business Park
Leopardstown Road
Dublin 18, Irsko
https://documents.marketo.com/de/legal/datenschutz

Facebook
Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irsko
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Siteimprove
Siteimprove GmbH
Kurfürstdamm 56
10707 Berlín
https://siteimprove.com/en/privacy

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Irsko
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Hootsuite
5 E 8th Ave,
Vancouver, BC V5T 1R6,
Kanada
https://hootsuite.com/de/legal/privacy

Entergon
entergon GmbH & Co. KG
Wilhelmstrasse 14A
61381 Friedrichsdorf
https://entergon.de/datenschutz

Searchmetrics
Searchmetrics GmbH
Greifswalder Strasse 212
10405 Berlín
https://www.searchmetrics.com/de/datenschutz

TeamViewer
TeamViewer GmbH
Jahnstr. 30
73037 Göppingen
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung

Gotowebinar
LogmeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2, Irsko
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy

Salesforce
Salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Str. 31
80636 Mnichov
https://www.salesforce.com/de/company/privacy

Wistia
Wistia Inc.
17 Tudor Street
Cambridge, Massachusetts, 02139 USA
https://wistia.com/privacy

Rebrandly
Rebrandly Ltd.
31 Westland Square
Dublin 2, Irsko
https://www.rebrandly.com/privacy-policy

Hotjar Ltd.
3 Lyons Range
20 Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Malta, Evropa
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Twitter Inc.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco CA 94103
https://twitter.com/de/privacy

Outbrain
39 W 13th Street
New York
NY 10011
USA

Taboola Europe ltd.
Aldgate House
33 Aldgate High St
London EC3N 1DL
England

Adobe Systems Inc.
345 Park Avenue,
San Jose,
CA 95110-2704 USA
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Nařízení specifická pro jednotlivé země

Ruská federace

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Ruské federaci:

Služby zde zmíněné nejsou určeny pro občany Ruské federace, jejichž stálé bydliště se nachází na území Ruska. Pokud jste občanem Ruské federace a vaše trvalé bydliště se nachází na území Ruska, berete na vědomí, že jakékoli a veškeré osobní informace, které poskytujete při používání našich služeb, nám poskytujete na vlastní riziko a že za tyto informace nesete výhradní zodpovědnost. Dále berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS nám udělujete výslovné povolení shromažďovat vaše osobní informace a přenášet je do Spojených států a dalších zemí za účelem zpracování a že společnost ZEISS nemůže zodpovídat za nedodržení kteréhokoli zákona Ruské federace.

Čínská lidová republika

Následující se vztahuje na uživatele sídlící v Čínské lidové republice:

Berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS udělujete svůj výslovný souhlas se shromážděním svých osobních údajů a jejich případným zpracováním a přenosem za hranice Číny.

USA

Následující se vztahuje na uživatele sídlící ve Spojených státech:

Obsah tohoto webu může být používán osobami, které se nachází v konkrétních geografických oblastech (včetně USA). Společnost ZEISS neprohlašuje, že web nebo jeho obsah bude mimo tyto oblasti dostupný nebo vhodný. Přístup na naše internetové stránky nemusí být pro některé osoby určitých zemí zákonný. Pokud naše internetové stránky otevřete v rozporu s právními podmínkami, činíte tak na vlastní popud a zodpovídáte za dodržování příslušných zákonů.

Zákon o transparentnosti státu Kalifornie umožňuje obyvatelům Kalifornie požadovat konkrétní informace o údajích shromažďovaných společností ZEISS a odesílaných třetím stranám pro přímé marketingové účely.

Přejete-li si další informace ohledně toho, čeho se zákon o transparentnosti týká, obraťte se na nás s použitím výše uvedených kontaktních informací nebo nám zašlete požadavek na poskytnutou adresu a napište k němu větu „California Shine the Light Request“, abychom váš požadavek mohli patřičně zařadit. V takovémto případě vyžadujeme vaši poštovní adresu, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

Dodatek k Oznámení o ochraně soukromí dle zákona CCPA

Tohle Oznámení o ochraně soukromí pro obyvatele státu Kalifornie doplňuje informace obsažené v Oznámení společnosti ZEISS o ochraně soukromí a vztahuje se na všechny návštěvníky, uživatele a další, kdo sídlí v Kalifornii. Tohle oznámení přijímáme, abychom vyhověli kalifornskému zákonu o ochraně osobních údajů z roku 2019 (CCPA) a dalším kalifornským zákonům o ochraně osobních údajů. Veškeré termíny vymezené v zákonu CCPA mají stejný význam i v tomto oznámení (jsou-li zde použity).

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Kategorie

Příklady

Shromážděno

A. Identifikátory.

Pravé jméno, přezdívka, poštovní adresa, unikátní osobní identifikátor, on-line identifikátor, IP adresa, e-mailová adresa, název účtu nebo číslo sociálního pojištění.

Ano

B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (občanský zákoník Kalifornie § 1798.80(e)).

Jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, adresa, telefonní číslo, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, profesní minulost, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty či jakékoli další finanční informace.

Ano

C. Chráněné klasifikační znaky dle kalifornského nebo federálního zákona.

Věk (40 let a více), rasa, barva pleti, rodinný původ, národní původ, občanství, náboženství či přesvědčení, rodinný stav, zdravotní stav, fyzické či mentální postižení, pohlaví (včetně genderu, genderové identity, vyjádření pohlavní identity, těhotenství či porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, statusu válečného veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací).

Ne

D. Komerční informace.

Záznamy osobního vlastnictví, zakoupených, získaných či zvažovaných produktů či služeb či další konzumní historie a tendence.

Ano

E. Biometrické informace

Genetické, fyziologické, behaviorální či biologické charakteristiky, např. otisky prstů, používané k získání šablony či dalšího identifikátoru či identifikujících informací.

Ne

F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.

Historie prohlížení, historie hledání, informace o uživatelově používání webu aplikace nebo reklamy.

Ano

G. Geografické lokalizační údaje.

Fyzické umístění či pohyby.

Ano

H. Smyslová data.

Audio z hlasové schránky nebo záznamy hovorů.

Ano

I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.

Informace o stávajícím nebo minulých zaměstnáních, případně pracovní hodnocení.

Ano

J. Neveřejné informace o vzdělání (podle rodinného vzdělávacího práva a zákonu o ochraně osobních údajů (20 U.S.C. oddíl 1232g, 34 C.F.R. část 99)).

Záznamy o vzdělání přímo související se studentem, jež uchovávají vzdělávací instituce nebo subjekty jednající jménem takové instituce, např. známky, opisy, třídní seznamy, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční údaje studentů nebo disciplinární údaje studentů.

Ne

K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Profil odrážející preference, charakteristiky, predispozice osoby.

Ano

Osobní údaje popsané výše a v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nezahrnují: Místní:

 • Veřejně dostupné informace z úředních záznamů.
 • Údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo úhrnné údaje o spotřebitelích.
 • Informace nezahrnuté v zákonu CCPA, např.:
  • Zdravotní nebo lékařské informace, na které se vztahuje zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA) z roku 1996 a kalifornský zákon o důvěrnosti lékařských informací (CMIA) či údaje klinických studií,
  • osobní údaje, na které se vztahují konkrétní zákony o ochraně soukromí konkrétních sektorů hospodářství, včetně zákona o spravedlivém informování o úvěrové spolehlivosti (FCRA), zákona Gramma, Leache a Blileyho (GLBA), kalifornského zákona o ochraně finančních údajů (FIPA), a zákona o ochraně soukromí řidičů z roku 1994.

Jak jsou informace shromažďovány?

Osobní informace jsou shromažďovány z následujících zdrojů:

 • Přímo od spotřebitelů, např. pokud jste se zaregistrovali na našem webu, dobrovolně jste poskytli informace o své osobě.
 • Nepřímo od spotřebitelů, např. když otevřete a/nebo používáte některé z našich on-line služeb, informace jsou shromažďovány.
 • Od našich externích poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby.
 • Od našich externích poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby.

Proč se údaje shromažďují?

Společnost ZEISS shromažďuje osobní údaje pro následující účely:

 1. za účelem poskytování našich produktů a služeb
 2. abychom vyhověli zákonným povinnostem nebo uplatnili naše zákonná práva
 3. pro úvěrové kontroly a zpracovávání plateb
 4. abychom předcházeli podvodům 
 5. pro reklamní a marketingové účely
 6. pro analýzu webu a abychom zlepšili naše internetové stránky
 7. pro soutěžní účely
 8. pro tvorbu zpravodajů a jiných předplatných
 9. pro on-line aplikace
 10. pro účely kontaktování a v kontaktních formulářích
 11. abychom zachovali zabezpečení chráněných oblastí, např. ZEISS ID a pro ověřování
 12. pro objednávky a nákupy
 13. pro správu prodejců a dodavatelů  
 14. pro správu záruk a nároků na servis
 15. pro účely péče a podpory zákazníků
 16. pro provoz a umožnění používání digitálních služeb ZEISS, platforem a aplikací
 17. v rámci výzkumných a vývojových činností, např. klinických studií
 18. pro jakýkoli účel uvedený při shromažďování informací

Odhalení osobních údajů

V posledních 12 měsících jsme třetím stranám pro naše obchodní účely odhalili následující kategorie osobních údajů obyvatel státu Kalifornie, na které se tohle oznámení vztahuje:

A. Identifikátory.
B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (občanský zákoník Kalifornie § 1798.80(e)).
D. Komerční informace
F. Internet či jiná obdobná síťová činnost.
G. Geografické lokalizační údaje.
H. Smyslová data.
I. Profesní informace nebo údaje související se zaměstnáním.
K. Závěry vyvozené z ostatních osobních údajů.

Viz část „Jaké údaje jsou shromažďovány?“ kde naleznete další informace o těchto kategoriích.

Kategorie třetích stran, kterým jsme odhalili osobní údaje pro naše obchodní účely, jsou následující:

 • přidružené a dceřiné firmy společnosti ZEISS
 • prodejci, dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • dealeři a distributoři, kteří slouží jako externí prodejní personál společnosti ZEISS
 • bankovní instituce
 • třetí strany, jež poskytují naše sdělení a produkty
 • ostatní třetí strany (včetně státních úřadů), jak požaduje zákon

Společnost ZEISS úmyslně neshromažďuje ani nezpracovává údaje od dětí mladších 16 let. Pokud se domníváte, že nám osobní údaje zaslalo dítě mladší 16 let, kontaktujte nás prosím, abychom takové údaje mohli odstranit.
 

Práva spotřebitelů

Zákon CCPA uděluje spotřebitelům (občanům státu Kalifornie) konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Máte právo vyžádat si přístup nebo výmaz svých osobních údajů. To se vztahuje na údaje shromážděné, použité, odhalené nebo prodané v posledních 12 měsících (s určitými výjimkami).

Chcete-li těchto práv využít, zašlete nám prokazatelnou žádost spotřebitele. K tomu použijte níže uvedené kontaktní údaje:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo
Kontakt přes e-mail ( prosím důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
on-line formulář
 

Prokazatelnou žádost spotřebitele související s vašimi osobními údaji můžete provést jen vy nebo osoba zaregistrovaná u tajemníka státu Kalifornie, které udělíte oprávnění jednat vaším jménem. Prokazatelnou žádost spotřebitele můžete provést také jménem vašeho nezletilého dítěte.

Prokazatelnou žádost spotřebitele o přístup můžete během období 12 měsíců provést pouze dvakrát. Prokazatelná žádost spotřebitele musí:

 • Uvádět dostatečné informace, podle kterých vás dokážeme adekvátně ověřit jako osobu, o které jsme osobní údaje shromáždili, nebo jako oprávněného zástupce.
 • Dostatečně podrobně popisovat vaši žádost, díky čemuž takovou žádost náležitě pochopíme, vyhodnotíme a odpovíme na ni.

Na vaši žádost nejsme schopni odpovědět ani poskytnout vám osobní údaje, pokud není možné ověřit vaši totožnost nebo oprávnění dané třetí osobě žádat a potvrzovat s vámi související osobní údaje.
 

Zákaz diskriminace

Nebudeme diskriminovat občany Kalifornie, kteří využijí svých práv podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů či poznámek ohledně tohoto oznámení nebo zásadách a praktikách ochrany osobních údajů společnosti ZEISS nás kontaktujte na:

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo
Kontakt přes e-mail ( prosím důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
on-line formulář
 

Kontakty pro otázky týkající se ochrany soukromí

Pro žádosti týkající se ochrany soukromí prosím kontaktujte

Pracovník odpovědný za korporátní ochranu údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Kontakt přes e-mail (neposílejte prosím důvěrné či citlivé údaje): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt přes telefon:
+49 7364 20-0 (klíčová slova: „ochrana osobních údajů“)

Úpravy tohoto prohlášení o ochraně údajů

Tohle prohlášení je příležitostně upravováno, aby vyhovovalo stávajícím právním požadavkům a vztahovalo se na všechny naše on-line služby.

Vaše zákonná práva na informace, opravu, blokování, vymazání a podávání námitek těmito změnami nejsou ovlivněna.

© Carl Zeiss AG – Poslední úprava: duben 2020